Loading...

Long Vương Truyền Thuyết

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 25-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu. Xem thêm ... - Phần 1 xem ở đây - Phần 2 xem ở đây
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 160 25-05-2020 19:50:08 Tải xuống
Chapter 159 09-05-2020 19:45:07 Tải xuống
Chapter 158 07-05-2020 19:37:07 Tải xuống
Chapter 157 13-04-2020 20:54:38 Tải xuống
Chapter 156 11-04-2020 20:47:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 19-08-2019 20:21:52 Tải xuống
Chapter 2 21-09-2019 08:39:16 Tải xuống
Chapter 2.1 29-02-2020 19:38:41 Tải xuống
Chapter 3 01-04-2019 19:52:32 Tải xuống
Chapter 4 11-04-2019 15:19:00 Tải xuống
Chapter 5 11-04-2019 15:21:12 Tải xuống
Chapter 6 11-04-2019 15:22:57 Tải xuống
Chapter 7 11-04-2019 15:24:39 Tải xuống
Chapter 8 11-04-2019 15:26:16 Tải xuống
Chapter 9 11-04-2019 15:27:42 Tải xuống
Chapter 10 11-04-2019 15:29:18 Tải xuống
Chapter 11 11-04-2019 15:32:24 Tải xuống
Chapter 12 11-04-2019 15:35:10 Tải xuống
Chapter 13 11-04-2019 15:39:04 Tải xuống
Chapter 14 11-04-2019 15:42:18 Tải xuống
Chapter 15 07-05-2019 11:37:32 Tải xuống
Chapter 16 11-04-2019 15:44:45 Tải xuống
Chapter 17 11-04-2019 15:46:01 Tải xuống
Chapter 18 11-04-2019 15:46:54 Tải xuống
Chapter 19 11-04-2019 15:48:00 Tải xuống
Chapter 20 11-04-2019 15:49:24 Tải xuống
Chapter 21 07-05-2019 12:31:20 Tải xuống
Chapter 22 07-05-2019 12:39:23 Tải xuống
Chapter 23 07-05-2019 12:41:47 Tải xuống
Chapter 24 07-05-2019 12:43:56 Tải xuống
Chapter 25 07-05-2019 12:45:56 Tải xuống
Chapter 26 07-05-2019 12:50:52 Tải xuống
Chapter 27 07-05-2019 12:52:26 Tải xuống
Chapter 28 07-05-2019 13:30:29 Tải xuống
Chapter 29 07-05-2019 13:32:35 Tải xuống
Chapter 30 07-05-2019 13:33:47 Tải xuống
Chapter 31 07-05-2019 13:35:20 Tải xuống
Chapter 32 07-05-2019 13:36:29 Tải xuống
Chapter 33 07-05-2019 13:38:59 Tải xuống
Chapter 34 07-05-2019 13:44:54 Tải xuống
Chapter 35 07-05-2019 13:47:17 Tải xuống
Chapter 36 07-05-2019 13:48:47 Tải xuống
Chapter 37 07-05-2019 13:49:53 Tải xuống
Chapter 38 07-05-2019 13:52:40 Tải xuống
Chapter 39 05-09-2019 12:03:27 Tải xuống
Chapter 40 07-05-2019 13:58:29 Tải xuống
Chapter 41 07-05-2019 14:00:32 Tải xuống
Chapter 42 05-09-2019 12:09:24 Tải xuống
Chapter 43 07-05-2019 14:08:08 Tải xuống
Chapter 44 07-05-2019 14:10:32 Tải xuống
Chapter 45 07-05-2019 14:12:07 Tải xuống
Chapter 46 10-10-2019 16:02:52 Tải xuống
Chapter 47 10-10-2019 16:14:51 Tải xuống
Chapter 48 10-10-2019 16:02:34 Tải xuống
Chapter 49 12-11-2019 14:59:21 Tải xuống
Chapter 50 04-04-2019 13:31:26 Tải xuống
Chapter 51 04-04-2019 13:31:35 Tải xuống
Chapter 52 12-11-2019 15:02:52 Tải xuống
Chapter 53 07-05-2019 14:37:07 Tải xuống
Chapter 54 07-05-2019 14:39:35 Tải xuống
Chapter 55 08-06-2019 21:07:38 Tải xuống
Chapter 56 07-05-2019 14:42:32 Tải xuống
Chapter 57 12-11-2019 15:08:52 Tải xuống
Chapter 58 07-05-2019 14:48:29 Tải xuống
Chapter 59 07-05-2019 14:50:36 Tải xuống
Chapter 60 07-05-2019 14:52:19 Tải xuống
Chapter 61 12-11-2019 15:15:42 Tải xuống
Chapter 62 07-05-2019 14:54:20 Tải xuống
Chapter 63 07-05-2019 14:55:53 Tải xuống
Chapter 64 07-05-2019 14:58:29 Tải xuống
Chapter 64.5 07-05-2019 14:59:38 Tải xuống
Chapter 65 07-05-2019 15:00:14 Tải xuống
Chapter 66 07-05-2019 15:03:19 Tải xuống
Chapter 67 07-05-2019 15:06:34 Tải xuống
Chapter 68 07-05-2019 15:08:12 Tải xuống
Chapter 69 07-05-2019 15:11:05 Tải xuống
Chapter 70 07-05-2019 17:44:50 Tải xuống
Chapter 71 07-05-2019 17:53:47 Tải xuống
Chapter 72 07-05-2019 18:06:56 Tải xuống
Chapter 73 07-05-2019 18:10:06 Tải xuống
Chapter 74 07-05-2019 18:13:05 Tải xuống
Chapter 75 12-11-2019 15:33:54 Tải xuống
Chapter 76 08-06-2019 23:44:55 Tải xuống
Chapter 77 07-05-2019 18:24:09 Tải xuống
Chapter 78 07-05-2019 18:29:11 Tải xuống
Chapter 79 07-05-2019 18:34:02 Tải xuống
Chapter 80 07-05-2019 21:08:50 Tải xuống
Chapter 81 07-05-2019 23:34:53 Tải xuống
Chapter 82 07-05-2019 23:41:17 Tải xuống
Chapter 83 07-05-2019 23:47:13 Tải xuống
Chapter 84 07-05-2019 23:49:55 Tải xuống
Chapter 85 07-05-2019 23:52:00 Tải xuống
Chapter 86 07-05-2019 23:54:48 Tải xuống
Chapter 87 07-05-2019 23:57:32 Tải xuống
Chapter 88 08-05-2019 00:03:19 Tải xuống
Chapter 89 09-06-2019 08:45:38 Tải xuống
Chapter 90 08-05-2019 00:14:14 Tải xuống
Chapter 91 08-05-2019 00:17:56 Tải xuống
Chapter 92 08-05-2019 00:22:08 Tải xuống
Chapter 93 08-05-2019 00:24:15 Tải xuống
Chapter 94 08-05-2019 00:26:57 Tải xuống
Chapter 95 08-05-2019 00:28:30 Tải xuống
Chapter 96 23-01-2019 11:12:54 Tải xuống
Chapter 97 23-01-2019 11:12:57 Tải xuống
Chapter 98 23-01-2019 11:13:00 Tải xuống
Chapter 99 23-01-2019 11:13:03 Tải xuống
Chapter 100 23-01-2019 11:13:06 Tải xuống
Chapter 101 23-01-2019 11:13:09 Tải xuống
Chapter 102 23-01-2019 11:13:12 Tải xuống
Chapter 103 23-01-2019 11:13:16 Tải xuống
Chapter 104 23-01-2019 11:13:19 Tải xuống
Chapter 105 23-01-2019 11:13:22 Tải xuống
Chapter 106 23-01-2019 11:13:24 Tải xuống
Chapter 107 23-01-2019 11:13:28 Tải xuống
Chapter 108 23-01-2019 11:13:31 Tải xuống
Chapter 109 24-01-2019 21:30:49 Tải xuống
Chapter 110 04-02-2019 12:33:24 Tải xuống
Chapter 111 04-02-2019 12:33:29 Tải xuống
Chapter 112 17-03-2019 16:18:11 Tải xuống
Chapter 113 19-03-2019 13:54:24 Tải xuống
Chapter 114 05-04-2019 10:31:15 Tải xuống
Chapter 115 05-04-2019 16:38:48 Tải xuống
Chapter 116 23-04-2019 07:14:04 Tải xuống
Chapter 117 23-04-2019 08:21:19 Tải xuống
Chapter 118 23-04-2019 05:08:49 Tải xuống
Chapter 118: Chap 117 15-02-2020 20:39:41 Tải xuống
Chapter 119 03-05-2019 18:06:12 Tải xuống
Chapter 120 15-06-2019 09:11:22 Tải xuống
Chapter 121 13-06-2019 21:06:36 Tải xuống
Chapter 122 28-06-2019 11:00:13 Tải xuống
Chapter 123 28-06-2019 10:30:29 Tải xuống
Chapter 124 12-07-2019 20:30:27 Tải xuống
Chapter 125 14-07-2019 19:06:35 Tải xuống
Chapter 126 03-08-2019 14:18:43 Tải xuống
Chapter 127 05-08-2019 11:12:40 Tải xuống
Chapter 128 20-08-2019 10:36:12 Tải xuống
Chapter 129 22-08-2019 10:30:17 Tải xuống
Chapter 130 24-08-2019 17:20:30 Tải xuống
Chapter 131 24-08-2019 17:20:34 Tải xuống
Chapter 132 24-08-2019 17:20:37 Tải xuống
Chapter 133 24-08-2019 17:20:39 Tải xuống
Chapter 134 03-09-2019 09:37:31 Tải xuống
Chapter 135 04-09-2019 21:54:13 Tải xuống
Chapter 136 06-09-2019 21:06:09 Tải xuống
Chapter 137 08-09-2019 21:00:14 Tải xuống
Chapter 138 10-09-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 139 12-09-2019 21:00:37 Tải xuống
Chapter 140 14-09-2019 21:06:13 Tải xuống
Chapter 141 23-09-2019 11:42:19 Tải xuống
Chapter 142 07-10-2019 04:09:45 Tải xuống
Chapter 143 09-10-2019 21:12:44 Tải xuống
Chapter 144 16-10-2019 11:31:15 Tải xuống
Chapter 145 25-10-2019 11:07:56 Tải xuống
Chapter 146 16-12-2019 18:42:14 Tải xuống
Chapter 147 18-12-2019 18:47:15 Tải xuống
Chapter 148 20-12-2019 10:36:45 Tải xuống
Chapter 149 24-12-2019 11:24:29 Tải xuống
Chapter 150 10-01-2020 20:17:18 Tải xuống
Chapter 151 25-01-2020 20:50:11 Tải xuống
Chapter 152 15-02-2020 21:17:14 Tải xuống
Chapter 153 29-02-2020 19:38:13 Tải xuống
Chapter 154 21-03-2020 10:54:13 Tải xuống
Chapter 155 22-03-2020 14:09:57 Tải xuống
Chapter 155: Video 22-03-2020 19:19:03 Tải xuống
Chapter 156 11-04-2020 20:47:18 Tải xuống
Chapter 157 13-04-2020 20:54:38 Tải xuống
Chapter 158 07-05-2020 19:37:07 Tải xuống
Chapter 159 09-05-2020 19:45:07 Tải xuống
Chapter 160 25-05-2020 19:50:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh