Tân Tác Long Hổ Môn

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Action , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 03-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là tác phẩm manhua lừng danh của hoàng ngọc lang được làm lại từ bộ manhua long hổ môn nổi đình đám suốt từ những năm 70 đã đưa tên tuổi Hoàng Ngọc Lang đứng vững đến ngày nay. bộ truyện xoay quanh cuộc đời của Vương Tiểu Long, Vương Tiểu Hổ, Thạch Hắc Long cùng long hổ võ quán.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 1086.2 03-03-2021 17:12:08 Tải xuống
Chapter 1086 26-02-2021 18:00:21 Tải xuống
Chapter 1085.2 25-02-2021 13:57:46 Tải xuống
Chapter 1085.1 25-02-2021 16:00:43 Tải xuống
Chapter 1085 25-02-2021 15:29:45 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-01-2019 11:16:34 Tải xuống
Chapter 2 09-01-2019 11:16:37 Tải xuống
Chapter 3 09-01-2019 11:16:40 Tải xuống
Chapter 3: Chap 2 23-09-2020 09:56:32 Tải xuống
Chapter 4 09-01-2019 11:16:43 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2019 11:16:46 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2019 11:16:49 Tải xuống
Chapter 7 09-01-2019 11:16:52 Tải xuống
Chapter 8 09-01-2019 11:16:55 Tải xuống
Chapter 9 09-01-2019 11:16:58 Tải xuống
Chapter 10 09-01-2019 11:17:01 Tải xuống
Chapter 11 09-01-2019 11:17:04 Tải xuống
Chapter 12 09-01-2019 11:17:07 Tải xuống
Chapter 13 09-01-2019 11:17:10 Tải xuống
Chapter 14 09-01-2019 11:17:13 Tải xuống
Chapter 15 09-01-2019 11:17:16 Tải xuống
Chapter 16 09-01-2019 11:17:19 Tải xuống
Chapter 17 09-01-2019 11:17:22 Tải xuống
Chapter 18 09-01-2019 11:17:25 Tải xuống
Chapter 19 09-01-2019 11:17:28 Tải xuống
Chapter 20 09-01-2019 11:17:31 Tải xuống
Chapter 21 09-01-2019 11:17:34 Tải xuống
Chapter 22 09-01-2019 11:17:37 Tải xuống
Chapter 23 09-01-2019 11:17:39 Tải xuống
Chapter 24 09-01-2019 11:17:43 Tải xuống
Chapter 25 09-01-2019 11:17:45 Tải xuống
Chapter 26 09-01-2019 11:17:48 Tải xuống
Chapter 27 09-01-2019 11:17:52 Tải xuống
Chapter 28 09-01-2019 11:17:55 Tải xuống
Chapter 29 09-01-2019 11:17:58 Tải xuống
Chapter 30 09-01-2019 11:18:01 Tải xuống
Chapter 31 09-01-2019 11:18:04 Tải xuống
Chapter 32 09-01-2019 11:18:07 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 11:18:10 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 11:18:12 Tải xuống
Chapter 35 09-01-2019 11:18:17 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 11:18:19 Tải xuống
Chapter 37 09-01-2019 11:18:22 Tải xuống
Chapter 38 09-01-2019 11:18:24 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 11:18:28 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 11:18:31 Tải xuống
Chapter 41 09-01-2019 11:18:34 Tải xuống
Chapter 42 09-01-2019 11:18:36 Tải xuống
Chapter 43 09-01-2019 11:18:39 Tải xuống
Chapter 44 09-01-2019 11:18:43 Tải xuống
Chapter 45 09-01-2019 11:18:46 Tải xuống
Chapter 46 09-01-2019 11:18:49 Tải xuống
Chapter 47 09-01-2019 11:18:52 Tải xuống
Chapter 48 09-01-2019 11:18:54 Tải xuống
Chapter 49 09-01-2019 11:18:58 Tải xuống
Chapter 50 09-01-2019 11:19:01 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 11:19:03 Tải xuống
Chapter 52 09-01-2019 11:19:06 Tải xuống
Chapter 53 09-01-2019 11:19:10 Tải xuống
Chapter 54 09-01-2019 11:19:12 Tải xuống
Chapter 55 09-01-2019 11:19:16 Tải xuống
Chapter 56 09-01-2019 11:19:19 Tải xuống
Chapter 57 09-01-2019 11:19:23 Tải xuống
Chapter 58 09-01-2019 11:19:25 Tải xuống
Chapter 59 09-01-2019 11:19:28 Tải xuống
Chapter 60 09-01-2019 11:19:31 Tải xuống
Chapter 61 09-01-2019 11:19:34 Tải xuống
Chapter 62 09-01-2019 11:19:37 Tải xuống
Chapter 63 09-01-2019 11:19:40 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 11:19:43 Tải xuống
Chapter 65 09-01-2019 11:19:49 Tải xuống
Chapter 66 09-01-2019 11:19:50 Tải xuống
Chapter 67 09-01-2019 11:19:53 Tải xuống
Chapter 68 09-01-2019 11:19:58 Tải xuống
Chapter 69 09-01-2019 11:19:59 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 11:20:01 Tải xuống
Chapter 71 09-01-2019 11:20:04 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 11:20:06 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 11:20:10 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 11:20:13 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 11:20:16 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 11:20:19 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 11:20:21 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 11:20:26 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 11:20:27 Tải xuống
Chapter 80 09-01-2019 11:20:31 Tải xuống
Chapter 81 09-01-2019 11:20:33 Tải xuống
Chapter 82 09-01-2019 11:20:36 Tải xuống
Chapter 83 09-01-2019 11:20:39 Tải xuống
Chapter 84 09-01-2019 11:20:42 Tải xuống
Chapter 85 09-01-2019 11:20:45 Tải xuống
Chapter 86 09-01-2019 11:20:48 Tải xuống
Chapter 87 09-01-2019 11:20:51 Tải xuống
Chapter 88 09-01-2019 11:20:54 Tải xuống
Chapter 89 09-01-2019 11:20:57 Tải xuống
Chapter 90 09-01-2019 11:21:00 Tải xuống
Chapter 91 09-01-2019 11:21:03 Tải xuống
Chapter 92 09-01-2019 11:21:06 Tải xuống
Chapter 93 09-01-2019 11:21:09 Tải xuống
Chapter 94 09-01-2019 11:21:12 Tải xuống
Chapter 95 09-01-2019 11:21:15 Tải xuống
Chapter 96 09-01-2019 11:21:18 Tải xuống
Chapter 97 09-01-2019 11:21:21 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 11:21:24 Tải xuống
Chapter 99 09-01-2019 11:21:27 Tải xuống
Chapter 100 09-01-2019 11:21:30 Tải xuống
Chapter 101 09-01-2019 11:21:33 Tải xuống
Chapter 102 09-01-2019 11:21:36 Tải xuống
Chapter 103 09-01-2019 11:21:39 Tải xuống
Chapter 104 09-01-2019 11:21:42 Tải xuống
Chapter 105 09-01-2019 11:21:45 Tải xuống
Chapter 106 09-01-2019 11:21:48 Tải xuống
Chapter 107 09-01-2019 11:21:51 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2019 11:21:54 Tải xuống
Chapter 109 09-01-2019 11:21:57 Tải xuống
Chapter 110 09-01-2019 11:22:00 Tải xuống
Chapter 111 09-01-2019 11:22:03 Tải xuống
Chapter 112 09-01-2019 11:22:07 Tải xuống
Chapter 113 09-01-2019 11:22:10 Tải xuống
Chapter 114 09-01-2019 11:22:13 Tải xuống
Chapter 115 09-01-2019 11:22:16 Tải xuống
Chapter 116 09-01-2019 11:22:19 Tải xuống
Chapter 117 09-01-2019 11:22:22 Tải xuống
Chapter 118 09-01-2019 11:22:25 Tải xuống
Chapter 119 09-01-2019 11:22:28 Tải xuống
Chapter 120 09-01-2019 11:22:31 Tải xuống
Chapter 121 09-01-2019 11:22:34 Tải xuống
Chapter 122 09-01-2019 11:22:37 Tải xuống
Chapter 123 09-01-2019 11:22:40 Tải xuống
Chapter 124 09-01-2019 11:22:43 Tải xuống
Chapter 125 09-01-2019 11:22:46 Tải xuống
Chapter 126 09-01-2019 11:22:49 Tải xuống
Chapter 127 09-01-2019 11:22:52 Tải xuống
Chapter 128 09-01-2019 11:22:55 Tải xuống
Chapter 129 09-01-2019 11:22:58 Tải xuống
Chapter 130 09-01-2019 11:23:01 Tải xuống
Chapter 131 09-01-2019 11:23:04 Tải xuống
Chapter 132 09-01-2019 11:23:07 Tải xuống
Chapter 133 09-01-2019 11:23:10 Tải xuống
Chapter 134 09-01-2019 11:23:13 Tải xuống
Chapter 135 09-01-2019 11:23:16 Tải xuống
Chapter 136 09-01-2019 11:23:19 Tải xuống
Chapter 137 09-01-2019 11:23:22 Tải xuống
Chapter 138 09-01-2019 11:23:25 Tải xuống
Chapter 139 09-01-2019 11:23:28 Tải xuống
Chapter 140 09-01-2019 11:23:30 Tải xuống
Chapter 141 09-01-2019 11:23:34 Tải xuống
Chapter 142 09-01-2019 11:23:37 Tải xuống
Chapter 143 09-01-2019 11:23:40 Tải xuống
Chapter 144 09-01-2019 11:23:43 Tải xuống
Chapter 145 09-01-2019 11:23:46 Tải xuống
Chapter 146 09-01-2019 11:23:49 Tải xuống
Chapter 147 09-01-2019 11:23:52 Tải xuống
Chapter 148 09-01-2019 11:23:55 Tải xuống
Chapter 149 09-01-2019 11:23:58 Tải xuống
Chapter 150 09-01-2019 11:24:01 Tải xuống
Chapter 151 09-01-2019 11:24:04 Tải xuống
Chapter 152 09-01-2019 11:24:07 Tải xuống
Chapter 153 09-01-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 154 09-01-2019 11:24:12 Tải xuống
Chapter 155 09-01-2019 11:24:15 Tải xuống
Chapter 156 09-01-2019 11:24:19 Tải xuống
Chapter 157 09-01-2019 11:24:21 Tải xuống
Chapter 158 09-01-2019 11:24:24 Tải xuống
Chapter 159 09-01-2019 11:24:28 Tải xuống
Chapter 160 09-01-2019 11:24:30 Tải xuống
Chapter 161 09-01-2019 11:24:33 Tải xuống
Chapter 162 09-01-2019 11:24:36 Tải xuống
Chapter 163 09-01-2019 11:24:39 Tải xuống
Chapter 164 09-01-2019 11:24:43 Tải xuống
Chapter 165 09-01-2019 11:24:45 Tải xuống
Chapter 166 09-01-2019 11:24:49 Tải xuống
Chapter 167 09-01-2019 11:24:51 Tải xuống
Chapter 168 09-01-2019 11:24:54 Tải xuống
Chapter 169 09-01-2019 11:24:57 Tải xuống
Chapter 170 09-01-2019 11:25:00 Tải xuống
Chapter 171 09-01-2019 11:25:04 Tải xuống
Chapter 172 09-01-2019 11:25:06 Tải xuống
Chapter 173 09-01-2019 11:25:09 Tải xuống
Chapter 174 09-01-2019 11:25:12 Tải xuống
Chapter 175 09-01-2019 11:25:15 Tải xuống
Chapter 176 09-01-2019 11:25:18 Tải xuống
Chapter 177 09-01-2019 11:25:21 Tải xuống
Chapter 178 09-01-2019 11:25:24 Tải xuống
Chapter 179 09-01-2019 11:25:27 Tải xuống
Chapter 180 09-01-2019 11:25:30 Tải xuống
Chapter 181 09-01-2019 11:25:33 Tải xuống
Chapter 182 09-01-2019 11:25:36 Tải xuống
Chapter 183 09-01-2019 11:25:39 Tải xuống
Chapter 184 09-01-2019 11:25:42 Tải xuống
Chapter 185 09-01-2019 11:25:45 Tải xuống
Chapter 186 09-01-2019 11:25:48 Tải xuống
Chapter 187 09-01-2019 11:25:51 Tải xuống
Chapter 188 09-01-2019 11:25:54 Tải xuống
Chapter 189 09-01-2019 11:25:57 Tải xuống
Chapter 190 09-01-2019 11:26:00 Tải xuống
Chapter 191 09-01-2019 11:26:03 Tải xuống
Chapter 192 09-01-2019 11:26:07 Tải xuống
Chapter 193 09-01-2019 11:26:10 Tải xuống
Chapter 194 09-01-2019 11:26:13 Tải xuống
Chapter 195 09-01-2019 11:26:16 Tải xuống
Chapter 196 09-01-2019 11:26:19 Tải xuống
Chapter 197 09-01-2019 11:26:22 Tải xuống
Chapter 198 09-01-2019 11:26:25 Tải xuống
Chapter 199 09-01-2019 11:26:28 Tải xuống
Chapter 200 09-01-2019 11:26:31 Tải xuống
Chapter 201 09-01-2019 11:26:34 Tải xuống
Chapter 202 09-01-2019 11:26:37 Tải xuống
Chapter 203 09-01-2019 11:26:40 Tải xuống
Chapter 204 09-01-2019 11:26:43 Tải xuống
Chapter 205 09-01-2019 11:26:46 Tải xuống
Chapter 206 09-01-2019 11:26:49 Tải xuống
Chapter 207 09-01-2019 11:26:52 Tải xuống
Chapter 208 09-01-2019 11:26:55 Tải xuống
Chapter 209 09-01-2019 11:26:58 Tải xuống
Chapter 210 09-01-2019 11:27:01 Tải xuống
Chapter 211 09-01-2019 11:27:04 Tải xuống
Chapter 212 09-01-2019 11:27:06 Tải xuống
Chapter 213 09-01-2019 11:27:10 Tải xuống
Chapter 214 09-01-2019 11:27:12 Tải xuống
Chapter 215 09-01-2019 11:27:16 Tải xuống
Chapter 216 09-01-2019 11:27:19 Tải xuống
Chapter 217 09-01-2019 11:27:22 Tải xuống
Chapter 218 09-01-2019 11:27:24 Tải xuống
Chapter 219 09-01-2019 11:27:27 Tải xuống
Chapter 220 09-01-2019 11:27:31 Tải xuống
Chapter 221 09-01-2019 11:27:33 Tải xuống
Chapter 222 09-01-2019 11:27:37 Tải xuống
Chapter 223 09-01-2019 11:27:39 Tải xuống
Chapter 224 09-01-2019 11:27:42 Tải xuống
Chapter 225 09-01-2019 11:27:45 Tải xuống
Chapter 226 09-01-2019 11:27:48 Tải xuống
Chapter 227 09-01-2019 11:27:51 Tải xuống
Chapter 228 09-01-2019 11:27:55 Tải xuống
Chapter 229 09-01-2019 11:27:57 Tải xuống
Chapter 230 09-01-2019 11:28:00 Tải xuống
Chapter 231 09-01-2019 11:28:04 Tải xuống
Chapter 232 09-01-2019 11:28:06 Tải xuống
Chapter 233 09-01-2019 11:28:09 Tải xuống
Chapter 234 09-01-2019 11:28:12 Tải xuống
Chapter 235 09-01-2019 11:28:15 Tải xuống
Chapter 236 09-01-2019 11:28:19 Tải xuống
Chapter 237 09-01-2019 11:28:21 Tải xuống
Chapter 238 09-01-2019 11:28:24 Tải xuống
Chapter 239 09-01-2019 11:28:27 Tải xuống
Chapter 240 09-01-2019 11:28:30 Tải xuống
Chapter 241 09-01-2019 11:28:33 Tải xuống
Chapter 242 09-01-2019 11:28:36 Tải xuống
Chapter 243 09-01-2019 11:28:39 Tải xuống
Chapter 244 09-01-2019 11:28:42 Tải xuống
Chapter 245 09-01-2019 11:28:45 Tải xuống
Chapter 246 09-01-2019 11:28:48 Tải xuống
Chapter 247 09-01-2019 11:28:51 Tải xuống
Chapter 248 09-01-2019 11:28:54 Tải xuống
Chapter 249 09-01-2019 11:28:57 Tải xuống
Chapter 250 09-01-2019 11:29:00 Tải xuống
Chapter 251 09-01-2019 11:29:03 Tải xuống
Chapter 252 09-01-2019 11:29:06 Tải xuống
Chapter 253 09-01-2019 11:29:09 Tải xuống
Chapter 254 09-01-2019 11:29:12 Tải xuống
Chapter 255 09-01-2019 11:29:15 Tải xuống
Chapter 256 09-01-2019 11:29:18 Tải xuống
Chapter 257 09-01-2019 11:29:21 Tải xuống
Chapter 258 09-01-2019 11:29:24 Tải xuống
Chapter 259 09-01-2019 11:29:27 Tải xuống
Chapter 260 09-01-2019 11:29:30 Tải xuống
Chapter 261 09-01-2019 11:29:33 Tải xuống
Chapter 262 09-01-2019 11:29:36 Tải xuống
Chapter 263 09-01-2019 11:29:39 Tải xuống
Chapter 264 09-01-2019 11:29:42 Tải xuống
Chapter 265 09-01-2019 11:29:45 Tải xuống
Chapter 266 09-01-2019 11:29:48 Tải xuống
Chapter 267 09-01-2019 11:29:51 Tải xuống
Chapter 268 09-01-2019 11:29:54 Tải xuống
Chapter 269 09-01-2019 11:29:57 Tải xuống
Chapter 270 09-01-2019 11:30:00 Tải xuống
Chapter 271 09-01-2019 11:30:03 Tải xuống
Chapter 272 09-01-2019 11:30:07 Tải xuống
Chapter 273 09-01-2019 11:30:10 Tải xuống
Chapter 274 09-01-2019 11:30:13 Tải xuống
Chapter 275 09-01-2019 11:30:16 Tải xuống
Chapter 276 09-01-2019 11:30:19 Tải xuống
Chapter 277 09-01-2019 11:30:22 Tải xuống
Chapter 278 09-01-2019 11:30:25 Tải xuống
Chapter 279 09-01-2019 11:30:28 Tải xuống
Chapter 280 09-01-2019 11:30:31 Tải xuống
Chapter 281 09-01-2019 11:30:34 Tải xuống
Chapter 282 09-01-2019 11:30:37 Tải xuống
Chapter 283 09-01-2019 11:30:40 Tải xuống
Chapter 284 09-01-2019 11:30:43 Tải xuống
Chapter 285 09-01-2019 11:30:46 Tải xuống
Chapter 286 09-01-2019 11:30:49 Tải xuống
Chapter 287 09-01-2019 11:30:52 Tải xuống
Chapter 288 09-01-2019 11:30:55 Tải xuống
Chapter 289 09-01-2019 11:30:58 Tải xuống
Chapter 290 09-01-2019 11:31:01 Tải xuống
Chapter 291 09-01-2019 11:31:04 Tải xuống
Chapter 292 09-01-2019 11:31:07 Tải xuống
Chapter 293 09-01-2019 11:31:10 Tải xuống
Chapter 294 09-01-2019 11:31:13 Tải xuống
Chapter 295 09-01-2019 11:31:15 Tải xuống
Chapter 296 09-01-2019 11:31:19 Tải xuống
Chapter 296.5 02-10-2020 16:42:32 Tải xuống
Chapter 297 09-01-2019 11:31:22 Tải xuống
Chapter 298 09-01-2019 11:31:24 Tải xuống
Chapter 299 09-01-2019 11:31:27 Tải xuống
Chapter 300 09-01-2019 11:31:31 Tải xuống
Chapter 301 09-01-2019 11:31:33 Tải xuống
Chapter 302 09-01-2019 11:31:36 Tải xuống
Chapter 303 09-01-2019 11:31:39 Tải xuống
Chapter 304 09-01-2019 11:31:43 Tải xuống
Chapter 305 09-01-2019 11:31:45 Tải xuống
Chapter 306 09-01-2019 11:31:48 Tải xuống
Chapter 307 09-01-2019 11:31:51 Tải xuống
Chapter 308 09-01-2019 11:31:54 Tải xuống
Chapter 309 09-01-2019 11:31:57 Tải xuống
Chapter 310 09-01-2019 11:32:00 Tải xuống
Chapter 311 09-01-2019 11:32:03 Tải xuống
Chapter 312 09-01-2019 11:32:06 Tải xuống
Chapter 313 09-01-2019 11:32:10 Tải xuống
Chapter 314 09-01-2019 11:32:13 Tải xuống
Chapter 315 09-01-2019 11:32:15 Tải xuống
Chapter 316 09-01-2019 11:32:18 Tải xuống
Chapter 317 09-01-2019 11:32:22 Tải xuống
Chapter 318 09-01-2019 11:32:25 Tải xuống
Chapter 319 09-01-2019 11:32:27 Tải xuống
Chapter 320 09-01-2019 11:32:30 Tải xuống
Chapter 321 09-01-2019 11:32:34 Tải xuống
Chapter 322 09-01-2019 11:32:37 Tải xuống
Chapter 323 09-01-2019 11:32:39 Tải xuống
Chapter 324 09-01-2019 11:32:43 Tải xuống
Chapter 325 09-01-2019 11:32:46 Tải xuống
Chapter 326 09-01-2019 11:32:49 Tải xuống
Chapter 327 09-01-2019 11:32:52 Tải xuống
Chapter 328 09-01-2019 11:32:54 Tải xuống
Chapter 329 09-01-2019 11:32:58 Tải xuống
Chapter 330 09-01-2019 11:33:00 Tải xuống
Chapter 331 09-01-2019 11:33:03 Tải xuống
Chapter 332 09-01-2019 11:33:06 Tải xuống
Chapter 333 09-01-2019 11:33:09 Tải xuống
Chapter 334 09-01-2019 11:33:12 Tải xuống
Chapter 335 09-01-2019 11:33:15 Tải xuống
Chapter 336 09-01-2019 11:33:18 Tải xuống
Chapter 337 09-01-2019 11:33:21 Tải xuống
Chapter 338 09-01-2019 11:33:24 Tải xuống
Chapter 339 09-01-2019 11:33:27 Tải xuống
Chapter 340 09-01-2019 11:33:30 Tải xuống
Chapter 341 09-01-2019 11:33:33 Tải xuống
Chapter 342 09-01-2019 11:33:36 Tải xuống
Chapter 343 09-01-2019 11:33:39 Tải xuống
Chapter 344 09-01-2019 11:33:42 Tải xuống
Chapter 345 09-01-2019 11:33:45 Tải xuống
Chapter 346 09-01-2019 11:33:48 Tải xuống
Chapter 347 09-01-2019 11:33:51 Tải xuống
Chapter 348 09-01-2019 11:33:54 Tải xuống
Chapter 349 09-01-2019 11:33:58 Tải xuống
Chapter 350 09-01-2019 11:34:00 Tải xuống
Chapter 351 09-01-2019 11:34:03 Tải xuống
Chapter 352 09-01-2019 11:34:07 Tải xuống
Chapter 353 09-01-2019 11:34:10 Tải xuống
Chapter 354 09-01-2019 11:34:13 Tải xuống
Chapter 355 09-01-2019 11:34:16 Tải xuống
Chapter 356 09-01-2019 11:34:19 Tải xuống
Chapter 357 09-01-2019 11:34:22 Tải xuống
Chapter 358 09-01-2019 11:34:25 Tải xuống
Chapter 359 09-01-2019 11:34:28 Tải xuống
Chapter 360 09-01-2019 11:34:31 Tải xuống
Chapter 361 09-01-2019 11:34:34 Tải xuống
Chapter 362 09-01-2019 11:34:37 Tải xuống
Chapter 363 09-01-2019 11:34:40 Tải xuống
Chapter 364 09-01-2019 11:34:43 Tải xuống
Chapter 365 09-01-2019 11:34:46 Tải xuống
Chapter 366 09-01-2019 11:34:49 Tải xuống
Chapter 367 09-01-2019 11:34:52 Tải xuống
Chapter 368 09-01-2019 11:34:55 Tải xuống
Chapter 369 09-01-2019 11:34:58 Tải xuống
Chapter 370 09-01-2019 11:35:01 Tải xuống
Chapter 371 09-01-2019 11:35:04 Tải xuống
Chapter 372 09-01-2019 11:35:06 Tải xuống
Chapter 373 09-01-2019 11:35:09 Tải xuống
Chapter 374 09-01-2019 11:35:12 Tải xuống
Chapter 375 09-01-2019 11:35:16 Tải xuống
Chapter 376 09-01-2019 11:35:18 Tải xuống
Chapter 377 09-01-2019 11:35:22 Tải xuống
Chapter 378 09-01-2019 11:35:25 Tải xuống
Chapter 379 09-01-2019 11:35:28 Tải xuống
Chapter 380 09-01-2019 11:35:31 Tải xuống
Chapter 381 09-01-2019 11:35:34 Tải xuống
Chapter 382 09-01-2019 11:35:37 Tải xuống
Chapter 383 09-01-2019 11:35:40 Tải xuống
Chapter 384 09-01-2019 11:35:43 Tải xuống
Chapter 385 09-01-2019 11:35:46 Tải xuống
Chapter 386 09-01-2019 11:35:49 Tải xuống
Chapter 387 09-01-2019 11:35:52 Tải xuống
Chapter 388 09-01-2019 11:35:55 Tải xuống
Chapter 389 09-01-2019 11:35:58 Tải xuống
Chapter 390 09-01-2019 11:36:01 Tải xuống
Chapter 391 09-01-2019 11:36:04 Tải xuống
Chapter 392 09-01-2019 11:36:06 Tải xuống
Chapter 393 09-01-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 394 09-01-2019 11:36:12 Tải xuống
Chapter 395 09-01-2019 11:36:15 Tải xuống
Chapter 396 09-01-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 397 09-01-2019 11:36:21 Tải xuống
Chapter 398 09-01-2019 11:36:24 Tải xuống
Chapter 399 09-01-2019 11:36:27 Tải xuống
Chapter 400 09-01-2019 11:36:30 Tải xuống
Chapter 401.4 27-12-2018 06:07:33 Tải xuống
Chapter 401: -402 09-01-2019 11:36:34 Tải xuống
Chapter 402 04-02-2019 18:10:59 Tải xuống
Chapter 403 09-01-2019 11:36:37 Tải xuống
Chapter 404 09-01-2019 11:36:39 Tải xuống
Chapter 405 09-01-2019 11:36:42 Tải xuống
Chapter 406 09-01-2019 11:36:45 Tải xuống
Chapter 407 09-01-2019 11:36:48 Tải xuống
Chapter 408 09-01-2019 11:36:51 Tải xuống
Chapter 409 09-01-2019 11:36:54 Tải xuống
Chapter 410 09-01-2019 11:36:58 Tải xuống
Chapter 411 09-01-2019 11:37:00 Tải xuống
Chapter 412 09-01-2019 11:37:03 Tải xuống
Chapter 413 09-01-2019 11:37:06 Tải xuống
Chapter 414 09-01-2019 11:37:09 Tải xuống
Chapter 415 09-01-2019 11:37:13 Tải xuống
Chapter 416 09-01-2019 11:37:15 Tải xuống
Chapter 417 09-01-2019 11:37:18 Tải xuống
Chapter 418 09-01-2019 11:37:21 Tải xuống
Chapter 419 09-01-2019 11:37:24 Tải xuống
Chapter 420 09-01-2019 11:37:27 Tải xuống
Chapter 421 09-01-2019 11:37:30 Tải xuống
Chapter 422 09-01-2019 11:37:33 Tải xuống
Chapter 423 09-01-2019 11:37:36 Tải xuống
Chapter 424 09-01-2019 11:37:39 Tải xuống
Chapter 425 09-01-2019 11:37:42 Tải xuống
Chapter 425.5 02-10-2020 16:42:32 Tải xuống
Chapter 426 09-01-2019 11:37:45 Tải xuống
Chapter 427 09-01-2019 11:37:48 Tải xuống
Chapter 428 09-01-2019 11:37:51 Tải xuống
Chapter 429 09-01-2019 11:37:54 Tải xuống
Chapter 430 09-01-2019 11:37:57 Tải xuống
Chapter 431 09-01-2019 11:38:00 Tải xuống
Chapter 432 09-01-2019 11:38:03 Tải xuống
Chapter 433 09-01-2019 11:38:07 Tải xuống
Chapter 434 09-01-2019 11:38:10 Tải xuống
Chapter 435 09-01-2019 11:38:13 Tải xuống
Chapter 436 09-01-2019 11:38:16 Tải xuống
Chapter 437 09-01-2019 11:38:20 Tải xuống
Chapter 438 09-01-2019 11:38:22 Tải xuống
Chapter 439 09-01-2019 11:38:25 Tải xuống
Chapter 440 09-01-2019 11:38:28 Tải xuống
Chapter 441 09-01-2019 11:38:31 Tải xuống
Chapter 442 09-01-2019 11:38:34 Tải xuống
Chapter 443 09-01-2019 11:38:37 Tải xuống
Chapter 444 09-01-2019 11:38:40 Tải xuống
Chapter 445 09-01-2019 11:38:43 Tải xuống
Chapter 446 09-01-2019 11:38:46 Tải xuống
Chapter 447 09-01-2019 11:38:49 Tải xuống
Chapter 448 09-01-2019 11:38:52 Tải xuống
Chapter 449 09-01-2019 11:38:55 Tải xuống
Chapter 450 09-01-2019 11:38:58 Tải xuống
Chapter 451 09-01-2019 11:39:01 Tải xuống
Chapter 452 09-01-2019 11:39:04 Tải xuống
Chapter 453 09-01-2019 11:39:06 Tải xuống
Chapter 454 09-01-2019 11:39:09 Tải xuống
Chapter 455 09-01-2019 11:39:12 Tải xuống
Chapter 456 09-01-2019 11:39:16 Tải xuống
Chapter 457 09-01-2019 11:39:19 Tải xuống
Chapter 458 09-01-2019 11:39:22 Tải xuống
Chapter 459 09-01-2019 11:39:24 Tải xuống
Chapter 460 09-01-2019 11:39:27 Tải xuống
Chapter 461 09-01-2019 11:39:31 Tải xuống
Chapter 462 09-01-2019 11:39:34 Tải xuống
Chapter 463 09-01-2019 11:39:37 Tải xuống
Chapter 464 09-01-2019 11:39:40 Tải xuống
Chapter 465 09-01-2019 11:39:42 Tải xuống
Chapter 466 09-01-2019 11:39:45 Tải xuống
Chapter 467 09-01-2019 11:39:49 Tải xuống
Chapter 468 09-01-2019 11:39:52 Tải xuống
Chapter 469 09-01-2019 11:39:55 Tải xuống
Chapter 470 09-01-2019 11:39:57 Tải xuống
Chapter 471 09-01-2019 11:40:00 Tải xuống
Chapter 472 09-01-2019 11:40:03 Tải xuống
Chapter 473 09-01-2019 11:40:06 Tải xuống
Chapter 474 09-01-2019 11:40:09 Tải xuống
Chapter 475 09-01-2019 11:40:12 Tải xuống
Chapter 476 09-01-2019 11:40:15 Tải xuống
Chapter 477 09-01-2019 11:40:18 Tải xuống
Chapter 478 09-01-2019 11:40:21 Tải xuống
Chapter 479 09-01-2019 11:40:25 Tải xuống
Chapter 480 09-01-2019 11:40:27 Tải xuống
Chapter 481 09-01-2019 11:40:30 Tải xuống
Chapter 482 09-01-2019 11:40:33 Tải xuống
Chapter 483 09-01-2019 11:40:36 Tải xuống
Chapter 484 09-01-2019 11:40:39 Tải xuống
Chapter 485 09-01-2019 11:40:42 Tải xuống
Chapter 486 09-01-2019 11:40:45 Tải xuống
Chapter 487 09-01-2019 11:40:48 Tải xuống
Chapter 488 09-01-2019 11:40:51 Tải xuống
Chapter 489 09-01-2019 11:40:54 Tải xuống
Chapter 490 09-01-2019 11:40:57 Tải xuống
Chapter 491 09-01-2019 11:41:00 Tải xuống
Chapter 492 09-01-2019 11:41:03 Tải xuống
Chapter 493 09-01-2019 11:41:06 Tải xuống
Chapter 494 09-01-2019 11:41:09 Tải xuống
Chapter 495 09-01-2019 11:41:12 Tải xuống
Chapter 496 09-01-2019 11:41:15 Tải xuống
Chapter 497 09-01-2019 11:41:18 Tải xuống
Chapter 498 09-01-2019 11:41:21 Tải xuống
Chapter 499 09-01-2019 11:41:24 Tải xuống
Chapter 500 09-01-2019 11:41:28 Tải xuống
Chapter 501 09-01-2019 11:41:30 Tải xuống
Chapter 502 09-01-2019 11:41:33 Tải xuống
Chapter 503 09-01-2019 11:41:36 Tải xuống
Chapter 504 09-01-2019 11:41:39 Tải xuống
Chapter 505 09-01-2019 11:41:42 Tải xuống
Chapter 506 09-01-2019 11:41:45 Tải xuống
Chapter 507 09-01-2019 11:41:48 Tải xuống
Chapter 508 09-01-2019 11:41:52 Tải xuống
Chapter 509 09-01-2019 11:41:54 Tải xuống
Chapter 510 09-01-2019 11:41:58 Tải xuống
Chapter 511 09-01-2019 11:42:00 Tải xuống
Chapter 512 09-01-2019 11:42:03 Tải xuống
Chapter 513 09-01-2019 11:42:06 Tải xuống
Chapter 514 09-01-2019 11:42:09 Tải xuống
Chapter 515 09-01-2019 11:42:12 Tải xuống
Chapter 516 09-01-2019 11:42:15 Tải xuống
Chapter 517 09-01-2019 11:42:18 Tải xuống
Chapter 518 09-01-2019 11:42:21 Tải xuống
Chapter 519 09-01-2019 11:42:24 Tải xuống
Chapter 520 09-01-2019 11:42:27 Tải xuống
Chapter 521 09-01-2019 11:42:30 Tải xuống
Chapter 522 09-01-2019 11:42:33 Tải xuống
Chapter 523 09-01-2019 11:42:36 Tải xuống
Chapter 524 09-01-2019 11:42:40 Tải xuống
Chapter 525 09-01-2019 11:42:42 Tải xuống
Chapter 526 09-01-2019 11:42:45 Tải xuống
Chapter 527 09-01-2019 11:42:48 Tải xuống
Chapter 528 09-01-2019 11:42:51 Tải xuống
Chapter 529 09-01-2019 11:42:54 Tải xuống
Chapter 530 09-01-2019 11:42:57 Tải xuống
Chapter 531 09-01-2019 11:43:00 Tải xuống
Chapter 532 09-01-2019 11:43:03 Tải xuống
Chapter 533 09-01-2019 11:43:07 Tải xuống
Chapter 534 09-01-2019 11:43:10 Tải xuống
Chapter 535 09-01-2019 11:43:13 Tải xuống
Chapter 536 09-01-2019 11:43:16 Tải xuống
Chapter 537 09-01-2019 11:43:19 Tải xuống
Chapter 538 09-01-2019 11:43:22 Tải xuống
Chapter 539 09-01-2019 11:43:24 Tải xuống
Chapter 540 09-01-2019 11:43:28 Tải xuống
Chapter 541 09-01-2019 11:43:31 Tải xuống
Chapter 542 09-01-2019 11:43:34 Tải xuống
Chapter 543 09-01-2019 11:43:37 Tải xuống
Chapter 544 09-01-2019 11:43:40 Tải xuống
Chapter 545 09-01-2019 11:43:43 Tải xuống
Chapter 546 09-01-2019 11:43:46 Tải xuống
Chapter 547 09-01-2019 11:43:49 Tải xuống
Chapter 548 09-01-2019 11:43:52 Tải xuống
Chapter 549 09-01-2019 11:43:55 Tải xuống
Chapter 550 09-01-2019 11:43:58 Tải xuống
Chapter 551 09-01-2019 11:44:00 Tải xuống
Chapter 552 09-01-2019 11:44:03 Tải xuống
Chapter 553 09-01-2019 11:44:06 Tải xuống
Chapter 554 09-01-2019 11:44:09 Tải xuống
Chapter 555 09-01-2019 11:44:12 Tải xuống
Chapter 556 09-01-2019 11:44:15 Tải xuống
Chapter 557 09-01-2019 11:44:18 Tải xuống
Chapter 558 09-01-2019 11:44:21 Tải xuống
Chapter 559 09-01-2019 11:44:24 Tải xuống
Chapter 560 09-01-2019 11:44:27 Tải xuống
Chapter 561 09-01-2019 11:44:30 Tải xuống
Chapter 562 09-01-2019 11:44:34 Tải xuống
Chapter 563 09-01-2019 11:44:36 Tải xuống
Chapter 564 09-01-2019 11:44:39 Tải xuống
Chapter 565 09-01-2019 11:44:43 Tải xuống
Chapter 566 09-01-2019 11:44:45 Tải xuống
Chapter 567 09-01-2019 11:44:49 Tải xuống
Chapter 568 09-01-2019 11:44:51 Tải xuống
Chapter 569 09-01-2019 11:44:54 Tải xuống
Chapter 570 09-01-2019 11:44:57 Tải xuống
Chapter 571 09-01-2019 11:45:00 Tải xuống
Chapter 572 09-01-2019 11:45:03 Tải xuống
Chapter 573 09-01-2019 11:45:07 Tải xuống
Chapter 574 09-01-2019 11:45:10 Tải xuống
Chapter 575 09-01-2019 11:45:13 Tải xuống
Chapter 576 09-01-2019 11:45:16 Tải xuống
Chapter 577 09-01-2019 11:45:19 Tải xuống
Chapter 578 09-01-2019 11:45:23 Tải xuống
Chapter 579 09-01-2019 11:45:25 Tải xuống
Chapter 580 09-01-2019 11:45:28 Tải xuống
Chapter 581 09-01-2019 11:45:31 Tải xuống
Chapter 582 09-01-2019 11:45:34 Tải xuống
Chapter 583 09-01-2019 11:45:37 Tải xuống
Chapter 584 23-09-2020 09:56:25 Tải xuống
Chapter 585 09-01-2019 11:45:43 Tải xuống
Chapter 586 09-01-2019 11:45:46 Tải xuống
Chapter 587 09-01-2019 11:45:49 Tải xuống
Chapter 588 09-01-2019 11:45:52 Tải xuống
Chapter 589: - Đao Thần 09-01-2019 11:45:55 Tải xuống
Chapter 590: Cửu Dương chiến Đạo Kinh 09-01-2019 11:45:58 Tải xuống
Chapter 591: Tối Cường xuất Tối Cường 09-01-2019 11:46:01 Tải xuống
Chapter 592: Long - Chung 09-01-2019 11:46:04 Tải xuống
Chapter 593: Thiếu niên anh hùng Đại Tông Sư ... 09-01-2019 11:46:06 Tải xuống
Chapter 594: Đao Quyết 09-01-2019 11:46:10 Tải xuống
Chapter 595: Tử Kiếp 09-01-2019 11:46:13 Tải xuống
Chapter 596: Chiến Thần bất tử? 09-01-2019 11:46:16 Tải xuống
Chapter 597: Giết Giết Giết - Giết không tha ... 09-01-2019 11:46:18 Tải xuống
Chapter 598: Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm ... 09-01-2019 11:46:22 Tải xuống
Chapter 599: Huyết Vũ Phong Bạo 09-01-2019 11:46:25 Tải xuống
Chapter 600: Đại Báo Phục 09-01-2019 11:46:28 Tải xuống
Chapter 601: Đại Đối Đầu 09-01-2019 11:46:31 Tải xuống
Chapter 602: Cái chết của Bạch Cừu 09-01-2019 11:46:34 Tải xuống
Chapter 603: Điên nhất, Mạnh nhất, Cuồng nhất ... 09-01-2019 11:46:37 Tải xuống
Chapter 604: Có thù phải báo 09-01-2019 11:46:40 Tải xuống
Chapter 605: Quỷ Khóc Thần Gào chấn Thông Thiên (f ... 09-01-2019 11:46:43 Tải xuống
Chapter 606: Băng Phách diệt Cửu Dương 09-01-2019 11:46:46 Tải xuống
Chapter 607: Không có Thần công không thể phá ... 09-01-2019 11:46:49 Tải xuống
Chapter 608: Lão Thiên Tôn không là Lão Thiên Tôn ... 09-01-2019 11:46:51 Tải xuống
Chapter 609: Nộ Hải Đồ Long 09-01-2019 11:46:55 Tải xuống
Chapter 610: Song Long chiến Si Vưu 09-01-2019 11:46:58 Tải xuống
Chapter 610: Song Long chiến Si Vưu 23-09-2020 09:56:19 Tải xuống
Chapter 611: Liệp Mệnh Sát Cục 09-01-2019 11:47:01 Tải xuống
Chapter 612: Hồn Đoạn Chiến Thần Đảo 09-01-2019 11:47:03 Tải xuống
Chapter 613: Chiến Vân Phong Bạo Khởi 09-01-2019 11:47:06 Tải xuống
Chapter 614: Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Tuyệt Thông Thiên ... 09-01-2019 11:47:10 Tải xuống
Chapter 615: Thông Thiên Biến - Tái Khởi Phong Vân ... 09-01-2019 11:47:13 Tải xuống
Chapter 616: Phá Vạn Độc Diệt Khung Thương ... 09-01-2019 11:47:15 Tải xuống
Chapter 617: Thông Thiên Tranh Bá Chiến 09-01-2019 11:47:19 Tải xuống
Chapter 618: Huyết Thù Phong Bạo 09-01-2019 11:47:21 Tải xuống
Chapter 619: Ngày tàn Thông Thiên Giáo 09-01-2019 11:47:24 Tải xuống
Chapter 620: Nguyên Tổ Tà Thần 09-01-2019 11:47:28 Tải xuống
Chapter 621: Nguyên Tổ hội Cực Đạo 09-01-2019 11:47:30 Tải xuống
Chapter 622: Thiên Võ Thần Công 09-01-2019 11:47:33 Tải xuống
Chapter 623: Hồn Đoạn Địa Ngục Cốc 09-01-2019 11:47:36 Tải xuống
Chapter 624: Thần công Maha Thích Đạt 09-01-2019 11:47:39 Tải xuống
Chapter 625: Tân La Sát Song Yêu 09-01-2019 11:47:42 Tải xuống
Chapter 626: Yêu Đạo Ma Kinh - Tu La Đại Đạo ... 09-01-2019 11:47:45 Tải xuống
Chapter 627: La Sát Bắc Hộ Pháp Bá Cuồng 09-01-2019 11:47:48 Tải xuống
Chapter 628: Kim Ưng Thất Đoạt Quyết 09-01-2019 11:47:51 Tải xuống
Chapter 629: Sơ hội Thần Võ Anh Kiệt 09-01-2019 11:47:55 Tải xuống
Chapter 630: Tà Thần khác đáng sợ hơn 09-01-2019 11:47:57 Tải xuống
Chapter 631: Bí mật Kim Ưng Đoạt 09-01-2019 11:48:00 Tải xuống
Chapter 632: Cuồng Long Tiêm Bá 09-01-2019 11:48:03 Tải xuống
Chapter 633: Băng Hỏa Cực Lạc Thiên Đạo Vạn Nghị ... 09-01-2019 11:48:06 Tải xuống
Chapter 634: Tà ác đương diệt Chính nghĩa trường t ... 09-01-2019 11:48:09 Tải xuống
Chapter 635: La Sát Tế Đồ Long 09-01-2019 11:48:12 Tải xuống
Chapter 636: Anh hùng khí tráng nào sợ chết ... 09-01-2019 11:48:15 Tải xuống
Chapter 637: Quyết định Anh Minh 09-01-2019 11:48:18 Tải xuống
Chapter 638: Võ Đang Tru Tà 09-01-2019 11:48:21 Tải xuống
Chapter 639: Thái Cực Cương Nhu Đạo 09-01-2019 11:48:24 Tải xuống
Chapter 640: Vi Đà Hồi Quy 09-01-2019 11:48:27 Tải xuống
Chapter 641: Xảo Phá Tích Lịch Cuồng Long 09-01-2019 11:48:30 Tải xuống
Chapter 642: Yêu Súc Ma Cầm Tà Sát Chú 09-01-2019 11:48:33 Tải xuống
Chapter 643: Huyết Tẩy Thần Hạc Đạo Trường ... 09-01-2019 11:48:36 Tải xuống
Chapter 644: Nghĩa Dũng Xích Đảm 09-01-2019 11:48:39 Tải xuống
Chapter 645: Đông Phương Long và Nam Ma Thủ 09-01-2019 11:48:42 Tải xuống
Chapter 646: Hoàng Đế Huyền Kinh 09-01-2019 11:48:45 Tải xuống
Chapter 647: Hoàng Đế Thánh Chỉ 09-01-2019 11:48:48 Tải xuống
Chapter 648: Cửu Tiêu Chân Nguyên Thái Cực Cang ... 09-01-2019 11:48:51 Tải xuống
Chapter 649: Long Phá Cửu Tiêu Toái Thái Cực ... 09-01-2019 11:48:54 Tải xuống
Chapter 650: Thiếu Lâm Kỳ Tài Đạt Ma Truyền Nhân ... 09-01-2019 11:48:57 Tải xuống
Chapter 651: Thiên Võ Thần Công chi Bí 09-01-2019 11:49:00 Tải xuống
Chapter 652: Thiếu Lâm Đệ Nhất Thần Công Tẩy Tủy K ... 09-01-2019 11:49:03 Tải xuống
Chapter 653: Đông Doanh Vô Song - Kinh Thế Tuyệt Đ ... 09-01-2019 11:49:06 Tải xuống
Chapter 654: Tinh Võ Anh Hùng Chi - Nộ Toái Lang T ... 09-01-2019 11:49:09 Tải xuống
Chapter 655: Hổ Uy Dương Trung Võ 09-01-2019 11:49:12 Tải xuống
Chapter 656: Anh Hùng Thiết Can Đảm 09-01-2019 11:49:15 Tải xuống
Chapter 657: Dịch Cân tái chiến Cửu Dương ... 09-01-2019 11:49:18 Tải xuống
Chapter 658: Võ Đạo Cuồng 09-01-2019 11:49:21 Tải xuống
Chapter 659: Khiêu chiến Chiến Vô Bất Thắng ... 09-01-2019 11:49:24 Tải xuống
Chapter 660.5 02-10-2020 16:42:27 Tải xuống
Chapter 660: Phá Thiếu Lâm Bại Võ Đang Chiến Khí V ... 09-01-2019 11:49:27 Tải xuống
Chapter 661: - Trung Nhật Chi Võ Chiến 09-01-2019 11:49:30 Tải xuống
Chapter 662: Chí Cương Chi Quyền 09-01-2019 11:49:33 Tải xuống
Chapter 663: Tẩy Tủy Hàng Long 09-01-2019 11:49:36 Tải xuống
Chapter 664: Hung khí tối cường 09-01-2019 11:49:40 Tải xuống
Chapter 665: Sử Thượng Chí Tôn Thần Công 09-01-2019 11:49:42 Tải xuống
Chapter 666: Kháng Long Hữu Hối Tiểu Long Bất Hối ... 09-01-2019 11:49:45 Tải xuống
Chapter 667: Nghĩa tại nhân tâm 09-01-2019 11:49:48 Tải xuống
Chapter 668: Ma Thủ Táng Phật 09-01-2019 11:49:51 Tải xuống
Chapter 669: Âm Dương Bí Điển 09-01-2019 11:49:54 Tải xuống
Chapter 670: Ác Hữu Ác Báo Thời Thần Đáo ... 09-01-2019 11:49:57 Tải xuống
Chapter 671: Âm Dương li hợp Maha hỗn độn ... 23-09-2020 10:08:33 Tải xuống
Chapter 671: Âm Dương li hợp Maha hỗn độn ... 09-01-2019 11:50:00 Tải xuống
Chapter 672: Huyết Nhục Đan Đỉnh Luyện Âm Thần ... 09-01-2019 11:50:03 Tải xuống
Chapter 673: Chân Võ Anh Hùng 09-01-2019 11:50:07 Tải xuống
Chapter 674: Ác Mộng chưa kết thúc 09-01-2019 11:50:10 Tải xuống
Chapter 675: Phá Giáp Tam Thốn Kình 09-01-2019 11:50:13 Tải xuống
Chapter 676: Sơ hội Thần Võ Hùng Bá 09-01-2019 11:50:16 Tải xuống
Chapter 677: Giáo Chủ Anh Minh 09-01-2019 11:50:19 Tải xuống
Chapter 678: Hàng Long phá Thiên Quan 09-01-2019 11:50:22 Tải xuống
Chapter 679: Yêu Dạ Đồ Hùng Âm Dương Sát ... 09-01-2019 11:50:25 Tải xuống
Chapter 680: Vạn Phệ Yêu Đồ Sát Tru Tà 09-01-2019 11:50:28 Tải xuống
Chapter 681: Máu nhuộm La Sát Bảo 09-01-2019 11:50:31 Tải xuống
Chapter 682: Bát Sát Trảo Bát Tuyệt Chưởng ... 09-01-2019 11:50:34 Tải xuống
Chapter 683: Thần Thối Tru Tà Tế Anh Hùng 09-01-2019 11:50:37 Tải xuống
Chapter 684: Thần Thối Hàng Long 09-01-2019 11:50:40 Tải xuống
Chapter 685: Mãnh hổ đương quan Quần Tà mạc địch ... 09-01-2019 11:50:43 Tải xuống
Chapter 686: Quần Tà Loạn Vũ Trung Hoa Hạo Kiếp ... 09-01-2019 11:50:46 Tải xuống
Chapter 687: Tẩy Tủy Tà Công 09-01-2019 11:50:49 Tải xuống
Chapter 688: Thần Võ chiến Cửu Tiêu 09-01-2019 11:50:52 Tải xuống
Chapter 689: Phá Môn Lục Tuyệt 09-01-2019 11:50:55 Tải xuống
Chapter 690: Hổ Uy yêu cụ ma kinh 09-01-2019 11:50:58 Tải xuống
Chapter 691: Kháng Long Hữu Hối không thể phá ... 09-01-2019 11:51:01 Tải xuống
Chapter 692: Maha chiến Dịch Cân 09-01-2019 11:51:04 Tải xuống
Chapter 693: Bạch Liên Thánh Thượng Quân Lâm Trung ... 09-01-2019 11:51:07 Tải xuống
Chapter 694: Cửu Dương Tích Lịch Cửu Âm Hàng Long ... 09-01-2019 11:51:10 Tải xuống
Chapter 695: Bạch Liên Nghĩa Thái Tử 09-01-2019 11:51:12 Tải xuống
Chapter 696: Âm mưu sau lưng Nguy nan trước mắt ... 09-01-2019 11:51:16 Tải xuống
Chapter 697: Bạch Cừu khác xưa 09-01-2019 11:51:19 Tải xuống
Chapter 698: Tuyệt đối gian hùng 09-01-2019 11:51:22 Tải xuống
Chapter 699: Tẩy Tủy Kiếp 09-01-2019 11:51:25 Tải xuống
Chapter 700: Hỏa Vân Tái Hiện Tà Thần Hồi Qui ... 09-01-2019 11:51:28 Tải xuống
Chapter 701: Tà Thần Tái Hội Thánh Thượng ... 09-01-2019 11:51:31 Tải xuống
Chapter 702: Tri Kỷ Tử Địch 09-01-2019 11:51:34 Tải xuống
Chapter 703: Thái độ cường giả lên một tầng cao ... 09-01-2019 11:51:37 Tải xuống
Chapter 704: Dịch Cân thắng Cửu Dương 09-01-2019 11:51:40 Tải xuống
Chapter 705: Diệt Phật Trừ Tâm Ma 09-01-2019 11:51:43 Tải xuống
Chapter 706: Đả Cẩu Bổng không phá được ... 09-01-2019 11:51:45 Tải xuống
Chapter 707: La Sát Gia Tộc 09-01-2019 11:51:49 Tải xuống
Chapter 708: Tây Thành Cừu 09-01-2019 11:51:52 Tải xuống
Chapter 709: Cường Trận Tổ Hợp 09-01-2019 11:51:54 Tải xuống
Chapter 710: Song Thánh Hội 09-01-2019 11:51:58 Tải xuống
Chapter 711: Sai lầm không gì sửa chữa được ... 09-01-2019 11:52:01 Tải xuống
Chapter 712: Tà Thần quyết chiến Tà Thần 09-01-2019 11:52:04 Tải xuống
Chapter 713: La Sát Bảo huyết chiến 09-01-2019 11:52:06 Tải xuống
Chapter 714: Thế Thượng Đệ Nhất Gian Hùng ... 09-01-2019 11:52:09 Tải xuống
Chapter 715: Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Công 09-01-2019 11:52:12 Tải xuống
Chapter 716: Vong Tình Tuyệt Nghĩa 09-01-2019 11:52:16 Tải xuống
Chapter 717: Tà Thần Thắng 09-01-2019 11:52:18 Tải xuống
Chapter 718: Vẫn là ngươi đủ ác 09-01-2019 11:52:21 Tải xuống
Chapter 719: Hắc Cấp Phù Đồ vs Ám Hắc Tà Quyền ... 09-01-2019 11:52:25 Tải xuống
Chapter 720: La Sát Minh Chủ 09-01-2019 11:52:27 Tải xuống
Chapter 721: Hổ Ngục 09-01-2019 11:52:30 Tải xuống
Chapter 722: Tại Kiếp Nan Đào 09-01-2019 11:52:34 Tải xuống
Chapter 723: Tà Thần Lạc Nạn 09-01-2019 11:52:36 Tải xuống
Chapter 724: Lịch Kiếp Tại Kiếp Vạn Kiếp Bất Phục ... 09-01-2019 11:52:40 Tải xuống
Chapter 725: Quỷ Khốc Thần Hào Nộ Long Khiếu ... 09-01-2019 11:52:43 Tải xuống
Chapter 726: Cửu Dương Qui Nhất Luyện Chân Nguyên ... 09-01-2019 11:52:46 Tải xuống
Chapter 727: Kim Chung Trạo gặp Kim Chung Trạo ... 09-01-2019 11:52:48 Tải xuống
Chapter 728: Thiết Hộ Pháp và Đồng Hộ Pháp ... 09-01-2019 11:52:51 Tải xuống
Chapter 729: Âm Dương bái Tà Thần 09-01-2019 11:52:54 Tải xuống
Chapter 730: Côn Ma và Ma Côn 09-01-2019 11:52:58 Tải xuống
Chapter 731: La Sát Kim Hộ Pháp 09-01-2019 11:53:00 Tải xuống
Chapter 732: Bồng Lai Tiên Đạo đúc Kim Đan ... 09-01-2019 11:53:03 Tải xuống
Chapter 733: Trưởng Lão và Hộ Pháp 09-01-2019 11:53:06 Tải xuống
Chapter 734: Thiên Cang Linh Tử Khí 09-01-2019 11:53:09 Tải xuống
Chapter 735: Truy Hồn Côn vs Ma Côn 09-01-2019 11:53:12 Tải xuống
Chapter 736: Trí chư tử địa vô hoạt lộ 09-01-2019 11:53:15 Tải xuống
Chapter 737: Danh sách tử vong 09-01-2019 11:53:18 Tải xuống
Chapter 738: Cao thủ đến từ Âm Thế 09-01-2019 11:53:21 Tải xuống
Chapter 739: Âm Cơ 09-01-2019 11:53:24 Tải xuống
Chapter 740: Nộ toái Thạch Hắc Long 09-01-2019 11:53:27 Tải xuống
Chapter 741: Dịch Cân đệ tam Cửu Dương đệ ngũ ... 09-01-2019 11:53:31 Tải xuống
Chapter 742: Hợp Khí chi Đạo 09-01-2019 11:53:33 Tải xuống
Chapter 743: Bá Tước Ma Quỷ 09-01-2019 11:53:36 Tải xuống
Chapter 744: Long Hổ đồng nạn họa đồng đương ... 09-01-2019 11:53:40 Tải xuống
Chapter 745: Diệt Dương Tử Kiếp 09-01-2019 11:53:42 Tải xuống
Chapter 746: Thần Mạch và Chân Nguyên 09-01-2019 11:53:45 Tải xuống
Chapter 747: Cầu Bại Bất Bại 09-01-2019 11:53:48 Tải xuống
Chapter 748: Ma lâm Phật cảnh 09-01-2019 11:53:52 Tải xuống
Chapter 749: La Sát Tam Phụ Tử 09-01-2019 11:53:54 Tải xuống
Chapter 750: Đản sanh của Thiên Hạ Vô Địch ... 09-01-2019 11:53:57 Tải xuống
Chapter 751: Hắc Long ác đấu Côn Ma 09-01-2019 11:54:00 Tải xuống
Chapter 752: Vĩnh Biệt Li 09-01-2019 11:54:03 Tải xuống
Chapter 753: Bạch Liên Nguyệt Thánh Thông Thiên Ng ... 09-01-2019 11:54:06 Tải xuống
Chapter 754: Tam Hoàng Quần Anh Hội 09-01-2019 11:54:09 Tải xuống
Chapter 755: Thiên Hạ Thần Công đấu Đệ Nhất ... 09-01-2019 11:54:12 Tải xuống
Chapter 756: Võ Thần Bảng đệ nhất chiến ... 09-01-2019 11:54:15 Tải xuống
Chapter 757: Bàn Cổ toái Cửu Tiêu 09-01-2019 11:54:18 Tải xuống
Chapter 758: Minh Giám Hắc Tử Công 09-01-2019 11:54:21 Tải xuống
Chapter 759: Chính tà đối quyết 09-01-2019 11:54:24 Tải xuống
Chapter 760: Kháng Long 09-01-2019 11:54:27 Tải xuống
Chapter 761: Tử địch của Tà Thần 09-01-2019 11:54:30 Tải xuống
Chapter 762: Khí Cái Thế 09-01-2019 11:54:33 Tải xuống
Chapter 763: Vô Địch Thần Kỹ Ngự Kiếm 09-01-2019 11:54:36 Tải xuống
Chapter 764: Tụ Long Nhất Kích 09-01-2019 11:54:39 Tải xuống
Chapter 765: Khung Thương Bảo Giám 09-01-2019 11:54:42 Tải xuống
Chapter 766: Duy Trẫm Vô Địch 09-01-2019 11:54:45 Tải xuống
Chapter 767: Long Sát Thủ 09-01-2019 11:54:48 Tải xuống
Chapter 768: Cửu Âm Hàng Long 09-01-2019 11:54:51 Tải xuống
Chapter 769: Nhân Nghĩa Chiến Tà Lang 09-01-2019 11:54:54 Tải xuống
Chapter 770: Vương Giả hội Chí Tôn 09-01-2019 11:54:57 Tải xuống
Chapter 771: Đại Châu Thần Kiếm 09-01-2019 11:55:01 Tải xuống
Chapter 772: Vô Địch, dám địch người thiên hạ ... 09-01-2019 11:55:03 Tải xuống
Chapter 773: Long Thiên Hạ 09-01-2019 11:55:07 Tải xuống
Chapter 774: Mãnh Hổ Cuồng Long 09-01-2019 11:55:09 Tải xuống
Chapter 775: Cửu Tiêu chiến Âm Thế 09-01-2019 11:55:12 Tải xuống
Chapter 776: Toản phá Linh Tử Khí 09-01-2019 11:55:15 Tải xuống
Chapter 777: Thích Thần 09-01-2019 11:55:18 Tải xuống
Chapter 778: Long - Ngự Thiên Hạ chi khí 09-01-2019 11:55:21 Tải xuống
Chapter 779: Tà Thần hội Chí Tôn 09-01-2019 11:55:24 Tải xuống
Chapter 780: Cừu Hận Vô Tận Kỳ 09-01-2019 11:55:27 Tải xuống
Chapter 781: Bạch Cừu Vạn Kiếp Bất Phục 09-01-2019 11:55:30 Tải xuống
Chapter 782: Vạn Ác Trần Ngạo Vân 09-01-2019 11:55:33 Tải xuống
Chapter 783: Vạn Độc Xuất Khiếu 09-01-2019 11:55:36 Tải xuống
Chapter 784: Vạn Thọ Vô Cương 09-01-2019 11:55:39 Tải xuống
Chapter 785: Ta là Tây Thành Cừu 09-01-2019 11:55:42 Tải xuống
Chapter 786: Sơ hội Gia Cát Vô Ngã 09-01-2019 11:55:45 Tải xuống
Chapter 787: Lưỡng diện bất thị nhân 09-01-2019 11:55:48 Tải xuống
Chapter 788: Lời nguyền truy mệnh 09-01-2019 11:55:52 Tải xuống
Chapter 789: Tái sấm La Sát Bảo 09-01-2019 11:55:55 Tải xuống
Chapter 790: Long Hổ chiến Quần Tà 09-01-2019 11:55:57 Tải xuống
Chapter 791: Cửu Dương Qui Nhất 09-01-2019 11:56:00 Tải xuống
Chapter 792: Cưỡng sấm Bắc Thái Cực Quốc 09-01-2019 11:56:04 Tải xuống
Chapter 793 09-01-2019 11:56:06 Tải xuống
Chapter 794 09-01-2019 11:56:10 Tải xuống
Chapter 795 09-01-2019 11:56:12 Tải xuống
Chapter 796 09-01-2019 11:56:16 Tải xuống
Chapter 797 09-01-2019 11:56:18 Tải xuống
Chapter 798 09-01-2019 11:56:21 Tải xuống
Chapter 799 09-01-2019 11:56:24 Tải xuống
Chapter 800 09-01-2019 11:56:28 Tải xuống
Chapter 801 23-09-2020 09:55:51 Tải xuống
Chapter 802 04-05-2019 18:01:09 Tải xuống
Chapter 803 09-01-2019 11:56:37 Tải xuống
Chapter 804 23-09-2020 09:54:22 Tải xuống
Chapter 805 23-09-2020 09:53:33 Tải xuống
Chapter 806 23-09-2020 10:19:12 Tải xuống
Chapter 807 23-09-2020 09:53:23 Tải xuống
Chapter 808 09-01-2019 11:56:51 Tải xuống
Chapter 809 09-01-2019 11:56:54 Tải xuống
Chapter 810 09-01-2019 11:56:58 Tải xuống
Chapter 811 09-01-2019 11:57:01 Tải xuống
Chapter 812 09-01-2019 11:57:04 Tải xuống
Chapter 813 09-01-2019 11:57:06 Tải xuống
Chapter 814 09-01-2019 11:57:10 Tải xuống
Chapter 815 09-01-2019 11:57:12 Tải xuống
Chapter 816 09-01-2019 11:57:15 Tải xuống
Chapter 817: Truyền thuyết Thiên Hạ Vô Địch 09-01-2019 11:57:19 Tải xuống
Chapter 818 09-01-2019 11:57:21 Tải xuống
Chapter 819 09-01-2019 11:57:24 Tải xuống
Chapter 820 09-01-2019 11:57:28 Tải xuống
Chapter 821: Vạn Độc Tâm Kinh 09-01-2019 11:57:30 Tải xuống
Chapter 822: Cô Tinh Côn 09-01-2019 11:57:34 Tải xuống
Chapter 823: Tà Quyền đại phá Thiên Long Quyết 09-01-2019 11:57:37 Tải xuống
Chapter 824: Hỏa Vân Tà Uy 09-01-2019 11:57:40 Tải xuống
Chapter 825: Thiên Địa Âm Dương 09-01-2019 11:57:42 Tải xuống
Chapter 826: Tam Đại Thần Công luyện Vạn Độc ... 09-01-2019 11:57:45 Tải xuống
Chapter 827: Ta sẽ giết mi 09-01-2019 11:57:48 Tải xuống
Chapter 828: Đông Phương Long Thiên Hạ 09-01-2019 11:57:51 Tải xuống
Chapter 829: Chí Tôn Ngũ Kỳ 09-01-2019 11:57:55 Tải xuống
Chapter 830: Thiết Hán Anh Hùng 09-01-2019 11:57:57 Tải xuống
Chapter 831: Bắc Thối chiến Hỏa Kỳ 09-01-2019 11:58:01 Tải xuống
Chapter 832: Yêu Diệm Tà Canh 09-01-2019 11:58:04 Tải xuống
Chapter 833: Tồi Tâm Độc Long Toản 09-01-2019 11:58:06 Tải xuống
Chapter 834: Tỏa Hồn Toái Mộng Tử 09-01-2019 11:58:09 Tải xuống
Chapter 835: Tà Thần toán Gia Cát 09-01-2019 11:58:12 Tải xuống
Chapter 836: Thiên Quỳ Bảo Giám 09-01-2019 11:58:15 Tải xuống
Chapter 837: Thiên Ngoại Phi Tiên 09-01-2019 11:58:18 Tải xuống
Chapter 838: Kim Chung Trạo không hoàn mỹ 09-01-2019 11:58:21 Tải xuống
Chapter 839: Kiêu Hùng mạt lộ 09-01-2019 11:58:24 Tải xuống
Chapter 840: Bí mật Phi Thăng 09-01-2019 11:58:27 Tải xuống
Chapter 841: Văn Thù Thiên Tôn 09-01-2019 11:58:30 Tải xuống
Chapter 842: Vạn Kiếm Tùng Trung 09-01-2019 11:58:33 Tải xuống
Chapter 843: Thiên Y Thần Cứu 09-01-2019 11:58:36 Tải xuống
Chapter 844: Ma Tiên 09-01-2019 11:58:39 Tải xuống
Chapter 845: Tà hồn hồi Thần thể 09-01-2019 11:58:42 Tải xuống
Chapter 846: Huyền Võ Thần Đạo 09-01-2019 11:58:45 Tải xuống
Chapter 847: Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm 09-01-2019 11:58:48 Tải xuống
Chapter 848: Thiên Tiên Chân Khí 09-01-2019 11:58:51 Tải xuống
Chapter 849: Đả Cẩu Bổng Pháp 09-01-2019 11:58:54 Tải xuống
Chapter 850: Ma Chưởng Toái Thiết Tâm 09-01-2019 11:59:00 Tải xuống
Chapter 851: Cản Si Vưu phải chết 09-01-2019 11:59:02 Tải xuống
Chapter 852: Thiết Hán Tuyệt Tâm 09-01-2019 11:59:03 Tải xuống
Chapter 853: Ma Đạo Kinh 09-01-2019 11:59:07 Tải xuống
Chapter 854: Dị Nhân Kỳ Tài 09-01-2019 11:59:10 Tải xuống
Chapter 855: Kiêu Hùng Hội 09-01-2019 11:59:13 Tải xuống
Chapter 856: Mãnh Hổ Đương Quan 09-01-2019 11:59:16 Tải xuống
Chapter 857: Tham kiến Đại Ma Vương 09-01-2019 11:59:19 Tải xuống
Chapter 858: Nguyên Thủy thế ngoại hữu Thiên Kiêu 09-01-2019 11:59:22 Tải xuống
Chapter 859: Đại Kiếm Sư 09-01-2019 11:59:25 Tải xuống
Chapter 861: (cam): Thiếu Chủ Dị Nhân Quán 09-01-2019 11:59:28 Tải xuống
Chapter 862: (cam): Bạch Cừu Tái Hội Si Vưu 09-01-2019 11:59:31 Tải xuống
Chapter 864.1 02-10-2020 16:06:18 Tải xuống
Chapter 864.2: B: Vô Tướng Kiếp Mạc Tà Hận 09-01-2019 11:59:36 Tải xuống
Chapter 864.5 26-08-2020 19:52:43 Tải xuống
Chapter 864: A: Vô Tướng Kiếp Mạc Tà Hận 09-01-2019 11:59:34 Tải xuống
Chapter 865 26-08-2020 20:15:16 Tải xuống
Chapter 865.1: Hoành Luyện Thiết chiến Cửu U Sâm La 09-01-2019 11:59:40 Tải xuống
Chapter 865.2: Hoành Luyện Thiết chiến Cửu U Sâm La 09-01-2019 11:59:42 Tải xuống
Chapter 865.5 29-11-2020 13:38:14 Tải xuống
Chapter 866 26-08-2020 19:47:53 Tải xuống
Chapter 866.1: Nghịch Phản Dịch Cân Kinh 09-01-2019 11:59:45 Tải xuống
Chapter 866.2 09-01-2019 11:59:49 Tải xuống
Chapter 866.5 26-08-2020 19:46:59 Tải xuống
Chapter 867 29-11-2020 13:37:58 Tải xuống
Chapter 867.1: Phi Thăng Quyết Liệp Thần Giả 09-01-2019 11:59:52 Tải xuống
Chapter 867.2: Phi Thăng Quyết Liệp Thần Giả 09-01-2019 11:59:58 Tải xuống
Chapter 867.5 26-08-2020 19:45:48 Tải xuống
Chapter 868 29-11-2020 13:37:50 Tải xuống
Chapter 868.1: Sức mạnh Minh Quan 09-01-2019 11:59:57 Tải xuống
Chapter 868.2: Sức mạnh Minh Quan 09-01-2019 12:00:01 Tải xuống
Chapter 868.5 26-08-2020 19:56:44 Tải xuống
Chapter 869 29-11-2020 13:37:40 Tải xuống
Chapter 869.1: Tuyệt Sát Vô Sinh 09-01-2019 12:00:03 Tải xuống
Chapter 869.2: Tuyệt Sát Vô Sinh 09-01-2019 12:00:06 Tải xuống
Chapter 869.5 29-11-2020 13:37:27 Tải xuống
Chapter 870 26-08-2020 19:42:23 Tải xuống
Chapter 870.1: Liệp Thần Giả 09-01-2019 12:00:09 Tải xuống
Chapter 870.2: Liệp Thần Giả 09-01-2019 12:00:12 Tải xuống
Chapter 870.5 26-08-2020 19:41:49 Tải xuống
Chapter 871 26-08-2020 19:41:22 Tải xuống
Chapter 871.1: Tử Hà Thượng Nhân 09-01-2019 12:00:15 Tải xuống
Chapter 871.2: Tử Hà Thượng Nhân 09-01-2019 12:00:18 Tải xuống
Chapter 871.5 29-11-2020 13:37:15 Tải xuống
Chapter 872 26-08-2020 19:50:49 Tải xuống
Chapter 872.1: Ma Chủng 09-01-2019 12:00:21 Tải xuống
Chapter 872.2: Ma Chủng 09-01-2019 12:00:24 Tải xuống
Chapter 872.5 29-11-2020 13:37:14 Tải xuống
Chapter 873 26-08-2020 21:04:46 Tải xuống
Chapter 873.1: Vô Địch Kim Chung 09-01-2019 12:00:27 Tải xuống
Chapter 873.2: Vô Địch Kim Chung 09-01-2019 12:00:30 Tải xuống
Chapter 873.5 29-11-2020 13:37:05 Tải xuống
Chapter 874 29-11-2020 13:36:59 Tải xuống
Chapter 874.1: Thiên Nhân Chi Chiến (1) 09-01-2019 12:00:33 Tải xuống
Chapter 874.2: Thiên Nhân Chi Chiến (1) 09-01-2019 12:00:36 Tải xuống
Chapter 874.5 26-08-2020 19:35:59 Tải xuống
Chapter 875 29-11-2020 14:18:36 Tải xuống
Chapter 875.1: Liệp Thần Vương Kim Thần Ma Quân 09-01-2019 12:00:39 Tải xuống
Chapter 875.2: Liệp Thần Vương Kim Thần Ma Quân 09-01-2019 12:00:42 Tải xuống
Chapter 875.5 29-11-2020 14:18:36 Tải xuống
Chapter 876 26-08-2020 19:46:31 Tải xuống
Chapter 876.1: Dị Nhân Quán Chủ 09-01-2019 12:00:45 Tải xuống
Chapter 876.2: Dị Nhân Quán Chủ 09-01-2019 12:00:48 Tải xuống
Chapter 876.5 29-11-2020 14:18:21 Tải xuống
Chapter 877 09-01-2019 12:00:51 Tải xuống
Chapter 877.1 09-01-2019 12:00:54 Tải xuống
Chapter 877.2: Sát Thủ chi Vương 09-01-2019 12:00:57 Tải xuống
Chapter 877.5 27-12-2018 05:54:43 Tải xuống
Chapter 878 09-01-2019 12:01:00 Tải xuống
Chapter 878.1: Thiên Cơ Nguyên Anh 09-01-2019 12:01:03 Tải xuống
Chapter 878.2: Thiên Cơ Nguyên Anh 09-01-2019 12:01:06 Tải xuống
Chapter 878.5 26-08-2020 19:13:25 Tải xuống
Chapter 879 26-08-2020 19:24:17 Tải xuống
Chapter 879.1: Dị Phẩm Tiềm Năng 09-01-2019 12:01:09 Tải xuống
Chapter 879.2: Dị Phẩm Tiềm Năng 09-01-2019 12:01:12 Tải xuống
Chapter 879.5 27-12-2018 05:55:33 Tải xuống
Chapter 880 27-12-2018 05:55:36 Tải xuống
Chapter 880.1: Linh Niệm 09-01-2019 12:01:15 Tải xuống
Chapter 880.2: Linh Niệm 09-01-2019 12:01:19 Tải xuống
Chapter 880.5 26-08-2020 19:23:58 Tải xuống
Chapter 881: Sơ hội Kim Canh Thần Đạo 09-01-2019 12:01:22 Tải xuống
Chapter 882 27-12-2018 05:55:41 Tải xuống
Chapter 882.1: Khung Thương Liệt Vô Địch Bại 09-01-2019 12:01:31 Tải xuống
Chapter 882.2: Khung Thương Liệt Vô Địch Bại 09-01-2019 12:01:37 Tải xuống
Chapter 882.5 26-08-2020 19:22:57 Tải xuống
Chapter 883 26-08-2020 19:34:26 Tải xuống
Chapter 883.1: Quần Tà Loạn Vũ 09-01-2019 12:01:38 Tải xuống
Chapter 883.2: Quần Tà Loạn Vũ 09-01-2019 12:01:39 Tải xuống
Chapter 883.5 26-08-2020 19:22:05 Tải xuống
Chapter 884 26-08-2020 19:21:29 Tải xuống
Chapter 884.1: Khổ chiến Kim Thần 09-01-2019 12:01:40 Tải xuống
Chapter 884.2: Khổ chiến Kim Thần 09-01-2019 12:01:41 Tải xuống
Chapter 884.5 27-12-2018 05:56:43 Tải xuống
Chapter 885 26-08-2020 19:20:34 Tải xuống
Chapter 885.1: Thảm Liệt 09-01-2019 12:01:43 Tải xuống
Chapter 885.2: Thảm Liệt 09-01-2019 12:01:45 Tải xuống
Chapter 885.5 29-11-2020 14:18:16 Tải xuống
Chapter 886 26-08-2020 19:19:57 Tải xuống
Chapter 886.1: Ngự binh 09-01-2019 12:01:48 Tải xuống
Chapter 886.2 29-11-2018 01:01:44 Tải xuống
Chapter 886.2: Ngự Binh 09-01-2019 12:01:51 Tải xuống
Chapter 887 26-08-2020 19:19:30 Tải xuống
Chapter 887.1: Si Vưu tái hội Văn Thù 09-01-2019 12:01:54 Tải xuống
Chapter 887.2: Si Vưu tái hội Văn Thù 09-01-2019 12:01:57 Tải xuống
Chapter 887.5 29-11-2020 13:34:48 Tải xuống
Chapter 888 29-11-2020 13:34:41 Tải xuống
Chapter 888.1: Trảm thủ 09-01-2019 12:02:00 Tải xuống
Chapter 888.2: Trảm thủ 09-01-2019 12:02:03 Tải xuống
Chapter 888.5 29-11-2020 13:34:14 Tải xuống
Chapter 889 26-08-2020 19:19:00 Tải xuống
Chapter 889.1: Giết anh em tao hỏi tao trước 09-01-2019 12:02:06 Tải xuống
Chapter 889.2 09-01-2019 12:02:09 Tải xuống
Chapter 889.5 26-08-2020 19:18:27 Tải xuống
Chapter 890 26-08-2020 19:35:04 Tải xuống
Chapter 890.1: Diệt Môn Cách Sát Lệnh 09-01-2019 12:02:12 Tải xuống
Chapter 890.2: Diệt Môn Cách Sát Lệnh 09-01-2019 12:02:15 Tải xuống
Chapter 890.5 29-11-2020 14:06:44 Tải xuống
Chapter 891 29-11-2020 13:33:45 Tải xuống
Chapter 891.1: Thần cũng có nhược điểm 09-01-2019 12:02:18 Tải xuống
Chapter 891.2: Thần cũng có nhược điểm 09-01-2019 12:02:21 Tải xuống
Chapter 891.5 26-08-2020 19:55:48 Tải xuống
Chapter 892 26-08-2020 19:30:33 Tải xuống
Chapter 892.1: Tuyệt Địa Sinh Tử Chiến 09-01-2019 12:02:24 Tải xuống
Chapter 892.2: Tuyệt Địa Sinh Tử Chiến 09-01-2019 12:02:27 Tải xuống
Chapter 892.5 29-11-2020 13:33:47 Tải xuống
Chapter 893 29-11-2020 13:33:29 Tải xuống
Chapter 893.1: Vô tình mới có thể Vô Địch 09-01-2019 12:02:30 Tải xuống
Chapter 893.2: Vô tình mới có thể vô địch 09-01-2019 12:02:33 Tải xuống
Chapter 893.5 29-11-2020 13:33:21 Tải xuống
Chapter 894 27-12-2018 05:59:42 Tải xuống
Chapter 894.1: Vạn Độc Tổ Tông 09-01-2019 12:02:36 Tải xuống
Chapter 894.2: Vạn Độc Tổ Tông 09-01-2019 12:02:39 Tải xuống
Chapter 894.5 26-08-2020 19:51:44 Tải xuống
Chapter 895 26-08-2020 19:51:13 Tải xuống
Chapter 895.1: Không cần mạng 09-01-2019 12:02:42 Tải xuống
Chapter 895.2: Không cần mạng 09-01-2019 12:02:45 Tải xuống
Chapter 895.5 26-08-2020 20:03:14 Tải xuống
Chapter 896 29-11-2020 13:33:07 Tải xuống
Chapter 896.1: Tiểu Hổ phế công 09-01-2019 12:02:48 Tải xuống
Chapter 896.2: Tiểu Hổ phế công 09-01-2019 12:02:51 Tải xuống
Chapter 896.5 26-08-2020 19:28:26 Tải xuống
Chapter 897 27-12-2018 06:00:41 Tải xuống
Chapter 897.1: Âm mưu của Nghịch Thiên Nhi Hành 09-01-2019 12:02:54 Tải xuống
Chapter 897.2: Âm mưu của Nghịch Thiên Nhi Hành 09-01-2019 12:02:57 Tải xuống
Chapter 897.5 29-11-2020 13:33:00 Tải xuống
Chapter 898 26-08-2020 19:38:59 Tải xuống
Chapter 898.1: Chiến Nguyên Anh 09-01-2019 12:03:00 Tải xuống
Chapter 898.2: Chiến Nguyên Anh 09-01-2019 12:03:03 Tải xuống
Chapter 898.5 26-08-2020 19:38:30 Tải xuống
Chapter 899 29-11-2020 13:32:39 Tải xuống
Chapter 899.1: Tiềm dị năng Tuyệt thế công 09-01-2019 12:03:06 Tải xuống
Chapter 899.2: Tiệm dị năng Tuyệt thế công 09-01-2019 12:03:09 Tải xuống
Chapter 899.5 26-08-2020 19:27:05 Tải xuống
Chapter 900 29-11-2020 13:42:28 Tải xuống
Chapter 900.1: Long Hổ Hùng Phong Đãng Quần Tà 09-01-2019 12:03:12 Tải xuống
Chapter 900.2: Long Hổ Hùng Phong Đãng Quần Tà 09-01-2019 12:03:15 Tải xuống
Chapter 900.5 26-08-2020 20:02:45 Tải xuống
Chapter 901 26-08-2020 19:36:56 Tải xuống
Chapter 901.1: Sinh Tử Tương Tùy 09-01-2019 12:03:18 Tải xuống
Chapter 901.2: Sinh Tử Tương Tùy 09-01-2019 12:03:21 Tải xuống
Chapter 901.5 26-08-2020 19:47:32 Tải xuống
Chapter 902 26-08-2020 19:24:55 Tải xuống
Chapter 902.1: Huyền Thiên Đại Khí 09-01-2019 12:03:24 Tải xuống
Chapter 902.2: Huyền Thiên Đại Khí 09-01-2019 12:03:27 Tải xuống
Chapter 902.5 29-11-2020 13:32:49 Tải xuống
Chapter 903 29-11-2020 13:32:21 Tải xuống
Chapter 903.1: Thiết Chưởng Luyện Hùng Tâm 09-01-2019 12:03:30 Tải xuống
Chapter 903.2: Thiết Chưởng Luyện Hùng Tâm 09-01-2019 12:03:33 Tải xuống
Chapter 903.5 29-11-2020 13:32:17 Tải xuống
Chapter 904 29-11-2020 13:32:01 Tải xuống
Chapter 904.1: Song Ma Hội 09-01-2019 12:03:36 Tải xuống
Chapter 904.2: Song Ma Hội 09-01-2019 12:03:39 Tải xuống
Chapter 904.5 26-08-2020 19:33:31 Tải xuống
Chapter 905 18-12-2018 11:03:48 Tải xuống
Chapter 905.1: Đồng Tâm, Bất Tương Mưu 09-01-2019 12:03:42 Tải xuống
Chapter 905.2: Đồng Tâm, Bất Tương Mưu 09-01-2019 12:03:45 Tải xuống
Chapter 905.5 26-08-2020 19:32:54 Tải xuống
Chapter 906 29-11-2020 13:32:05 Tải xuống
Chapter 906.1: Dược Thần và tuyệt chứng 09-01-2019 12:03:48 Tải xuống
Chapter 906.2: Dược Thần và tuyệt chứng 09-01-2019 12:03:51 Tải xuống
Chapter 906.5 26-08-2020 19:32:33 Tải xuống
Chapter 907 29-11-2020 13:31:53 Tải xuống
Chapter 907.1: Di Hồn thực nghiệm 09-01-2019 12:03:54 Tải xuống
Chapter 907.2: Di hồn thực nghiệm 09-01-2019 12:03:57 Tải xuống
Chapter 907.5 29-11-2020 13:31:53 Tải xuống
Chapter 908 26-08-2020 19:31:56 Tải xuống
Chapter 908.1: Kiếm Quyết 09-01-2019 12:04:00 Tải xuống
Chapter 908.2: Kiếm Quyết 09-01-2019 12:04:03 Tải xuống
Chapter 908.5 26-08-2020 19:31:33 Tải xuống
Chapter 909 26-08-2020 19:31:02 Tải xuống
Chapter 909.1: Ngũ Hình Thần Khí 09-01-2019 12:04:06 Tải xuống
Chapter 909.2: Ngũ Hình Thần Khí 09-01-2019 12:04:09 Tải xuống
Chapter 909.5 29-11-2020 13:31:35 Tải xuống
Chapter 910 29-11-2020 13:31:36 Tải xuống
Chapter 910.1: Anh Hùng Vô Địch 09-01-2019 12:04:13 Tải xuống
Chapter 910.2: Anh Hùng Vô Địch 09-01-2019 12:04:15 Tải xuống
Chapter 910.5 29-11-2020 13:31:14 Tải xuống
Chapter 911 26-08-2020 19:55:17 Tải xuống
Chapter 911.1: Trọng Nghĩa Khinh Cừu 09-01-2019 12:04:19 Tải xuống
Chapter 911.2: Trọng Nghĩa Khinh Cừu 09-01-2019 12:04:22 Tải xuống
Chapter 911.5 26-08-2020 19:44:02 Tải xuống
Chapter 912 29-11-2020 13:31:06 Tải xuống
Chapter 912.1: Là Hán Thái Cực Quyền 09-01-2019 12:04:24 Tải xuống
Chapter 912.2: La Hán Thái Cực Quyền 09-01-2019 12:04:28 Tải xuống
Chapter 912.5 26-08-2020 19:43:33 Tải xuống
Chapter 913 04-02-2019 18:11:06 Tải xuống
Chapter 913.1: Thiên Uy Thần Chưởng 09-01-2019 12:04:30 Tải xuống
Chapter 913.2: Thiên Uy Thần Chưởng 09-01-2019 12:04:34 Tải xuống
Chapter 914: Thông Thiên Nguyên Thủy diệt Quảng Pháp 09-01-2019 12:04:37 Tải xuống
Chapter 915: Kết hạ Cừu Chủng hạ Ân 09-01-2019 12:04:40 Tải xuống
Chapter 916: Võ Thánh qui thiên 09-01-2019 12:04:43 Tải xuống
Chapter 917: Hổ Khiếu Long Ngâm 09-01-2019 12:04:46 Tải xuống
Chapter 918: Kiếp nạn dồn dập 09-01-2019 12:04:49 Tải xuống
Chapter 919: Thần Châu Bát Tuyệt Huyền Khí Kình 09-01-2019 12:04:52 Tải xuống
Chapter 920: Bát Sát chiến Bát Tuyệt 09-01-2019 12:04:55 Tải xuống
Chapter 921: Nộ sát Trần Ngạo Vân 09-01-2019 12:04:58 Tải xuống
Chapter 922: Khai Thiên Liệt Vân 09-01-2019 12:05:01 Tải xuống
Chapter 923: Quần Ma Loạn Vũ 09-01-2019 12:05:04 Tải xuống
Chapter 924: Hỏa đấu Trường Không 12-02-2019 06:38:48 Tải xuống
Chapter 925: Quần Anh đấu Quần Tà 09-01-2019 12:05:10 Tải xuống
Chapter 926: Tích Lịch Cuồng Long 09-01-2019 12:05:12 Tải xuống
Chapter 927: Thanh Minh Thần Công 09-01-2019 12:05:16 Tải xuống
Chapter 928: Hữu tình mới có thể vô tình 09-01-2019 12:05:18 Tải xuống
Chapter 929: Cái chết Thạch Võ Phu 09-01-2019 12:05:19 Tải xuống
Chapter 930: Ma Đạo Kinh 09-01-2019 12:05:22 Tải xuống
Chapter 931: Truyền nhân Thối Vương 09-01-2019 12:05:24 Tải xuống
Chapter 932: Trò hề Phi Thăng 09-01-2019 12:05:28 Tải xuống
Chapter 933: Huyền Thiên Đại Khí 09-01-2019 12:05:31 Tải xuống
Chapter 934: Vạn niệm câu tiêu 09-01-2019 12:05:34 Tải xuống
Chapter 935: Tuyệt Địa Thiên Lao 09-01-2019 12:05:36 Tải xuống
Chapter 936: Thù Cha 09-01-2019 12:05:39 Tải xuống
Chapter 937: Trận chiến Dị Nhân 09-01-2019 12:05:43 Tải xuống
Chapter 938: Dị năng tối cường 09-01-2019 12:05:46 Tải xuống
Chapter 939: Tùng Ma Nhập Đạo 09-01-2019 12:05:48 Tải xuống
Chapter 940: Thông Thiên tái chiến giang hồ 15-01-2019 16:09:48 Tải xuống
Chapter 941: Phi Phụng Thư Uy 19-01-2019 09:26:06 Tải xuống
Chapter 942: Thông Thiên Thiên Tôn 24-01-2019 03:52:06 Tải xuống
Chapter 943: Huyết Ảnh Phù Đồ 27-01-2019 18:44:12 Tải xuống
Chapter 944: Kim Chung chiến Thần Đạo 29-01-2019 11:57:31 Tải xuống
Chapter 945: Thần Ma Đạo Kinh 04-02-2019 18:11:12 Tải xuống
Chapter 946: Tối cường áp tối cường 04-02-2019 18:11:18 Tải xuống
Chapter 947: Ngũ Lang Côn Đả Cẩu Bổng 07-02-2019 05:48:54 Tải xuống
Chapter 948: Bạch Cừu giết Bạch Cừu 12-02-2019 05:40:59 Tải xuống
Chapter 949: Vương Phong Lôi trùng sinh 12-02-2019 03:24:07 Tải xuống
Chapter 950: Phục Hi truyền nhân 19-02-2019 17:05:09 Tải xuống
Chapter 951: Tích Lịch Cuồng Long 19-02-2019 10:01:36 Tải xuống
Chapter 952: Huyết Ảnh Tây Cuồng 19-02-2019 19:04:27 Tải xuống
Chapter 953: Tây Cuồng đấu Quần Anh 14-03-2019 16:41:48 Tải xuống
Chapter 954: Kẻ âm mưu lớn 26-02-2019 15:04:24 Tải xuống
Chapter 955: Thần Ma Đạo Kinh 03-02-2019 09:02:17 Tải xuống
Chapter 955: Tắm máu Đảo Bồ Đài 01-03-2019 09:00:42 Tải xuống
Chapter 956: Phục Hy dương uy 15-03-2019 04:02:14 Tải xuống
Chapter 957: Tam Thốn Chân Nguyên Kình 15-03-2019 07:02:23 Tải xuống
Chapter 958: Kim Chung Trạo bất khả phá 15-03-2019 02:02:18 Tải xuống
Chapter 959: Hắc Long chiến Tây Cuồng 17-03-2019 21:06:04 Tải xuống
Chapter 960: Huyết Sát Tam Hối 05-04-2019 10:17:05 Tải xuống
Chapter 961: Đông Kỳ và Nam Kiệt 05-04-2019 10:17:06 Tải xuống
Chapter 962: Tứ Đại Giáo Chủ 05-04-2019 10:18:19 Tải xuống
Chapter 963: Cửu Dương Thần Công vs Ma Đạo Kinh 04-05-2019 18:01:12 Tải xuống
Chapter 963: Raw - Cửu Dương Thần Công vs Ma Đạo Kinh 05-04-2019 10:18:22 Tải xuống
Chapter 964: Thiên Tội Lão Tà Thần 04-05-2019 18:01:15 Tải xuống
Chapter 965: Vô Địch Quyết Chiến 04-05-2019 18:01:19 Tải xuống
Chapter 966: Vương Giả Đông Phương Vô Địch 04-05-2019 18:01:21 Tải xuống
Chapter 967: Kỳ Môn Thánh Linh Bảo giám 04-05-2019 18:01:24 Tải xuống
Chapter 968: Đại Tích Lịch Đại Hỗn Độn 04-05-2019 18:01:29 Tải xuống
Chapter 969: Vấn tội 04-05-2019 18:01:30 Tải xuống
Chapter 970: Bại Thông Thiên Hạ Nguyên Thủy 04-05-2019 18:01:33 Tải xuống
Chapter 971: Thông Thiên Binh Bộ Đao Nguyên Soái 04-05-2019 18:01:36 Tải xuống
Chapter 972: Thích Tà 04-05-2019 18:01:39 Tải xuống
Chapter 973: Thông Thiên Bạch Liên diệt La Sát 04-05-2019 18:01:42 Tải xuống
Chapter 974: Sơ hội Thiên Địa Càn Khôn Đại Pháp 04-05-2019 18:01:45 Tải xuống
Chapter 975: Cường Trung Chi Cường 07-05-2019 10:04:21 Tải xuống
Chapter 976: Vũ Ngoại Thần Công 10-05-2019 07:08:02 Tải xuống
Chapter 977: Vũ khí bí mật 01-06-2019 12:26:34 Tải xuống
Chapter 978: Gốc họa từ thù hận 01-06-2019 12:26:30 Tải xuống
Chapter 979: Phụng hành sứ mạng La Sát 01-06-2019 13:25:14 Tải xuống
Chapter 980: Mệnh Trung Tử Địch 01-06-2019 13:25:16 Tải xuống
Chapter 981: Ngự Kiếm Truy Mệnh 01-06-2019 14:24:22 Tải xuống
Chapter 982: Phi Tiên truyền nhân 01-06-2019 13:25:20 Tải xuống
Chapter 983: Hoàng Giả nhất thống thiên hạ 01-06-2019 11:29:33 Tải xuống
Chapter 984: Tứ Cường chiến Nhất Tà 23-09-2020 09:53:08 Tải xuống
Chapter 985: Anh hùng khí Nhân nghĩa tâm 23-09-2020 10:05:39 Tải xuống
Chapter 986: Thủ đoạn của Vô Địch 23-09-2020 09:52:58 Tải xuống
Chapter 987: Nộ đả Hung Tâm 23-09-2020 10:16:11 Tải xuống
Chapter 988: Chỉ muốn ông chết 23-09-2020 10:16:10 Tải xuống
Chapter 989: Cứu Thiên Kiều Chiến Quần Hùng 23-09-2020 09:51:55 Tải xuống
Chapter 990: Cái chết của Tây Thành Cừu 23-09-2020 09:51:55 Tải xuống
Chapter 991: Dịch Cân chi Đỉnh 23-09-2020 09:51:34 Tải xuống
Chapter 992: Trí đấu Đông Phương Vô Địch 23-09-2020 09:51:29 Tải xuống
Chapter 993: Tuyệt Phật Vong Đạo Thần Khả Tru 23-09-2020 09:51:25 Tải xuống
Chapter 994: Chết mới cản được ta 23-09-2020 09:51:07 Tải xuống
Chapter 995: Đạo Kinh Biến 23-09-2020 10:04:21 Tải xuống
Chapter 996: Giết ngươi không nhục lúc này 23-09-2020 10:04:12 Tải xuống
Chapter 997: Dịch Cân Thai Tức 23-09-2020 10:04:14 Tải xuống
Chapter 998: Âm mưu Cửu Dương Đan 23-09-2020 09:50:10 Tải xuống
Chapter 999.1 13-08-2019 21:53:14 Tải xuống
Chapter 999: Tu La vô địch 23-09-2020 10:36:43 Tải xuống
Chapter 1000: Chung Cực Cửu Dương vs Tối Cường Dịch Cân 23-09-2020 09:49:35 Tải xuống
Chapter 1001: Chung Cực Cửu Dương vs Tối Cường Dịch Cân 23-09-2020 09:49:30 Tải xuống
Chapter 1002: Thánh thượng còn trên hoàng tọa 23-09-2020 10:24:19 Tải xuống
Chapter 1003: Raw 19-08-2019 18:54:29 Tải xuống
Chapter 1003: Vết thương không lành 23-09-2020 09:47:31 Tải xuống
Chapter 1004: Chung Cực Cửu Dương 23-09-2020 09:47:31 Tải xuống
Chapter 1004: Raw 19-08-2019 18:54:33 Tải xuống
Chapter 1005.1: Chân Long hồi quy 23-09-2020 09:45:04 Tải xuống
Chapter 1005.2: Chân Long hồi quy 23-09-2020 10:09:55 Tải xuống
Chapter 1005: Chân Long hồi quy 11-09-2019 18:00:24 Tải xuống
Chapter 1005: Raw 19-08-2019 18:54:35 Tải xuống
Chapter 1006 26-08-2020 19:42:57 Tải xuống
Chapter 1006.1: Hàng Long tái hiện thần uy 23-09-2020 09:55:40 Tải xuống
Chapter 1006.2: Hàng Long tái hiện thần uy 23-09-2020 09:55:32 Tải xuống
Chapter 1006.2: Raw 17-09-2019 17:54:16 Tải xuống
Chapter 1006.2: Raw - Hàng Long tái hiện thần uy 25-09-2019 08:18:12 Tải xuống
Chapter 1006.5 23-09-2020 09:44:09 Tải xuống
Chapter 1006: Raw 19-08-2019 18:54:25 Tải xuống
Chapter 1007 23-09-2020 09:44:03 Tải xuống
Chapter 1007.1: Trung bộc thủ hộ Là Sát 23-09-2020 09:55:32 Tải xuống
Chapter 1007.2: Trung bộc thủ hộ La Sát 23-09-2020 09:49:29 Tải xuống
Chapter 1007.5 29-11-2020 13:42:20 Tải xuống
Chapter 1007: Raw 11-09-2019 18:00:29 Tải xuống
Chapter 1008 29-11-2020 13:44:14 Tải xuống
Chapter 1008.1: Thiên Hành hồi quy 23-09-2020 09:49:29 Tải xuống
Chapter 1008.2: Thiên Hành hồi quy 23-09-2020 10:01:05 Tải xuống
Chapter 1008: Raw 11-09-2019 18:00:31 Tải xuống
Chapter 1008: Raw - Thiên Hành hồi quy 04-10-2019 02:13:19 Tải xuống
Chapter 1009.1: Sơ hội Chân Long 23-09-2020 09:47:24 Tải xuống
Chapter 1009.2: Raw 20-10-2019 23:26:47 Tải xuống
Chapter 1009.2: Raw - Sơ hội Chân Long 21-10-2019 13:00:15 Tải xuống
Chapter 1009.2: Sơ hội Chân Long 23-09-2020 09:34:56 Tải xuống
Chapter 1009.5 29-11-2020 13:44:03 Tải xuống
Chapter 1009: Raw 11-09-2019 18:00:36 Tải xuống
Chapter 1010 29-11-2020 13:43:54 Tải xuống
Chapter 1010.1: Sinh mạng mới của Tà Quyền 23-09-2020 09:47:18 Tải xuống
Chapter 1010.2: Raw 27-10-2019 12:24:43 Tải xuống
Chapter 1010.2: Sinh mạng mới của Tà Quyền 2 23-09-2020 09:47:18 Tải xuống
Chapter 1010.5 29-11-2020 13:43:43 Tải xuống
Chapter 1010: Raw 17-09-2019 17:54:20 Tải xuống
Chapter 1011 29-11-2020 13:43:37 Tải xuống
Chapter 1011.1: Thiên Hạ Vô Địch đã trở lại 23-09-2020 09:47:09 Tải xuống
Chapter 1011.2: Thiên Hạ Vô Địch đã trở lại 23-09-2020 09:46:27 Tải xuống
Chapter 1011.5 22-09-2020 18:28:25 Tải xuống
Chapter 1011.5: Raw 03-11-2019 10:36:55 Tải xuống
Chapter 1011: Raw 27-09-2019 20:30:59 Tải xuống
Chapter 1012 22-09-2020 18:28:02 Tải xuống
Chapter 1012.1: Người thắng Thiên Hạ Vô Địch 23-09-2020 09:57:40 Tải xuống
Chapter 1012.2: Người thắng Thiên Hạ Vô Địch 23-09-2020 09:33:13 Tải xuống
Chapter 1012.5 22-09-2020 18:52:11 Tải xuống
Chapter 1012.5: Raw 10-11-2019 10:54:46 Tải xuống
Chapter 1012: Raw 27-09-2019 20:31:02 Tải xuống
Chapter 1013 29-11-2020 13:43:11 Tải xuống
Chapter 1013.1: Cái giá của Vô Địch 23-09-2020 09:30:04 Tải xuống
Chapter 1013.2: Cái giá của Vô Địch 23-09-2020 09:55:32 Tải xuống
Chapter 1013.5 29-11-2020 14:06:32 Tải xuống
Chapter 1013.5: Raw 16-11-2019 14:07:32 Tải xuống
Chapter 1013.5: Raw - 1014-1016 18-11-2019 12:10:10 Tải xuống
Chapter 1013: Raw 19-10-2019 09:18:50 Tải xuống
Chapter 1014.1: Quần Ma Loạn 23-09-2020 09:29:46 Tải xuống
Chapter 1014.2: Quần Ma Loạn 23-09-2020 09:29:32 Tải xuống
Chapter 1014.5: Raw - 1014-1016 21-11-2019 13:44:50 Tải xuống
Chapter 1015 29-11-2020 13:42:44 Tải xuống
Chapter 1015.1: Bạch Liên Ngũ Ma 23-09-2020 09:42:03 Tải xuống
Chapter 1015.2: Bạch Liên Ngũ Ma 23-09-2020 09:29:19 Tải xuống
Chapter 1015.5: Raw - 1014-1016 25-11-2019 09:36:32 Tải xuống
Chapter 1016.1: Mình Dạ Ma Công 23-09-2020 09:42:03 Tải xuống
Chapter 1016.2: Minh Dạ Ma Công 23-09-2020 09:41:53 Tải xuống
Chapter 1016: -1018 18-11-2019 12:20:24 Tải xuống
Chapter 1016: -1019 20-11-2019 22:48:59 Tải xuống
Chapter 1017.1: Cửu Âm Hàng Long Kình 23-09-2020 09:28:55 Tải xuống
Chapter 1017.2: Cửu Âm Hàng Long Kình 23-09-2020 09:28:49 Tải xuống
Chapter 1017.5: Raw 1017-1019 07-12-2019 08:17:18 Tải xuống
Chapter 1017: -1019 01-12-2019 13:01:01 Tải xuống
Chapter 1018.1: Cửu Tiêu đấu Nghịch Thiên 23-09-2020 09:41:23 Tải xuống
Chapter 1018.2: Cửu Tiêu đấu Nghịch Thiên 23-09-2020 09:55:19 Tải xuống
Chapter 1019.1: Thương Long Sơn truyền kỳ 23-09-2020 09:28:16 Tải xuống
Chapter 1019.2: Thương Long Sơn truyền kỳ 23-09-2020 09:41:23 Tải xuống
Chapter 1020.1: Minh Dạ Tà Công 23-09-2020 09:41:04 Tải xuống
Chapter 1020.2: Minh Dạ Tà Công 23-09-2020 09:41:04 Tải xuống
Chapter 1021.1: Tà Quyền phá Huyền Khí 23-09-2020 09:26:17 Tải xuống
Chapter 1021.2: Tà Quyền phá Huyền Khí 23-09-2020 09:26:17 Tải xuống
Chapter 1021: Raw 1018-1021 10-12-2019 16:54:56 Tải xuống
Chapter 1021: Raw 1019-1021 14-12-2019 09:04:18 Tải xuống
Chapter 1022.1: Hung Kiếp Lâm 23-09-2020 09:26:13 Tải xuống
Chapter 1022.2: Hung Kiếp lâm 23-09-2020 09:24:32 Tải xuống
Chapter 1022: Raw 1019-1022 15-12-2019 08:48:51 Tải xuống
Chapter 1022: Raw 1020-1022 17-12-2019 17:30:58 Tải xuống
Chapter 1023.1: Vô hạn là chung điểm tử vong 23-09-2020 10:03:40 Tải xuống
Chapter 1023.2: Vô hạn là chung điểm tử vong 23-09-2020 09:40:33 Tải xuống
Chapter 1023: Raw 21-12-2019 13:15:50 Tải xuống
Chapter 1024.1: Băng Tâm Quyết 23-09-2020 09:23:54 Tải xuống
Chapter 1024.2: Băng Tâm Quyết 23-09-2020 09:23:51 Tải xuống
Chapter 1024: Raw 16-01-2020 10:48:43 Tải xuống
Chapter 1024: Raw 1022-1024 29-12-2019 18:37:18 Tải xuống
Chapter 1024: Raw 1023-1024 13-01-2020 11:48:45 Tải xuống
Chapter 1025.1: Quyết chiến hư không 23-09-2020 09:23:48 Tải xuống
Chapter 1025.2: Quyết chiến hư không 23-09-2020 09:51:21 Tải xuống
Chapter 1025: Raw 03-01-2020 15:18:42 Tải xuống
Chapter 1025: Raw 1025-1026 09-01-2020 21:18:47 Tải xuống
Chapter 1026.1: Dược Ma 23-09-2020 09:23:41 Tải xuống
Chapter 1026.2: Dược Ma 23-09-2020 09:23:38 Tải xuống
Chapter 1026: Raw 1026 21-01-2020 12:24:53 Tải xuống
Chapter 1027.1: Vô Địch hội Chân Long 23-09-2020 09:23:36 Tải xuống
Chapter 1027.2: Vô Địch hội Chân Long 23-09-2020 09:23:33 Tải xuống
Chapter 1028.1: Trùng đạp Vô Địch lộ 23-09-2020 09:23:30 Tải xuống
Chapter 1028.2: Trùng đạp Vô Địch lộ 23-09-2020 09:23:27 Tải xuống
Chapter 1029.1: Long Ưng Hội 23-09-2020 09:51:15 Tải xuống
Chapter 1029.2: Long Ưng Hội 23-09-2020 09:23:24 Tải xuống
Chapter 1029: Raw 1027-1029 24-01-2020 17:18:57 Tải xuống
Chapter 1029: Raw 1029 29-01-2020 18:30:55 Tải xuống
Chapter 1030.1: Cửu Tiêu Chân Kinh 23-09-2020 09:23:21 Tải xuống
Chapter 1030.1: Raw - Cửu Tiêu Chân Kinh 14-02-2020 18:30:46 Tải xuống
Chapter 1030.2: Cửu Tiêu Chân Kinh 23-09-2020 09:23:17 Tải xuống
Chapter 1030: Raw 1029 03-02-2020 16:48:44 Tải xuống
Chapter 1030: Raw 1030 14-02-2020 17:37:12 Tải xuống
Chapter 1031.1: Chí Tôn Long Chủ 23-09-2020 09:46:11 Tải xuống
Chapter 1031.2: Chí Tôn Long Chủ 23-09-2020 09:22:43 Tải xuống
Chapter 1031: Raw 16-02-2020 09:30:37 Tải xuống
Chapter 1032.1: Cửu Tử Tà Kiếp 23-09-2020 09:21:15 Tải xuống
Chapter 1032.2: Cửu Tử Tà Kiếp 23-09-2020 09:46:07 Tải xuống
Chapter 1032: Raw 22-02-2020 05:59:12 Tải xuống
Chapter 1033.1: Vịnh Xuân Tiêm Ác 23-09-2020 09:20:34 Tải xuống
Chapter 1033.2: Vịnh Xuân Tiêm Ác 23-09-2020 09:20:30 Tải xuống
Chapter 1033: Raw 06-03-2020 18:22:13 Tải xuống
Chapter 1034.1: Liên Minh Cực Ác 23-09-2020 09:20:07 Tải xuống
Chapter 1034.2: Liên Minh Cực Ác 23-09-2020 09:20:02 Tải xuống
Chapter 1035.1: Hổ nạn 23-09-2020 09:18:09 Tải xuống
Chapter 1035.2: Hổ nạn 23-09-2020 09:17:41 Tải xuống
Chapter 1035: Raw 06-03-2020 18:21:44 Tải xuống
Chapter 1036.1: Cửu Tiêu Cửu Tử Tu La Đạo 01-02-2021 11:34:39 Tải xuống
Chapter 1036.1: Cửu Tiêu Cửu Tử Tu La Đạo 23-09-2020 09:17:41 Tải xuống
Chapter 1036.2: Cửu Tiêu Cửu Tử Tu La Đạo 23-09-2020 09:17:23 Tải xuống
Chapter 1036: Raw 14-03-2020 23:00:34 Tải xuống
Chapter 1037.1: Bá Đạo Tung Hoành 23-09-2020 09:17:23 Tải xuống
Chapter 1037.2: Bá Đạo Tung Hoành 23-09-2020 09:17:17 Tải xuống
Chapter 1037: 1037-1039 05-04-2020 17:24:43 Tải xuống
Chapter 1038.1: Chiến Thần hội Chiến Thần 23-09-2020 09:17:17 Tải xuống
Chapter 1038.2: Chiến Thần hội Chiến Thần 23-09-2020 09:17:05 Tải xuống
Chapter 1039.1: Cửu Tiêu Cửu Tử 23-09-2020 09:16:49 Tải xuống
Chapter 1039.2: Cửu Tiêu Cửu Tử 23-09-2020 09:16:15 Tải xuống
Chapter 1039: 1037-1039 05-04-2020 17:30:59 Tải xuống
Chapter 1039: Raw 08-06-2020 17:36:40 Tải xuống
Chapter 1039: Raw 1037-1039 12-05-2020 13:00:31 Tải xuống
Chapter 1040.1: Thập nhị quan không còn xa vời 23-09-2020 09:16:14 Tải xuống
Chapter 1040.2: Thập nhị quan không còn xa vời 23-09-2020 09:40:27 Tải xuống
Chapter 1041.1: Vĩnh Sinh Tuyệt Tử 23-09-2020 09:16:08 Tải xuống
Chapter 1041.2: Vĩnh Sinh Tuyệt Tử 2 23-09-2020 09:15:32 Tải xuống
Chapter 1042.1: Khổ đấu Quái Tẩu 23-09-2020 09:15:28 Tải xuống
Chapter 1042.2: Khổ đấu Quái Tẩu 23-09-2020 09:51:12 Tải xuống
Chapter 1043.1: Sinh Tử Họa Phúc 23-09-2020 09:15:25 Tải xuống
Chapter 1043.2: Sinh Tử Họa Phúc 23-09-2020 09:15:22 Tải xuống
Chapter 1043: MH 1040-1043 09-06-2020 17:48:44 Tải xuống
Chapter 1043: Raw 1040-1043 12-05-2020 12:48:47 Tải xuống
Chapter 1044.1: Tử Thần vô địch 23-09-2020 09:15:00 Tải xuống
Chapter 1044.2: Từ Thần Vô Địch 23-09-2020 09:15:01 Tải xuống
Chapter 1045.1: Ai mạnh nhất 23-09-2020 09:26:22 Tải xuống
Chapter 1045.2: Ai mạnh nhất 23-09-2020 09:14:17 Tải xuống
Chapter 1046.1: Thiên hạ đệ nhị 23-09-2020 09:14:04 Tải xuống
Chapter 1046.2: Thiên Hạ Đệ Nhị 23-09-2020 09:14:04 Tải xuống
Chapter 1046: MH 1040-1046 11-06-2020 12:48:54 Tải xuống
Chapter 1047.1: Quân lâm thiên hạ 23-09-2020 09:13:46 Tải xuống
Chapter 1047.2: Quân lâm thiên hạ 23-09-2020 09:13:44 Tải xuống
Chapter 1047: MH 1041-1047 13-06-2020 11:23:28 Tải xuống
Chapter 1047: MH 1042-1047 15-06-2020 15:49:04 Tải xuống
Chapter 1047: MH 1043-1047 17-06-2020 12:11:16 Tải xuống
Chapter 1048.1: Cuồng Long 23-09-2020 09:13:45 Tải xuống
Chapter 1048.2: Cuồng Long 23-09-2020 09:36:33 Tải xuống
Chapter 1048: MH 1044-1048 20-06-2020 13:01:19 Tải xuống
Chapter 1048: MH 1046-1048 23-06-2020 11:30:53 Tải xuống
Chapter 1048: MH 1047-1048 26-06-2020 11:25:30 Tải xuống
Chapter 1048: Raw 29-06-2020 13:15:24 Tải xuống
Chapter 1049.1: Kim La Hán vs Hắc Long 23-09-2020 09:12:05 Tải xuống
Chapter 1049.2: Kim La Hán vs Hắc Long 23-09-2020 09:25:10 Tải xuống
Chapter 1049: MH 29-06-2020 13:14:40 Tải xuống
Chapter 1050.1: Điêu Đả Thất Tinh 23-09-2020 09:22:37 Tải xuống
Chapter 1050.2: Điêu Đả Thất Tinh 23-09-2020 09:22:39 Tải xuống
Chapter 1050: MH 04-07-2020 10:30:41 Tải xuống
Chapter 1051.1: Sầu sâu như biển 23-09-2020 09:22:15 Tải xuống
Chapter 1051.2: Sầu sâu như biển 23-09-2020 09:22:15 Tải xuống
Chapter 1052.1: Nấu rượu đấu anh hùng 23-09-2020 09:46:06 Tải xuống
Chapter 1052.2: Nấu rượu đấu anh hùng 23-09-2020 09:10:28 Tải xuống
Chapter 1053.1: Dự khúc sụp đổ 23-09-2020 09:10:28 Tải xuống
Chapter 1053.2: Dự khúc sụp đổ 23-09-2020 09:09:57 Tải xuống
Chapter 1054.1: Long Tại Cửu Thiên 23-09-2020 09:21:30 Tải xuống
Chapter 1054.2: Long Tại Cửu Thiên 23-09-2020 09:09:52 Tải xuống
Chapter 1055.1 23-09-2020 09:21:27 Tải xuống
Chapter 1055.2 23-09-2020 09:09:05 Tải xuống
Chapter 1056.1 23-09-2020 09:09:06 Tải xuống
Chapter 1056.2 23-09-2020 09:08:33 Tải xuống
Chapter 1057.1 22-09-2020 18:39:25 Tải xuống
Chapter 1057.2 23-09-2020 09:08:18 Tải xuống
Chapter 1058.1 22-09-2020 18:26:27 Tải xuống
Chapter 1058.2 23-09-2020 09:19:56 Tải xuống
Chapter 1059.1 22-09-2020 18:26:27 Tải xuống
Chapter 1059.2 22-09-2020 18:26:21 Tải xuống
Chapter 1060.1 22-09-2020 18:26:21 Tải xuống
Chapter 1060.2 22-09-2020 18:37:11 Tải xuống
Chapter 1061.1 22-09-2020 18:26:06 Tải xuống
Chapter 1061.2 22-09-2020 18:25:50 Tải xuống
Chapter 1062.1 22-09-2020 18:37:07 Tải xuống
Chapter 1062.2 22-09-2020 18:25:13 Tải xuống
Chapter 1063.1 13-10-2020 19:24:21 Tải xuống
Chapter 1063.2 13-10-2020 19:42:27 Tải xuống
Chapter 1064.1 13-10-2020 19:24:17 Tải xuống
Chapter 1064.2 18-10-2020 17:18:34 Tải xuống
Chapter 1065.1 18-10-2020 17:32:36 Tải xuống
Chapter 1065.2 21-10-2020 13:42:14 Tải xuống
Chapter 1066.1 24-10-2020 13:42:24 Tải xuống
Chapter 1066.2 27-10-2020 11:36:10 Tải xuống
Chapter 1067.1 29-10-2020 20:38:03 Tải xuống
Chapter 1067.2 01-11-2020 19:00:19 Tải xuống
Chapter 1068.1 03-11-2020 19:30:30 Tải xuống
Chapter 1068.2 06-11-2020 10:30:43 Tải xuống
Chapter 1069.1 16-11-2020 12:00:26 Tải xuống
Chapter 1069.2 19-11-2020 13:00:17 Tải xuống
Chapter 1070.1 22-11-2020 17:48:25 Tải xuống
Chapter 1070.2 24-11-2020 18:00:18 Tải xuống
Chapter 1071.1 27-11-2020 11:42:34 Tải xuống
Chapter 1071.2 30-11-2020 13:07:29 Tải xuống
Chapter 1072.1 02-12-2020 05:09:44 Tải xuống
Chapter 1072.2 10-12-2020 20:00:17 Tải xuống
Chapter 1073.1 15-12-2020 09:48:21 Tải xuống
Chapter 1073.2 18-12-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 1074.1 19-12-2020 18:12:57 Tải xuống
Chapter 1074.2 21-12-2020 15:36:27 Tải xuống
Chapter 1075.1 24-12-2020 17:18:26 Tải xuống
Chapter 1075.2 27-12-2020 07:42:31 Tải xuống
Chapter 1076 29-12-2020 12:00:34 Tải xuống
Chapter 1076.1 29-12-2020 12:55:10 Tải xuống
Chapter 1076.2 31-12-2020 21:30:29 Tải xuống
Chapter 1077 03-01-2021 12:42:12 Tải xuống
Chapter 1077.1 03-01-2021 13:30:23 Tải xuống
Chapter 1077.2 06-01-2021 17:12:24 Tải xuống
Chapter 1078 10-01-2021 12:42:35 Tải xuống
Chapter 1078.2 11-01-2021 15:18:20 Tải xuống
Chapter 1078: Raw 10-01-2021 13:42:16 Tải xuống
Chapter 1079 16-01-2021 11:24:55 Tải xuống
Chapter 1079.1 16-01-2021 13:30:15 Tải xuống
Chapter 1079.2 18-01-2021 09:36:20 Tải xuống
Chapter 1080 23-01-2021 18:42:47 Tải xuống
Chapter 1080.1 23-01-2021 19:30:28 Tải xuống
Chapter 1080.2 25-01-2021 12:07:17 Tải xuống
Chapter 1081 01-02-2021 11:34:32 Tải xuống
Chapter 1081.1 01-02-2021 11:33:44 Tải xuống
Chapter 1081.2 02-02-2021 12:24:40 Tải xuống
Chapter 1082 06-02-2021 09:24:09 Tải xuống
Chapter 1082.1 06-02-2021 19:18:19 Tải xuống
Chapter 1082.2 08-02-2021 10:06:20 Tải xuống
Chapter 1083 12-02-2021 00:36:28 Tải xuống
Chapter 1083.1 12-02-2021 01:30:10 Tải xuống
Chapter 1083.2 14-02-2021 09:18:11 Tải xuống
Chapter 1084 18-02-2021 17:25:13 Tải xuống
Chapter 1084.1 18-02-2021 18:39:38 Tải xuống
Chapter 1084.2 26-02-2021 05:23:45 Tải xuống
Chapter 1085 25-02-2021 15:29:45 Tải xuống
Chapter 1085.1 25-02-2021 16:00:43 Tải xuống
Chapter 1085.2 25-02-2021 13:57:46 Tải xuống
Chapter 1086 26-02-2021 18:00:21 Tải xuống
Chapter 1086.2 03-03-2021 17:12:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh