Loading...

Fukushuu Kyoushitsu

Tác giả: YAMAZAKI Karasu - KANAME Ryu
Thể loại: Action , Drama , Horror , School Life
Lần cập nhật cuối: 01-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ngay từ khi bắt đầu, đó đã là nỗi sợ hãi tột cùng, Con người chọn cách làm tổn thương người khác. Tôi đã từng kiên trì chịu đựng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi… Cho đến hôm nay… Tôi đã quyết định. Trả thù từng đứa một! “Tao sẽ để từng đứa chúng bây trải nghiệm địa ngục như tao đã từng”...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 31: - end 30-11-2018 17:33:19 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 17:33:19 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 17:33:18 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 17:33:17 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 17:33:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 17:32:42 Tải xuống
Chapter 2 01-10-2019 07:53:21 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 17:32:43 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 17:32:45 Tải xuống
Chapter 4.5 30-11-2018 17:32:46 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 17:32:47 Tải xuống
Chapter 6.5 30-11-2018 17:32:48 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 17:32:48 Tải xuống
Chapter 8 13-04-2019 16:18:49 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 17:32:51 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 17:32:51 Tải xuống
Chapter 11.1 30-11-2018 17:32:53 Tải xuống
Chapter 11: 12 30-11-2018 17:32:52 Tải xuống
Chapter 12.2 30-11-2018 17:32:54 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 17:32:55 Tải xuống
Chapter 14.1 30-11-2018 17:32:57 Tải xuống
Chapter 14.2 30-11-2018 17:32:58 Tải xuống
Chapter 14.3 30-11-2018 17:32:58 Tải xuống
Chapter 14.4 02-10-2019 15:16:39 Tải xuống
Chapter 14.5 30-11-2018 17:33:00 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 17:33:00 Tải xuống
Chapter 15.2 30-11-2018 17:33:02 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 17:33:03 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 17:33:05 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 17:33:07 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 17:33:07 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 17:33:09 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 17:33:10 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 17:33:12 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 17:33:12 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 17:33:13 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 17:33:13 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 17:33:16 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 17:33:16 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 17:33:17 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 17:33:18 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 17:33:19 Tải xuống
Chapter 31: - end 30-11-2018 17:33:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM