Võ Thần Chúa Tể

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Harem , Mystery , Truyện Màu , , Manhua
Lần cập nhật cuối: 24-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 427 24-09-2020 20:36:51 Tải xuống
Chapter 426 24-09-2020 20:36:56 Tải xuống
Chapter 425 24-09-2020 20:37:01 Tải xuống
Chapter 424 24-09-2020 20:37:07 Tải xuống
Chapter 423 24-09-2020 20:37:26 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 27-09-2020 17:27:00 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 17:26:55 Tải xuống
Chapter 3 27-09-2020 17:26:50 Tải xuống
Chapter 4 27-09-2020 17:26:50 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 17:26:45 Tải xuống
Chapter 6 27-09-2020 17:26:45 Tải xuống
Chapter 7 27-09-2020 17:26:40 Tải xuống
Chapter 8 27-09-2020 17:26:40 Tải xuống
Chapter 9 27-09-2020 17:26:34 Tải xuống
Chapter 10 27-09-2020 17:26:29 Tải xuống
Chapter 11 27-09-2020 17:26:24 Tải xuống
Chapter 12 27-09-2020 17:26:18 Tải xuống
Chapter 13 27-09-2020 17:26:18 Tải xuống
Chapter 14 27-09-2020 17:26:14 Tải xuống
Chapter 15 27-09-2020 17:26:14 Tải xuống
Chapter 16 27-09-2020 17:26:10 Tải xuống
Chapter 17 27-09-2020 17:26:07 Tải xuống
Chapter 18 27-09-2020 17:26:03 Tải xuống
Chapter 19 01-09-2020 11:02:46 Tải xuống
Chapter 20 27-09-2020 17:24:04 Tải xuống
Chapter 21 27-09-2020 17:23:58 Tải xuống
Chapter 22 27-09-2020 17:23:53 Tải xuống
Chapter 23 27-09-2020 17:23:45 Tải xuống
Chapter 24 27-09-2020 17:23:39 Tải xuống
Chapter 25 27-09-2020 17:23:33 Tải xuống
Chapter 26 27-09-2020 17:23:33 Tải xuống
Chapter 27 27-09-2020 17:23:28 Tải xuống
Chapter 28 27-09-2020 17:23:24 Tải xuống
Chapter 29 02-11-2020 20:52:17 Tải xuống
Chapter 30 27-09-2020 17:23:11 Tải xuống
Chapter 31 27-09-2020 17:23:07 Tải xuống
Chapter 32 27-09-2020 17:23:06 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2020 17:23:01 Tải xuống
Chapter 34 27-09-2020 17:22:56 Tải xuống
Chapter 35 27-09-2020 17:22:56 Tải xuống
Chapter 36 27-09-2020 17:22:52 Tải xuống
Chapter 37 27-09-2020 17:22:47 Tải xuống
Chapter 38 27-09-2020 17:22:41 Tải xuống
Chapter 39 27-09-2020 17:22:36 Tải xuống
Chapter 40 27-09-2020 17:22:36 Tải xuống
Chapter 41 01-09-2020 10:25:37 Tải xuống
Chapter 42 01-09-2020 10:16:54 Tải xuống
Chapter 43 01-09-2020 10:14:43 Tải xuống
Chapter 44 27-09-2020 17:22:31 Tải xuống
Chapter 45 27-09-2020 17:22:26 Tải xuống
Chapter 46 27-09-2020 17:22:20 Tải xuống
Chapter 47 27-09-2020 17:21:04 Tải xuống
Chapter 48 27-09-2020 17:21:04 Tải xuống
Chapter 49 27-09-2020 17:20:59 Tải xuống
Chapter 50 27-09-2020 17:20:59 Tải xuống
Chapter 51 27-09-2020 17:20:54 Tải xuống
Chapter 52 27-09-2020 17:20:48 Tải xuống
Chapter 53 27-09-2020 17:20:43 Tải xuống
Chapter 54 27-09-2020 17:20:42 Tải xuống
Chapter 55 27-09-2020 17:20:36 Tải xuống
Chapter 56 27-09-2020 17:20:30 Tải xuống
Chapter 57 27-09-2020 17:20:24 Tải xuống
Chapter 58 27-09-2020 17:30:19 Tải xuống
Chapter 59 27-09-2020 17:20:03 Tải xuống
Chapter 60 27-09-2020 17:19:53 Tải xuống
Chapter 61 27-09-2020 17:19:50 Tải xuống
Chapter 62 27-09-2020 17:19:50 Tải xuống
Chapter 63 27-09-2020 17:19:44 Tải xuống
Chapter 64 27-09-2020 17:19:44 Tải xuống
Chapter 65 27-09-2020 17:19:39 Tải xuống
Chapter 66 01-09-2020 09:44:44 Tải xuống
Chapter 67 27-09-2020 17:19:34 Tải xuống
Chapter 68 27-09-2020 17:19:28 Tải xuống
Chapter 69 27-09-2020 17:19:22 Tải xuống
Chapter 70 27-09-2020 17:19:22 Tải xuống
Chapter 71 27-09-2020 17:19:16 Tải xuống
Chapter 72 27-09-2020 17:19:03 Tải xuống
Chapter 73 27-09-2020 17:19:03 Tải xuống
Chapter 74 27-09-2020 17:18:58 Tải xuống
Chapter 75 27-09-2020 17:18:58 Tải xuống
Chapter 76 27-09-2020 17:18:53 Tải xuống
Chapter 77 01-09-2020 10:33:20 Tải xuống
Chapter 78 01-09-2020 09:37:44 Tải xuống
Chapter 79 27-09-2020 17:18:53 Tải xuống
Chapter 80 27-09-2020 17:18:49 Tải xuống
Chapter 81 27-09-2020 17:18:44 Tải xuống
Chapter 82 27-09-2020 17:18:39 Tải xuống
Chapter 83 27-09-2020 17:18:33 Tải xuống
Chapter 84 27-09-2020 17:18:26 Tải xuống
Chapter 85 01-09-2020 09:29:44 Tải xuống
Chapter 86 01-09-2020 09:29:27 Tải xuống
Chapter 87 01-09-2020 09:28:40 Tải xuống
Chapter 88 27-09-2020 17:18:20 Tải xuống
Chapter 89 01-09-2020 09:27:28 Tải xuống
Chapter 90 01-09-2020 09:26:58 Tải xuống
Chapter 91 01-09-2020 09:26:13 Tải xuống
Chapter 92 27-09-2020 17:18:20 Tải xuống
Chapter 93 01-09-2020 09:36:27 Tải xuống
Chapter 94 27-09-2020 17:18:13 Tải xuống
Chapter 95 27-09-2020 17:18:13 Tải xuống
Chapter 96 01-09-2020 09:34:45 Tải xuống
Chapter 97 27-09-2020 17:18:08 Tải xuống
Chapter 98 01-09-2020 09:22:40 Tải xuống
Chapter 99 27-09-2020 17:18:03 Tải xuống
Chapter 100 01-09-2020 09:32:42 Tải xuống
Chapter 101 27-09-2020 17:18:03 Tải xuống
Chapter 102 01-09-2020 09:31:26 Tải xuống
Chapter 103 27-09-2020 17:17:57 Tải xuống
Chapter 104 01-09-2020 09:20:00 Tải xuống
Chapter 105 27-09-2020 17:17:57 Tải xuống
Chapter 106 27-09-2020 17:17:50 Tải xuống
Chapter 107 27-09-2020 17:17:45 Tải xuống
Chapter 108 27-09-2020 17:17:44 Tải xuống
Chapter 109 27-09-2020 17:17:35 Tải xuống
Chapter 110 01-09-2020 09:16:42 Tải xuống
Chapter 111 27-09-2020 17:17:32 Tải xuống
Chapter 112 01-09-2020 09:15:40 Tải xuống
Chapter 113 01-09-2020 09:15:10 Tải xuống
Chapter 114 01-09-2020 09:14:42 Tải xuống
Chapter 115 01-09-2020 09:14:13 Tải xuống
Chapter 116 01-09-2020 09:13:43 Tải xuống
Chapter 117 01-09-2020 09:13:12 Tải xuống
Chapter 118 01-09-2020 09:12:40 Tải xuống
Chapter 119 01-09-2020 09:11:44 Tải xuống
Chapter 120 01-09-2020 09:11:10 Tải xuống
Chapter 121 01-09-2020 09:10:40 Tải xuống
Chapter 122 01-09-2020 09:10:15 Tải xuống
Chapter 123 27-09-2020 17:17:31 Tải xuống
Chapter 124 01-09-2020 09:09:09 Tải xuống
Chapter 125 01-09-2020 09:08:40 Tải xuống
Chapter 126 01-09-2020 09:08:08 Tải xuống
Chapter 127 01-09-2020 09:07:40 Tải xuống
Chapter 128 01-09-2020 09:07:08 Tải xuống
Chapter 129 01-09-2020 09:06:42 Tải xuống
Chapter 130 01-09-2020 09:06:14 Tải xuống
Chapter 131 01-09-2020 09:05:40 Tải xuống
Chapter 132 01-09-2020 09:05:09 Tải xuống
Chapter 133 01-09-2020 09:04:39 Tải xuống
Chapter 134 01-09-2020 09:04:09 Tải xuống
Chapter 135 01-09-2020 09:03:39 Tải xuống
Chapter 136 27-09-2020 17:17:27 Tải xuống
Chapter 137 01-09-2020 09:01:49 Tải xuống
Chapter 138 01-09-2020 09:01:11 Tải xuống
Chapter 139 01-09-2020 09:00:39 Tải xuống
Chapter 140 01-09-2020 09:00:11 Tải xuống
Chapter 141 01-09-2020 08:59:39 Tải xuống
Chapter 142 01-09-2020 08:59:09 Tải xuống
Chapter 143 01-09-2020 08:58:40 Tải xuống
Chapter 144 01-09-2020 08:58:10 Tải xuống
Chapter 145 01-09-2020 08:57:39 Tải xuống
Chapter 146 01-09-2020 08:57:14 Tải xuống
Chapter 147 01-09-2020 08:56:45 Tải xuống
Chapter 148 01-09-2020 08:56:08 Tải xuống
Chapter 149 01-09-2020 08:55:39 Tải xuống
Chapter 150 01-09-2020 08:55:10 Tải xuống
Chapter 151 01-09-2020 08:54:44 Tải xuống
Chapter 152 01-09-2020 08:54:11 Tải xuống
Chapter 153 01-09-2020 08:53:39 Tải xuống
Chapter 154 01-09-2020 08:53:13 Tải xuống
Chapter 155 01-09-2020 09:03:10 Tải xuống
Chapter 156 01-09-2020 08:52:09 Tải xuống
Chapter 157 01-09-2020 09:02:10 Tải xuống
Chapter 158 01-09-2020 08:51:09 Tải xuống
Chapter 159 01-09-2020 08:50:40 Tải xuống
Chapter 160 01-09-2020 08:50:09 Tải xuống
Chapter 161 01-09-2020 08:49:40 Tải xuống
Chapter 162 01-09-2020 08:49:10 Tải xuống
Chapter 163 01-09-2020 08:47:39 Tải xuống
Chapter 164 01-09-2020 08:47:08 Tải xuống
Chapter 165 01-09-2020 08:46:40 Tải xuống
Chapter 166 01-09-2020 08:46:12 Tải xuống
Chapter 167 01-09-2020 08:45:39 Tải xuống
Chapter 168 01-09-2020 08:45:09 Tải xuống
Chapter 169 01-09-2020 08:44:38 Tải xuống
Chapter 170 01-09-2020 08:44:12 Tải xuống
Chapter 171 01-09-2020 08:43:39 Tải xuống
Chapter 172 01-09-2020 08:43:10 Tải xuống
Chapter 173 01-09-2020 08:42:39 Tải xuống
Chapter 174 01-09-2020 08:42:10 Tải xuống
Chapter 175 01-09-2020 08:41:41 Tải xuống
Chapter 176 01-09-2020 08:41:09 Tải xuống
Chapter 177 01-09-2020 08:40:42 Tải xuống
Chapter 178 01-09-2020 08:40:11 Tải xuống
Chapter 179 01-09-2020 08:39:42 Tải xuống
Chapter 180 01-09-2020 08:39:09 Tải xuống
Chapter 181 01-09-2020 08:38:46 Tải xuống
Chapter 182 01-09-2020 08:38:09 Tải xuống
Chapter 183 01-09-2020 08:48:40 Tải xuống
Chapter 184 01-09-2020 08:48:11 Tải xuống
Chapter 185 01-09-2020 08:36:40 Tải xuống
Chapter 186 01-09-2020 08:36:13 Tải xuống
Chapter 187 01-09-2020 08:35:42 Tải xuống
Chapter 188 01-09-2020 08:35:18 Tải xuống
Chapter 189 01-09-2020 08:34:39 Tải xuống
Chapter 190 01-09-2020 08:34:13 Tải xuống
Chapter 191 01-09-2020 08:33:42 Tải xuống
Chapter 192 01-09-2020 08:33:10 Tải xuống
Chapter 193 01-09-2020 08:32:40 Tải xuống
Chapter 194 01-09-2020 08:32:13 Tải xuống
Chapter 195 01-09-2020 08:31:43 Tải xuống
Chapter 196 01-09-2020 08:31:10 Tải xuống
Chapter 197 01-09-2020 08:30:40 Tải xuống
Chapter 198 01-09-2020 08:29:46 Tải xuống
Chapter 199 01-09-2020 08:29:14 Tải xuống
Chapter 200 01-09-2020 08:28:39 Tải xuống
Chapter 201 01-09-2020 08:28:09 Tải xuống
Chapter 202 01-09-2020 08:27:40 Tải xuống
Chapter 203 01-09-2020 08:27:13 Tải xuống
Chapter 204 01-09-2020 08:26:39 Tải xuống
Chapter 205 01-09-2020 08:26:09 Tải xuống
Chapter 206 01-09-2020 08:25:39 Tải xuống
Chapter 207 01-09-2020 08:25:09 Tải xuống
Chapter 208 01-09-2020 08:24:41 Tải xuống
Chapter 209 01-09-2020 08:24:10 Tải xuống
Chapter 210 01-09-2020 08:23:42 Tải xuống
Chapter 211 01-09-2020 08:23:09 Tải xuống
Chapter 212 01-09-2020 08:22:39 Tải xuống
Chapter 213 01-09-2020 08:22:08 Tải xuống
Chapter 214 01-09-2020 08:21:40 Tải xuống
Chapter 215 01-09-2020 08:21:09 Tải xuống
Chapter 216 01-09-2020 08:20:39 Tải xuống
Chapter 217 01-09-2020 08:20:09 Tải xuống
Chapter 218 01-09-2020 08:19:39 Tải xuống
Chapter 219 01-09-2020 08:19:10 Tải xuống
Chapter 220 06-02-2021 10:08:22 Tải xuống
Chapter 221 01-09-2020 08:18:10 Tải xuống
Chapter 222 01-09-2020 08:17:40 Tải xuống
Chapter 223 27-09-2020 17:17:26 Tải xuống
Chapter 223: video 03-01-2019 09:18:36 Tải xuống
Chapter 224 01-09-2020 08:16:39 Tải xuống
Chapter 225 01-09-2020 08:16:10 Tải xuống
Chapter 225: video 03-01-2019 10:38:35 Tải xuống
Chapter 226 01-09-2020 08:15:39 Tải xuống
Chapter 227 01-09-2020 08:15:11 Tải xuống
Chapter 228 01-09-2020 08:14:39 Tải xuống
Chapter 229 01-09-2020 08:14:10 Tải xuống
Chapter 230 01-09-2020 08:11:39 Tải xuống
Chapter 231 01-09-2020 08:11:10 Tải xuống
Chapter 232 01-09-2020 08:10:42 Tải xuống
Chapter 233 01-09-2020 08:10:09 Tải xuống
Chapter 234 01-09-2020 08:09:43 Tải xuống
Chapter 235 01-09-2020 08:09:09 Tải xuống
Chapter 236 01-09-2020 08:08:40 Tải xuống
Chapter 237 01-09-2020 08:08:11 Tải xuống
Chapter 238 01-09-2020 08:07:39 Tải xuống
Chapter 239 01-09-2020 08:07:09 Tải xuống
Chapter 240 01-09-2020 08:06:41 Tải xuống
Chapter 241 01-09-2020 08:06:13 Tải xuống
Chapter 242 01-09-2020 08:05:41 Tải xuống
Chapter 243 01-09-2020 08:05:15 Tải xuống
Chapter 244 01-09-2020 08:04:39 Tải xuống
Chapter 245 01-09-2020 08:04:10 Tải xuống
Chapter 246 01-09-2020 08:03:40 Tải xuống
Chapter 247 01-09-2020 08:03:10 Tải xuống
Chapter 248 01-09-2020 08:02:39 Tải xuống
Chapter 249 01-09-2020 08:02:09 Tải xuống
Chapter 250 01-09-2020 08:01:39 Tải xuống
Chapter 251 01-09-2020 08:01:09 Tải xuống
Chapter 252 01-09-2020 08:00:43 Tải xuống
Chapter 253 01-09-2020 08:00:10 Tải xuống
Chapter 254 01-09-2020 07:59:39 Tải xuống
Chapter 255 01-09-2020 07:59:09 Tải xuống
Chapter 256 01-09-2020 07:58:41 Tải xuống
Chapter 257 01-09-2020 07:58:13 Tải xuống
Chapter 258 31-03-2019 07:55:23 Tải xuống
Chapter 258: Chap 257 27-09-2020 17:17:21 Tải xuống
Chapter 259 01-09-2020 07:57:10 Tải xuống
Chapter 260 01-09-2020 07:56:43 Tải xuống
Chapter 261 04-05-2021 12:06:54 Tải xuống
Chapter 262 01-09-2020 07:55:42 Tải xuống
Chapter 263 01-09-2020 07:55:09 Tải xuống
Chapter 264 01-09-2020 07:54:40 Tải xuống
Chapter 265 01-09-2020 07:54:09 Tải xuống
Chapter 266 01-09-2020 07:53:47 Tải xuống
Chapter 267 01-09-2020 07:53:09 Tải xuống
Chapter 268 01-09-2020 07:52:39 Tải xuống
Chapter 269 01-09-2020 07:52:16 Tải xuống
Chapter 270 01-09-2020 07:51:44 Tải xuống
Chapter 271 01-09-2020 07:51:10 Tải xuống
Chapter 272 01-09-2020 07:50:41 Tải xuống
Chapter 273 01-09-2020 07:50:10 Tải xuống
Chapter 274 27-09-2020 17:17:21 Tải xuống
Chapter 275 27-09-2020 17:17:16 Tải xuống
Chapter 276 27-09-2020 17:17:16 Tải xuống
Chapter 277 27-09-2020 17:17:11 Tải xuống
Chapter 278 27-09-2020 17:17:06 Tải xuống
Chapter 279 27-09-2020 17:17:01 Tải xuống
Chapter 280 27-09-2020 17:17:01 Tải xuống
Chapter 281 27-09-2020 17:16:55 Tải xuống
Chapter 282 27-09-2020 17:16:50 Tải xuống
Chapter 283 27-09-2020 17:16:44 Tải xuống
Chapter 284 27-09-2020 17:16:39 Tải xuống
Chapter 285 27-09-2020 17:16:33 Tải xuống
Chapter 286 27-09-2020 17:16:27 Tải xuống
Chapter 287 27-09-2020 17:16:27 Tải xuống
Chapter 288 27-09-2020 17:16:18 Tải xuống
Chapter 289 20-01-2021 10:28:52 Tải xuống
Chapter 290 27-09-2020 17:16:13 Tải xuống
Chapter 291 27-09-2020 17:16:06 Tải xuống
Chapter 292 27-09-2020 17:16:06 Tải xuống
Chapter 293 27-09-2020 17:15:59 Tải xuống
Chapter 294 27-09-2020 17:15:59 Tải xuống
Chapter 295 27-09-2020 17:15:54 Tải xuống
Chapter 296 27-09-2020 17:15:48 Tải xuống
Chapter 297 27-09-2020 17:15:48 Tải xuống
Chapter 298 27-09-2020 17:15:42 Tải xuống
Chapter 299 27-09-2020 17:15:36 Tải xuống
Chapter 300 27-09-2020 17:15:30 Tải xuống
Chapter 301 27-09-2020 17:15:30 Tải xuống
Chapter 302 27-09-2020 17:15:23 Tải xuống
Chapter 303 27-09-2020 17:15:04 Tải xuống
Chapter 304 27-09-2020 17:14:55 Tải xuống
Chapter 305 27-09-2020 17:14:49 Tải xuống
Chapter 306 27-09-2020 17:14:49 Tải xuống
Chapter 307 27-09-2020 17:14:40 Tải xuống
Chapter 308 27-09-2020 17:14:35 Tải xuống
Chapter 309 27-09-2020 17:14:29 Tải xuống
Chapter 310 27-09-2020 17:14:23 Tải xuống
Chapter 311 27-09-2020 17:14:06 Tải xuống
Chapter 312 27-09-2020 17:14:01 Tải xuống
Chapter 313 27-09-2020 17:14:01 Tải xuống
Chapter 314 27-09-2020 17:13:42 Tải xuống
Chapter 315 27-09-2020 17:13:39 Tải xuống
Chapter 316 27-09-2020 17:13:39 Tải xuống
Chapter 317 27-09-2020 17:13:34 Tải xuống
Chapter 318 27-09-2020 17:13:34 Tải xuống
Chapter 319 27-09-2020 17:13:28 Tải xuống
Chapter 320 27-09-2020 17:13:29 Tải xuống
Chapter 321 27-09-2020 17:13:23 Tải xuống
Chapter 322 27-09-2020 17:12:02 Tải xuống
Chapter 323 27-09-2020 17:11:56 Tải xuống
Chapter 324 27-09-2020 17:09:02 Tải xuống
Chapter 325 27-09-2020 17:09:02 Tải xuống
Chapter 326 27-09-2020 17:08:42 Tải xuống
Chapter 327 27-09-2020 17:08:41 Tải xuống
Chapter 328 27-09-2020 17:08:36 Tải xuống
Chapter 329 27-09-2020 17:08:33 Tải xuống
Chapter 330 27-09-2020 17:08:27 Tải xuống
Chapter 331 27-09-2020 17:08:03 Tải xuống
Chapter 332 27-09-2020 17:08:02 Tải xuống
Chapter 333 27-09-2020 17:07:57 Tải xuống
Chapter 334 27-09-2020 17:07:54 Tải xuống
Chapter 335 27-09-2020 17:07:49 Tải xuống
Chapter 336 27-09-2020 17:07:49 Tải xuống
Chapter 337 27-09-2020 17:07:44 Tải xuống
Chapter 338 27-09-2020 17:07:44 Tải xuống
Chapter 339 27-09-2020 17:07:39 Tải xuống
Chapter 340 27-09-2020 17:07:34 Tải xuống
Chapter 341 27-09-2020 17:07:28 Tải xuống
Chapter 342 27-09-2020 17:07:22 Tải xuống
Chapter 343 27-09-2020 17:07:17 Tải xuống
Chapter 344 27-09-2020 17:07:11 Tải xuống
Chapter 345 27-09-2020 17:06:58 Tải xuống
Chapter 346 27-09-2020 17:06:57 Tải xuống
Chapter 347 27-09-2020 17:06:47 Tải xuống
Chapter 348 27-09-2020 17:06:46 Tải xuống
Chapter 349 27-09-2020 17:06:37 Tải xuống
Chapter 350 27-09-2020 17:06:27 Tải xuống
Chapter 351 27-09-2020 17:06:27 Tải xuống
Chapter 352 27-09-2020 17:06:22 Tải xuống
Chapter 353 27-09-2020 17:15:17 Tải xuống
Chapter 354 27-09-2020 17:15:17 Tải xuống
Chapter 355 27-09-2020 17:05:02 Tải xuống
Chapter 356 27-09-2020 17:05:01 Tải xuống
Chapter 357 27-09-2020 17:04:56 Tải xuống
Chapter 358 28-09-2020 16:46:13 Tải xuống
Chapter 359 27-09-2020 17:04:51 Tải xuống
Chapter 360 27-09-2020 17:04:51 Tải xuống
Chapter 361 15-12-2020 15:40:55 Tải xuống
Chapter 362 27-09-2020 17:04:40 Tải xuống
Chapter 363 27-09-2020 17:04:40 Tải xuống
Chapter 364 27-09-2020 17:04:34 Tải xuống
Chapter 365 27-09-2020 17:04:28 Tải xuống
Chapter 366 27-09-2020 17:04:28 Tải xuống
Chapter 367 27-09-2020 17:04:22 Tải xuống
Chapter 368 27-09-2020 17:04:22 Tải xuống
Chapter 369 27-09-2020 17:04:17 Tải xuống
Chapter 370 27-09-2020 17:04:13 Tải xuống
Chapter 371 27-09-2020 17:04:13 Tải xuống
Chapter 372 27-09-2020 17:04:08 Tải xuống
Chapter 373 27-09-2020 17:04:02 Tải xuống
Chapter 374 27-09-2020 17:04:02 Tải xuống
Chapter 375 27-09-2020 17:03:56 Tải xuống
Chapter 376 27-09-2020 17:03:50 Tải xuống
Chapter 377 27-09-2020 17:03:44 Tải xuống
Chapter 378 27-09-2020 17:03:38 Tải xuống
Chapter 379 27-09-2020 17:03:31 Tải xuống
Chapter 380 27-09-2020 17:03:31 Tải xuống
Chapter 381 27-09-2020 17:03:15 Tải xuống
Chapter 382 27-09-2020 17:03:05 Tải xuống
Chapter 383 27-09-2020 17:02:59 Tải xuống
Chapter 384 27-09-2020 17:02:53 Tải xuống
Chapter 385 27-09-2020 17:02:53 Tải xuống
Chapter 386 27-09-2020 17:02:46 Tải xuống
Chapter 387 27-09-2020 17:02:39 Tải xuống
Chapter 388 27-09-2020 17:02:39 Tải xuống
Chapter 389 27-09-2020 17:02:33 Tải xuống
Chapter 390 27-09-2020 17:02:33 Tải xuống
Chapter 391 27-09-2020 17:02:22 Tải xuống
Chapter 392 27-09-2020 17:02:23 Tải xuống
Chapter 393 27-09-2020 17:02:17 Tải xuống
Chapter 394 27-09-2020 17:02:11 Tải xuống
Chapter 395 27-09-2020 17:02:03 Tải xuống
Chapter 396 27-09-2020 17:01:56 Tải xuống
Chapter 397 27-09-2020 17:01:49 Tải xuống
Chapter 398 27-09-2020 17:01:44 Tải xuống
Chapter 399 27-09-2020 17:01:44 Tải xuống
Chapter 400 27-09-2020 17:13:18 Tải xuống
Chapter 401 27-09-2020 17:01:37 Tải xuống
Chapter 402 27-09-2020 17:01:28 Tải xuống
Chapter 403 27-09-2020 17:01:28 Tải xuống
Chapter 404 27-09-2020 17:01:14 Tải xuống
Chapter 405 27-09-2020 17:01:09 Tải xuống
Chapter 406 27-09-2020 17:01:09 Tải xuống
Chapter 407 27-09-2020 17:01:03 Tải xuống
Chapter 408 27-09-2020 17:01:03 Tải xuống
Chapter 409 27-09-2020 17:00:10 Tải xuống
Chapter 410 27-09-2020 17:00:10 Tải xuống
Chapter 411 27-09-2020 16:59:59 Tải xuống
Chapter 412 27-09-2020 16:59:59 Tải xuống
Chapter 413 27-09-2020 16:59:53 Tải xuống
Chapter 414 27-09-2020 16:59:47 Tải xuống
Chapter 415 27-09-2020 16:54:06 Tải xuống
Chapter 416 27-09-2020 16:53:59 Tải xuống
Chapter 417 27-09-2020 16:53:51 Tải xuống
Chapter 418 27-09-2020 16:53:44 Tải xuống
Chapter 419 27-09-2020 16:53:38 Tải xuống
Chapter 420 27-09-2020 16:53:22 Tải xuống
Chapter 421 27-09-2020 16:53:16 Tải xuống
Chapter 422 27-09-2020 16:53:11 Tải xuống
Chapter 423 24-09-2020 20:37:26 Tải xuống
Chapter 424 24-09-2020 20:37:07 Tải xuống
Chapter 425 24-09-2020 20:37:01 Tải xuống
Chapter 426 24-09-2020 20:36:56 Tải xuống
Chapter 427 24-09-2020 20:36:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh