Loading...

Long Vương Truyền Thuyết

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 12-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu. Xem thêm ... - Phần 1 xem ở đây - Phần 2 xem ở đây
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 195 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 194 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 193 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 192 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 191 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 2 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 2.1 29-02-2020 19:38:41 Tải xuống
Chapter 3 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 4 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 5 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 6 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 7 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 8 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 9 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 10 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 11 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 12 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 13 12-09-2020 20:36:10 Tải xuống
Chapter 14 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 15 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 16 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 17 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 18 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 19 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 20 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 21 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 22 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 23 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 24 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 25 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 26 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 27 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 28 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 29 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 30 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 31 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 32 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 33 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 34 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 35 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 36 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 37 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 38 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 39 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 40 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 41 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 42 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 43 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 44 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 45 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 46 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 47 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 48 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 49 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 50 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 51 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 52 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 53 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 54 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 55 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 56 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 57 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 58 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 59 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 60 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 61 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 62 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 63 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 64 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 64.5 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 65 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 66 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 67 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 68 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 69 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 70 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 71 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 72 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 73 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 74 12-09-2020 20:36:11 Tải xuống
Chapter 75 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 76 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 77 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 78 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 79 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 80 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 81 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 82 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 83 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 84 07-05-2019 23:49:55 Tải xuống
Chapter 85 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 86 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 87 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 88 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 89 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 90 08-05-2019 00:14:14 Tải xuống
Chapter 91 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 92 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 93 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 94 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 95 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 96 23-01-2019 11:12:54 Tải xuống
Chapter 97 23-01-2019 11:12:57 Tải xuống
Chapter 98 23-01-2019 11:13:00 Tải xuống
Chapter 99 23-01-2019 11:13:03 Tải xuống
Chapter 100 23-01-2019 11:13:06 Tải xuống
Chapter 101 23-01-2019 11:13:09 Tải xuống
Chapter 102 23-01-2019 11:13:12 Tải xuống
Chapter 103 23-01-2019 11:13:16 Tải xuống
Chapter 104 23-01-2019 11:13:19 Tải xuống
Chapter 105 23-01-2019 11:13:22 Tải xuống
Chapter 106 23-01-2019 11:13:24 Tải xuống
Chapter 107 23-01-2019 11:13:28 Tải xuống
Chapter 108 23-01-2019 11:13:31 Tải xuống
Chapter 109 24-01-2019 21:30:49 Tải xuống
Chapter 110 04-02-2019 12:33:24 Tải xuống
Chapter 111 04-02-2019 12:33:29 Tải xuống
Chapter 112 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 113 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 114 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 115 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 116 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 117 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 118 23-04-2019 05:08:49 Tải xuống
Chapter 118: Chap 117 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 119 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 120 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 121 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 122 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 123 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 124 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 125 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 126 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 127 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 128 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 129 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 130 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 131 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 132 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 133 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 134 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 135 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 136 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 137 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 138 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 139 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 140 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 141 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 142 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 143 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 144 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 145 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 146 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 147 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 148 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 149 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 150 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 151 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 152 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 153 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 154 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 155 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 155: Video 22-03-2020 19:19:03 Tải xuống
Chapter 156 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 157 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 158 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 159 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 160 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 161 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 162 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 163 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 164 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 165 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 166 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 167 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 168 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 169 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 170 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 171 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 172 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 173 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 174 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 175 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 176 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 177 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 178 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 179 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 180 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 181 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 182 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 183 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 184 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 185 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 186 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 187 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 188 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 189 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 190 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 191 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 192 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 193 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 194 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 195 12-09-2020 20:36:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh