Loading...

Dekisokonai no Monster Trainer

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , School Life , Shounen
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhà Luyện slime mấy cái con chuyên gia thả thính ấy.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 11 02-04-2019 23:54:05 Tải xuống
Chapter 10 02-04-2019 23:54:01 Tải xuống
Chapter 9 02-04-2019 23:53:57 Tải xuống
Chapter 8 02-04-2019 23:53:48 Tải xuống
Chapter 7 02-04-2019 23:53:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-08-2019 14:31:14 Tải xuống
Chapter 2 06-09-2019 10:19:16 Tải xuống
Chapter 2.2 06-09-2019 10:19:18 Tải xuống
Chapter 3 06-09-2019 10:19:22 Tải xuống
Chapter 4 02-04-2019 23:53:22 Tải xuống
Chapter 5 02-04-2019 23:53:30 Tải xuống
Chapter 6 11-11-2019 13:17:14 Tải xuống
Chapter 7 02-04-2019 23:53:42 Tải xuống
Chapter 8 02-04-2019 23:53:48 Tải xuống
Chapter 9 02-04-2019 23:53:57 Tải xuống
Chapter 10 02-04-2019 23:54:01 Tải xuống
Chapter 11 02-04-2019 23:54:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh