Loading...

FREAK ISLAND - ĐẢO QUÁI DỊ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Horror , , Manga , Seinen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 12-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 85 12-06-2020 20:31:11 Tải xuống
Chapter 84 10-06-2020 20:37:06 Tải xuống
Chapter 83 08-06-2020 21:24:38 Tải xuống
Chapter 82 07-06-2020 19:55:10 Tải xuống
Chapter 81 05-06-2020 21:01:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 04-10-2019 21:47:51 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 20:52:43 Tải xuống
Chapter 2 18-09-2019 15:12:29 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 20:52:45 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 20:52:46 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 20:52:47 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 20:52:48 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 20:52:49 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 20:52:49 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 20:52:51 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 20:52:52 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 20:52:53 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 20:52:54 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 20:52:55 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 20:52:55 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 20:52:56 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 20:52:58 Tải xuống
Chapter 17 16-06-2019 04:29:57 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 20:53:00 Tải xuống
Chapter 19 16-06-2019 04:34:15 Tải xuống
Chapter 20 16-06-2019 04:36:18 Tải xuống
Chapter 21 16-06-2019 04:37:36 Tải xuống
Chapter 22 16-06-2019 04:42:42 Tải xuống
Chapter 23 16-06-2019 04:48:15 Tải xuống
Chapter 24: Thảm kịch 30-11-2018 20:53:07 Tải xuống
Chapter 25 16-06-2019 04:54:09 Tải xuống
Chapter 26 16-06-2019 04:56:09 Tải xuống
Chapter 27 16-06-2019 04:57:37 Tải xuống
Chapter 28 16-06-2019 04:59:21 Tải xuống
Chapter 29 16-06-2019 05:01:46 Tải xuống
Chapter 30 16-06-2019 05:03:01 Tải xuống
Chapter 31 16-06-2019 05:04:52 Tải xuống
Chapter 32 16-06-2019 13:08:25 Tải xuống
Chapter 33 16-06-2019 13:11:17 Tải xuống
Chapter 34 16-06-2019 13:14:07 Tải xuống
Chapter 35 16-06-2019 13:17:03 Tải xuống
Chapter 36 16-06-2019 13:21:04 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 20:53:20 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 20:53:21 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 20:53:22 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 20:53:23 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 20:53:24 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 20:53:25 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 20:53:26 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 20:53:27 Tải xuống
Chapter 45 31-12-2019 22:03:13 Tải xuống
Chapter 46 01-01-2020 20:48:44 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2020 21:32:42 Tải xuống
Chapter 48 06-01-2020 20:25:53 Tải xuống
Chapter 49 11-01-2020 20:21:11 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2020 21:56:11 Tải xuống
Chapter 51 16-01-2020 21:11:13 Tải xuống
Chapter 52 18-01-2020 20:31:18 Tải xuống
Chapter 53 21-01-2020 20:18:14 Tải xuống
Chapter 54 17-02-2020 22:04:27 Tải xuống
Chapter 55 18-02-2020 21:29:45 Tải xuống
Chapter 55.5 21-02-2020 21:01:11 Tải xuống
Chapter 56 23-02-2020 21:06:43 Tải xuống
Chapter 57 24-02-2020 20:14:46 Tải xuống
Chapter 58 26-02-2020 22:27:11 Tải xuống
Chapter 59 03-03-2020 20:56:11 Tải xuống
Chapter 60 06-03-2020 22:12:09 Tải xuống
Chapter 61 08-03-2020 20:25:10 Tải xuống
Chapter 62 20-03-2020 04:04:07 Tải xuống
Chapter 63 21-03-2020 21:31:42 Tải xuống
Chapter 64 24-03-2020 21:54:41 Tải xuống
Chapter 65 28-03-2020 20:42:38 Tải xuống
Chapter 66 20-04-2020 22:00:21 Tải xuống
Chapter 67 22-04-2020 15:43:32 Tải xuống
Chapter 68 06-05-2020 21:32:14 Tải xuống
Chapter 69 09-05-2020 20:18:44 Tải xuống
Chapter 70 11-05-2020 20:14:40 Tải xuống
Chapter 71 13-05-2020 22:13:15 Tải xuống
Chapter 72 15-05-2020 11:38:16 Tải xuống
Chapter 73 16-05-2020 20:02:46 Tải xuống
Chapter 74 18-05-2020 21:15:38 Tải xuống
Chapter 75 20-05-2020 20:36:08 Tải xuống
Chapter 76 22-05-2020 20:49:34 Tải xuống
Chapter 77 27-05-2020 21:18:50 Tải xuống
Chapter 78 29-05-2020 21:31:06 Tải xuống
Chapter 79 02-06-2020 00:09:42 Tải xuống
Chapter 80 03-06-2020 21:50:16 Tải xuống
Chapter 81 05-06-2020 21:01:12 Tải xuống
Chapter 82 07-06-2020 19:55:10 Tải xuống
Chapter 83 08-06-2020 21:24:38 Tải xuống
Chapter 84 10-06-2020 20:37:06 Tải xuống
Chapter 85 12-06-2020 20:31:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh