Team Medical Dragon | Y Đội Rồng

Tác giả: NOGIZAKA Tarou, NAGAI Akira
Dịch giả: ComicVn
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 152 15-11-2018 00:57:39 Tải xuống
Chapter 151 15-11-2018 00:56:25 Tải xuống
Chapter 150 12-11-2018 22:37:07 Tải xuống
Chapter 149 12-11-2018 22:34:51 Tải xuống
Chapter 148 10-11-2018 22:10:45 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-04-2018 12:33:48 Tải xuống
Chapter 2 15-04-2018 12:34:05 Tải xuống
Chapter 3 15-04-2018 12:33:39 Tải xuống
Chapter 4 15-04-2018 12:34:12 Tải xuống
Chapter 5 15-04-2018 12:34:25 Tải xuống
Chapter 6 15-04-2018 12:34:39 Tải xuống
Chapter 7 15-04-2018 12:34:50 Tải xuống
Chapter 8 15-04-2018 12:34:32 Tải xuống
Chapter 9 15-04-2018 12:35:18 Tải xuống
Chapter 10 15-04-2018 12:35:13 Tải xuống
Chapter 11 15-04-2018 12:34:54 Tải xuống
Chapter 12 15-04-2018 12:35:41 Tải xuống
Chapter 13 15-04-2018 12:35:15 Tải xuống
Chapter 14 15-04-2018 12:36:03 Tải xuống
Chapter 15 15-04-2018 12:36:10 Tải xuống
Chapter 16 15-04-2018 12:36:21 Tải xuống
Chapter 17 15-04-2018 12:36:25 Tải xuống
Chapter 18 15-04-2018 12:36:08 Tải xuống
Chapter 19 15-04-2018 12:36:17 Tải xuống
Chapter 20 15-04-2018 12:36:36 Tải xuống
Chapter 21 15-04-2018 12:36:52 Tải xuống
Chapter 22 15-04-2018 12:36:50 Tải xuống
Chapter 23 15-04-2018 12:37:21 Tải xuống
Chapter 24 15-04-2018 12:37:08 Tải xuống
Chapter 25 15-04-2018 12:37:41 Tải xuống
Chapter 26 15-04-2018 12:38:03 Tải xuống
Chapter 27 15-04-2018 12:38:32 Tải xuống
Chapter 28 15-04-2018 12:38:00 Tải xuống
Chapter 29 15-04-2018 12:38:26 Tải xuống
Chapter 30 15-04-2018 12:38:44 Tải xuống
Chapter 31 15-04-2018 12:38:26 Tải xuống
Chapter 32 15-04-2018 12:38:58 Tải xuống
Chapter 33 15-04-2018 12:38:27 Tải xuống
Chapter 34 15-04-2018 12:39:14 Tải xuống
Chapter 35 15-04-2018 12:39:25 Tải xuống
Chapter 36 15-04-2018 12:39:35 Tải xuống
Chapter 37 15-04-2018 12:39:15 Tải xuống
Chapter 38 15-04-2018 12:39:40 Tải xuống
Chapter 39 15-04-2018 12:39:54 Tải xuống
Chapter 40 15-04-2018 12:40:16 Tải xuống
Chapter 41 15-04-2018 12:40:36 Tải xuống
Chapter 42 15-04-2018 12:41:18 Tải xuống
Chapter 43 15-04-2018 12:41:00 Tải xuống
Chapter 44 15-04-2018 12:40:18 Tải xuống
Chapter 45 15-04-2018 12:41:14 Tải xuống
Chapter 46 15-04-2018 12:41:02 Tải xuống
Chapter 47 15-04-2018 12:41:36 Tải xuống
Chapter 48 15-04-2018 12:41:14 Tải xuống
Chapter 49 15-04-2018 12:41:25 Tải xuống
Chapter 50 15-04-2018 12:41:31 Tải xuống
Chapter 51 15-04-2018 12:42:30 Tải xuống
Chapter 52 15-04-2018 12:42:14 Tải xuống
Chapter 53 15-04-2018 12:42:43 Tải xuống
Chapter 54 15-04-2018 12:43:19 Tải xuống
Chapter 55 15-04-2018 12:42:44 Tải xuống
Chapter 56 17-04-2018 07:50:08 Tải xuống
Chapter 57 16-04-2018 04:02:28 Tải xuống
Chapter 58 16-04-2018 04:02:04 Tải xuống
Chapter 59 16-04-2018 04:02:15 Tải xuống
Chapter 60 16-04-2018 04:02:16 Tải xuống
Chapter 61 16-04-2018 04:02:59 Tải xuống
Chapter 62 16-04-2018 09:04:43 Tải xuống
Chapter 63 16-04-2018 04:02:33 Tải xuống
Chapter 64 16-04-2018 04:03:09 Tải xuống
Chapter 65 16-04-2018 04:02:48 Tải xuống
Chapter 66 16-04-2018 04:03:20 Tải xuống
Chapter 67 16-04-2018 04:03:29 Tải xuống
Chapter 68 16-04-2018 04:03:08 Tải xuống
Chapter 69 16-04-2018 04:03:24 Tải xuống
Chapter 70 16-04-2018 04:03:40 Tải xuống
Chapter 71 16-04-2018 04:03:21 Tải xuống
Chapter 72 16-04-2018 04:03:40 Tải xuống
Chapter 73 16-04-2018 04:03:34 Tải xuống
Chapter 74 16-04-2018 04:03:34 Tải xuống
Chapter 75 16-04-2018 04:03:42 Tải xuống
Chapter 76 16-04-2018 04:04:00 Tải xuống
Chapter 77 16-04-2018 09:04:57 Tải xuống
Chapter 78 16-04-2018 04:04:17 Tải xuống
Chapter 79 16-04-2018 09:04:49 Tải xuống
Chapter 80 16-04-2018 04:04:10 Tải xuống
Chapter 81 16-04-2018 07:25:55 Tải xuống
Chapter 82 16-04-2018 07:26:02 Tải xuống
Chapter 83 16-04-2018 07:26:11 Tải xuống
Chapter 84 16-04-2018 09:04:43 Tải xuống
Chapter 85 16-04-2018 07:26:09 Tải xuống
Chapter 86 16-04-2018 04:04:27 Tải xuống
Chapter 87 16-04-2018 04:04:43 Tải xuống
Chapter 88 16-04-2018 07:26:02 Tải xuống
Chapter 89 16-04-2018 04:04:28 Tải xuống
Chapter 90 16-04-2018 07:26:12 Tải xuống
Chapter 91 16-04-2018 04:04:38 Tải xuống
Chapter 92 16-04-2018 09:04:44 Tải xuống
Chapter 93 16-04-2018 09:04:59 Tải xuống
Chapter 94 16-04-2018 04:04:51 Tải xuống
Chapter 95 16-04-2018 04:04:48 Tải xuống
Chapter 96 16-04-2018 04:04:56 Tải xuống
Chapter 97 16-04-2018 04:05:04 Tải xuống
Chapter 98 16-04-2018 04:04:56 Tải xuống
Chapter 99 16-04-2018 09:04:46 Tải xuống
Chapter 100 16-04-2018 04:05:00 Tải xuống
Chapter 101 16-04-2018 04:05:10 Tải xuống
Chapter 102 16-04-2018 07:26:13 Tải xuống
Chapter 103 27-07-2018 12:10:43 Tải xuống
Chapter 104 18-08-2018 17:26:03 Tải xuống
Chapter 105 24-09-2018 13:47:19 Tải xuống
Chapter 106 24-09-2018 13:47:48 Tải xuống
Chapter 107 26-09-2018 16:25:33 Tải xuống
Chapter 108 26-09-2018 16:26:02 Tải xuống
Chapter 109 26-09-2018 16:26:28 Tải xuống
Chapter 110 28-09-2018 17:10:30 Tải xuống
Chapter 111 28-09-2018 17:10:59 Tải xuống
Chapter 112 30-09-2018 17:21:09 Tải xuống
Chapter 113 30-09-2018 17:21:34 Tải xuống
Chapter 114 02-10-2018 17:32:07 Tải xuống
Chapter 115 02-10-2018 17:33:02 Tải xuống
Chapter 116 04-10-2018 18:08:37 Tải xuống
Chapter 117 04-10-2018 18:09:17 Tải xuống
Chapter 118 06-10-2018 18:20:32 Tải xuống
Chapter 119 06-10-2018 18:21:20 Tải xuống
Chapter 120 08-10-2018 18:33:28 Tải xuống
Chapter 121 08-10-2018 18:33:56 Tải xuống
Chapter 122 10-10-2018 18:45:30 Tải xuống
Chapter 123 12-10-2018 18:59:18 Tải xuống
Chapter 124 12-10-2018 19:01:26 Tải xuống
Chapter 125 14-10-2018 19:10:55 Tải xuống
Chapter 126 14-10-2018 19:11:54 Tải xuống
Chapter 127 16-10-2018 19:21:26 Tải xuống
Chapter 128 16-10-2018 19:22:29 Tải xuống
Chapter 129 18-10-2018 19:34:33 Tải xuống
Chapter 130 18-10-2018 19:35:29 Tải xuống
Chapter 131 20-10-2018 19:47:33 Tải xuống
Chapter 132 20-10-2018 19:48:27 Tải xuống
Chapter 133 22-10-2018 19:58:19 Tải xuống
Chapter 134 22-10-2018 19:59:32 Tải xuống
Chapter 135 24-10-2018 20:25:35 Tải xuống
Chapter 136 26-10-2018 20:35:03 Tải xuống
Chapter 137 29-10-2018 02:56:29 Tải xuống
Chapter 138 29-10-2018 02:58:19 Tải xuống
Chapter 139 31-10-2018 00:43:13 Tải xuống
Chapter 140 02-11-2018 02:58:02 Tải xuống
Chapter 141 02-11-2018 02:59:03 Tải xuống
Chapter 142 04-11-2018 03:10:20 Tải xuống
Chapter 143 04-11-2018 03:11:33 Tải xuống
Chapter 144 06-11-2018 21:27:27 Tải xuống
Chapter 145 06-11-2018 21:28:24 Tải xuống
Chapter 146 08-11-2018 21:45:14 Tải xuống
Chapter 147 08-11-2018 21:46:15 Tải xuống
Chapter 148 10-11-2018 22:10:45 Tải xuống
Chapter 149 12-11-2018 22:34:51 Tải xuống
Chapter 150 12-11-2018 22:37:07 Tải xuống
Chapter 151 15-11-2018 00:56:25 Tải xuống
Chapter 152 15-11-2018 00:57:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN VỪA XEM