Tinh Thần Biến

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 453 30-11-2018 15:36:56 Tải xuống
Chapter 452 30-11-2018 15:36:55 Tải xuống
Chapter 451 30-11-2018 15:36:54 Tải xuống
Chapter 450 30-11-2018 15:36:53 Tải xuống
Chapter 449 30-11-2018 15:36:52 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-07-2019 07:44:20 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 15:29:20 Tải xuống
Chapter 5 22-06-2019 20:39:20 Tải xuống
Chapter 6 30-03-2019 05:47:06 Tải xuống
Chapter 7 23-07-2019 13:14:38 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 15:29:23 Tải xuống
Chapter 9 22-06-2019 20:45:07 Tải xuống
Chapter 10 26-04-2019 09:10:23 Tải xuống
Chapter 11 23-07-2019 19:58:57 Tải xuống
Chapter 12 23-07-2019 19:59:23 Tải xuống
Chapter 13 29-09-2019 21:56:09 Tải xuống
Chapter 14 30-08-2019 09:51:41 Tải xuống
Chapter 15 22-06-2019 20:50:39 Tải xuống
Chapter 16 11-04-2019 13:12:48 Tải xuống
Chapter 17 02-10-2019 22:36:19 Tải xuống
Chapter 18 30-08-2019 10:15:41 Tải xuống
Chapter 19 30-08-2019 10:17:59 Tải xuống
Chapter 20 30-04-2019 05:15:17 Tải xuống
Chapter 21 30-08-2019 10:27:59 Tải xuống
Chapter 22 03-04-2019 18:49:10 Tải xuống
Chapter 23 30-08-2019 10:32:53 Tải xuống
Chapter 24 30-08-2019 10:33:03 Tải xuống
Chapter 25 22-06-2019 21:01:04 Tải xuống
Chapter 26 30-08-2019 10:35:29 Tải xuống
Chapter 27 22-06-2019 21:02:48 Tải xuống
Chapter 28 30-08-2019 10:38:59 Tải xuống
Chapter 29 22-06-2019 21:04:19 Tải xuống
Chapter 30 13-04-2019 17:54:39 Tải xuống
Chapter 31 13-04-2019 17:54:51 Tải xuống
Chapter 32 13-04-2019 17:55:00 Tải xuống
Chapter 33 14-05-2019 18:04:23 Tải xuống
Chapter 34 30-08-2019 10:51:23 Tải xuống
Chapter 35 30-08-2019 10:58:17 Tải xuống
Chapter 36 28-04-2019 09:55:44 Tải xuống
Chapter 37 01-04-2019 23:55:20 Tải xuống
Chapter 38 30-08-2019 11:04:33 Tải xuống
Chapter 39 22-06-2019 21:41:24 Tải xuống
Chapter 40 01-04-2019 23:05:23 Tải xuống
Chapter 41 30-08-2019 11:08:15 Tải xuống
Chapter 42 30-08-2019 11:09:56 Tải xuống
Chapter 43 30-08-2019 11:10:03 Tải xuống
Chapter 44 22-06-2019 21:44:27 Tải xuống
Chapter 45 30-08-2019 11:11:59 Tải xuống
Chapter 46 30-08-2019 11:12:05 Tải xuống
Chapter 47 22-06-2019 21:46:45 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 15:30:04 Tải xuống
Chapter 49 30-08-2019 11:14:47 Tải xuống
Chapter 50 30-08-2019 11:14:53 Tải xuống
Chapter 51 30-08-2019 11:16:14 Tải xuống
Chapter 52 30-08-2019 11:16:20 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 15:30:08 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 15:30:09 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 15:30:10 Tải xuống
Chapter 56 30-08-2019 11:22:32 Tải xuống
Chapter 57 30-08-2019 11:43:00 Tải xuống
Chapter 58 30-08-2019 11:45:44 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 15:30:14 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 15:30:15 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 15:30:16 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 15:30:18 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 15:30:19 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 15:30:20 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 15:30:21 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 15:30:23 Tải xuống
Chapter 69 22-06-2019 22:04:18 Tải xuống
Chapter 70 22-06-2019 22:05:28 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 15:30:26 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 15:30:27 Tải xuống
Chapter 73 07-08-2019 17:50:44 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 15:30:29 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 15:30:31 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 15:30:32 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 15:30:32 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 15:30:35 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 15:30:35 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 15:30:35 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 15:30:36 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 15:30:38 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 15:30:39 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 15:30:39 Tải xuống
Chapter 85 30-08-2019 14:54:33 Tải xuống
Chapter 86 30-08-2019 14:54:41 Tải xuống
Chapter 87 22-06-2019 22:18:42 Tải xuống
Chapter 88 30-08-2019 14:58:38 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 15:30:45 Tải xuống
Chapter 90 22-06-2019 22:21:00 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 15:30:46 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 15:30:47 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 15:30:49 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 15:30:49 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 15:30:50 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 15:30:51 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 15:30:52 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 15:30:53 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 15:30:55 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 15:30:55 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 15:30:56 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 15:30:57 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 15:30:58 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 15:30:59 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 15:31:00 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 15:31:01 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 15:31:02 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 15:31:05 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 15:31:06 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 15:31:08 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 15:31:08 Tải xuống
Chapter 112 25-06-2019 19:40:18 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 15:31:10 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 15:31:11 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 15:31:12 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 15:31:13 Tải xuống
Chapter 117 25-06-2019 19:44:43 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 15:31:15 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 15:31:16 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 15:31:17 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 15:31:19 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 15:31:19 Tải xuống
Chapter 123 25-06-2019 19:50:01 Tải xuống
Chapter 125 25-06-2019 19:51:33 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 15:31:23 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 15:31:24 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 15:31:26 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 15:31:26 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 15:31:28 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 15:31:28 Tải xuống
Chapter 133 25-06-2019 19:59:49 Tải xuống
Chapter 134 25-07-2019 23:13:27 Tải xuống
Chapter 135 25-06-2019 20:01:13 Tải xuống
Chapter 136 18-09-2019 20:53:16 Tải xuống
Chapter 137 25-06-2019 20:03:53 Tải xuống
Chapter 138 03-04-2019 13:02:31 Tải xuống
Chapter 139 25-06-2019 20:06:25 Tải xuống
Chapter 142 03-07-2019 17:58:04 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 15:31:40 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 15:31:41 Tải xuống
Chapter 145 30-11-2018 15:31:42 Tải xuống
Chapter 146 18-09-2019 21:16:04 Tải xuống
Chapter 147 03-07-2019 18:03:15 Tải xuống
Chapter 148 03-07-2019 18:05:20 Tải xuống
Chapter 149 30-11-2018 15:31:46 Tải xuống
Chapter 150 03-07-2019 18:08:12 Tải xuống
Chapter 151 03-07-2019 18:08:59 Tải xuống
Chapter 152 22-04-2019 18:45:09 Tải xuống
Chapter 153 23-04-2019 06:49:00 Tải xuống
Chapter 154 30-11-2018 15:31:51 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 15:31:52 Tải xuống
Chapter 156 03-07-2019 18:12:36 Tải xuống
Chapter 157 03-07-2019 18:13:37 Tải xuống
Chapter 158 03-07-2019 18:14:16 Tải xuống
Chapter 159 03-07-2019 18:15:07 Tải xuống
Chapter 160 19-09-2019 12:49:51 Tải xuống
Chapter 161 30-11-2018 15:31:58 Tải xuống
Chapter 162 03-07-2019 18:16:39 Tải xuống
Chapter 163 29-06-2019 23:25:00 Tải xuống
Chapter 164 29-06-2019 23:25:14 Tải xuống
Chapter 165 03-07-2019 18:18:40 Tải xuống
Chapter 166 03-07-2019 18:19:20 Tải xuống
Chapter 167 19-09-2019 12:58:49 Tải xuống
Chapter 168 04-07-2019 13:12:39 Tải xuống
Chapter 169 19-09-2019 13:04:46 Tải xuống
Chapter 170 19-09-2019 13:09:21 Tải xuống
Chapter 171 17-03-2019 20:19:09 Tải xuống
Chapter 172 30-11-2018 15:32:09 Tải xuống
Chapter 173 19-09-2019 13:39:33 Tải xuống
Chapter 175 30-11-2018 15:32:12 Tải xuống
Chapter 176 17-03-2019 21:07:37 Tải xuống
Chapter 177 19-09-2019 17:28:19 Tải xuống
Chapter 178 19-09-2019 17:31:55 Tải xuống
Chapter 179 19-09-2019 17:35:28 Tải xuống
Chapter 180 27-06-2019 10:53:27 Tải xuống
Chapter 181 19-09-2019 17:42:18 Tải xuống
Chapter 182 30-11-2018 15:32:19 Tải xuống
Chapter 183 19-09-2019 17:46:49 Tải xuống
Chapter 185 19-09-2019 17:51:06 Tải xuống
Chapter 186 30-11-2018 15:32:23 Tải xuống
Chapter 188 30-11-2018 15:32:26 Tải xuống
Chapter 189 30-09-2019 19:22:16 Tải xuống
Chapter 191 30-11-2018 15:32:28 Tải xuống
Chapter 192 30-11-2018 15:32:30 Tải xuống
Chapter 193 30-11-2018 15:32:30 Tải xuống
Chapter 196 30-11-2018 15:32:34 Tải xuống
Chapter 197 30-11-2018 15:32:34 Tải xuống
Chapter 198 30-11-2018 15:32:37 Tải xuống
Chapter 199 30-11-2018 15:32:36 Tải xuống
Chapter 200 30-11-2018 15:32:37 Tải xuống
Chapter 201 30-11-2018 15:32:38 Tải xuống
Chapter 202 30-11-2018 15:32:39 Tải xuống
Chapter 203 30-11-2018 15:32:40 Tải xuống
Chapter 204 30-11-2018 15:32:41 Tải xuống
Chapter 205 30-11-2018 15:32:42 Tải xuống
Chapter 206 30-11-2018 15:32:45 Tải xuống
Chapter 207 30-11-2018 15:32:44 Tải xuống
Chapter 208 30-11-2018 15:32:45 Tải xuống
Chapter 209 26-07-2019 23:42:28 Tải xuống
Chapter 210 09-04-2019 16:34:31 Tải xuống
Chapter 211 30-11-2018 15:32:48 Tải xuống
Chapter 212 30-11-2018 15:32:49 Tải xuống
Chapter 213 30-11-2018 15:32:50 Tải xuống
Chapter 214 30-11-2018 15:32:51 Tải xuống
Chapter 215 30-11-2018 15:32:52 Tải xuống
Chapter 216 30-11-2018 15:32:53 Tải xuống
Chapter 217 30-11-2018 15:32:54 Tải xuống
Chapter 218 30-11-2018 15:32:55 Tải xuống
Chapter 219 30-11-2018 15:32:56 Tải xuống
Chapter 220 30-11-2018 15:32:58 Tải xuống
Chapter 221 30-11-2018 15:32:58 Tải xuống
Chapter 222 30-11-2018 15:33:00 Tải xuống
Chapter 223 30-11-2018 15:33:00 Tải xuống
Chapter 224 30-11-2018 15:33:01 Tải xuống
Chapter 225 30-11-2018 15:33:03 Tải xuống
Chapter 226 30-11-2018 15:33:06 Tải xuống
Chapter 227 30-11-2018 15:33:07 Tải xuống
Chapter 228 30-11-2018 15:33:08 Tải xuống
Chapter 229 30-11-2018 15:33:10 Tải xuống
Chapter 230 30-11-2018 15:33:09 Tải xuống
Chapter 231 30-11-2018 15:33:10 Tải xuống
Chapter 232 30-11-2018 15:33:11 Tải xuống
Chapter 233 30-11-2018 15:33:12 Tải xuống
Chapter 234 30-11-2018 15:33:13 Tải xuống
Chapter 235 30-11-2018 15:33:14 Tải xuống
Chapter 236 30-11-2018 15:33:15 Tải xuống
Chapter 237 30-11-2018 15:33:17 Tải xuống
Chapter 238 30-11-2018 15:33:18 Tải xuống
Chapter 239 30-11-2018 15:33:19 Tải xuống
Chapter 240 30-11-2018 15:33:19 Tải xuống
Chapter 241 03-04-2019 18:06:02 Tải xuống
Chapter 242 30-11-2018 15:33:21 Tải xuống
Chapter 243 30-11-2018 15:33:23 Tải xuống
Chapter 244 30-11-2018 15:33:23 Tải xuống
Chapter 245 30-11-2018 15:33:24 Tải xuống
Chapter 246 30-11-2018 15:33:25 Tải xuống
Chapter 248 03-04-2019 18:44:00 Tải xuống
Chapter 250 30-11-2018 15:33:29 Tải xuống
Chapter 251 28-04-2019 14:30:53 Tải xuống
Chapter 252 30-11-2018 15:33:32 Tải xuống
Chapter 253 30-11-2018 15:33:33 Tải xuống
Chapter 254 30-11-2018 15:33:33 Tải xuống
Chapter 255 30-11-2018 15:33:35 Tải xuống
Chapter 256 30-11-2018 15:33:35 Tải xuống
Chapter 257 30-11-2018 15:33:36 Tải xuống
Chapter 258 30-11-2018 15:33:37 Tải xuống
Chapter 259 29-06-2019 23:24:19 Tải xuống
Chapter 260 30-11-2018 15:33:39 Tải xuống
Chapter 261 30-11-2018 15:33:40 Tải xuống
Chapter 262 30-11-2018 15:33:41 Tải xuống
Chapter 263 30-11-2018 15:33:43 Tải xuống
Chapter 264 30-11-2018 15:33:43 Tải xuống
Chapter 265 30-11-2018 15:33:45 Tải xuống
Chapter 266 30-11-2018 15:33:46 Tải xuống
Chapter 267 30-11-2018 15:33:46 Tải xuống
Chapter 268 30-11-2018 15:33:47 Tải xuống
Chapter 269 30-11-2018 15:33:48 Tải xuống
Chapter 270 30-11-2018 15:33:49 Tải xuống
Chapter 271 30-11-2018 15:33:50 Tải xuống
Chapter 272 30-11-2018 15:33:51 Tải xuống
Chapter 273 30-11-2018 15:33:52 Tải xuống
Chapter 274 30-11-2018 15:33:53 Tải xuống
Chapter 275 30-11-2018 15:33:54 Tải xuống
Chapter 276 30-11-2018 15:33:55 Tải xuống
Chapter 277 30-11-2018 15:33:56 Tải xuống
Chapter 278 30-11-2018 15:33:57 Tải xuống
Chapter 279 30-11-2018 15:33:59 Tải xuống
Chapter 280 30-11-2018 15:33:59 Tải xuống
Chapter 281 30-11-2018 15:34:00 Tải xuống
Chapter 282 30-11-2018 15:34:01 Tải xuống
Chapter 283 30-11-2018 15:34:03 Tải xuống
Chapter 284 30-04-2019 00:36:23 Tải xuống
Chapter 285 30-11-2018 15:34:06 Tải xuống
Chapter 286 30-11-2018 15:34:07 Tải xuống
Chapter 287 30-11-2018 15:34:08 Tải xuống
Chapter 288 30-11-2018 15:34:09 Tải xuống
Chapter 289 30-11-2018 15:34:10 Tải xuống
Chapter 290 30-11-2018 15:34:11 Tải xuống
Chapter 291 30-11-2018 15:34:12 Tải xuống
Chapter 292 30-11-2018 15:34:13 Tải xuống
Chapter 293 30-11-2018 15:34:14 Tải xuống
Chapter 294 30-11-2018 15:34:15 Tải xuống
Chapter 296 30-11-2018 15:34:17 Tải xuống
Chapter 297 30-11-2018 15:34:18 Tải xuống
Chapter 298 30-11-2018 15:34:18 Tải xuống
Chapter 299 30-11-2018 15:34:20 Tải xuống
Chapter 300 30-11-2018 15:34:21 Tải xuống
Chapter 301 30-11-2018 15:34:21 Tải xuống
Chapter 302 30-11-2018 15:34:23 Tải xuống
Chapter 303 30-11-2018 15:34:24 Tải xuống
Chapter 304 30-11-2018 15:34:25 Tải xuống
Chapter 305 30-11-2018 15:34:26 Tải xuống
Chapter 306 30-11-2018 15:34:28 Tải xuống
Chapter 307 30-11-2018 15:34:28 Tải xuống
Chapter 308 30-11-2018 15:34:30 Tải xuống
Chapter 309 30-11-2018 15:34:30 Tải xuống
Chapter 310 30-11-2018 15:34:31 Tải xuống
Chapter 311 30-11-2018 15:34:32 Tải xuống
Chapter 312 30-11-2018 15:34:33 Tải xuống
Chapter 313 30-11-2018 15:34:34 Tải xuống
Chapter 314 30-11-2018 15:34:35 Tải xuống
Chapter 315 30-11-2018 15:34:36 Tải xuống
Chapter 316 30-11-2018 15:34:37 Tải xuống
Chapter 317 30-11-2018 15:34:37 Tải xuống
Chapter 318 30-11-2018 15:34:39 Tải xuống
Chapter 319 28-04-2019 20:43:17 Tải xuống
Chapter 320 30-11-2018 15:34:40 Tải xuống
Chapter 321 30-11-2018 15:34:42 Tải xuống
Chapter 322 30-11-2018 15:34:43 Tải xuống
Chapter 323 18-03-2019 12:45:11 Tải xuống
Chapter 324 30-11-2018 15:34:46 Tải xuống
Chapter 325 30-11-2018 15:34:46 Tải xuống
Chapter 326 30-11-2018 15:34:46 Tải xuống
Chapter 327 30-11-2018 15:34:48 Tải xuống
Chapter 328 30-11-2018 15:34:48 Tải xuống
Chapter 329 30-11-2018 15:34:50 Tải xuống
Chapter 330 30-11-2018 15:34:50 Tải xuống
Chapter 331 30-11-2018 15:34:52 Tải xuống
Chapter 332 30-11-2018 15:34:53 Tải xuống
Chapter 333 30-11-2018 15:34:54 Tải xuống
Chapter 334 30-11-2018 15:34:55 Tải xuống
Chapter 335 30-11-2018 15:34:56 Tải xuống
Chapter 336 30-11-2018 15:34:57 Tải xuống
Chapter 337 30-11-2018 15:34:57 Tải xuống
Chapter 338 30-11-2018 15:35:02 Tải xuống
Chapter 339 30-11-2018 15:34:59 Tải xuống
Chapter 340 30-11-2018 15:35:01 Tải xuống
Chapter 341 30-11-2018 15:35:02 Tải xuống
Chapter 342 30-11-2018 15:35:04 Tải xuống
Chapter 343 30-11-2018 15:35:04 Tải xuống
Chapter 344 30-11-2018 15:35:06 Tải xuống
Chapter 345 30-11-2018 15:35:06 Tải xuống
Chapter 346 22-07-2019 19:45:58 Tải xuống
Chapter 347 30-11-2018 15:35:08 Tải xuống
Chapter 348 30-11-2018 15:35:09 Tải xuống
Chapter 349 30-11-2018 15:35:10 Tải xuống
Chapter 350 11-04-2019 21:42:24 Tải xuống
Chapter 351 30-11-2018 15:35:12 Tải xuống
Chapter 352 30-11-2018 15:35:13 Tải xuống
Chapter 353 30-11-2018 15:35:14 Tải xuống
Chapter 354 30-11-2018 15:35:15 Tải xuống
Chapter 355 30-11-2018 15:35:16 Tải xuống
Chapter 356 30-11-2018 15:35:17 Tải xuống
Chapter 357 30-11-2018 15:35:18 Tải xuống
Chapter 358 30-11-2018 15:35:19 Tải xuống
Chapter 359 30-11-2018 15:35:20 Tải xuống
Chapter 360 30-11-2018 15:35:21 Tải xuống
Chapter 361 30-11-2018 15:35:22 Tải xuống
Chapter 362 30-11-2018 15:35:23 Tải xuống
Chapter 363 30-11-2018 15:35:24 Tải xuống
Chapter 364 30-11-2018 15:35:25 Tải xuống
Chapter 365 30-11-2018 15:35:25 Tải xuống
Chapter 366 30-11-2018 15:35:27 Tải xuống
Chapter 367 30-11-2018 15:35:28 Tải xuống
Chapter 368 30-11-2018 15:35:29 Tải xuống
Chapter 369 11-04-2019 22:46:03 Tải xuống
Chapter 370 30-11-2018 15:35:31 Tải xuống
Chapter 371 30-11-2018 15:35:32 Tải xuống
Chapter 372 30-11-2018 15:35:33 Tải xuống
Chapter 373 30-11-2018 15:35:34 Tải xuống
Chapter 374 30-11-2018 15:35:35 Tải xuống
Chapter 375 30-11-2018 15:35:36 Tải xuống
Chapter 376 30-11-2018 15:35:37 Tải xuống
Chapter 377 30-11-2018 15:35:38 Tải xuống
Chapter 378 30-11-2018 15:35:39 Tải xuống
Chapter 379 30-11-2018 15:35:40 Tải xuống
Chapter 380 30-11-2018 15:35:41 Tải xuống
Chapter 381 30-11-2018 15:35:42 Tải xuống
Chapter 382 30-11-2018 15:35:43 Tải xuống
Chapter 383 30-11-2018 15:35:44 Tải xuống
Chapter 384 30-11-2018 15:35:45 Tải xuống
Chapter 385 30-11-2018 15:35:46 Tải xuống
Chapter 386 30-11-2018 15:35:47 Tải xuống
Chapter 387 30-11-2018 15:35:48 Tải xuống
Chapter 388 30-11-2018 15:35:49 Tải xuống
Chapter 389 30-11-2018 15:35:50 Tải xuống
Chapter 390 30-11-2018 15:35:51 Tải xuống
Chapter 391 30-11-2018 15:35:52 Tải xuống
Chapter 392 30-11-2018 15:35:53 Tải xuống
Chapter 393 30-11-2018 15:35:54 Tải xuống
Chapter 394 30-11-2018 15:35:55 Tải xuống
Chapter 395 30-11-2018 15:35:56 Tải xuống
Chapter 396 30-11-2018 15:35:57 Tải xuống
Chapter 397 30-11-2018 15:35:58 Tải xuống
Chapter 398 30-11-2018 15:35:59 Tải xuống
Chapter 399 30-11-2018 15:36:00 Tải xuống
Chapter 400 30-11-2018 15:36:01 Tải xuống
Chapter 401 30-11-2018 15:36:02 Tải xuống
Chapter 402 30-11-2018 15:36:07 Tải xuống
Chapter 403 04-04-2019 14:13:20 Tải xuống
Chapter 404 30-11-2018 15:36:10 Tải xuống
Chapter 405 30-11-2018 15:36:10 Tải xuống
Chapter 406 30-11-2018 15:36:11 Tải xuống
Chapter 407 30-11-2018 15:36:11 Tải xuống
Chapter 408 30-11-2018 15:36:11 Tải xuống
Chapter 409 30-11-2018 15:36:12 Tải xuống
Chapter 410 30-11-2018 15:36:13 Tải xuống
Chapter 411 30-11-2018 15:36:14 Tải xuống
Chapter 412 30-11-2018 15:36:15 Tải xuống
Chapter 413 12-04-2019 09:31:15 Tải xuống
Chapter 414 30-11-2018 15:36:17 Tải xuống
Chapter 415 30-11-2018 15:36:18 Tải xuống
Chapter 416 30-11-2018 15:36:19 Tải xuống
Chapter 417 30-11-2018 15:36:20 Tải xuống
Chapter 418 30-11-2018 15:36:21 Tải xuống
Chapter 419 30-11-2018 15:36:23 Tải xuống
Chapter 420 30-11-2018 15:36:23 Tải xuống
Chapter 421 30-11-2018 15:36:24 Tải xuống
Chapter 422 30-11-2018 15:36:25 Tải xuống
Chapter 423 30-11-2018 15:36:27 Tải xuống
Chapter 424 30-11-2018 15:36:27 Tải xuống
Chapter 425 30-11-2018 15:36:28 Tải xuống
Chapter 426 30-11-2018 15:36:29 Tải xuống
Chapter 427 30-11-2018 15:36:30 Tải xuống
Chapter 428 30-11-2018 15:36:32 Tải xuống
Chapter 429 30-11-2018 15:36:32 Tải xuống
Chapter 430 30-11-2018 15:36:33 Tải xuống
Chapter 431 30-11-2018 15:36:34 Tải xuống
Chapter 432 30-11-2018 15:36:35 Tải xuống
Chapter 433 30-11-2018 15:36:36 Tải xuống
Chapter 434 30-11-2018 15:36:38 Tải xuống
Chapter 435 30-11-2018 15:36:38 Tải xuống
Chapter 436 30-11-2018 15:36:39 Tải xuống
Chapter 437 30-11-2018 15:36:40 Tải xuống
Chapter 438 30-11-2018 15:36:41 Tải xuống
Chapter 439 30-11-2018 15:36:42 Tải xuống
Chapter 440 30-11-2018 15:36:43 Tải xuống
Chapter 441 30-11-2018 15:36:44 Tải xuống
Chapter 442 30-11-2018 15:36:46 Tải xuống
Chapter 443 30-11-2018 15:36:47 Tải xuống
Chapter 444 30-11-2018 15:36:47 Tải xuống
Chapter 445 30-11-2018 15:36:48 Tải xuống
Chapter 446 30-11-2018 15:36:49 Tải xuống
Chapter 447 30-11-2018 15:36:50 Tải xuống
Chapter 448 30-11-2018 15:36:51 Tải xuống
Chapter 449 30-11-2018 15:36:52 Tải xuống
Chapter 450 30-11-2018 15:36:53 Tải xuống
Chapter 451 30-11-2018 15:36:54 Tải xuống
Chapter 452 30-11-2018 15:36:55 Tải xuống
Chapter 453 30-11-2018 15:36:56 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
le - 1 năm trước
sao lau qua ko ra chap moi
Trả Lời