Loading...

Đấu Chiến Cuồng Triều

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giớiCô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửuTrăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá uĐây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 207 14-08-2019 21:00:29 Tải xuống
Chapter 206 12-08-2019 21:00:20 Tải xuống
Chapter 205 10-08-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 204 28-07-2019 15:12:12 Tải xuống
Chapter 203 26-07-2019 12:02:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-01-2019 21:16:01 Tải xuống
Chapter 2 22-08-2019 20:29:15 Tải xuống
Chapter 3 16-07-2019 17:57:38 Tải xuống
Chapter 4 16-07-2019 17:57:47 Tải xuống
Chapter 5 16-07-2019 17:57:53 Tải xuống
Chapter 6 24-01-2019 21:16:34 Tải xuống
Chapter 7 24-01-2019 21:16:36 Tải xuống
Chapter 8 24-01-2019 21:16:42 Tải xuống
Chapter 9 24-01-2019 21:16:48 Tải xuống
Chapter 10 24-01-2019 21:16:55 Tải xuống
Chapter 11 05-08-2019 15:42:34 Tải xuống
Chapter 12 24-01-2019 21:17:05 Tải xuống
Chapter 13 24-01-2019 21:17:13 Tải xuống
Chapter 14 24-01-2019 21:17:18 Tải xuống
Chapter 15 24-01-2019 21:17:23 Tải xuống
Chapter 16 24-01-2019 21:17:29 Tải xuống
Chapter 17 24-01-2019 21:17:35 Tải xuống
Chapter 18 24-01-2019 21:17:43 Tải xuống
Chapter 19 24-01-2019 21:17:47 Tải xuống
Chapter 20 24-01-2019 21:17:54 Tải xuống
Chapter 21 05-05-2019 01:12:27 Tải xuống
Chapter 22 24-01-2019 21:18:06 Tải xuống
Chapter 23 20-03-2019 05:48:23 Tải xuống
Chapter 24 24-01-2019 21:18:18 Tải xuống
Chapter 25 24-01-2019 21:18:23 Tải xuống
Chapter 26 24-01-2019 21:18:30 Tải xuống
Chapter 27 24-01-2019 21:18:36 Tải xuống
Chapter 28 24-01-2019 21:18:42 Tải xuống
Chapter 29 24-01-2019 21:18:48 Tải xuống
Chapter 30 05-05-2019 01:12:31 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 01:12:33 Tải xuống
Chapter 32 05-05-2019 01:12:36 Tải xuống
Chapter 33 05-05-2019 01:12:39 Tải xuống
Chapter 34 05-05-2019 01:12:42 Tải xuống
Chapter 35 05-05-2019 01:12:45 Tải xuống
Chapter 36 05-05-2019 01:12:48 Tải xuống
Chapter 37 05-05-2019 01:12:52 Tải xuống
Chapter 38 05-05-2019 01:12:55 Tải xuống
Chapter 39 05-05-2019 01:12:57 Tải xuống
Chapter 40 05-05-2019 01:13:01 Tải xuống
Chapter 41 05-05-2019 01:13:03 Tải xuống
Chapter 42 05-05-2019 01:13:07 Tải xuống
Chapter 43 07-05-2019 23:06:03 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 18:42:50 Tải xuống
Chapter 45 07-05-2019 16:01:14 Tải xuống
Chapter 46 05-05-2019 01:13:11 Tải xuống
Chapter 47 24-01-2019 21:20:36 Tải xuống
Chapter 48 24-01-2019 21:20:44 Tải xuống
Chapter 49 24-01-2019 21:20:48 Tải xuống
Chapter 50 24-01-2019 21:20:54 Tải xuống
Chapter 51 24-01-2019 21:21:00 Tải xuống
Chapter 52 24-01-2019 21:21:07 Tải xuống
Chapter 53 24-01-2019 21:21:12 Tải xuống
Chapter 54 24-01-2019 21:21:18 Tải xuống
Chapter 55 24-01-2019 21:21:25 Tải xuống
Chapter 56 24-01-2019 21:21:31 Tải xuống
Chapter 57 24-01-2019 21:21:37 Tải xuống
Chapter 58 24-01-2019 21:21:42 Tải xuống
Chapter 59 24-01-2019 21:21:49 Tải xuống
Chapter 60 24-01-2019 21:21:54 Tải xuống
Chapter 61 24-01-2019 21:22:00 Tải xuống
Chapter 62 24-01-2019 21:22:07 Tải xuống
Chapter 63 07-05-2019 17:01:23 Tải xuống
Chapter 64 24-01-2019 21:22:19 Tải xuống
Chapter 65 24-01-2019 21:22:24 Tải xuống
Chapter 66 24-01-2019 21:22:31 Tải xuống
Chapter 67 24-01-2019 21:22:36 Tải xuống
Chapter 68 24-01-2019 21:22:43 Tải xuống
Chapter 69 24-01-2019 21:22:48 Tải xuống
Chapter 70 24-01-2019 21:22:55 Tải xuống
Chapter 71 24-01-2019 21:23:00 Tải xuống
Chapter 72 24-01-2019 21:23:06 Tải xuống
Chapter 73 24-01-2019 21:23:13 Tải xuống
Chapter 74 24-01-2019 21:23:18 Tải xuống
Chapter 75 24-01-2019 21:23:24 Tải xuống
Chapter 76 24-01-2019 21:23:30 Tải xuống
Chapter 77 24-01-2019 21:23:37 Tải xuống
Chapter 78 24-01-2019 21:23:43 Tải xuống
Chapter 79 24-01-2019 21:23:48 Tải xuống
Chapter 80 24-01-2019 21:23:54 Tải xuống
Chapter 81 24-01-2019 21:24:00 Tải xuống
Chapter 82 24-01-2019 21:24:06 Tải xuống
Chapter 83 24-01-2019 21:24:12 Tải xuống
Chapter 84 24-01-2019 21:24:18 Tải xuống
Chapter 85 05-05-2019 01:13:15 Tải xuống
Chapter 86 24-01-2019 21:24:30 Tải xuống
Chapter 87 24-01-2019 21:24:36 Tải xuống
Chapter 88 24-01-2019 21:24:42 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 14:09:48 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 01:13:21 Tải xuống
Chapter 91 24-01-2019 21:25:01 Tải xuống
Chapter 92 05-05-2019 01:13:24 Tải xuống
Chapter 93 05-05-2019 01:13:26 Tải xuống
Chapter 94 05-05-2019 01:13:30 Tải xuống
Chapter 95 05-05-2019 01:13:33 Tải xuống
Chapter 96 24-01-2019 21:25:30 Tải xuống
Chapter 97 24-01-2019 21:25:37 Tải xuống
Chapter 98 24-01-2019 21:25:42 Tải xuống
Chapter 99 24-01-2019 21:25:48 Tải xuống
Chapter 100 24-01-2019 21:25:55 Tải xuống
Chapter 101 05-05-2019 01:13:36 Tải xuống
Chapter 102 24-01-2019 21:26:07 Tải xuống
Chapter 103 24-01-2019 21:26:12 Tải xuống
Chapter 104 24-01-2019 21:26:18 Tải xuống
Chapter 105 24-01-2019 21:26:24 Tải xuống
Chapter 106 05-05-2019 01:13:37 Tải xuống
Chapter 107 07-05-2019 17:01:41 Tải xuống
Chapter 108 24-01-2019 21:26:43 Tải xuống
Chapter 109 24-01-2019 21:26:48 Tải xuống
Chapter 110 07-05-2019 23:06:08 Tải xuống
Chapter 111 24-01-2019 21:27:00 Tải xuống
Chapter 112 24-01-2019 21:27:05 Tải xuống
Chapter 113 24-01-2019 21:27:12 Tải xuống
Chapter 114 24-01-2019 21:27:19 Tải xuống
Chapter 115 24-01-2019 21:27:24 Tải xuống
Chapter 116 24-01-2019 21:27:30 Tải xuống
Chapter 117 24-01-2019 21:27:36 Tải xuống
Chapter 118 24-01-2019 21:27:42 Tải xuống
Chapter 119 24-01-2019 21:27:48 Tải xuống
Chapter 120 24-01-2019 21:27:54 Tải xuống
Chapter 121 24-01-2019 21:28:00 Tải xuống
Chapter 122 24-01-2019 21:28:07 Tải xuống
Chapter 123 24-01-2019 21:28:13 Tải xuống
Chapter 124 24-01-2019 21:28:18 Tải xuống
Chapter 125 24-01-2019 21:28:25 Tải xuống
Chapter 126 24-01-2019 21:28:30 Tải xuống
Chapter 127 24-01-2019 21:28:37 Tải xuống
Chapter 128 24-01-2019 21:28:43 Tải xuống
Chapter 129 24-01-2019 21:28:49 Tải xuống
Chapter 130 24-01-2019 21:28:55 Tải xuống
Chapter 131 24-01-2019 21:29:00 Tải xuống
Chapter 132 24-01-2019 21:29:06 Tải xuống
Chapter 133 24-01-2019 21:29:13 Tải xuống
Chapter 134 24-01-2019 21:29:18 Tải xuống
Chapter 135 05-05-2019 01:13:39 Tải xuống
Chapter 136 24-01-2019 21:29:30 Tải xuống
Chapter 137 24-01-2019 21:29:36 Tải xuống
Chapter 138 24-01-2019 21:29:42 Tải xuống
Chapter 139 24-01-2019 21:29:48 Tải xuống
Chapter 140 24-01-2019 21:29:54 Tải xuống
Chapter 141 24-01-2019 21:30:00 Tải xuống
Chapter 142 24-01-2019 21:30:06 Tải xuống
Chapter 143 24-01-2019 21:30:14 Tải xuống
Chapter 144 24-01-2019 21:30:18 Tải xuống
Chapter 145 24-01-2019 21:30:24 Tải xuống
Chapter 146 24-01-2019 21:30:30 Tải xuống
Chapter 147 24-01-2019 21:30:37 Tải xuống
Chapter 148 24-01-2019 21:30:42 Tải xuống
Chapter 149 26-01-2019 13:52:11 Tải xuống
Chapter 150 14-02-2019 01:43:57 Tải xuống
Chapter 151 21-02-2019 03:13:41 Tải xuống
Chapter 152 21-02-2019 03:13:44 Tải xuống
Chapter 153 20-02-2019 02:06:14 Tải xuống
Chapter 154 20-02-2019 00:00:44 Tải xuống
Chapter 155 24-02-2019 16:00:54 Tải xuống
Chapter 156 24-02-2019 09:00:16 Tải xuống
Chapter 157 26-02-2019 14:03:30 Tải xuống
Chapter 158 12-03-2019 20:03:48 Tải xuống
Chapter 159 13-03-2019 01:05:56 Tải xuống
Chapter 160 20-03-2019 05:48:26 Tải xuống
Chapter 161 20-03-2019 05:48:29 Tải xuống
Chapter 162 20-03-2019 05:48:32 Tải xuống
Chapter 163 20-03-2019 05:48:35 Tải xuống
Chapter 164 20-03-2019 05:48:38 Tải xuống
Chapter 165 22-03-2019 01:53:35 Tải xuống
Chapter 166 26-03-2019 12:54:14 Tải xuống
Chapter 167 26-03-2019 12:54:17 Tải xuống
Chapter 168 28-03-2019 05:57:41 Tải xuống
Chapter 169 05-05-2019 01:13:42 Tải xuống
Chapter 170 05-05-2019 01:13:44 Tải xuống
Chapter 171 05-05-2019 01:13:48 Tải xuống
Chapter 172 05-05-2019 01:13:51 Tải xuống
Chapter 173 05-05-2019 01:13:53 Tải xuống
Chapter 174 05-05-2019 01:13:58 Tải xuống
Chapter 175 05-05-2019 01:14:01 Tải xuống
Chapter 176 05-05-2019 01:14:03 Tải xuống
Chapter 177 05-05-2019 01:14:05 Tải xuống
Chapter 178 05-05-2019 01:14:09 Tải xuống
Chapter 179 05-05-2019 01:14:13 Tải xuống
Chapter 180 05-05-2019 01:14:18 Tải xuống
Chapter 181 05-05-2019 01:14:20 Tải xuống
Chapter 182 05-05-2019 01:14:24 Tải xuống
Chapter 183 05-05-2019 01:14:27 Tải xuống
Chapter 184 05-05-2019 01:14:29 Tải xuống
Chapter 185 05-05-2019 01:14:29 Tải xuống
Chapter 186 05-05-2019 01:14:33 Tải xuống
Chapter 187 05-05-2019 01:14:36 Tải xuống
Chapter 188 07-05-2019 22:02:02 Tải xuống
Chapter 189 09-05-2019 01:12:39 Tải xuống
Chapter 190 11-05-2019 05:42:38 Tải xuống
Chapter 191 29-05-2019 11:11:03 Tải xuống
Chapter 192 29-05-2019 11:11:05 Tải xuống
Chapter 193 29-05-2019 11:11:09 Tải xuống
Chapter 194 29-05-2019 11:11:12 Tải xuống
Chapter 195 29-05-2019 11:11:15 Tải xuống
Chapter 196 29-05-2019 11:11:18 Tải xuống
Chapter 197 29-05-2019 11:11:20 Tải xuống
Chapter 198 29-05-2019 11:11:24 Tải xuống
Chapter 199 01-07-2019 09:00:36 Tải xuống
Chapter 200 03-07-2019 10:00:18 Tải xuống
Chapter 201 05-07-2019 09:06:11 Tải xuống
Chapter 202 21-07-2019 21:12:31 Tải xuống
Chapter 203 26-07-2019 12:02:06 Tải xuống
Chapter 204 28-07-2019 15:12:12 Tải xuống
Chapter 205 10-08-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 206 12-08-2019 21:00:20 Tải xuống
Chapter 207 14-08-2019 21:00:29 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh