Băng hoả ma trù

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 09-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai : ma trù ma pháp. Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 153 04-11-2022 22:05:36 Tải xuống
Chapter 152 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 151 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 150 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 149 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-03-2022 07:50:12 Tải xuống
Chapter 2 09-03-2022 07:50:12 Tải xuống
Chapter 3 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 4 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 5 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 6 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 7 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 8 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 9 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 10 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 11 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 12 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 13 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 14 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 15 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 16 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 17 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 18 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 19 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 20 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 21 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 22 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 23 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 24 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 25 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 26 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 27 09-03-2022 07:50:13 Tải xuống
Chapter 28 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 29 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 30 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 31 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 32 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 33 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 34 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 35 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 36 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 37 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 38 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 39 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 40 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 41 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 42 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 43 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 44 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 45 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 46 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 47 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 48 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 49 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 50 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 51 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 52 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 53 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 54 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 55 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 56 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 57 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 58 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 59 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 60 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 61 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 62 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 63 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 64 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 65 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 66 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 67 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 68 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 69 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 70 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 71 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 72 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 73 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 74 09-03-2022 07:50:14 Tải xuống
Chapter 75 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 76 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 77 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 78 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 79 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 80 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 81 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 82 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 83 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 84 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 85 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 86 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 87 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 88 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 89 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 90 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 91 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 92 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 93 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 94 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 95 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 96 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 96: Chap 95 25-05-2021 09:36:05 Tải xuống
Chapter 97 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 98 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 99 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 100 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 101 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 102 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 103 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 104 09-03-2022 07:50:15 Tải xuống
Chapter 105 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 106 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 107 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 108 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 109 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 110 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 111 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 112 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 113 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 114 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 115 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 116 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 117 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 118 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 119 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 120 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 121 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 122 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 123 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 124 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 125 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 126 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 127 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 128 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 129 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 130 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 131 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 132 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 133 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 134 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 135 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 136 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 137 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 138 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 139 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 140 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 141 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 142 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 143 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 144 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 145 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 146 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 147 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 148 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 149 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 150 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 151 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 152 09-03-2022 07:50:16 Tải xuống
Chapter 153 04-11-2022 22:05:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh