Âm Dương Miện

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-09-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Quốc tế đỉnh phong pha rượu đại sư, phẩm tửu đại sư, có Tửu Thần danh xưng Lý Giải Đống, thưởng thức đào được Hán đại rượu ngon mà say chết bởi tuổi xây dựng sự nghiệp, sau khi chết ngoài ý muốn chuyển sinh đến một cái thần kỳ Ngũ Hành đại lục, hóa thân thành tiểu ăn mày Cơ Động. Trong thế giới này, có một loại thần kỳ nghề nghiệp, gọi Âm Dương ma sư, Cơ Động dứt khoát quyết định trở thành một Âm Dương ma sư, tại cái này có được kỳ dị mười hệ ma kỹ thế giới lại xuất hiện Tửu Thần huy hoàng.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 41 24-09-2021 19:30:41 Tải xuống
Chapter 40 23-09-2021 18:21:05 Tải xuống
Chapter 39 23-09-2021 13:00:16 Tải xuống
Chapter 38 21-09-2021 16:59:03 Tải xuống
Chapter 37 21-09-2021 16:59:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-09-2021 16:40:04 Tải xuống
Chapter 2 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 3 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 4 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 5 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 6 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 7 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 8 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 9 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 10 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 11 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 12.5 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 13.5 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 14.5 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2021 16:40:05 Tải xuống
Chapter 15.5 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 16.5 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 17.5 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 18.5 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 16:40:06 Tải xuống
Chapter 21.5 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 22.5 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 24.5 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 25.5 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 25.6 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 26.2 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 26.5 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 27.2 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 27.3 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 27.5 29-08-2020 19:48:38 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 16:40:07 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 16:40:08 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 16:40:08 Tải xuống
Chapter 36 15-09-2021 06:10:17 Tải xuống
Chapter 37 21-09-2021 16:59:17 Tải xuống
Chapter 38 21-09-2021 16:59:03 Tải xuống
Chapter 39 23-09-2021 13:00:16 Tải xuống
Chapter 40 23-09-2021 18:21:05 Tải xuống
Chapter 41 24-09-2021 19:30:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh