Servamp

Tác giả: TANAKA Strike
Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Josei , Manga , Mystery , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Shirota Mahiru là người thích những thứ đơn giản và ghét những thứ phức tạp. Tình cờ cậu tìm thấy một con mèo bị lạc trên phố và nhặt nó về nuôi mà không biết rằng cuộc sống sau đó của cậu sẽ cực kì rắc rối.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 43 30-11-2018 04:41:41 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 04:41:40 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 04:41:39 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 04:41:38 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 04:41:37 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 04:40:54 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 04:40:55 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:40:56 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:40:57 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:40:58 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 04:40:58 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 04:40:59 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 04:41:00 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 04:41:03 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 04:41:04 Tải xuống
Chapter 11.1 30-11-2018 04:41:05 Tải xuống
Chapter 11.2 30-11-2018 04:41:06 Tải xuống
Chapter 11.5 30-11-2018 04:41:07 Tải xuống
Chapter 11.6 30-11-2018 04:41:08 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 04:41:09 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 04:41:10 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 04:41:11 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 04:41:12 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 04:41:13 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 04:41:14 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 04:41:15 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 04:41:17 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 04:41:18 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 04:41:19 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 04:41:20 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 04:41:21 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 04:41:22 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 04:41:22 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 04:41:23 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 04:41:24 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 04:41:25 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 04:41:26 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 04:41:27 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 04:41:28 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 04:41:30 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 04:41:31 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 04:41:31 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 04:41:32 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 04:41:33 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 04:41:34 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 04:41:35 Tải xuống
Chapter 38.5 30-11-2018 04:41:36 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 04:41:37 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 04:41:38 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 04:41:39 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 04:41:40 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 04:41:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh