Vùng Đất Ma Pháp

Tác giả: Kamachi Kazuma
Thể loại: Action , Comedy , , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cậu chuyện diễn ra tại vùng đất nơi siêu năng lực, ma thuật hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày Thành phố "University" với 2,3 triệu dân, nơi mà 80% dân số đều có tham gia vào " Kế hoạch phát triển trí não đặc biệt" Câu chuyện xoay quanh Mikoto và cô em gái Kuroko- người cố gắng duy trì trật tự tại quận University với tư cách một Judgment Là câu chuyện ngoài lề của To Aru no Index
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 136 29-11-2021 06:30:02 Tải xuống
Chapter 135 25-11-2021 06:20:26 Tải xuống
Chapter 134: leo thang 13-10-2021 22:50:02 Tải xuống
Chapter 133: Leo thang 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 132: Railgun 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Ngày 16 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 2: Ngày 17 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 3: Ngày 17 tháng 7 ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 4: Ngày 18 tháng 7 ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 5: Ngày 18 tháng 7 ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 6: Ngày 19 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 7: Ngày 19 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 8.5 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 8: Ngay 20 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 8: Ngay 20 tháng ... 18-01-2020 02:46:56 Tải xuống
Chapter 9: Ngày 21 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 10: Đội Anti-skil ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 11: Ngày 24 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 12: Ngày 24 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 13: Ngày 24 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 14: Ngày 24 tháng ... 07-10-2021 12:40:04 Tải xuống
Chapter 15: Ngày 24 tháng ... 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 16.5: Ngày 25 thá ... 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 16: Ngày 24 tháng ... 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 17 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 17.1: Buổi tập hu ... 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 17.2: Buổi tập hu ... 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 18: Ngày 10 tháng ... 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 19: Ngày 10 tháng ... 18-01-2020 02:00:03 Tải xuống
Chapter 19: Ngày 10 tháng ... 07-10-2021 12:40:05 Tải xuống
Chapter 20: Ngày 11 tháng 8 ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 21: Ngày 15 tháng ... 18-01-2020 01:55:41 Tải xuống
Chapter 21: Ngày 15 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 22: Ngày 12 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 22: Ngày 12 tháng ... 18-01-2020 02:38:25 Tải xuống
Chapter 23 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 23: Ngày 10 tháng ... 18-01-2020 01:54:13 Tải xuống
Chapter 23: Ngày 10 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 24: Ngày 15 tháng 8 ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 25: Ngày 16 tháng ... 18-01-2020 02:04:38 Tải xuống
Chapter 25: Ngày 16 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 26: Ngày 19 tháng ... 18-01-2020 02:03:52 Tải xuống
Chapter 26: Ngày 19 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 27: Ngày 19 tháng ... 18-01-2020 02:03:22 Tải xuống
Chapter 27: Ngày 19 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 28: Ngày 19 tháng ... 18-01-2020 02:03:02 Tải xuống
Chapter 28: Ngày 19 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 29: Ngày 18 tháng ... 18-01-2020 02:02:19 Tải xuống
Chapter 29: Ngày 18 tháng ... 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 30 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 31 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 32 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 33 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 34 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 35 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 36 07-10-2021 12:40:06 Tải xuống
Chapter 37 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 38 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 39 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 39.5 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 40 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 41 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 42 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 43 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 44 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 45 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 46 07-10-2021 12:40:07 Tải xuống
Chapter 47 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 48 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 49 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 50 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 51 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 52 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 53 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 54 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 55 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 56 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 57 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 58 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 59 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 60 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 61 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 62 07-10-2021 12:40:08 Tải xuống
Chapter 63 07-10-2021 12:40:09 Tải xuống
Chapter 64 07-10-2021 12:40:09 Tải xuống
Chapter 65 07-10-2021 12:40:09 Tải xuống
Chapter 66 07-10-2021 12:40:09 Tải xuống
Chapter 67 07-10-2021 12:40:09 Tải xuống
Chapter 68 07-10-2021 12:40:09 Tải xuống
Chapter 69 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 70 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 70.5 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 71 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 71.5 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 72 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 73 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 74 07-10-2021 13:30:04 Tải xuống
Chapter 75 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 76 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 77 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 78 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 79 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 80 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 81 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 82 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 83 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 84: trò chơi 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 85: Linh hồn 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 86: trò hề 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 87: Xuất phát 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 88: tổn thất nặng nề 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 89: Một ngày ko may mắn 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 90: Lừa dối 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 91 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 92 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 93 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 94 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 95: Ý định thực sự 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 96 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 97.5: Suy ngẫm 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 97: Tái hợp 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 98: Lời tuyên chiến 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 99: cuộc thi bắt đầu 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 100: Bức tường sắt 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 101: Giám đốc 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 102 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 103 07-10-2021 15:30:02 Tải xuống
Chapter 104 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 105 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 106: Phóng thích 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 107: Monster 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 108: Ý định thực sự 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 109: Điên loạn 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 110: Bản chất của quỷ dữ 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 111 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 112 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 113 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 114 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 115 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 116 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 117 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 118 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 119: Trượt dài 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 120: Phát hiện 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 121: Bạn bè đồng tâm 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 122 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 122.5 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 123 02-12-2020 14:02:15 Tải xuống
Chapter 123: Chiến thuật 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 124 01-12-2020 08:01:48 Tải xuống
Chapter 124: Nảy mầm 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 125 01-12-2020 08:01:22 Tải xuống
Chapter 125: Niềm kiêu hãnh 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 126: Hố đen 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 127: Sự bực dọc 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 128: Sám hối 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 129: Lý lẽ 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 130: Bình phục 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 131: Năm nhất 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 132.5: Chạm trán 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 132.7: Định mệnh 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 132: Railgun 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 133: Leo thang 07-10-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 134: leo thang 13-10-2021 22:50:02 Tải xuống
Chapter 135 25-11-2021 06:20:26 Tải xuống
Chapter 136 29-11-2021 06:30:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh