FREAK ISLAND - ĐẢO QUÁI DỊ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Horror , , Manga , Seinen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 14-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 100 14-03-2022 11:10:02 Tải xuống
Chapter 99 10-03-2022 03:00:34 Tải xuống
Chapter 98 14-03-2022 15:20:02 Tải xuống
Chapter 97 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 96 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 09-03-2022 11:30:14 Tải xuống
Chapter 1 09-03-2022 11:30:14 Tải xuống
Chapter 2 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 3 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 4 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 5 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 6 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 7 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 8 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 9 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 10 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 11 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 12 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 13 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 14 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 15 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 16 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 17 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 18 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 19 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 20 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 21 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 22 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 23 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 24: Thảm kịch 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 25 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 26 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 27 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 28 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 29 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 30 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 31 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 32 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 33 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 34 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 35 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 36 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 37 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 38 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 39 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 40 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 41 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 42 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 43 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 44 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 45 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 46 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 47 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 48 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 49 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 50 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 51 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 52 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 53 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 54 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 55 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 55.5 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 56 09-03-2022 11:30:15 Tải xuống
Chapter 57 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 58 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 59 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 60 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 61 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 62 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 63 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 64 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 65 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 66 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 67 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 68 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 69 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 70 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 71 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 72 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 73 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 74 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 75 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 76 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 77 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 78 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 79 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 80 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 81 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 82 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 83 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 84 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 85 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 86 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 87 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 88 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 89 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 90 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 91 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 92 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 93 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 94 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 95 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 96 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 97 09-03-2022 11:30:16 Tải xuống
Chapter 98 14-03-2022 15:20:02 Tải xuống
Chapter 99 10-03-2022 03:00:34 Tải xuống
Chapter 100 14-03-2022 11:10:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh