Chí Tôn Chư Thiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Horror , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 21-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 211 21-03-2020 20:37:40 Tải xuống
Chapter 210 19-03-2020 20:34:56 Tải xuống
Chapter 209 17-03-2020 20:43:16 Tải xuống
Chapter 208 15-03-2020 20:42:47 Tải xuống
Chapter 207 13-03-2020 21:02:20 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 2 21-07-2019 02:41:16 Tải xuống
Chapter 3 09-04-2019 15:44:53 Tải xuống
Chapter 4 09-08-2019 12:19:01 Tải xuống
Chapter 6 12-08-2019 19:24:38 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 21:28:53 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 21:28:54 Tải xuống
Chapter 10 09-04-2019 15:54:12 Tải xuống
Chapter 11 09-04-2019 15:55:36 Tải xuống
Chapter 12 16-08-2019 21:54:25 Tải xuống
Chapter 14 09-04-2019 16:00:12 Tải xuống
Chapter 15 09-04-2019 16:02:03 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 21:29:01 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 21:29:03 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 21:29:05 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 21:29:06 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 21:29:07 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 21:29:08 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 21:29:09 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 21:29:10 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 21:29:11 Tải xuống
Chapter 25 09-04-2019 16:26:37 Tải xuống
Chapter 26 09-04-2019 16:28:23 Tải xuống
Chapter 27 09-04-2019 16:29:57 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 21:29:14 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 21:29:16 Tải xuống
Chapter 30 09-04-2019 16:34:12 Tải xuống
Chapter 31 09-04-2019 16:36:39 Tải xuống
Chapter 32 09-04-2019 18:45:25 Tải xuống
Chapter 33 09-04-2019 18:46:30 Tải xuống
Chapter 34 09-04-2019 18:48:19 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 21:29:22 Tải xuống
Chapter 36 09-04-2019 18:51:36 Tải xuống
Chapter 37 09-04-2019 18:53:02 Tải xuống
Chapter 38 09-04-2019 18:55:20 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 21:29:25 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 21:29:27 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 21:29:28 Tải xuống
Chapter 42 20-04-2019 00:39:54 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 21:29:30 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 21:29:31 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 21:29:32 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 21:29:33 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 21:29:33 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 21:29:34 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 21:29:35 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 21:29:36 Tải xuống
Chapter 51 09-04-2019 19:12:40 Tải xuống
Chapter 52 20-04-2019 01:07:33 Tải xuống
Chapter 53 09-04-2019 19:15:10 Tải xuống
Chapter 54 20-04-2019 01:08:24 Tải xuống
Chapter 55 09-04-2019 19:17:16 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 21:29:42 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 21:29:44 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 21:29:45 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 21:29:46 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 21:29:47 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 21:29:49 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 21:29:49 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 21:29:49 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 21:29:50 Tải xuống
Chapter 65 22-04-2019 18:45:16 Tải xuống
Chapter 66 22-04-2019 20:27:01 Tải xuống
Chapter 67 09-04-2019 19:34:19 Tải xuống
Chapter 68 09-04-2019 19:36:14 Tải xuống
Chapter 69 09-04-2019 19:38:20 Tải xuống
Chapter 70 09-04-2019 19:40:11 Tải xuống
Chapter 71 02-05-2019 09:09:32 Tải xuống
Chapter 72 02-05-2019 09:09:44 Tải xuống
Chapter 73 09-04-2019 19:42:02 Tải xuống
Chapter 74 09-04-2019 19:48:48 Tải xuống
Chapter 75 09-04-2019 19:54:34 Tải xuống
Chapter 76 09-04-2019 20:30:41 Tải xuống
Chapter 77 09-04-2019 20:33:46 Tải xuống
Chapter 78 09-04-2019 20:46:31 Tải xuống
Chapter 79 07-07-2019 20:00:45 Tải xuống
Chapter 80 09-07-2019 20:00:23 Tải xuống
Chapter 81 11-07-2019 19:06:21 Tải xuống
Chapter 82 15-07-2019 20:00:54 Tải xuống
Chapter 83 18-07-2019 23:39:28 Tải xuống
Chapter 84 20-07-2019 22:37:43 Tải xuống
Chapter 85 21-07-2019 21:12:34 Tải xuống
Chapter 86 26-07-2019 12:06:35 Tải xuống
Chapter 87 30-07-2019 02:03:11 Tải xuống
Chapter 88 30-07-2019 06:05:48 Tải xuống
Chapter 89 29-07-2019 23:09:48 Tải xuống
Chapter 90 31-07-2019 19:00:17 Tải xuống
Chapter 91 02-08-2019 19:06:14 Tải xuống
Chapter 92 04-08-2019 19:00:12 Tải xuống
Chapter 93 07-08-2019 11:44:43 Tải xuống
Chapter 94 11-08-2019 21:30:11 Tải xuống
Chapter 95 10-08-2019 21:00:22 Tải xuống
Chapter 96 12-08-2019 19:06:30 Tải xuống
Chapter 97 14-08-2019 19:06:09 Tải xuống
Chapter 98 16-08-2019 20:06:28 Tải xuống
Chapter 99 18-08-2019 19:30:17 Tải xuống
Chapter 100 20-08-2019 19:18:28 Tải xuống
Chapter 101 22-08-2019 19:14:28 Tải xuống
Chapter 102 24-08-2019 17:40:40 Tải xuống
Chapter 103 24-08-2019 17:40:42 Tải xuống
Chapter 104 24-08-2019 17:40:46 Tải xuống
Chapter 105 24-08-2019 17:40:48 Tải xuống
Chapter 106 24-08-2019 17:40:52 Tải xuống
Chapter 107 24-08-2019 17:40:55 Tải xuống
Chapter 108 24-08-2019 17:40:57 Tải xuống
Chapter 109 24-08-2019 17:41:01 Tải xuống
Chapter 110 24-08-2019 17:41:04 Tải xuống
Chapter 111 24-08-2019 17:41:05 Tải xuống
Chapter 112 24-08-2019 17:41:09 Tải xuống
Chapter 113 24-08-2019 17:41:13 Tải xuống
Chapter 114 24-08-2019 17:41:15 Tải xuống
Chapter 115 24-08-2019 17:41:19 Tải xuống
Chapter 116 24-08-2019 17:41:21 Tải xuống
Chapter 117 24-08-2019 17:41:23 Tải xuống
Chapter 118 24-08-2019 17:41:28 Tải xuống
Chapter 119 24-08-2019 17:41:29 Tải xuống
Chapter 120 24-08-2019 17:41:33 Tải xuống
Chapter 121 24-08-2019 17:41:35 Tải xuống
Chapter 122 24-08-2019 17:41:39 Tải xuống
Chapter 123 24-08-2019 17:41:43 Tải xuống
Chapter 124 24-08-2019 17:41:44 Tải xuống
Chapter 125 24-08-2019 17:41:47 Tải xuống
Chapter 126 24-08-2019 17:41:51 Tải xuống
Chapter 127 24-08-2019 17:41:54 Tải xuống
Chapter 128 24-08-2019 17:41:58 Tải xuống
Chapter 129 24-08-2019 17:42:02 Tải xuống
Chapter 130 24-08-2019 17:42:03 Tải xuống
Chapter 131 24-08-2019 17:42:06 Tải xuống
Chapter 132 24-08-2019 17:42:10 Tải xuống
Chapter 133 24-08-2019 17:42:13 Tải xuống
Chapter 134 24-08-2019 17:42:16 Tải xuống
Chapter 135 24-08-2019 17:42:19 Tải xuống
Chapter 136 24-08-2019 17:42:21 Tải xuống
Chapter 137 24-08-2019 17:42:23 Tải xuống
Chapter 138 24-08-2019 17:42:28 Tải xuống
Chapter 139 24-08-2019 17:42:30 Tải xuống
Chapter 140 24-08-2019 17:42:33 Tải xuống
Chapter 141 24-08-2019 17:42:37 Tải xuống
Chapter 142 24-08-2019 17:42:39 Tải xuống
Chapter 143 24-08-2019 17:42:42 Tải xuống
Chapter 144 24-08-2019 17:42:46 Tải xuống
Chapter 145 24-08-2019 17:42:49 Tải xuống
Chapter 146 24-08-2019 17:42:50 Tải xuống
Chapter 147 24-08-2019 17:42:54 Tải xuống
Chapter 148 12-09-2019 22:54:14 Tải xuống
Chapter 149 13-09-2019 00:54:11 Tải xuống
Chapter 150 12-09-2019 22:54:17 Tải xuống
Chapter 151 22-09-2019 18:12:12 Tải xuống
Chapter 152 24-09-2019 18:12:12 Tải xuống
Chapter 153 27-09-2019 00:01:11 Tải xuống
Chapter 154 06-11-2019 19:37:42 Tải xuống
Chapter 155 08-11-2019 19:58:22 Tải xuống
Chapter 156 10-11-2019 19:36:12 Tải xuống
Chapter 157 13-11-2019 14:54:12 Tải xuống
Chapter 158 13-11-2019 14:53:51 Tải xuống
Chapter 159 14-11-2019 20:59:12 Tải xuống
Chapter 160 01-12-2019 19:38:20 Tải xuống
Chapter 161 03-12-2019 19:48:30 Tải xuống
Chapter 162 05-12-2019 19:37:13 Tải xuống
Chapter 163 08-12-2019 04:35:41 Tải xuống
Chapter 164 10-12-2019 04:49:45 Tải xuống
Chapter 165 11-12-2019 20:42:41 Tải xuống
Chapter 166 13-12-2019 19:37:22 Tải xuống
Chapter 167 15-12-2019 20:28:21 Tải xuống
Chapter 168 17-12-2019 19:51:19 Tải xuống
Chapter 169 21-12-2019 19:38:14 Tải xuống
Chapter 170 21-12-2019 19:37:42 Tải xuống
Chapter 171 24-12-2019 00:14:13 Tải xuống
Chapter 172 25-12-2019 19:43:11 Tải xuống
Chapter 173 27-12-2019 19:38:15 Tải xuống
Chapter 174 29-12-2019 19:58:10 Tải xuống
Chapter 175 31-12-2019 19:49:11 Tải xuống
Chapter 176 04-01-2020 04:31:14 Tải xuống
Chapter 177 05-01-2020 20:15:36 Tải xuống
Chapter 178 07-01-2020 19:53:19 Tải xuống
Chapter 179 09-01-2020 19:41:11 Tải xuống
Chapter 180 11-01-2020 19:49:41 Tải xuống
Chapter 181 13-01-2020 19:37:11 Tải xuống
Chapter 182 15-01-2020 19:37:16 Tải xuống
Chapter 183 17-01-2020 19:43:10 Tải xuống
Chapter 184 19-01-2020 19:37:29 Tải xuống
Chapter 185 21-01-2020 20:16:41 Tải xuống
Chapter 186 23-01-2020 19:37:40 Tải xuống
Chapter 187 25-01-2020 19:42:39 Tải xuống
Chapter 188 27-01-2020 20:23:13 Tải xuống
Chapter 189 29-01-2020 19:32:10 Tải xuống
Chapter 190 31-01-2020 19:41:15 Tải xuống
Chapter 191 10-02-2020 20:43:45 Tải xuống
Chapter 192 12-02-2020 20:51:33 Tải xuống
Chapter 193 14-02-2020 20:36:40 Tải xuống
Chapter 194 16-02-2020 22:21:39 Tải xuống
Chapter 195 18-02-2020 20:37:09 Tải xuống
Chapter 196 20-02-2020 21:01:46 Tải xuống
Chapter 197 22-02-2020 20:44:39 Tải xuống
Chapter 198 24-02-2020 20:42:42 Tải xuống
Chapter 199 26-02-2020 20:52:41 Tải xuống
Chapter 200 28-02-2020 20:43:41 Tải xuống
Chapter 201 01-03-2020 20:37:10 Tải xuống
Chapter 202 03-03-2020 20:37:11 Tải xuống
Chapter 203 05-03-2020 20:36:41 Tải xuống
Chapter 204 08-03-2020 00:17:00 Tải xuống
Chapter 205 09-03-2020 20:45:11 Tải xuống
Chapter 206 11-03-2020 21:01:53 Tải xuống
Chapter 207 13-03-2020 21:02:20 Tải xuống
Chapter 208 15-03-2020 20:42:47 Tải xuống
Chapter 209 17-03-2020 20:43:16 Tải xuống
Chapter 210 19-03-2020 20:34:56 Tải xuống
Chapter 211 21-03-2020 20:37:40 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh