Thánh Tổ

Tác giả: Thần Cư Động Mạn
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Sci-fi , Xuyên Không , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 07-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...  Xem truyện tại: Comicvn.net là ủng hộ nhóm dịch và được xem truyện mới nhất nha các bạn! Cám ơn!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 161 12-07-2019 23:15:15 Tải xuống
Chapter 160 08-01-2019 14:27:19 Tải xuống
Chapter 159 08-01-2019 14:27:17 Tải xuống
Chapter 158 08-01-2019 14:27:16 Tải xuống
Chapter 157 08-01-2019 14:27:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-03-2019 10:39:12 Tải xuống
Chapter 2 01-04-2019 16:55:27 Tải xuống
Chapter 3 01-04-2019 16:55:33 Tải xuống
Chapter 4 28-09-2021 21:23:49 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 10:16:28 Tải xuống
Chapter 6 01-04-2019 17:01:02 Tải xuống
Chapter 7 01-04-2019 17:01:08 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 14:18:36 Tải xuống
Chapter 9 07-04-2019 01:29:12 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 10:16:38 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 14:18:48 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 14:18:50 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 14:18:52 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 14:18:52 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 14:18:54 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 14:18:58 Tải xuống
Chapter 17 31-05-2019 23:33:31 Tải xuống
Chapter 18 06-04-2019 21:55:48 Tải xuống
Chapter 19 06-04-2019 21:56:18 Tải xuống
Chapter 20 01-04-2019 17:15:44 Tải xuống
Chapter 21 01-04-2019 17:17:23 Tải xuống
Chapter 22 07-04-2019 01:35:24 Tải xuống
Chapter 23 01-04-2019 17:18:29 Tải xuống
Chapter 24 01-04-2019 17:18:38 Tải xuống
Chapter 25 28-03-2019 05:33:36 Tải xuống
Chapter 26 01-04-2019 17:20:57 Tải xuống
Chapter 27 05-10-2019 18:53:47 Tải xuống
Chapter 28 05-10-2019 18:17:49 Tải xuống
Chapter 29 28-03-2019 05:36:02 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2019 23:22:28 Tải xuống
Chapter 31 12-07-2019 21:01:52 Tải xuống
Chapter 32 01-04-2019 17:28:18 Tải xuống
Chapter 33 12-07-2019 21:04:04 Tải xuống
Chapter 34 12-07-2019 21:04:19 Tải xuống
Chapter 35 12-07-2019 21:04:24 Tải xuống
Chapter 36 28-03-2019 05:26:50 Tải xuống
Chapter 37 12-07-2019 21:08:05 Tải xuống
Chapter 38 01-04-2019 17:39:59 Tải xuống
Chapter 39 14-08-2019 18:59:45 Tải xuống
Chapter 40 13-08-2019 10:15:22 Tải xuống
Chapter 41 23-04-2019 20:01:22 Tải xuống
Chapter 42 13-08-2019 10:17:54 Tải xuống
Chapter 43 21-04-2019 13:12:20 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 14:20:42 Tải xuống
Chapter 45 31-05-2019 23:40:02 Tải xuống
Chapter 46 07-04-2019 15:04:29 Tải xuống
Chapter 47 01-04-2019 17:40:53 Tải xuống
Chapter 48 01-04-2019 17:40:59 Tải xuống
Chapter 49 01-04-2019 17:42:47 Tải xuống
Chapter 50 01-04-2019 17:42:53 Tải xuống
Chapter 51 01-04-2019 17:44:14 Tải xuống
Chapter 52 01-04-2019 17:44:20 Tải xuống
Chapter 53 01-04-2019 17:46:44 Tải xuống
Chapter 54 01-04-2019 17:46:53 Tải xuống
Chapter 55 01-04-2019 17:49:08 Tải xuống
Chapter 56 01-04-2019 17:49:11 Tải xuống
Chapter 57 12-07-2019 21:18:28 Tải xuống
Chapter 58 01-04-2019 17:50:56 Tải xuống
Chapter 59 01-04-2019 17:52:53 Tải xuống
Chapter 60 01-04-2019 17:53:00 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 14:21:43 Tải xuống
Chapter 62 01-04-2019 17:55:38 Tải xuống
Chapter 63 01-04-2019 17:55:47 Tải xuống
Chapter 64 01-04-2019 17:59:23 Tải xuống
Chapter 65 01-04-2019 17:59:30 Tải xuống
Chapter 66 01-04-2019 18:03:41 Tải xuống
Chapter 67 01-04-2019 18:03:47 Tải xuống
Chapter 68 12-07-2019 21:30:46 Tải xuống
Chapter 69 01-04-2019 18:06:29 Tải xuống
Chapter 70 01-04-2019 18:08:02 Tải xuống
Chapter 71 01-04-2019 18:08:09 Tải xuống
Chapter 72 01-04-2019 18:10:18 Tải xuống
Chapter 73 01-04-2019 18:10:24 Tải xuống
Chapter 74 01-04-2019 18:11:41 Tải xuống
Chapter 75 01-04-2019 18:11:47 Tải xuống
Chapter 76 01-04-2019 18:13:32 Tải xuống
Chapter 77 01-04-2019 18:13:38 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 14:22:33 Tải xuống
Chapter 79 01-04-2019 18:15:29 Tải xuống
Chapter 80 09-06-2019 20:07:00 Tải xuống
Chapter 81 01-04-2019 18:18:02 Tải xuống
Chapter 82 01-04-2019 18:18:08 Tải xuống
Chapter 83 01-04-2019 18:20:47 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 14:22:59 Tải xuống
Chapter 85 01-04-2019 18:25:56 Tải xuống
Chapter 86 29-05-2019 09:12:59 Tải xuống
Chapter 87 29-05-2019 09:16:09 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 14:23:05 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 14:23:16 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 14:23:16 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 14:23:19 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 14:23:30 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 14:23:33 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 14:23:33 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 14:23:35 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 14:23:41 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 14:23:43 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 14:23:43 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 14:23:45 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 14:24:02 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 14:24:03 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 14:24:03 Tải xuống
Chapter 103 01-04-2019 19:13:26 Tải xuống
Chapter 104 01-04-2019 19:13:35 Tải xuống
Chapter 105 01-04-2019 19:15:41 Tải xuống
Chapter 106 01-04-2019 19:15:47 Tải xuống
Chapter 107 01-04-2019 19:17:17 Tải xuống
Chapter 108 01-04-2019 19:17:26 Tải xuống
Chapter 109 01-04-2019 19:19:53 Tải xuống
Chapter 110 01-04-2019 19:19:59 Tải xuống
Chapter 111 01-04-2019 19:23:09 Tải xuống
Chapter 112 01-04-2019 19:23:14 Tải xuống
Chapter 113 01-04-2019 19:28:38 Tải xuống
Chapter 114 01-04-2019 19:28:47 Tải xuống
Chapter 115 01-04-2019 21:31:23 Tải xuống
Chapter 116 01-04-2019 20:28:31 Tải xuống
Chapter 117 02-04-2019 03:49:41 Tải xuống
Chapter 118 02-04-2019 06:02:22 Tải xuống
Chapter 119 02-04-2019 06:02:31 Tải xuống
Chapter 120 02-04-2019 06:04:11 Tải xuống
Chapter 121 02-04-2019 06:04:20 Tải xuống
Chapter 122 02-04-2019 06:05:26 Tải xuống
Chapter 123 02-04-2019 06:05:33 Tải xuống
Chapter 124 08-01-2019 14:25:24 Tải xuống
Chapter 125 02-04-2019 06:11:00 Tải xuống
Chapter 126 02-04-2019 06:11:05 Tải xuống
Chapter 127 02-04-2019 06:12:35 Tải xuống
Chapter 128 02-04-2019 06:12:43 Tải xuống
Chapter 129 02-04-2019 06:15:07 Tải xuống
Chapter 130 02-04-2019 06:15:12 Tải xuống
Chapter 131 02-04-2019 06:19:29 Tải xuống
Chapter 132 02-04-2019 06:19:35 Tải xuống
Chapter 133 21-04-2019 14:28:10 Tải xuống
Chapter 134 08-01-2019 14:26:00 Tải xuống
Chapter 135 02-04-2019 06:26:41 Tải xuống
Chapter 136 21-04-2019 21:46:10 Tải xuống
Chapter 137 08-01-2019 14:26:05 Tải xuống
Chapter 138 21-04-2019 14:32:36 Tải xuống
Chapter 139 08-01-2019 14:26:09 Tải xuống
Chapter 140 29-11-2018 10:21:09 Tải xuống
Chapter 141 22-08-2019 02:13:40 Tải xuống
Chapter 142 21-04-2019 14:34:02 Tải xuống
Chapter 143 21-04-2019 14:35:44 Tải xuống
Chapter 144 02-04-2019 06:42:18 Tải xuống
Chapter 145 02-04-2019 06:42:28 Tải xuống
Chapter 146 24-05-2019 20:43:24 Tải xuống
Chapter 147 02-04-2019 06:44:47 Tải xuống
Chapter 148 02-04-2019 06:59:04 Tải xuống
Chapter 149 02-04-2019 06:59:11 Tải xuống
Chapter 150 02-04-2019 07:03:29 Tải xuống
Chapter 151 08-01-2019 14:26:44 Tải xuống
Chapter 152 02-04-2019 07:06:10 Tải xuống
Chapter 153 02-04-2019 07:06:16 Tải xuống
Chapter 154 08-01-2019 14:26:59 Tải xuống
Chapter 155 08-01-2019 14:27:00 Tải xuống
Chapter 156 08-01-2019 14:27:05 Tải xuống
Chapter 157 08-01-2019 14:27:08 Tải xuống
Chapter 158 08-01-2019 14:27:16 Tải xuống
Chapter 159 08-01-2019 14:27:17 Tải xuống
Chapter 160 08-01-2019 14:27:19 Tải xuống
Chapter 161 12-07-2019 23:15:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh