Loading...

Võ Thần Chúa Tể

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Harem , Mystery , Truyện Màu , , Manhua
Lần cập nhật cuối: 02-07-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 403 03-07-2020 03:19:40 Tải xuống
Chapter 402 03-07-2020 03:20:08 Tải xuống
Chapter 401 03-07-2020 03:20:38 Tải xuống
Chapter 400 03-07-2020 03:21:07 Tải xuống
Chapter 399 03-07-2020 03:21:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-09-2019 19:58:52 Tải xuống
Chapter 2 31-10-2019 10:46:52 Tải xuống
Chapter 3 06-09-2019 22:24:26 Tải xuống
Chapter 4 06-09-2019 22:27:52 Tải xuống
Chapter 5 06-09-2019 22:31:07 Tải xuống
Chapter 6 06-09-2019 10:20:27 Tải xuống
Chapter 7 06-09-2019 22:36:00 Tải xuống
Chapter 8 06-09-2019 22:37:52 Tải xuống
Chapter 9 06-09-2019 22:40:19 Tải xuống
Chapter 10 14-09-2019 12:37:14 Tải xuống
Chapter 11 14-09-2019 12:37:26 Tải xuống
Chapter 12 14-09-2019 12:44:07 Tải xuống
Chapter 13 14-09-2019 12:44:21 Tải xuống
Chapter 14 14-09-2019 12:49:39 Tải xuống
Chapter 15 14-09-2019 12:49:45 Tải xuống
Chapter 16 14-09-2019 12:49:55 Tải xuống
Chapter 17 14-09-2019 12:50:11 Tải xuống
Chapter 18 14-09-2019 12:50:22 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 12:09:03 Tải xuống
Chapter 20 14-09-2019 13:10:01 Tải xuống
Chapter 21 14-09-2019 13:10:23 Tải xuống
Chapter 22 14-09-2019 13:10:41 Tải xuống
Chapter 23 14-09-2019 13:10:53 Tải xuống
Chapter 24 14-09-2019 13:11:17 Tải xuống
Chapter 25 14-09-2019 13:25:43 Tải xuống
Chapter 26 14-09-2019 13:25:50 Tải xuống
Chapter 27 14-09-2019 13:26:04 Tải xuống
Chapter 28 14-09-2019 13:26:11 Tải xuống
Chapter 29 14-09-2019 13:49:32 Tải xuống
Chapter 30 14-09-2019 13:49:41 Tải xuống
Chapter 31 14-09-2019 13:49:56 Tải xuống
Chapter 32 14-09-2019 13:50:27 Tải xuống
Chapter 33 14-09-2019 13:50:35 Tải xuống
Chapter 34 14-09-2019 14:00:06 Tải xuống
Chapter 35 14-09-2019 14:00:26 Tải xuống
Chapter 36 14-09-2019 14:01:18 Tải xuống
Chapter 37 14-09-2019 14:01:30 Tải xuống
Chapter 38 14-09-2019 14:01:53 Tải xuống
Chapter 39 14-09-2019 14:02:03 Tải xuống
Chapter 40 14-09-2019 14:02:08 Tải xuống
Chapter 41 05-05-2019 11:36:53 Tải xuống
Chapter 42 05-05-2019 11:36:56 Tải xuống
Chapter 43 05-05-2019 11:37:00 Tải xuống
Chapter 44 14-09-2019 14:18:33 Tải xuống
Chapter 45 14-09-2019 14:18:45 Tải xuống
Chapter 46 14-09-2019 14:19:10 Tải xuống
Chapter 47 14-09-2019 14:19:23 Tải xuống
Chapter 48 14-09-2019 14:27:23 Tải xuống
Chapter 49 14-09-2019 14:27:29 Tải xuống
Chapter 50 14-09-2019 14:27:59 Tải xuống
Chapter 51 14-09-2019 14:34:14 Tải xuống
Chapter 52 14-09-2019 14:34:23 Tải xuống
Chapter 53 14-09-2019 14:34:29 Tải xuống
Chapter 54 14-09-2019 14:34:40 Tải xuống
Chapter 55 14-09-2019 14:34:47 Tải xuống
Chapter 56 14-09-2019 14:35:47 Tải xuống
Chapter 57 14-09-2019 14:35:40 Tải xuống
Chapter 58 14-09-2019 14:48:08 Tải xuống
Chapter 59 14-09-2019 14:48:17 Tải xuống
Chapter 60 14-09-2019 14:48:24 Tải xuống
Chapter 61 14-09-2019 14:48:29 Tải xuống
Chapter 62 14-09-2019 14:48:53 Tải xuống
Chapter 63 14-09-2019 14:49:22 Tải xuống
Chapter 64 14-09-2019 14:49:29 Tải xuống
Chapter 65 14-09-2019 14:49:35 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 12:11:24 Tải xuống
Chapter 67 14-09-2019 15:05:46 Tải xuống
Chapter 68 14-09-2019 15:05:57 Tải xuống
Chapter 69 14-09-2019 15:06:23 Tải xuống
Chapter 70 14-09-2019 15:06:56 Tải xuống
Chapter 71 14-09-2019 15:15:56 Tải xuống
Chapter 72 14-09-2019 15:16:06 Tải xuống
Chapter 73 14-09-2019 15:16:24 Tải xuống
Chapter 74 06-05-2019 07:14:12 Tải xuống
Chapter 75 06-05-2019 07:14:27 Tải xuống
Chapter 76 22-09-2019 10:09:45 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 12:11:56 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 12:12:00 Tải xuống
Chapter 79 06-05-2019 07:29:48 Tải xuống
Chapter 80 06-05-2019 07:30:04 Tải xuống
Chapter 81 22-09-2019 10:29:43 Tải xuống
Chapter 82 22-09-2019 10:32:41 Tải xuống
Chapter 83 22-09-2019 10:35:19 Tải xuống
Chapter 84 22-09-2019 10:40:54 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 12:12:21 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 12:12:23 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 12:12:27 Tải xuống
Chapter 88 14-05-2019 11:15:47 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 12:12:33 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 12:12:35 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 12:12:39 Tải xuống
Chapter 92 22-09-2019 10:55:24 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 12:12:45 Tải xuống
Chapter 94 14-09-2019 16:18:49 Tải xuống
Chapter 95 14-09-2019 16:19:14 Tải xuống
Chapter 96 04-01-2019 12:12:54 Tải xuống
Chapter 97 14-09-2019 16:22:26 Tải xuống
Chapter 98 04-01-2019 12:12:59 Tải xuống
Chapter 99 14-09-2019 16:25:41 Tải xuống
Chapter 100 04-01-2019 12:13:05 Tải xuống
Chapter 101 14-09-2019 16:25:50 Tải xuống
Chapter 102 04-01-2019 12:13:11 Tải xuống
Chapter 103 14-09-2019 16:29:49 Tải xuống
Chapter 104 04-01-2019 12:13:18 Tải xuống
Chapter 105 14-09-2019 16:29:58 Tải xuống
Chapter 106 14-09-2019 16:40:41 Tải xuống
Chapter 107 14-09-2019 16:36:52 Tải xuống
Chapter 108 14-09-2019 16:41:20 Tải xuống
Chapter 109 14-09-2019 16:37:29 Tải xuống
Chapter 110 04-01-2019 12:13:35 Tải xuống
Chapter 111 14-09-2019 16:37:47 Tải xuống
Chapter 112 04-01-2019 12:13:41 Tải xuống
Chapter 113 04-01-2019 12:13:44 Tải xuống
Chapter 114 04-01-2019 12:13:47 Tải xuống
Chapter 115 04-01-2019 12:13:50 Tải xuống
Chapter 116 04-01-2019 12:13:53 Tải xuống
Chapter 117 04-01-2019 12:13:56 Tải xuống
Chapter 118 04-01-2019 12:14:00 Tải xuống
Chapter 119 04-01-2019 12:14:02 Tải xuống
Chapter 120 04-01-2019 12:14:05 Tải xuống
Chapter 121 04-01-2019 12:14:09 Tải xuống
Chapter 122 04-01-2019 12:14:11 Tải xuống
Chapter 123 16-09-2019 22:20:53 Tải xuống
Chapter 124 04-01-2019 12:14:17 Tải xuống
Chapter 125 04-01-2019 12:14:20 Tải xuống
Chapter 126 04-01-2019 12:14:23 Tải xuống
Chapter 127 04-01-2019 12:14:27 Tải xuống
Chapter 128 04-01-2019 12:14:30 Tải xuống
Chapter 129 04-01-2019 12:14:33 Tải xuống
Chapter 130 04-01-2019 12:14:36 Tải xuống
Chapter 131 04-01-2019 12:14:38 Tải xuống
Chapter 132 04-01-2019 12:14:42 Tải xuống
Chapter 133 04-01-2019 12:14:44 Tải xuống
Chapter 134 04-01-2019 12:14:47 Tải xuống
Chapter 135 04-01-2019 12:14:51 Tải xuống
Chapter 136 16-11-2019 10:49:28 Tải xuống
Chapter 137 04-01-2019 12:15:08 Tải xuống
Chapter 138 04-01-2019 12:15:09 Tải xuống
Chapter 139 04-01-2019 12:15:10 Tải xuống
Chapter 140 04-01-2019 12:15:12 Tải xuống
Chapter 141 04-01-2019 12:15:13 Tải xuống
Chapter 142 04-01-2019 12:15:13 Tải xuống
Chapter 143 04-01-2019 12:15:14 Tải xuống
Chapter 144 04-01-2019 12:15:17 Tải xuống
Chapter 145 04-01-2019 12:15:20 Tải xuống
Chapter 146 04-01-2019 12:15:23 Tải xuống
Chapter 147 04-01-2019 12:15:26 Tải xuống
Chapter 148 04-01-2019 12:15:29 Tải xuống
Chapter 149 04-01-2019 12:15:32 Tải xuống
Chapter 150 04-01-2019 12:15:35 Tải xuống
Chapter 151 04-01-2019 12:15:38 Tải xuống
Chapter 152 04-01-2019 12:15:41 Tải xuống
Chapter 153 04-01-2019 12:15:45 Tải xuống
Chapter 154 04-01-2019 12:15:47 Tải xuống
Chapter 155 04-01-2019 12:15:50 Tải xuống
Chapter 156 04-01-2019 12:15:54 Tải xuống
Chapter 157 04-01-2019 12:15:56 Tải xuống
Chapter 158 04-01-2019 12:15:59 Tải xuống
Chapter 159 04-01-2019 12:16:02 Tải xuống
Chapter 160 04-01-2019 12:16:05 Tải xuống
Chapter 161 04-01-2019 12:16:08 Tải xuống
Chapter 162 04-01-2019 12:16:11 Tải xuống
Chapter 163 04-01-2019 12:16:14 Tải xuống
Chapter 164 04-01-2019 12:16:17 Tải xuống
Chapter 165 04-01-2019 12:16:21 Tải xuống
Chapter 166 04-01-2019 12:16:23 Tải xuống
Chapter 167 04-01-2019 12:16:26 Tải xuống
Chapter 168 04-01-2019 12:16:29 Tải xuống
Chapter 169 04-01-2019 12:16:32 Tải xuống
Chapter 170 04-01-2019 12:16:35 Tải xuống
Chapter 171 04-01-2019 12:16:38 Tải xuống
Chapter 172 04-01-2019 12:16:41 Tải xuống
Chapter 173 04-01-2019 12:16:44 Tải xuống
Chapter 174 04-01-2019 12:16:47 Tải xuống
Chapter 175 04-01-2019 12:16:50 Tải xuống
Chapter 176 04-01-2019 12:16:53 Tải xuống
Chapter 177 04-01-2019 12:16:57 Tải xuống
Chapter 178 04-01-2019 12:16:59 Tải xuống
Chapter 179 04-01-2019 12:17:02 Tải xuống
Chapter 180 04-01-2019 12:17:06 Tải xuống
Chapter 181 04-01-2019 12:17:09 Tải xuống
Chapter 182 04-01-2019 12:17:12 Tải xuống
Chapter 183 04-01-2019 12:17:15 Tải xuống
Chapter 184 04-01-2019 12:17:18 Tải xuống
Chapter 185 04-01-2019 12:17:21 Tải xuống
Chapter 186 04-01-2019 12:17:24 Tải xuống
Chapter 187 04-01-2019 12:17:27 Tải xuống
Chapter 188 04-01-2019 12:17:30 Tải xuống
Chapter 189 04-01-2019 12:17:33 Tải xuống
Chapter 190 04-01-2019 12:17:36 Tải xuống
Chapter 191 04-01-2019 12:17:39 Tải xuống
Chapter 192 04-01-2019 12:17:42 Tải xuống
Chapter 193 04-01-2019 12:17:45 Tải xuống
Chapter 194 04-01-2019 12:17:48 Tải xuống
Chapter 195 04-01-2019 12:17:51 Tải xuống
Chapter 196 04-01-2019 12:17:54 Tải xuống
Chapter 197 04-01-2019 12:17:57 Tải xuống
Chapter 198 04-01-2019 12:18:00 Tải xuống
Chapter 199 04-01-2019 12:18:03 Tải xuống
Chapter 200 04-01-2019 12:18:06 Tải xuống
Chapter 201 04-01-2019 12:18:09 Tải xuống
Chapter 202 04-01-2019 12:18:12 Tải xuống
Chapter 203 04-01-2019 12:18:15 Tải xuống
Chapter 204 04-01-2019 12:18:18 Tải xuống
Chapter 205 04-01-2019 12:18:21 Tải xuống
Chapter 206 04-01-2019 12:18:24 Tải xuống
Chapter 207 04-01-2019 12:18:27 Tải xuống
Chapter 208 04-01-2019 12:18:30 Tải xuống
Chapter 209 04-01-2019 12:18:33 Tải xuống
Chapter 210 04-01-2019 12:18:36 Tải xuống
Chapter 211 04-01-2019 12:18:39 Tải xuống
Chapter 212 04-01-2019 12:18:42 Tải xuống
Chapter 213 04-01-2019 12:18:45 Tải xuống
Chapter 214 04-01-2019 12:18:48 Tải xuống
Chapter 215 04-01-2019 12:18:51 Tải xuống
Chapter 216 04-01-2019 12:18:54 Tải xuống
Chapter 217 04-01-2019 12:18:57 Tải xuống
Chapter 218 04-01-2019 12:19:00 Tải xuống
Chapter 219 04-01-2019 12:19:03 Tải xuống
Chapter 220 04-01-2019 12:19:06 Tải xuống
Chapter 221 04-01-2019 12:19:09 Tải xuống
Chapter 222 04-01-2019 12:19:12 Tải xuống
Chapter 223 26-06-2019 09:17:10 Tải xuống
Chapter 223: video 03-01-2019 09:18:36 Tải xuống
Chapter 224 04-01-2019 12:19:18 Tải xuống
Chapter 225 04-01-2019 12:19:21 Tải xuống
Chapter 225: video 03-01-2019 10:38:35 Tải xuống
Chapter 226 04-01-2019 12:19:39 Tải xuống
Chapter 227 08-01-2019 19:04:09 Tải xuống
Chapter 228 08-01-2019 19:04:12 Tải xuống
Chapter 229 11-01-2019 00:36:09 Tải xuống
Chapter 230 16-01-2019 12:49:05 Tải xuống
Chapter 231 16-01-2019 12:49:08 Tải xuống
Chapter 232 16-01-2019 12:49:11 Tải xuống
Chapter 233 20-01-2019 13:48:09 Tải xuống
Chapter 234 20-01-2019 13:48:12 Tải xuống
Chapter 235 25-01-2019 14:14:24 Tải xuống
Chapter 236 25-01-2019 14:14:30 Tải xuống
Chapter 237 27-01-2019 21:08:17 Tải xuống
Chapter 238 29-01-2019 16:30:06 Tải xuống
Chapter 239 31-01-2019 17:06:23 Tải xuống
Chapter 240 03-02-2019 10:46:06 Tải xuống
Chapter 241 20-02-2019 03:03:14 Tải xuống
Chapter 242 20-02-2019 04:02:06 Tải xuống
Chapter 243 01-03-2019 19:05:35 Tải xuống
Chapter 244 01-03-2019 02:05:26 Tải xuống
Chapter 245 01-03-2019 11:09:26 Tải xuống
Chapter 246 02-03-2019 01:08:08 Tải xuống
Chapter 247 13-03-2019 10:06:26 Tải xuống
Chapter 248 13-03-2019 07:05:11 Tải xuống
Chapter 249 13-03-2019 09:04:23 Tải xuống
Chapter 250 13-03-2019 03:04:37 Tải xuống
Chapter 251 13-03-2019 09:04:32 Tải xuống
Chapter 252 13-03-2019 10:06:23 Tải xuống
Chapter 253 18-03-2019 15:09:23 Tải xuống
Chapter 254 18-03-2019 19:16:46 Tải xuống
Chapter 255 17-03-2019 19:12:38 Tải xuống
Chapter 256 19-03-2019 06:25:50 Tải xuống
Chapter 257 20-03-2019 22:00:31 Tải xuống
Chapter 258 31-03-2019 07:55:23 Tải xuống
Chapter 258: Chap 257 11-02-2020 10:43:10 Tải xuống
Chapter 259 31-03-2019 07:55:26 Tải xuống
Chapter 260 31-03-2019 07:55:29 Tải xuống
Chapter 261 31-03-2019 07:55:32 Tải xuống
Chapter 262 31-03-2019 08:00:05 Tải xuống
Chapter 263 05-05-2019 11:37:27 Tải xuống
Chapter 264 05-05-2019 11:37:29 Tải xuống
Chapter 265 05-05-2019 11:37:32 Tải xuống
Chapter 266 05-05-2019 11:37:36 Tải xuống
Chapter 267 05-05-2019 11:37:39 Tải xuống
Chapter 268 05-05-2019 11:37:42 Tải xuống
Chapter 269 05-05-2019 11:37:45 Tải xuống
Chapter 270 05-05-2019 11:37:48 Tải xuống
Chapter 271 05-05-2019 11:37:52 Tải xuống
Chapter 272 05-05-2019 11:37:54 Tải xuống
Chapter 273 05-05-2019 11:37:57 Tải xuống
Chapter 274 02-06-2019 12:12:20 Tải xuống
Chapter 275 04-06-2019 11:06:15 Tải xuống
Chapter 276 06-06-2019 12:00:11 Tải xuống
Chapter 277 15-06-2019 09:02:25 Tải xuống
Chapter 278 16-06-2019 12:00:18 Tải xuống
Chapter 279 18-06-2019 11:48:21 Tải xuống
Chapter 280 24-06-2019 09:06:16 Tải xuống
Chapter 281 26-06-2019 09:06:15 Tải xuống
Chapter 282 28-06-2019 10:00:16 Tải xuống
Chapter 283 08-07-2019 18:24:11 Tải xuống
Chapter 284 10-07-2019 18:06:42 Tải xuống
Chapter 285 12-07-2019 18:42:06 Tải xuống
Chapter 286 25-07-2019 02:03:39 Tải xuống
Chapter 287 25-07-2019 01:03:38 Tải xuống
Chapter 288 25-07-2019 01:03:41 Tải xuống
Chapter 289 01-08-2019 11:06:23 Tải xuống
Chapter 290 03-08-2019 14:18:44 Tải xuống
Chapter 291 05-08-2019 11:12:31 Tải xuống
Chapter 292 14-08-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 293 18-08-2019 21:36:19 Tải xuống
Chapter 294 22-08-2019 21:00:20 Tải xuống
Chapter 295 24-08-2019 17:37:35 Tải xuống
Chapter 296 24-08-2019 17:37:38 Tải xuống
Chapter 297 24-08-2019 17:37:45 Tải xuống
Chapter 298 24-08-2019 17:37:44 Tải xuống
Chapter 299 24-08-2019 17:37:48 Tải xuống
Chapter 300 24-08-2019 17:37:50 Tải xuống
Chapter 301 24-08-2019 17:37:55 Tải xuống
Chapter 302 24-08-2019 17:37:58 Tải xuống
Chapter 303 25-08-2019 07:33:58 Tải xuống
Chapter 304 24-08-2019 17:38:04 Tải xuống
Chapter 305 24-08-2019 17:38:06 Tải xuống
Chapter 306 24-08-2019 17:38:08 Tải xuống
Chapter 307 24-08-2019 17:38:12 Tải xuống
Chapter 308 24-08-2019 17:38:16 Tải xuống
Chapter 309 24-08-2019 17:38:18 Tải xuống
Chapter 310 10-09-2019 10:36:09 Tải xuống
Chapter 311 12-09-2019 10:36:08 Tải xuống
Chapter 312 14-09-2019 10:30:16 Tải xuống
Chapter 313 16-09-2019 10:42:08 Tải xuống
Chapter 314 18-09-2019 14:04:25 Tải xuống
Chapter 315 20-09-2019 11:00:09 Tải xuống
Chapter 316 22-09-2019 10:36:12 Tải xuống
Chapter 317 24-09-2019 13:02:21 Tải xuống
Chapter 318 26-09-2019 10:42:09 Tải xuống
Chapter 319 29-09-2019 20:12:13 Tải xuống
Chapter 320 03-10-2019 22:56:15 Tải xuống
Chapter 321 06-10-2019 12:25:20 Tải xuống
Chapter 322 10-10-2019 21:08:41 Tải xuống
Chapter 323 15-10-2019 21:07:11 Tải xuống
Chapter 324 17-10-2019 21:19:01 Tải xuống
Chapter 325 21-10-2019 21:17:20 Tải xuống
Chapter 326 27-10-2019 21:06:45 Tải xuống
Chapter 327 30-10-2019 10:36:46 Tải xuống
Chapter 328 02-11-2019 11:12:48 Tải xuống
Chapter 329 04-11-2019 20:24:19 Tải xuống
Chapter 330 17-11-2019 18:31:18 Tải xuống
Chapter 331 27-11-2019 18:55:56 Tải xuống
Chapter 332 08-12-2019 19:37:17 Tải xuống
Chapter 333 14-12-2019 18:36:56 Tải xuống
Chapter 334 19-12-2019 18:36:41 Tải xuống
Chapter 335 27-12-2019 19:02:43 Tải xuống
Chapter 336 09-01-2020 18:42:12 Tải xuống
Chapter 337 16-01-2020 10:36:41 Tải xuống
Chapter 338 27-01-2020 21:14:07 Tải xuống
Chapter 339 01-02-2020 20:37:18 Tải xuống
Chapter 340 11-02-2020 10:42:39 Tải xuống
Chapter 341 19-02-2020 16:30:15 Tải xuống
Chapter 342 26-02-2020 18:55:09 Tải xuống
Chapter 343 05-03-2020 20:22:09 Tải xuống
Chapter 344 16-03-2020 19:41:34 Tải xuống
Chapter 345 22-03-2020 21:05:09 Tải xuống
Chapter 346 26-04-2020 20:38:06 Tải xuống
Chapter 347 26-04-2020 20:37:36 Tải xuống
Chapter 348 05-05-2020 20:36:38 Tải xuống
Chapter 349 12-05-2020 20:39:06 Tải xuống
Chapter 350 17-05-2020 10:54:10 Tải xuống
Chapter 351 29-05-2020 19:31:11 Tải xuống
Chapter 352 08-06-2020 19:43:06 Tải xuống
Chapter 353 12-06-2020 21:03:10 Tải xuống
Chapter 354 12-06-2020 21:02:36 Tải xuống
Chapter 355 12-06-2020 21:02:06 Tải xuống
Chapter 356 12-06-2020 21:01:40 Tải xuống
Chapter 357 12-06-2020 21:01:06 Tải xuống
Chapter 358 03-07-2020 03:42:10 Tải xuống
Chapter 359 03-07-2020 03:41:48 Tải xuống
Chapter 360 03-07-2020 03:41:12 Tải xuống
Chapter 361 03-07-2020 03:40:37 Tải xuống
Chapter 362 03-07-2020 03:40:11 Tải xuống
Chapter 363 03-07-2020 03:39:38 Tải xuống
Chapter 364 03-07-2020 03:39:11 Tải xuống
Chapter 365 03-07-2020 03:38:45 Tải xuống
Chapter 366 03-07-2020 03:38:13 Tải xuống
Chapter 367 03-07-2020 03:37:40 Tải xuống
Chapter 368 03-07-2020 03:37:09 Tải xuống
Chapter 369 03-07-2020 03:36:37 Tải xuống
Chapter 370 03-07-2020 03:36:10 Tải xuống
Chapter 371 03-07-2020 03:35:40 Tải xuống
Chapter 372 03-07-2020 03:35:09 Tải xuống
Chapter 373 03-07-2020 03:34:40 Tải xuống
Chapter 374 03-07-2020 03:34:08 Tải xuống
Chapter 375 03-07-2020 03:33:39 Tải xuống
Chapter 376 03-07-2020 03:33:22 Tải xuống
Chapter 377 03-07-2020 03:32:36 Tải xuống
Chapter 378 03-07-2020 03:32:09 Tải xuống
Chapter 379 03-07-2020 03:31:37 Tải xuống
Chapter 380 03-07-2020 03:31:09 Tải xuống
Chapter 381 03-07-2020 03:30:43 Tải xuống
Chapter 382 03-07-2020 03:30:11 Tải xuống
Chapter 383 03-07-2020 03:29:39 Tải xuống
Chapter 384 03-07-2020 03:29:09 Tải xuống
Chapter 385 03-07-2020 03:28:39 Tải xuống
Chapter 386 03-07-2020 03:28:06 Tải xuống
Chapter 387 03-07-2020 03:27:41 Tải xuống
Chapter 388 03-07-2020 03:27:10 Tải xuống
Chapter 389 03-07-2020 03:26:38 Tải xuống
Chapter 390 03-07-2020 03:26:11 Tải xuống
Chapter 391 03-07-2020 03:25:39 Tải xuống
Chapter 392 03-07-2020 03:25:12 Tải xuống
Chapter 393 03-07-2020 03:24:41 Tải xuống
Chapter 394 03-07-2020 03:24:10 Tải xuống
Chapter 395 03-07-2020 03:23:37 Tải xuống
Chapter 396 03-07-2020 03:23:07 Tải xuống
Chapter 397 03-07-2020 03:22:36 Tải xuống
Chapter 398 03-07-2020 03:22:07 Tải xuống
Chapter 399 03-07-2020 03:21:39 Tải xuống
Chapter 400 03-07-2020 03:21:07 Tải xuống
Chapter 401 03-07-2020 03:20:38 Tải xuống
Chapter 402 03-07-2020 03:20:08 Tải xuống
Chapter 403 03-07-2020 03:19:40 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh