Yome ga Kore na Monde.

Tác giả: MIYATA Kouji
Thể loại: Comedy , Romance , Seinen , Slice of Life
Lần cập nhật cuối: 12-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện về cuộc sống của một người đàn ông trái đất cùng cô vợ người ngoài hành tinh...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 11.4 13-05-2019 23:10:21 Tải xuống
Chapter 11.3 14-05-2019 01:31:06 Tải xuống
Chapter 11.2 14-05-2019 01:31:04 Tải xuống
Chapter 11.1 14-05-2019 01:30:44 Tải xuống
Chapter 10.3 14-05-2019 01:30:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 12-05-2019 21:07:15 Tải xuống
Chapter 1.2 13-05-2019 22:14:27 Tải xuống
Chapter 1.3 13-05-2019 23:10:35 Tải xuống
Chapter 2.1 13-05-2019 23:10:38 Tải xuống
Chapter 2.2 13-05-2019 23:10:41 Tải xuống
Chapter 2.3 13-05-2019 23:10:33 Tải xuống
Chapter 3.1 13-05-2019 23:10:44 Tải xuống
Chapter 3.2 13-05-2019 18:06:47 Tải xuống
Chapter 3.3 13-05-2019 23:10:48 Tải xuống
Chapter 4.1 14-05-2019 00:16:11 Tải xuống
Chapter 4.2 13-05-2019 23:10:53 Tải xuống
Chapter 4.3 13-05-2019 21:13:35 Tải xuống
Chapter 5.1 13-05-2019 09:05:38 Tải xuống
Chapter 5.2 18-12-2020 08:07:47 Tải xuống
Chapter 5.3 13-05-2019 23:10:56 Tải xuống
Chapter 6.1 13-05-2019 23:10:59 Tải xuống
Chapter 6.2 13-05-2019 23:11:02 Tải xuống
Chapter 6.3 13-05-2019 21:12:50 Tải xuống
Chapter 7.1 14-05-2019 01:30:53 Tải xuống
Chapter 7.2 14-05-2019 01:30:53 Tải xuống
Chapter 7.3 14-05-2019 01:30:47 Tải xuống
Chapter 7.4 13-05-2019 23:10:26 Tải xuống
Chapter 8.1 13-05-2019 10:06:26 Tải xuống
Chapter 8.2 14-05-2019 01:30:57 Tải xuống
Chapter 8.3 13-05-2019 23:11:06 Tải xuống
Chapter 9.1 13-05-2019 23:10:25 Tải xuống
Chapter 9.2 14-05-2019 01:31:00 Tải xuống
Chapter 9.3 13-05-2019 23:11:12 Tải xuống
Chapter 10.1 12-05-2019 04:19:32 Tải xuống
Chapter 10.2 14-05-2019 00:15:50 Tải xuống
Chapter 10.3 14-05-2019 01:30:41 Tải xuống
Chapter 11.1 14-05-2019 01:30:44 Tải xuống
Chapter 11.2 14-05-2019 01:31:04 Tải xuống
Chapter 11.3 14-05-2019 01:31:06 Tải xuống
Chapter 11.4 13-05-2019 23:10:21 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh