Loading...

Higanjima

Tác giả: Matsumoto Koji
Thể loại: Fantasy , Horror , Seinen
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một nhóm người đã cùng nhau đến một hòn đảo, nơi cách biệt với thế giới hiện đại và cũng là nơi đã bị ma cà rồng chiếm giữ Mục đích chuyến đi là để tìm kiếm người anh trai đã mất tích khi tới hòn đào này sau khi thực sự chứng kiến và vất vả để giết được một con ma cà rồng thực sự Nhưng khi tới hòn đào thì mọi chuyện ko đơn giản như họ nghĩ, cái chết đơn giản hơn sự sống, nếu có địa ngục đây chính là địa ngục thứ 2. Liệu họ có vượt qua được địa ngục này  hay không? Truyện thuộc thể loại kinh dị, chiến đấu, mang nhiều ý tưởng sáng tạo và nhân văn, vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn.... Phần 3
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 21:18:34 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 21:18:35 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 21:18:37 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 21:18:39 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 21:18:41 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 21:18:43 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 21:18:45 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 21:18:47 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 21:18:49 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 21:18:51 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 21:18:53 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 21:18:55 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 21:18:57 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 21:18:59 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 21:19:03 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 21:19:05 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 21:19:06 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 21:19:08 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 21:19:10 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 21:19:13 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 21:19:15 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 21:19:16 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 21:19:19 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 21:19:21 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 21:19:23 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 21:19:25 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 21:19:26 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 21:19:29 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 21:19:31 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 21:19:33 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 21:19:35 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 21:19:37 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 21:19:39 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 21:19:41 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 21:19:43 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 21:19:45 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 21:19:47 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 21:19:49 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 21:19:51 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 21:19:53 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 21:19:55 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 21:19:57 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 21:19:59 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 21:20:02 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 21:20:04 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 21:20:06 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 21:20:08 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 21:20:10 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 21:20:12 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 21:20:15 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 21:20:17 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 21:20:19 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 21:20:21 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 21:20:22 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 21:20:24 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 21:20:26 Tải xuống
Chapter 57.5: - Kẻ thoái hóa lên tiếng,Nhiều tay để ném 29-11-2018 21:20:31 Tải xuống
Chapter 57: - 058 29-11-2018 21:20:29 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 21:20:33 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 21:20:36 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 21:20:38 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 21:20:40 Tải xuống
Chapter 62.8 29-11-2018 21:20:43 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 21:20:44 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 21:20:46 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 21:20:48 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 21:20:50 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 21:20:52 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 21:20:54 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 21:20:56 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 21:20:59 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 21:21:02 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 21:21:05 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 21:21:07 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 21:21:09 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 21:21:11 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 21:21:13 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 21:21:15 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 21:21:17 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 21:21:19 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 21:21:21 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 21:21:23 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 21:21:25 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 21:21:27 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 21:21:29 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 21:21:31 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 21:21:33 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 21:21:35 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 21:21:37 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 21:21:39 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 21:21:41 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 21:21:43 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 21:21:45 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 21:21:47 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 21:21:49 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 21:21:51 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 21:21:53 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 21:21:55 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 21:21:57 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 21:21:59 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 21:22:03 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 21:22:05 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 21:22:07 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 21:22:09 Tải xuống
Chapter 104: Siêu chiến binh 29-11-2018 21:22:11 Tải xuống
Chapter 105: Kết hợp 29-11-2018 21:22:13 Tải xuống
Chapter 106: Kêu la 29-11-2018 21:22:15 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 21:22:17 Tải xuống
Chapter 111 03-09-2019 09:00:09 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 21:22:27 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 21:22:29 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 21:22:31 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 21:22:33 Tải xuống
Chapter 116 29-11-2018 21:22:34 Tải xuống
Chapter 117 24-01-2020 09:01:42 Tải xuống
Chapter 118 29-11-2018 21:22:39 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 21:22:41 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 21:22:43 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 21:22:45 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 21:22:47 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 21:22:49 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 21:22:51 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 21:22:53 Tải xuống
Chapter 126 29-11-2018 21:22:55 Tải xuống
Chapter 127 29-11-2018 21:22:57 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2018 21:22:59 Tải xuống
Chapter 129 29-11-2018 21:23:03 Tải xuống
Chapter 130 29-11-2018 21:23:05 Tải xuống
Chapter 131 29-11-2018 21:23:07 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2018 21:23:09 Tải xuống
Chapter 133 29-11-2018 21:23:11 Tải xuống
Chapter 135 29-11-2018 21:23:15 Tải xuống
Chapter 136 29-11-2018 21:23:17 Tải xuống
Chapter 137 29-11-2018 21:23:19 Tải xuống
Chapter 138 29-11-2018 21:23:21 Tải xuống
Chapter 139 29-11-2018 21:23:23 Tải xuống
Chapter 140 29-11-2018 21:23:25 Tải xuống
Chapter 141 29-11-2018 21:23:27 Tải xuống
Chapter 142 29-11-2018 21:23:29 Tải xuống
Chapter 143 29-11-2018 21:23:31 Tải xuống
Chapter 144 29-11-2018 21:23:33 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2018 21:23:35 Tải xuống
Chapter 146 29-11-2018 21:23:37 Tải xuống
Chapter 147 29-11-2018 21:23:39 Tải xuống
Chapter 148 26-08-2019 16:45:07 Tải xuống
Chapter 149 29-11-2018 21:23:42 Tải xuống
Chapter 150 29-11-2018 21:23:45 Tải xuống
Chapter 151 29-11-2018 21:23:47 Tải xuống
Chapter 152 29-11-2018 21:23:49 Tải xuống
Chapter 153 29-11-2018 21:23:51 Tải xuống
Chapter 154 29-11-2018 21:23:53 Tải xuống
Chapter 155 29-11-2018 21:23:55 Tải xuống
Chapter 156 29-11-2018 21:23:57 Tải xuống
Chapter 157 29-11-2018 21:23:59 Tải xuống
Chapter 158 29-11-2018 21:24:02 Tải xuống
Chapter 159 29-11-2018 21:24:06 Tải xuống
Chapter 160 29-11-2018 21:24:08 Tải xuống
Chapter 161 29-11-2018 21:24:10 Tải xuống
Chapter 162 29-11-2018 21:24:12 Tải xuống
Chapter 163 29-11-2018 21:24:14 Tải xuống
Chapter 164 29-11-2018 21:24:16 Tải xuống
Chapter 165 29-11-2018 21:24:18 Tải xuống
Chapter 166 29-11-2018 21:24:20 Tải xuống
Chapter 167 29-11-2018 21:24:21 Tải xuống
Chapter 168 29-11-2018 21:24:24 Tải xuống
Chapter 169 29-11-2018 21:24:25 Tải xuống
Chapter 170 29-11-2018 21:24:28 Tải xuống
Chapter 171 29-11-2018 21:24:30 Tải xuống
Chapter 172 29-11-2018 21:24:32 Tải xuống
Chapter 173 29-11-2018 21:24:34 Tải xuống
Chapter 174 29-11-2018 21:24:36 Tải xuống
Chapter 175 29-11-2018 21:24:38 Tải xuống
Chapter 176 29-11-2018 21:24:40 Tải xuống
Chapter 177 29-11-2018 21:24:42 Tải xuống
Chapter 178 29-11-2018 21:24:44 Tải xuống
Chapter 179 29-11-2018 21:24:46 Tải xuống
Chapter 180 29-11-2018 21:24:47 Tải xuống
Chapter 181 29-11-2018 21:24:50 Tải xuống
Chapter 182 29-11-2018 21:24:52 Tải xuống
Chapter 183 29-11-2018 21:24:54 Tải xuống
Chapter 184 29-11-2018 21:24:56 Tải xuống
Chapter 185 29-11-2018 21:24:58 Tải xuống
Chapter 186 29-11-2018 21:25:00 Tải xuống
Chapter 187 29-11-2018 21:25:03 Tải xuống
Chapter 188 29-11-2018 21:25:04 Tải xuống
Chapter 189 29-11-2018 21:25:06 Tải xuống
Chapter 190 29-11-2018 21:25:08 Tải xuống
Chapter 191 29-11-2018 21:25:10 Tải xuống
Chapter 192 29-11-2018 21:25:12 Tải xuống
Chapter 193 29-11-2018 21:25:14 Tải xuống
Chapter 194 29-11-2018 21:25:16 Tải xuống
Chapter 195 29-11-2018 21:25:18 Tải xuống
Chapter 196 29-11-2018 21:25:20 Tải xuống
Chapter 197 29-11-2018 21:25:22 Tải xuống
Chapter 198 29-11-2018 21:25:24 Tải xuống
Chapter 199 29-11-2018 21:25:26 Tải xuống
Chapter 200 29-11-2018 21:25:28 Tải xuống
Chapter 201 29-11-2018 21:25:31 Tải xuống
Chapter 202 29-11-2018 21:25:32 Tải xuống
Chapter 203 29-11-2018 21:25:34 Tải xuống
Chapter 204 29-11-2018 21:25:36 Tải xuống
Chapter 205 29-11-2018 21:25:38 Tải xuống
Chapter 206 29-11-2018 21:25:40 Tải xuống
Chapter 207 29-11-2018 21:25:42 Tải xuống
Chapter 208 29-11-2018 21:25:44 Tải xuống
Chapter 209 29-11-2018 21:25:46 Tải xuống
Chapter 210 29-11-2018 21:25:48 Tải xuống
Chapter 211 29-11-2018 21:25:50 Tải xuống
Chapter 212 29-11-2018 21:25:52 Tải xuống
Chapter 213 29-11-2018 21:25:54 Tải xuống
Chapter 214 29-11-2018 21:25:56 Tải xuống
Chapter 215 29-11-2018 21:25:58 Tải xuống
Chapter 216 29-11-2018 21:26:01 Tải xuống
Chapter 218 29-11-2018 21:26:07 Tải xuống
Chapter 219 29-11-2018 21:26:09 Tải xuống
Chapter 220 29-11-2018 21:26:11 Tải xuống
Chapter 221 29-11-2018 21:26:13 Tải xuống
Chapter 222 29-11-2018 21:26:15 Tải xuống
Chapter 223 29-11-2018 21:26:17 Tải xuống
Chapter 224 29-11-2018 21:26:19 Tải xuống
Chapter 225 29-11-2018 21:26:21 Tải xuống
Chapter 226 29-11-2018 21:26:23 Tải xuống
Chapter 227 29-11-2018 21:26:25 Tải xuống
Chapter 228 29-11-2018 21:26:27 Tải xuống
Chapter 229 29-11-2018 21:26:29 Tải xuống
Chapter 230 29-11-2018 21:26:31 Tải xuống
Chapter 231 29-11-2018 21:26:33 Tải xuống
Chapter 232 29-11-2018 21:26:35 Tải xuống
Chapter 233 29-11-2018 21:26:37 Tải xuống
Chapter 234 29-11-2018 21:26:39 Tải xuống
Chapter 235 29-11-2018 21:26:41 Tải xuống
Chapter 236 29-11-2018 21:26:43 Tải xuống
Chapter 237 29-11-2018 21:26:45 Tải xuống
Chapter 238 29-11-2018 21:26:47 Tải xuống
Chapter 239 29-11-2018 21:26:49 Tải xuống
Chapter 240 29-11-2018 21:26:51 Tải xuống
Chapter 241 29-11-2018 21:26:53 Tải xuống
Chapter 242 29-11-2018 21:26:55 Tải xuống
Chapter 243 29-11-2018 21:26:57 Tải xuống
Chapter 244 29-11-2018 21:26:59 Tải xuống
Chapter 245 29-11-2018 21:27:03 Tải xuống
Chapter 246: - hai vũ khí 29-11-2018 21:27:04 Tải xuống
Chapter 247: - quả cầu sắt 29-11-2018 21:27:07 Tải xuống
Chapter 248: - đẻ trứng 29-11-2019 05:12:28 Tải xuống
Chapter 249 29-11-2018 21:27:11 Tải xuống
Chapter 250: - Sụp đỗ 29-11-2018 21:27:13 Tải xuống
Chapter 251 29-11-2018 21:27:15 Tải xuống
Chapter 252 29-11-2018 21:27:17 Tải xuống
Chapter 253: - đồng minh tạm thời 29-11-2018 21:27:19 Tải xuống
Chapter 254 29-11-2018 21:27:21 Tải xuống
Chapter 255 29-11-2018 21:27:23 Tải xuống
Chapter 256 29-11-2018 21:27:25 Tải xuống
Chapter 257: - tiếng cổ vũ 29-11-2018 21:27:27 Tải xuống
Chapter 258 29-11-2018 21:27:29 Tải xuống
Chapter 259 29-11-2018 21:27:31 Tải xuống
Chapter 260 29-11-2018 21:27:33 Tải xuống
Chapter 261 29-11-2018 21:27:35 Tải xuống
Chapter 262 29-11-2018 21:27:37 Tải xuống
Chapter 263 29-11-2018 21:27:39 Tải xuống
Chapter 264 29-11-2018 21:27:41 Tải xuống
Chapter 265: - đôi mắt đỏ 29-11-2018 21:27:43 Tải xuống
Chapter 266 29-11-2018 21:27:45 Tải xuống
Chapter 267 29-11-2018 21:27:47 Tải xuống
Chapter 268 29-11-2018 21:27:49 Tải xuống
Chapter 269 29-11-2018 21:27:51 Tải xuống
Chapter 270 29-11-2018 21:27:53 Tải xuống
Chapter 271 29-11-2018 21:27:55 Tải xuống
Chapter 272 29-11-2018 21:27:57 Tải xuống
Chapter 273 29-11-2018 21:27:59 Tải xuống
Chapter 274 29-11-2018 21:28:02 Tải xuống
Chapter 275 29-11-2018 21:28:05 Tải xuống
Chapter 276 29-11-2018 21:28:07 Tải xuống
Chapter 277 29-11-2018 21:28:09 Tải xuống
Chapter 278 29-11-2018 21:28:11 Tải xuống
Chapter 279 29-11-2018 21:28:13 Tải xuống
Chapter 280 29-11-2018 21:28:15 Tải xuống
Chapter 281 29-11-2018 21:28:17 Tải xuống
Chapter 282 29-11-2018 21:28:19 Tải xuống
Chapter 283 29-11-2018 21:28:21 Tải xuống
Chapter 284 29-11-2018 21:28:23 Tải xuống
Chapter 285 29-11-2018 21:28:25 Tải xuống
Chapter 286 29-11-2018 21:28:27 Tải xuống
Chapter 287 29-11-2018 21:28:29 Tải xuống
Chapter 288 29-11-2018 21:28:31 Tải xuống
Chapter 289 29-11-2018 21:28:33 Tải xuống
Chapter 290 29-11-2018 21:28:35 Tải xuống
Chapter 291 29-11-2018 21:28:37 Tải xuống
Chapter 292 29-11-2018 21:28:39 Tải xuống
Chapter 293 29-11-2018 21:28:41 Tải xuống
Chapter 294 29-11-2018 21:28:43 Tải xuống
Chapter 295 29-11-2018 21:28:45 Tải xuống
Chapter 296 29-11-2018 21:28:47 Tải xuống
Chapter 297 29-11-2018 21:28:49 Tải xuống
Chapter 298 29-11-2018 21:28:51 Tải xuống
Chapter 299 29-11-2018 21:28:53 Tải xuống
Chapter 300 29-11-2018 21:28:55 Tải xuống
Chapter 301 29-11-2018 21:28:57 Tải xuống
Chapter 302 29-11-2018 21:28:59 Tải xuống
Chapter 303 29-11-2018 21:29:03 Tải xuống
Chapter 304 29-11-2018 21:29:05 Tải xuống
Chapter 305 29-11-2018 21:29:07 Tải xuống
Chapter 306 29-11-2018 21:29:08 Tải xuống
Chapter 307 29-11-2018 21:29:11 Tải xuống
Chapter 308 29-11-2018 21:29:12 Tải xuống
Chapter 309 29-11-2018 21:29:14 Tải xuống
Chapter 310 29-11-2018 21:29:16 Tải xuống
Chapter 311 29-11-2018 21:29:18 Tải xuống
Chapter 312 29-11-2018 21:29:21 Tải xuống
Chapter 313 29-11-2018 21:29:23 Tải xuống
Chapter 314 29-11-2018 21:29:25 Tải xuống
Chapter 315 29-11-2018 21:29:27 Tải xuống
Chapter 316 29-11-2018 21:29:29 Tải xuống
Chapter 317 29-11-2018 21:29:30 Tải xuống
Chapter 318 29-11-2018 21:29:33 Tải xuống
Chapter 319 29-11-2018 21:29:35 Tải xuống
Chapter 320 29-11-2018 21:29:36 Tải xuống
Chapter 321 29-11-2018 21:29:40 Tải xuống
Chapter 322 29-11-2018 21:29:41 Tải xuống
Chapter 323 29-11-2018 21:29:43 Tải xuống
Chapter 324 29-11-2018 21:29:44 Tải xuống
Chapter 326 29-11-2018 21:29:49 Tải xuống
Chapter 327 29-11-2018 21:29:50 Tải xuống
Chapter 328 29-11-2018 21:29:53 Tải xuống
Chapter 329 29-11-2018 21:29:55 Tải xuống
Chapter 330 29-11-2018 21:29:57 Tải xuống
Chapter 331 29-11-2018 21:29:59 Tải xuống
Chapter 332 29-11-2018 21:30:02 Tải xuống
Chapter 333 29-11-2018 21:30:05 Tải xuống
Chapter 334 29-11-2018 21:30:07 Tải xuống
Chapter 335 29-11-2018 21:30:09 Tải xuống
Chapter 336 29-11-2018 21:30:11 Tải xuống
Chapter 337 29-11-2018 21:30:13 Tải xuống
Chapter 338 29-11-2018 21:30:15 Tải xuống
Chapter 339 29-11-2018 21:30:17 Tải xuống
Chapter 340 29-11-2018 21:30:19 Tải xuống
Chapter 341 29-11-2018 21:30:21 Tải xuống
Chapter 342 29-11-2018 21:30:23 Tải xuống
Chapter 343 29-11-2018 21:30:25 Tải xuống
Chapter 344 29-11-2018 21:30:27 Tải xuống
Chapter 345 29-11-2018 21:30:29 Tải xuống
Chapter 346 29-11-2018 21:30:31 Tải xuống
Chapter 347 29-11-2018 21:30:33 Tải xuống
Chapter 348 29-11-2018 21:30:35 Tải xuống
Chapter 349 29-11-2018 21:30:37 Tải xuống
Chapter 350 29-11-2018 21:30:39 Tải xuống
Chapter 351 29-11-2018 21:30:41 Tải xuống
Chapter 352 29-11-2018 21:30:43 Tải xuống
Chapter 353 29-11-2018 21:30:45 Tải xuống
Chapter 354 29-11-2018 21:30:47 Tải xuống
Chapter 355 29-11-2018 21:30:49 Tải xuống
Chapter 356 29-11-2018 21:30:51 Tải xuống
Chapter 357 29-11-2018 21:30:53 Tải xuống
Chapter 358 29-11-2018 21:30:55 Tải xuống
Chapter 359 29-11-2018 21:30:57 Tải xuống
Chapter 360 29-11-2018 21:30:59 Tải xuống
Chapter 361 29-11-2018 21:31:02 Tải xuống
Chapter 362 29-11-2018 21:31:05 Tải xuống
Chapter 363 29-11-2018 21:31:07 Tải xuống
Chapter 364 29-11-2018 21:31:09 Tải xuống
Chapter 365 29-11-2018 21:31:11 Tải xuống
Chapter 366 29-11-2018 21:31:13 Tải xuống
Chapter 367 29-11-2018 21:31:15 Tải xuống
Chapter 368 29-11-2018 21:31:17 Tải xuống
Chapter 369 29-11-2018 21:31:19 Tải xuống
Chapter 370 29-11-2018 21:31:21 Tải xuống
Chapter 371 29-11-2018 21:31:23 Tải xuống
Chapter 372 29-11-2018 21:31:25 Tải xuống
Chapter 373 29-11-2018 21:31:27 Tải xuống
Chapter 374 29-11-2018 21:31:29 Tải xuống
Chapter 375 29-11-2018 21:31:31 Tải xuống
Chapter 376 29-11-2018 21:31:33 Tải xuống
Chapter 377 29-11-2018 21:31:35 Tải xuống
Chapter 378 29-11-2018 21:31:37 Tải xuống
Chapter 379 29-11-2018 21:31:39 Tải xuống
Chapter 380 29-11-2018 21:31:41 Tải xuống
Chapter 381 29-11-2018 21:31:43 Tải xuống
Chapter 382 29-11-2018 21:31:45 Tải xuống
Chapter 383 29-11-2018 21:31:47 Tải xuống
Chapter 384 29-11-2018 21:31:49 Tải xuống
Chapter 385 29-11-2018 21:31:51 Tải xuống
Chapter 386 29-11-2018 21:31:53 Tải xuống
Chapter 387 29-11-2018 21:31:55 Tải xuống
Chapter 388 29-11-2018 21:31:57 Tải xuống
Chapter 389 29-11-2018 21:31:59 Tải xuống
Chapter 390 29-11-2018 21:32:03 Tải xuống
Chapter 391 29-11-2018 21:32:05 Tải xuống
Chapter 392 29-11-2018 21:32:07 Tải xuống
Chapter 393 29-11-2018 21:32:09 Tải xuống
Chapter 394 29-11-2018 21:32:11 Tải xuống
Chapter 395 29-11-2018 21:32:12 Tải xuống
Chapter 396 29-11-2018 21:32:15 Tải xuống
Chapter 397 29-11-2018 21:32:17 Tải xuống
Chapter 398 29-11-2018 21:32:19 Tải xuống
Chapter 399 29-11-2018 21:32:21 Tải xuống
Chapter 400 29-11-2018 21:32:23 Tải xuống
Chapter 401 29-11-2018 21:32:25 Tải xuống
Chapter 402 29-11-2018 21:32:27 Tải xuống
Chapter 403 29-11-2018 21:32:29 Tải xuống
Chapter 404 29-11-2018 21:32:31 Tải xuống
Chapter 405 29-11-2018 21:32:33 Tải xuống
Chapter 406 29-11-2018 21:32:35 Tải xuống
Chapter 407 29-11-2018 21:32:37 Tải xuống
Chapter 408 29-11-2018 21:32:39 Tải xuống
Chapter 409 29-11-2018 21:32:41 Tải xuống
Chapter 410 29-11-2018 21:32:43 Tải xuống
Chapter 411 29-11-2018 21:32:45 Tải xuống
Chapter 412 29-11-2018 21:32:47 Tải xuống
Chapter 413 29-11-2018 21:32:49 Tải xuống
Chapter 414 29-11-2018 21:32:51 Tải xuống
Chapter 415 29-11-2018 21:32:53 Tải xuống
Chapter 416 29-11-2018 21:32:54 Tải xuống
Chapter 417 29-11-2018 21:32:57 Tải xuống
Chapter 418 29-11-2018 21:32:59 Tải xuống
Chapter 419 29-11-2018 21:33:03 Tải xuống
Chapter 420 29-11-2018 21:33:05 Tải xuống
Chapter 421 29-11-2018 21:33:07 Tải xuống
Chapter 422 29-11-2018 21:33:09 Tải xuống
Chapter 423 29-11-2018 21:33:11 Tải xuống
Chapter 424 29-11-2018 21:33:13 Tải xuống
Chapter 425 29-11-2018 21:33:15 Tải xuống
Chapter 426 29-11-2018 21:33:17 Tải xuống
Chapter 427 29-11-2018 21:33:19 Tải xuống
Chapter 428 29-11-2018 21:33:21 Tải xuống
Chapter 429 29-11-2018 21:33:23 Tải xuống
Chapter 430 29-11-2018 21:33:25 Tải xuống
Chapter 431 29-11-2018 21:33:27 Tải xuống
Chapter 432 29-11-2018 21:33:29 Tải xuống
Chapter 433 29-11-2018 21:33:31 Tải xuống
Chapter 434 29-11-2018 21:33:33 Tải xuống
Chapter 435 29-11-2018 21:33:35 Tải xuống
Chapter 436 29-11-2018 21:33:37 Tải xuống
Chapter 437 29-11-2018 21:33:39 Tải xuống
Chapter 438 29-11-2018 21:33:41 Tải xuống
Chapter 439 29-11-2018 21:33:43 Tải xuống
Chapter 440 29-11-2018 21:33:45 Tải xuống
Chapter 441 29-11-2018 21:33:47 Tải xuống
Chapter 442 29-11-2018 21:33:49 Tải xuống
Chapter 443 29-11-2018 21:33:51 Tải xuống
Chapter 444 29-11-2018 21:33:53 Tải xuống
Chapter 445 29-11-2018 21:33:55 Tải xuống
Chapter 446 29-11-2018 21:33:57 Tải xuống
Chapter 447 29-11-2018 21:33:59 Tải xuống
Chapter 448 29-11-2018 21:34:02 Tải xuống
Chapter 449 29-11-2018 21:34:05 Tải xuống
Chapter 450 29-11-2018 21:34:07 Tải xuống
Chapter 451 29-11-2018 21:34:09 Tải xuống
Chapter 452 29-11-2018 21:34:11 Tải xuống
Chapter 453 29-11-2018 21:34:13 Tải xuống
Chapter 454 29-11-2018 21:34:15 Tải xuống
Chapter 455 29-11-2018 21:34:17 Tải xuống
Chapter 456 29-11-2018 21:34:19 Tải xuống
Chapter 457 29-11-2018 21:34:21 Tải xuống
Chapter 458 29-11-2018 21:34:23 Tải xuống
Chapter 459 29-11-2018 21:34:25 Tải xuống
Chapter 460 29-11-2018 21:34:27 Tải xuống
Chapter 461 29-11-2018 21:34:29 Tải xuống
Chapter 462 29-11-2018 21:34:31 Tải xuống
Chapter 463 29-11-2018 21:34:33 Tải xuống
Chapter 464 29-11-2018 21:34:35 Tải xuống
Chapter 465 29-11-2018 21:34:37 Tải xuống
Chapter 466 29-11-2018 21:34:39 Tải xuống
Chapter 467 29-11-2018 21:34:41 Tải xuống
Chapter 468 29-11-2018 21:34:43 Tải xuống
Chapter 469 29-11-2018 21:34:45 Tải xuống
Chapter 470 29-11-2018 21:34:47 Tải xuống
Chapter 471 29-11-2018 21:34:49 Tải xuống
Chapter 472 29-11-2018 21:34:51 Tải xuống
Chapter 473 29-11-2018 21:34:53 Tải xuống
Chapter 474 29-11-2018 21:34:55 Tải xuống
Chapter 475 29-11-2018 21:34:57 Tải xuống
Chapter 476 29-11-2018 21:34:59 Tải xuống
Chapter 477 29-11-2018 21:35:03 Tải xuống
Chapter 478 29-11-2018 21:35:05 Tải xuống
Chapter 479 29-11-2018 21:35:07 Tải xuống
Chapter 480 29-11-2018 21:35:09 Tải xuống
Chapter 481 29-11-2018 21:35:11 Tải xuống
Chapter 482 29-11-2018 21:35:13 Tải xuống
Chapter 483 29-11-2018 21:35:15 Tải xuống
Chapter 484 29-11-2018 21:35:17 Tải xuống
Chapter 485 29-11-2018 21:35:19 Tải xuống
Chapter 486 29-11-2018 21:35:20 Tải xuống
Chapter 487 29-11-2018 21:35:22 Tải xuống
Chapter 488 29-11-2018 21:35:25 Tải xuống
Chapter 489 29-11-2018 21:35:27 Tải xuống
Chapter 490 29-11-2018 21:35:29 Tải xuống
Chapter 491 29-11-2018 21:35:31 Tải xuống
Chapter 492 29-11-2018 21:35:33 Tải xuống
Chapter 493 29-11-2018 21:35:35 Tải xuống
Chapter 494 29-11-2018 21:35:37 Tải xuống
Chapter 495 29-11-2018 21:35:39 Tải xuống
Chapter 496 29-11-2018 21:35:41 Tải xuống
Chapter 497 29-11-2018 21:35:42 Tải xuống
Chapter 498 29-11-2018 21:35:45 Tải xuống
Chapter 499 22-03-2020 18:40:05 Tải xuống
Chapter 500 29-11-2018 21:35:49 Tải xuống
Chapter 501 29-11-2018 21:35:51 Tải xuống
Chapter 502 29-11-2018 21:35:52 Tải xuống
Chapter 503 29-11-2018 21:35:54 Tải xuống
Chapter 504 29-11-2018 21:35:57 Tải xuống
Chapter 505 29-11-2018 21:35:59 Tải xuống
Chapter 507 29-11-2018 21:36:05 Tải xuống
Chapter 508 29-11-2018 21:36:07 Tải xuống
Chapter 509 29-11-2018 21:36:09 Tải xuống
Chapter 510 29-11-2018 21:36:11 Tải xuống
Chapter 511 29-11-2018 21:36:13 Tải xuống
Chapter 512 29-11-2018 21:36:15 Tải xuống
Chapter 513 29-11-2018 21:36:17 Tải xuống
Chapter 514 29-11-2018 21:36:19 Tải xuống
Chapter 515 29-11-2018 21:36:21 Tải xuống
Chapter 516 29-11-2018 21:36:23 Tải xuống
Chapter 517 29-11-2018 21:36:25 Tải xuống
Chapter 518 29-11-2018 21:36:27 Tải xuống
Chapter 519 29-11-2018 21:36:29 Tải xuống
Chapter 520 29-11-2018 21:36:31 Tải xuống
Chapter 521 29-11-2018 21:36:33 Tải xuống
Chapter 522 29-11-2018 21:36:35 Tải xuống
Chapter 523 29-11-2018 21:36:37 Tải xuống
Chapter 524 29-11-2018 21:36:39 Tải xuống
Chapter 525 29-11-2018 21:36:41 Tải xuống
Chapter 526 29-11-2018 21:36:43 Tải xuống
Chapter 527 29-11-2018 21:36:45 Tải xuống
Chapter 528 29-11-2018 21:36:47 Tải xuống
Chapter 529 29-11-2018 21:36:49 Tải xuống
Chapter 530 29-11-2018 21:36:51 Tải xuống
Chapter 531 29-11-2018 21:36:53 Tải xuống
Chapter 532 29-11-2018 21:36:55 Tải xuống
Chapter 533 29-11-2018 21:36:57 Tải xuống
Chapter 534 29-11-2018 21:36:59 Tải xuống
Chapter 535 29-11-2018 21:37:03 Tải xuống
Chapter 536 29-11-2018 21:37:05 Tải xuống
Chapter 537 29-11-2018 21:37:07 Tải xuống
Chapter 538 29-11-2018 21:37:09 Tải xuống
Chapter 539 29-11-2018 21:37:11 Tải xuống
Chapter 540 29-11-2018 21:37:13 Tải xuống
Chapter 541 29-11-2018 21:37:15 Tải xuống
Chapter 542 29-11-2018 21:37:17 Tải xuống
Chapter 543 29-11-2018 21:37:19 Tải xuống
Chapter 544 29-11-2018 21:37:21 Tải xuống
Chapter 545 29-11-2018 21:37:23 Tải xuống
Chapter 546 29-11-2018 21:37:25 Tải xuống
Chapter 547 29-11-2018 21:37:27 Tải xuống
Chapter 548 29-11-2018 21:37:29 Tải xuống
Chapter 549 29-11-2018 21:37:31 Tải xuống
Chapter 550 29-11-2018 21:37:33 Tải xuống
Chapter 551 29-11-2018 21:37:35 Tải xuống
Chapter 552 29-11-2018 21:37:37 Tải xuống
Chapter 553 29-11-2018 21:37:39 Tải xuống
Chapter 554 29-11-2018 21:37:41 Tải xuống
Chapter 555 29-11-2018 21:37:43 Tải xuống
Chapter 556 29-11-2018 21:37:45 Tải xuống
Chapter 557 29-11-2018 21:37:47 Tải xuống
Chapter 558 29-11-2018 21:37:49 Tải xuống
Chapter 559 29-11-2018 21:37:51 Tải xuống
Chapter 560 29-11-2018 21:37:53 Tải xuống
Chapter 561 29-11-2018 21:37:55 Tải xuống
Chapter 562 29-11-2018 21:37:57 Tải xuống
Chapter 563 29-11-2018 21:37:59 Tải xuống
Chapter 564 29-11-2018 21:38:03 Tải xuống
Chapter 565 29-11-2018 21:38:05 Tải xuống
Chapter 566 29-11-2018 21:38:07 Tải xuống
Chapter 567 29-11-2018 21:38:09 Tải xuống
Chapter 568 29-11-2018 21:38:11 Tải xuống
Chapter 569 29-11-2018 21:38:13 Tải xuống
Chapter 570 29-11-2018 21:38:15 Tải xuống
Chapter 571 29-11-2018 21:38:17 Tải xuống
Chapter 572 29-11-2018 21:38:19 Tải xuống
Chapter 573 29-11-2018 21:38:21 Tải xuống
Chapter 574 29-11-2018 21:38:23 Tải xuống
Chapter 575 29-11-2018 21:38:25 Tải xuống
Chapter 576 29-11-2018 21:38:27 Tải xuống
Chapter 577 29-11-2018 21:38:29 Tải xuống
Chapter 578 29-11-2018 21:38:31 Tải xuống
Chapter 579 29-11-2018 21:38:33 Tải xuống
Chapter 580 29-11-2018 21:38:35 Tải xuống
Chapter 581 29-11-2018 21:38:37 Tải xuống
Chapter 582 29-11-2018 21:38:39 Tải xuống
Chapter 583 29-11-2018 21:38:41 Tải xuống
Chapter 584 29-11-2018 21:38:43 Tải xuống
Chapter 585 29-11-2018 21:38:45 Tải xuống
Chapter 586 29-11-2018 21:38:47 Tải xuống
Chapter 587 29-11-2018 21:38:49 Tải xuống
Chapter 588 29-11-2018 21:38:51 Tải xuống
Chapter 589 29-11-2018 21:38:53 Tải xuống
Chapter 590 29-11-2018 21:38:55 Tải xuống
Chapter 591 29-11-2018 21:38:57 Tải xuống
Chapter 592 29-11-2018 21:38:59 Tải xuống
Chapter 593 29-11-2018 21:39:03 Tải xuống
Chapter 594 29-11-2018 21:39:05 Tải xuống
Chapter 595 29-11-2018 21:39:07 Tải xuống
Chapter 596 29-11-2018 21:39:09 Tải xuống
Chapter 597 29-11-2018 21:39:11 Tải xuống
Chapter 598 29-11-2018 21:39:13 Tải xuống
Chapter 599 29-11-2018 21:39:15 Tải xuống
Chapter 600 29-11-2018 21:39:17 Tải xuống
Chapter 601 29-11-2018 21:39:19 Tải xuống
Chapter 602 29-11-2018 21:39:21 Tải xuống
Chapter 603 29-11-2018 21:39:23 Tải xuống
Chapter 604 29-11-2018 21:39:25 Tải xuống
Chapter 605 29-11-2018 21:39:27 Tải xuống
Chapter 606 29-11-2018 21:39:29 Tải xuống
Chapter 607 29-11-2018 21:39:31 Tải xuống
Chapter 608 29-11-2018 21:39:33 Tải xuống
Chapter 609 29-11-2018 21:39:35 Tải xuống
Chapter 610 29-11-2018 21:39:37 Tải xuống
Chapter 611 29-11-2018 21:39:39 Tải xuống
Chapter 612 29-11-2018 21:39:41 Tải xuống
Chapter 613 29-11-2018 21:39:43 Tải xuống
Chapter 614 29-11-2018 21:39:45 Tải xuống
Chapter 615 29-11-2018 21:39:47 Tải xuống
Chapter 616 29-11-2018 21:39:49 Tải xuống
Chapter 617 29-11-2018 21:39:51 Tải xuống
Chapter 618 29-11-2018 21:39:53 Tải xuống
Chapter 619: (ss3 - c121) 29-11-2018 21:39:55 Tải xuống
Chapter 620: (ss3 - c122) 29-11-2018 21:39:57 Tải xuống
Chapter 621: (ss3 - c123) 29-11-2018 21:39:59 Tải xuống
Chapter 622: (ss3 - c124) 29-11-2018 21:40:02 Tải xuống
Chapter 623: (ss3 - c125) 29-11-2018 21:40:05 Tải xuống
Chapter 624: (ss3 - c126) 29-11-2018 21:40:07 Tải xuống
Chapter 625: (ss3 - c127) 29-11-2018 21:40:09 Tải xuống
Chapter 626: (ss3 - c128) 29-11-2018 21:40:11 Tải xuống
Chapter 627: (ss3 - c129) 29-11-2018 21:40:13 Tải xuống
Chapter 628: (ss3 - c130) 29-11-2018 21:40:15 Tải xuống
Chapter 629: (ss3 - c131) 29-11-2018 21:40:17 Tải xuống
Chapter 630: (ss3 - c132) 29-11-2018 21:40:19 Tải xuống
Chapter 631: (ss3 - c133) 29-11-2018 21:40:20 Tải xuống
Chapter 632: (ss3 - c134) 29-11-2018 21:40:23 Tải xuống
Chapter 633: (ss3 - c135) 29-11-2018 21:40:25 Tải xuống
Chapter 634: (ss3 - c136) 29-11-2018 21:40:27 Tải xuống
Chapter 635: (ss3 - c137) 29-11-2018 21:40:29 Tải xuống
Chapter 636: (ss3 - c138) 29-11-2018 21:40:31 Tải xuống
Chapter 637: (ss3 - c139) 29-11-2018 21:40:33 Tải xuống
Chapter 638: (ss3 - c140) 29-11-2018 21:40:35 Tải xuống
Chapter 639: (ss3 - c141) 29-11-2018 21:40:37 Tải xuống
Chapter 640: (ss3 - c142) 29-11-2018 21:40:39 Tải xuống
Chapter 641: (ss3 - c143) 29-11-2018 21:40:41 Tải xuống
Chapter 642: (ss3 - c144) 29-11-2018 21:40:43 Tải xuống
Chapter 643: (ss3 - c145) 29-11-2018 21:40:44 Tải xuống
Chapter 644: (ss3 - c146) 29-11-2018 21:40:47 Tải xuống
Chapter 645: (ss3 - c147) 29-11-2018 21:40:49 Tải xuống
Chapter 647: (ss3 - c149) 29-11-2018 21:40:53 Tải xuống
Chapter 648: (ss3 - c150) 29-11-2018 21:40:55 Tải xuống
Chapter 649: (ss3 - c150) 29-11-2018 21:40:57 Tải xuống
Chapter 650: (ss3 - c151) 29-11-2018 21:40:59 Tải xuống
Chapter 651: (ss3 - c152) 29-11-2018 21:41:02 Tải xuống
Chapter 652: (ss3 - c153) 29-11-2018 21:41:05 Tải xuống
Chapter 653: (ss3 - c154) 29-11-2018 21:41:07 Tải xuống
Chapter 654: (ss3 - c155) 29-11-2018 21:41:09 Tải xuống
Chapter 655: (ss3 - c156) 29-11-2018 21:41:11 Tải xuống
Chapter 656: (ss3 - c157) 29-11-2018 21:41:13 Tải xuống
Chapter 657: (ss3 - c158) 29-11-2018 21:41:15 Tải xuống
Chapter 658: (ss3 - c159) 29-11-2018 21:41:17 Tải xuống
Chapter 659: (ss3 - c160) 29-11-2018 21:41:19 Tải xuống
Chapter 660: (ss3 - c161) 29-11-2018 21:41:21 Tải xuống
Chapter 661: (ss3 - c162) 29-11-2018 21:41:23 Tải xuống
Chapter 662: (ss3 - c163) 29-11-2018 21:41:25 Tải xuống
Chapter 663: (ss3 - c164) 29-11-2018 21:41:27 Tải xuống
Chapter 664: (ss3 - c165) 29-11-2018 21:41:29 Tải xuống
Chapter 665: (ss3 - c166) 29-11-2018 21:41:31 Tải xuống
Chapter 666: (ss3 - c167) 29-11-2018 21:41:33 Tải xuống
Chapter 667: (ss3 - c168) 29-11-2018 21:41:35 Tải xuống
Chapter 672: (ss3 - c173) 20-08-2019 22:03:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh