Sword Art Online: Progressive

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Mystery , Romance , Shounen
Lần cập nhật cuối: 16-02-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với "cái chết" theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào "Sword Art Online", game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 40 16-02-2019 06:48:06 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 01:15:39 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 01:15:36 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 15:33:37 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 01:15:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 23-08-2019 14:43:32 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 01:13:27 Tải xuống
Chapter 3 02-10-2019 13:07:07 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 01:13:33 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 01:13:37 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 01:13:39 Tải xuống
Chapter 6.5 05-01-2019 01:13:42 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 01:13:45 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 01:13:48 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 01:13:51 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 01:13:55 Tải xuống
Chapter 10.1 05-01-2019 01:14:03 Tải xuống
Chapter 10.5 05-01-2019 01:14:00 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 15:32:34 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 01:14:07 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 01:14:09 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 01:14:12 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 01:14:15 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 01:14:18 Tải xuống
Chapter 16.5 05-01-2019 01:14:21 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 01:14:24 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 01:14:27 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 01:14:31 Tải xuống
Chapter 19.1 05-01-2019 01:14:33 Tải xuống
Chapter 19.2 05-01-2019 01:14:36 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 01:14:39 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 01:14:43 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 01:14:45 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 01:14:48 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 01:14:51 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 01:14:54 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 01:14:57 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 01:15:00 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 01:15:03 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 01:15:07 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 01:15:10 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 01:15:12 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 01:15:15 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 01:15:19 Tải xuống
Chapter 33.5 05-01-2019 01:15:21 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 01:15:24 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 01:15:27 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 01:15:31 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 15:33:37 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 01:15:36 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 01:15:39 Tải xuống
Chapter 40 16-02-2019 06:48:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Chung - 1 năm trước
Làm sao để đc làm dịch truyện v???
Trả Lời
...
》♧[NTG vn]♧《 - 1 năm trước
Ờ ờ mình không bik