Băng hoả ma trù

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 27-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai : ma trù ma pháp. Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 103 27-01-2021 18:43:19 Tải xuống
Chapter 102 06-01-2021 10:25:46 Tải xuống
Chapter 101 11-12-2020 11:06:33 Tải xuống
Chapter 100 25-09-2020 11:18:52 Tải xuống
Chapter 99 25-09-2020 11:18:58 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 16:54:10 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 16:54:11 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 16:54:12 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 16:54:13 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 16:54:15 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 16:54:17 Tải xuống
Chapter 7 09-09-2019 17:12:28 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 16:54:21 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 16:54:23 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 16:54:25 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 16:54:27 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 16:54:29 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 16:54:31 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 16:54:33 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 16:54:35 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 16:54:37 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 16:54:39 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2019 17:42:53 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2019 17:46:33 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2019 17:50:56 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2019 17:53:52 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2019 17:55:21 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2019 17:57:39 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2019 17:58:05 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 16:54:54 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 16:54:56 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 16:54:58 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 16:55:01 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 16:55:05 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 16:55:07 Tải xuống
Chapter 31 27-09-2019 08:53:00 Tải xuống
Chapter 32 27-09-2019 08:53:29 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2019 08:53:52 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 16:55:15 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 16:55:18 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 16:55:20 Tải xuống
Chapter 37 27-09-2019 12:38:13 Tải xuống
Chapter 38 27-09-2019 12:38:28 Tải xuống
Chapter 39 27-09-2019 12:38:48 Tải xuống
Chapter 40 27-09-2019 12:42:15 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 16:55:29 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 16:55:31 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 16:55:33 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 16:55:36 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 16:55:37 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 16:55:40 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 16:55:42 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 16:55:43 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 16:55:45 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 16:55:47 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 16:55:49 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 16:55:52 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 16:55:54 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 16:55:56 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 16:55:58 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 16:56:00 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 16:56:03 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 22:42:52 Tải xuống
Chapter 59 13-12-2018 05:04:38 Tải xuống
Chapter 60 29-03-2019 14:45:53 Tải xuống
Chapter 61 29-09-2019 09:05:27 Tải xuống
Chapter 62 22-04-2019 20:56:29 Tải xuống
Chapter 63 17-06-2019 11:42:10 Tải xuống
Chapter 64 19-06-2019 16:48:15 Tải xuống
Chapter 65 21-06-2019 11:42:10 Tải xuống
Chapter 66 23-06-2019 11:30:11 Tải xuống
Chapter 67 29-09-2019 10:24:55 Tải xuống
Chapter 68 06-09-2019 20:06:13 Tải xuống
Chapter 69 13-09-2019 21:06:15 Tải xuống
Chapter 70 18-09-2019 14:04:41 Tải xuống
Chapter 71 25-09-2019 21:12:22 Tải xuống
Chapter 72 24-12-2019 00:14:46 Tải xuống
Chapter 73 25-12-2019 19:42:45 Tải xuống
Chapter 74 27-12-2019 20:11:14 Tải xuống
Chapter 75 26-01-2020 10:55:15 Tải xuống
Chapter 76 30-01-2020 10:32:41 Tải xuống
Chapter 77 07-04-2020 18:54:45 Tải xuống
Chapter 78 24-05-2020 18:41:19 Tải xuống
Chapter 79 26-05-2020 18:47:34 Tải xuống
Chapter 80 02-07-2020 22:55:07 Tải xuống
Chapter 81 02-07-2020 22:54:15 Tải xuống
Chapter 82 02-07-2020 22:32:07 Tải xuống
Chapter 83 02-07-2020 22:31:37 Tải xuống
Chapter 84 02-07-2020 22:31:08 Tải xuống
Chapter 85 02-07-2020 22:30:43 Tải xuống
Chapter 86 15-08-2020 15:19:41 Tải xuống
Chapter 87 15-08-2020 15:19:11 Tải xuống
Chapter 88 15-08-2020 15:17:10 Tải xuống
Chapter 89 15-08-2020 14:44:10 Tải xuống
Chapter 90 29-08-2020 22:18:40 Tải xuống
Chapter 91 29-08-2020 22:02:39 Tải xuống
Chapter 92 29-08-2020 22:17:40 Tải xuống
Chapter 93 29-08-2020 23:00:11 Tải xuống
Chapter 94 29-08-2020 22:46:09 Tải xuống
Chapter 95 29-08-2020 22:22:44 Tải xuống
Chapter 96 07-09-2020 10:47:08 Tải xuống
Chapter 96: Chap 95 11-12-2020 11:06:36 Tải xuống
Chapter 97 07-09-2020 11:17:07 Tải xuống
Chapter 98 07-09-2020 11:43:07 Tải xuống
Chapter 99 25-09-2020 11:18:58 Tải xuống
Chapter 100 25-09-2020 11:18:52 Tải xuống
Chapter 101 11-12-2020 11:06:33 Tải xuống
Chapter 102 06-01-2021 10:25:46 Tải xuống
Chapter 103 27-01-2021 18:43:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh