Loading...

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Truyện Màu , , Martial Arts
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 470 16-09-2020 08:47:12 Tải xuống
Chapter 469 13-09-2020 09:54:03 Tải xuống
Chapter 468 12-09-2020 07:17:01 Tải xuống
Chapter 467 11-09-2020 06:59:01 Tải xuống
Chapter 466 11-09-2020 07:00:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-09-2020 16:51:26 Tải xuống
Chapter 2 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 3 18-09-2020 22:51:13 Tải xuống
Chapter 4 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 5 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 6 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 7 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 8 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 9 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 10 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 11 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 12 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 13 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 14 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 15 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 16 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 17 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 18 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 19 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 20 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 21 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 22 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 23 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 24 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 25 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 26 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 27 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 28 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 29 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 30 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 31 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 32 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 33 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 34 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 35 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 36 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 37 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 38 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 39 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 40 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 41 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 42 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 43 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 44 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 45 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 46 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 47 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 48 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 49 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 50 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 51 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 52 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 53 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 54 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 55 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 56 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 57 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 58 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 59 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 60 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 61 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 62 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 63 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 64 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 65 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 66 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 67 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 68 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 69 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 70 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 71 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 72 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 73 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 74 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 75 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 76 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 77 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 78 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 79 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 80 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 81 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 82 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 83 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 84 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 85 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 86 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 87 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 88 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 89 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 90 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 91 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 92 31-08-2020 07:42:02 Tải xuống
Chapter 93 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 94 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 95 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 96 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 97 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 98 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 98: video 28-11-2018 17:32:20 Tải xuống
Chapter 99 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 100 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 101 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 102 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 103 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 104 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 105 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 106 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 107 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 108 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 109 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 109: video 09-12-2018 05:02:44 Tải xuống
Chapter 110 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 111 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 112 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 113 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 114 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 115 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 116 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 117 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 118 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 119 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 120 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 121 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 122 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 123 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 124 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 125 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 126 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 127 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 128 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 129 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 130 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 131 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 132 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 133 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 134 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 135 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 136 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 137 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 138 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 139 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 140 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 141 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 142 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 143 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 144 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 145 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 146 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 147 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 148 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 149 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 150 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 151 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 152 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 153 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 154 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 155 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 156 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 157 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 158 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 159 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 160 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 161 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 162 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 163 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 164 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 165 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 166 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 167 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 168 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 169 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 170 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 171 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 172 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 173 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 174 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 175 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 176 31-08-2020 07:42:03 Tải xuống
Chapter 177 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 178 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 179 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 180 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 181 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 182 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 183 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 184 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 185 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 186 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 187 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 188 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 189 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 190 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 191 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 192 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 193 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 194 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 195 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 196 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 197 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 198 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 199 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 200 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 201 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 202 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 203 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 204 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 205 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 206 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 207 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 208 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 209 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 210 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 211 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 212 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 213 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 214 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 215 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 216 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 217 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 218 11-09-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 219 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 220 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 221 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 222 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 223 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 224 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 225 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 226 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 227 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 228 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 229 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 230 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 231 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 232 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 233 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 234 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 235 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 236 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 237 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 238 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 239 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 240 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 241 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 242 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 243 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 244 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 245 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 246 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 247 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 248 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 249 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 250 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 251 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 252 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 253 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 254 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 255 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 256 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 257 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 258 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 259 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 260 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 261 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 262 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 263 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 264 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 265 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 266 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 267 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 268 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 269 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 270 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 271 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 272 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 273 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 274 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 275 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 276 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 277 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 278 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 279 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 280 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 281 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 282 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 283 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 284 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 285 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 286 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 287 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 288 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 288: Video 23-03-2020 01:38:02 Tải xuống
Chapter 289 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 289: Video 26-03-2020 10:58:46 Tải xuống
Chapter 290 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 290: Video 23-03-2020 01:37:02 Tải xuống
Chapter 291 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 291: Video 23-03-2020 01:37:02 Tải xuống
Chapter 292 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 292: Video 26-03-2020 05:25:02 Tải xuống
Chapter 293 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 293: Video 26-03-2020 05:25:02 Tải xuống
Chapter 294 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 294: Video 26-03-2020 05:24:02 Tải xuống
Chapter 295 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 295: Video 26-03-2020 08:09:02 Tải xuống
Chapter 296 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 296: Video 26-03-2020 08:15:02 Tải xuống
Chapter 297 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 297: Video 26-03-2020 08:16:02 Tải xuống
Chapter 298 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 298: Video 26-03-2020 08:14:02 Tải xuống
Chapter 299 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 299: Video 26-03-2020 08:12:02 Tải xuống
Chapter 300 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 300: Video 26-03-2020 08:11:02 Tải xuống
Chapter 301 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 301: Video 26-03-2020 08:10:02 Tải xuống
Chapter 302 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 302: Video 27-03-2020 04:39:02 Tải xuống
Chapter 303 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 303: Video 29-03-2020 07:29:01 Tải xuống
Chapter 304 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 304: Video 29-03-2020 08:12:02 Tải xuống
Chapter 305 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 305: Video 29-03-2020 08:52:39 Tải xuống
Chapter 306 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 306: Video 29-03-2020 08:52:39 Tải xuống
Chapter 307 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 307: Video 29-03-2020 08:45:03 Tải xuống
Chapter 308 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 309 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 310 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 311 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 312 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 313 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 314 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 315 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 316 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 317 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 318 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 319 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 320 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 321 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 322 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 323 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 324 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 325 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 326 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 327 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 328 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 329 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 330 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 331 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 332 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 333 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 334 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 335 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 336 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 337 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 338 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 339 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 340 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 341: - Đạp Diệt Huyết Tổ 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 342: - Lấy Huyết Tổ Luyện Đan 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 343 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 344 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 345 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 346 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 347 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 348 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 349 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 350 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 351 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 352 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 353 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 354 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 355 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 356 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 357 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 358 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 358: Video 26-03-2020 08:36:09 Tải xuống
Chapter 359 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 359: Video 28-03-2020 05:19:13 Tải xuống
Chapter 360 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 360: Video 29-03-2020 08:48:14 Tải xuống
Chapter 361 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 362 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 363 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 364 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 365 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 366 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 367 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 368 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 369 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 369: Video 15-04-2020 20:15:20 Tải xuống
Chapter 370 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 370: Video 17-04-2020 10:01:10 Tải xuống
Chapter 371 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 371: Video 18-04-2020 09:37:38 Tải xuống
Chapter 372 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 372: Video 19-04-2020 10:36:41 Tải xuống
Chapter 373 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 373: Video 22-04-2020 10:37:38 Tải xuống
Chapter 374 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 374: Video 24-04-2020 16:14:07 Tải xuống
Chapter 375 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 376 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 377 11-09-2020 06:48:08 Tải xuống
Chapter 378 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 379 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 380 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 381 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 382 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 383 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 384 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 385 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 386 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 387 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 388 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 389 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 390 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 391 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 392 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 393 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 394 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 395 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 396 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 397 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 398 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 399 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 400 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 401 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 402 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 403 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 404 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 405 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 406 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 407 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 408 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 409 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 410 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 411 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 412 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 413 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 414 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 415 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 416 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 417 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 418 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 419 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 420 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 421 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 422 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 423 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 424 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 425 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 426 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 427 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 428 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 429 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 430 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 431 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 432 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 433 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 434 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 435 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 436 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 437 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 438 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 439 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 440 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 441 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 442 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 443 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 444 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 445 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 446 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 447 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 448 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 449 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 450 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 451 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 452 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 453 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 454 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 455 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 456 11-09-2020 06:48:09 Tải xuống
Chapter 457 11-09-2020 07:04:01 Tải xuống
Chapter 458 11-09-2020 07:04:01 Tải xuống
Chapter 459 11-09-2020 07:03:02 Tải xuống
Chapter 460 11-09-2020 07:03:02 Tải xuống
Chapter 461 11-09-2020 07:02:01 Tải xuống
Chapter 462 11-09-2020 07:02:01 Tải xuống
Chapter 463 11-09-2020 07:01:01 Tải xuống
Chapter 464 11-09-2020 07:01:01 Tải xuống
Chapter 465 11-09-2020 07:00:03 Tải xuống
Chapter 466 11-09-2020 07:00:03 Tải xuống
Chapter 467 11-09-2020 06:59:01 Tải xuống
Chapter 468 12-09-2020 07:17:01 Tải xuống
Chapter 469 13-09-2020 09:54:03 Tải xuống
Chapter 470 16-09-2020 08:47:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh