Dragons Rioting

Tác giả: WATANABE Tsuyoshi
Thể loại: Action , Comedy , Harem , Martial Arts , School Life , Shounen
Lần cập nhật cuối: 12-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một thằng bị mắc hội chứng hentai một loại bệnh khá hiếm, chuyển đến học tại trường có đến 99% học sinh là con gái.  NGày đầu tiên nhập trường đã phải chứng kiến cảnh đánh nhau. Hàng họ nay tứ tung.....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 45 12-04-2021 20:21:26 Tải xuống
Chapter 44 26-10-2019 22:43:35 Tải xuống
Chapter 43 23-10-2019 12:48:50 Tải xuống
Chapter 42 22-10-2019 08:13:26 Tải xuống
Chapter 41 17-10-2019 09:48:53 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 16:51:30 Tải xuống
Chapter 1.1 30-11-2018 16:51:29 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 16:51:32 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 16:51:33 Tải xuống
Chapter 4 07-04-2019 08:09:34 Tải xuống
Chapter 5 12-04-2021 21:39:40 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 16:51:36 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 16:51:37 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 16:51:37 Tải xuống
Chapter 9 04-04-2019 01:07:00 Tải xuống
Chapter 10 07-04-2019 08:31:37 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 16:51:41 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 16:51:42 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 16:51:43 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 16:51:44 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 16:51:45 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 16:51:46 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 16:51:47 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 16:51:48 Tải xuống
Chapter 18.5 30-11-2018 16:51:48 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 16:51:50 Tải xuống
Chapter 19.5 30-11-2018 16:51:50 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 16:51:52 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 16:51:53 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 16:51:53 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 16:51:55 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 16:51:56 Tải xuống
Chapter 24.5 30-11-2018 16:51:56 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 16:51:58 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 16:51:59 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 16:52:00 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 16:52:01 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 16:52:02 Tải xuống
Chapter 29.5 30-11-2018 16:52:02 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 16:52:05 Tải xuống
Chapter 30.1 01-10-2019 11:35:32 Tải xuống
Chapter 31 12-04-2021 19:23:21 Tải xuống
Chapter 31.1 30-11-2018 16:52:06 Tải xuống
Chapter 31.2 24-03-2019 01:25:30 Tải xuống
Chapter 31.5 01-10-2019 11:35:26 Tải xuống
Chapter 32 24-03-2019 01:25:41 Tải xuống
Chapter 32.2 30-11-2018 16:52:09 Tải xuống
Chapter 32.5 01-10-2019 11:35:25 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 16:52:10 Tải xuống
Chapter 34 12-04-2021 18:14:47 Tải xuống
Chapter 34.1 24-03-2019 01:31:36 Tải xuống
Chapter 34.2 24-03-2019 09:10:55 Tải xuống
Chapter 35 12-04-2021 18:14:40 Tải xuống
Chapter 35.1 24-03-2019 17:32:22 Tải xuống
Chapter 35.2 24-03-2019 17:32:26 Tải xuống
Chapter 36.1 30-11-2018 16:52:15 Tải xuống
Chapter 36.2 30-11-2018 16:52:16 Tải xuống
Chapter 37.1 30-11-2018 16:52:17 Tải xuống
Chapter 37.2 30-11-2018 16:52:18 Tải xuống
Chapter 38.1 12-04-2019 19:46:00 Tải xuống
Chapter 38.2 26-09-2019 23:30:26 Tải xuống
Chapter 39 28-09-2019 12:02:48 Tải xuống
Chapter 39: Raw 28-09-2019 12:03:10 Tải xuống
Chapter 40 08-10-2019 17:49:56 Tải xuống
Chapter 41 17-10-2019 09:48:53 Tải xuống
Chapter 42 22-10-2019 08:13:26 Tải xuống
Chapter 43 23-10-2019 12:48:50 Tải xuống
Chapter 44 26-10-2019 22:43:35 Tải xuống
Chapter 45 12-04-2021 20:21:26 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh