Loading...

Kingdom (PinkyLady)

Tác giả: HARA Yasuhisa
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Kingdom (pinkylady) chương 001 - cậu bé vô danh 05-04-2018 23:00:28 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 002 - tấm bản đồ 05-04-2018 23:01:24 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 003 - thế thân 05-04-2018 23:00:26 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 004 - quân phản loạn 05-04-2018 22:59:53 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 005 - nhị hoàng tử 05-04-2018 22:59:01 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 006 - quyết định của phiêu 05-04-2018 23:00:06 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 007 - sát thủ phương nam 05-04-2018 23:00:14 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 008 - quỷ vương tần quốc 05-04-2018 23:00:18 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 009 - người miền núi 05-04-2018 22:59:54 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 010 - mất cảnh giác 05-04-2018 22:59:44 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 011 - niềm tin 05-04-2018 22:59:50 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 012- trung thần 05-04-2018 22:59:54 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 013 - trận huyết chiến 05-04-2018 22:59:52 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 014 - con đường trở thành một vị tướng 05-04-2018 23:01:02 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 015 - lã thừa tướng 05-04-2018 22:59:57 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 016 - chiến binh rừng rú 05-04-2018 23:01:11 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 017 - chạm chán 05-04-2018 23:01:19 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 018 - giao phó 05-04-2018 23:00:27 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 019 - thế giới không tưởng 05-04-2018 23:00:47 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 020 - dương đoan họa 05-04-2018 23:00:48 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 021 - tranh luận 05-04-2018 23:00:45 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 022 - liên minh 05-04-2018 23:00:48 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 023 - ngôi vị thái tử 05-04-2018 23:00:48 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 024 - giấc mơ cưỡi chiến mã 05-04-2018 23:01:53 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 025 - 3000 đấu 8000 05-04-2018 23:02:06 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 026 - kinh thành hàm dương 05-04-2018 23:00:57 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 027 - cổng thành rộng mở 05-04-2018 23:01:10 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 028 - quân tiên phong 05-04-2018 23:02:08 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 029 - nhanh như chớp 05-04-2018 23:02:03 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 030 - đụng độ 05-04-2018 23:02:21 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 031 - đội nỏ binh của ngụy hưng 05-04-2018 23:01:54 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 032 - sát thủ tá từ 05-04-2018 23:01:12 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 033 - sự khiêu khích 05-04-2018 23:01:54 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 034 - điên cuồng 05-04-2018 23:01:52 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 035 - sức mạnh kết hợp 05-04-2018 23:02:04 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 036 - sự cười nhạo của vương đệ 05-04-2018 23:02:23 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 037 - báo thù 05-04-2018 23:02:04 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 038 - lam khải 05-04-2018 23:02:51 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 039 - ba cát âu 05-04-2018 23:03:03 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 040 - cái xấu xa 05-04-2018 23:02:35 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 041 - đòn quyết định 05-04-2018 23:02:39 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 042 - ảo tưởng 05-04-2018 23:03:57 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 043 - quỷ ưng xuất trận 05-04-2018 23:02:39 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 044 - tần chiêu tương vương 05-04-2018 23:02:26 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 045 - đối chất 05-04-2018 23:02:47 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 046 - vương huynh vương đệ 05-04-2018 23:03:42 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 047 - dinh thự đầu tiên 05-04-2018 23:04:06 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 048 - tuyển quân 05-04-2018 23:02:55 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 049 - ngũ 05-04-2018 23:03:01 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 050 - ngụy quân 05-04-2018 23:03:39 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 051 - tái ngộ 05-04-2018 23:03:30 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 052 - đồng bằng xà cam 05-04-2018 23:03:22 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 052.5 - ký ức hắc ti thôn 05-04-2018 23:04:00 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 053 - thiết lập đội hình 05-04-2018 23:03:41 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 054 - năm người như một 05-04-2018 23:04:36 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 055 - đội ngũ chiến 05-04-2018 23:03:37 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 056 - trang giáp chiến xa 05-04-2018 23:04:29 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 057 - kế sách của khương lôi 05-04-2018 23:03:50 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 058 - đơn đả độc đấu 05-04-2018 23:03:26 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 059 - nhạy bén 05-04-2018 23:04:31 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 060 - kỵ binh xung trận 05-04-2018 23:04:00 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 061 - vinh dự và phần thưởng 05-04-2018 23:04:00 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 062 - áp sát 05-04-2018 23:04:58 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 063 - phép màu 05-04-2018 23:04:08 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 064 - lệnh của lữ trưởng 05-04-2018 23:04:14 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 065 - vị khách không mời 05-04-2018 23:05:15 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 066 - những loại hình của các vị tướng 05-04-2018 23:04:40 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 067 - năng lực của tướng quân 05-04-2018 23:04:19 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 068 - tướng quân 05-04-2018 23:04:32 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 069 - thế gọng kềm 05-04-2018 23:06:08 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 070 - hai vị anh hùng 05-04-2018 23:05:06 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 071 - trận đấu cuối cùng của hai vị tướng 05-04-2018 23:04:44 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 072 - đất nước bị lật đổ 05-04-2018 23:05:12 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 073 - về nhà 05-04-2018 23:05:35 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 074 - hầu ngủ 05-04-2018 23:06:14 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 075 - quá khứ 05-04-2018 23:06:53 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 076 - thương nhân chợ đen 05-04-2018 23:06:07 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 077 - vượt ải 05-04-2018 23:07:26 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 078 - cô độc 05-04-2018 23:06:29 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 079 - hồn ma 05-04-2018 23:06:53 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 080 - phân ly 05-04-2018 23:08:10 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 081 - lời ly biệt 05-04-2018 23:07:01 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 082 - tốt trưởng 05-04-2018 23:07:07 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 083 - xi vưu 05-04-2018 23:07:29 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 084 - thích khách xuất kích 05-04-2018 23:08:10 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 085 - điệu vũ khương lôi 05-04-2018 23:09:03 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 086 - kẻ chủ mưu 05-04-2018 23:07:56 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 087 - danh tiếng ngàn năm 05-04-2018 23:08:58 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 088 - đồng đội 05-04-2018 23:07:51 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 089 - yếu điểm 05-04-2018 23:09:07 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 090 - câu giờ 05-04-2018 23:08:58 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 091 - thực chiêu 05-04-2018 23:08:05 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 092 - bí mật 05-04-2018 23:07:42 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 093 - chân tướng 05-04-2018 23:08:54 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 094 - tộc quy 05-04-2018 23:08:13 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 095 - luật lệ 05-04-2018 23:09:20 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 096 - phe cánh lã thị 05-04-2018 23:08:53 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 097 - nhân vật bí ẩn 05-04-2018 23:09:20 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 098 - thượng tấu 05-04-2018 23:08:36 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 099 - lục đại tướng quân 05-04-2018 23:08:39 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 100 - hai đối thủ 17-04-2018 21:11:18 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 101 - con đường mới 17-04-2018 21:11:16 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 102 - tất cả phụ thuộc vào ta 17-04-2018 21:11:41 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 103 - mưu sỹ 17-04-2018 21:11:54 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 104 - tâm sự đêm khuya 17-04-2018 21:11:33 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 105 - giao lưu trần trụi 17-04-2018 21:11:50 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 106 - lời thỉnh cầu huấn luyện 17-04-2018 21:11:30 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 107 - khu tự trị 17-04-2018 21:11:31 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 108 - tam thiên tướng 17-04-2018 21:12:05 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 109 - triệu quốc công phá 17-04-2018 21:12:04 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 110 - sức mạnh của một vị tướng 17-04-2018 21:11:54 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 111 - tấn phong 17-04-2018 21:12:09 Tải xuống
Kingdom (pinkylady) chương 112 - hội ngộ 17-04-2018 21:11:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh