Loading...

Nguyệt Dạ Hương Vi Lai

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tóm tắt: La vi lai, một cô gái thanh niên thất nghiệp , có lòng tốt giúp bạn chụp hình người đại diện đẹp trai, lại vì nhận nhầm một ô long là đối tượng, chọc trúng vào bao gai! Có tiền thì giỏi lắm sao, tùy tiện khiêng người lên xe còn được?thân thế an hem đẹp trai được giấu đi có bí mật kinh thiên, mà giấc mộng kỳ lạ vẫn luôn làm phiền đến vy lai hình như cũng có liên gan đến bọn họ…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55 08-07-2019 09:48:19 Tải xuống
Chapter 54 17-06-2019 10:30:18 Tải xuống
Chapter 53 10-06-2019 10:18:24 Tải xuống
Chapter 52 03-06-2019 15:30:20 Tải xuống
Chapter 51 28-05-2019 12:11:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-08-2019 23:08:25 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 20:22:11 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 20:22:15 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 20:22:17 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 20:22:20 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 20:22:23 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 20:22:26 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 20:22:29 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 20:22:32 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 20:22:36 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 20:22:39 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 20:22:42 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 20:22:45 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 20:22:48 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 20:22:51 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 20:22:53 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 20:22:57 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 20:23:00 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 20:23:02 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 20:23:06 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 20:23:09 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 20:23:12 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 20:23:15 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 20:23:18 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 20:23:21 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 20:23:24 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 20:23:27 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 20:23:30 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 20:23:33 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 20:23:36 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 20:23:39 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 20:23:42 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 20:23:45 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 20:23:48 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 20:23:51 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 20:23:54 Tải xuống
Chapter 37 17-01-2019 10:14:45 Tải xuống
Chapter 38 17-01-2019 10:14:48 Tải xuống
Chapter 39 21-01-2019 05:52:09 Tải xuống
Chapter 40 10-05-2019 13:04:14 Tải xuống
Chapter 41 10-05-2019 12:04:57 Tải xuống
Chapter 42 10-05-2019 09:06:45 Tải xuống
Chapter 43 10-05-2019 12:05:00 Tải xuống
Chapter 44 10-05-2019 13:04:17 Tải xuống
Chapter 45 10-05-2019 13:04:20 Tải xuống
Chapter 46 10-05-2019 10:00:36 Tải xuống
Chapter 47 10-05-2019 13:00:36 Tải xuống
Chapter 48 10-05-2019 15:00:40 Tải xuống
Chapter 49 10-05-2019 10:05:09 Tải xuống
Chapter 50 09-05-2019 19:06:38 Tải xuống
Chapter 51 28-05-2019 12:11:04 Tải xuống
Chapter 52 03-06-2019 15:30:20 Tải xuống
Chapter 53 10-06-2019 10:18:24 Tải xuống
Chapter 54 17-06-2019 10:30:18 Tải xuống
Chapter 55 08-07-2019 09:48:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh