Tuyết Ảnh Đặc Phái Tổ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, những vì sao trên trời lóe sáng trong đêm. Ở nơi ánh đèn không thể nào chiếu tới, có những cái bẫy ẩn chứa tầng tầng hiểm nguy, những ác ma máu lạnh…. Nơi nào có dã thú, ắt sẽ có thợ săn. Ở nơi này, cũng có một tổ chức thần bí, được mệnh danh là Tuyết Ảnh tổ. Bọn họ trước giờ chưa hề thất bại, tới vô ảnh, đi vô tung, cũng chưa từng có người được thấy khuôn mặt thật của họ. Cho nên, có rất nhiều người cho rằng, Tuyết Ảnh, chẳng qua chỉ là một thần thoại đô thị được huyễn tưởng ra mà thôi…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55 02-12-2018 05:40:44 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 05:40:43 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 05:40:42 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 05:40:41 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 05:40:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 05:39:49 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 05:39:50 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 05:39:51 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 05:39:53 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 05:39:54 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 05:39:54 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 05:39:55 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 05:39:56 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 05:39:57 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 05:39:58 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 05:39:59 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 05:40:00 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 05:40:02 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 05:40:04 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 05:40:04 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 05:40:05 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 05:40:06 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 05:40:07 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 05:40:08 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 05:40:10 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 05:40:11 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 05:40:12 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 05:40:12 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 05:40:13 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 05:40:14 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 05:40:16 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 05:40:16 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 05:40:17 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 05:40:18 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 05:40:19 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 05:40:20 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 05:40:21 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 05:40:22 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 05:40:23 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 05:40:24 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 05:40:25 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 05:40:26 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 05:40:27 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 05:40:28 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 05:40:29 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 05:40:30 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2018 05:40:31 Tải xuống
Chapter 43 02-12-2018 05:40:33 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 05:40:34 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2018 05:40:34 Tải xuống
Chapter 46 02-12-2018 05:40:36 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 05:40:36 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 05:40:37 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 05:40:38 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 05:40:39 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 05:40:40 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 05:40:41 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 05:40:42 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 05:40:43 Tải xuống
Chapter 55 02-12-2018 05:40:44 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh