6 Giờ Ký Ức

Tác giả: Linsan Bàn
Thể loại: Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lúc học tiểu học Lăng Thù đã phát hiện ra bản thân có một năng lực đặc thù, chỉ cần chạm vào một chút nước từ cơ thể người khác là có thể mơ thấy kí ức của người đó trong vòng 6 tiếng sau đó! Mọi người đều không tin cô ấy, Lăng Thù chỉ có thể đem bí mật cất giấu trong lòng, dần dần, cô bắt đầu lấy đó làm vui, thăm dò cuộc sống người khác đồng thời lấy đó làm tài liệu để sáng tác tiểu thuyết trên mạng~~
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 25 30-11-2018 09:39:23 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 09:39:22 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 09:39:21 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 09:39:20 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 09:39:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 09:38:58 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 09:38:59 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 09:39:00 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 09:39:01 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 09:39:03 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 09:39:05 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 09:39:06 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 09:39:07 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 09:39:07 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 09:39:09 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 09:39:10 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 09:39:11 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 09:39:12 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 09:39:13 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 09:39:14 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 09:39:15 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 09:39:16 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 09:39:17 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 09:39:18 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 09:39:19 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 09:39:20 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 09:39:21 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 09:39:22 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 09:39:23 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh