Dr. Stone

Tác giả: INAGAKI Riichiro, Boichi
Dịch giả: VN Blueship
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 13-10-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Dr. stone chương 059 13-10-2018 12:48:45 Tải xuống
Dr. stone chương 058 17-08-2018 11:06:33 Tải xuống
Dr. stone chương 0057 26-07-2018 05:51:04 Tải xuống
Dr. stone chương 0056 26-07-2018 05:50:13 Tải xuống
Dr. stone chương 0055 26-07-2018 05:49:03 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Dr. stone - chương 001 13-04-2018 15:20:11 Tải xuống
Dr. stone - chương 002 13-04-2018 15:18:59 Tải xuống
Dr. stone - chương 003: chúa tể thạch giới 13-04-2018 15:18:56 Tải xuống
Dr. stone - chương 004: vỏ sò trắng tinh khiết 13-04-2018 15:19:28 Tải xuống
Dr. stone - chương 005: yuzuhira 13-04-2018 15:20:12 Tải xuống
Dr. stone - chương 006 - taiju & tsukusa. 13-04-2018 15:21:09 Tải xuống
Dr. stone - chương 007 - hành trình thuốc súng 13-04-2018 15:21:06 Tải xuống
Dr. stone - chương 008 - lửa hiệu 13-04-2018 15:21:32 Tải xuống
Dr. stone - chương 008.5 - extra 13-04-2018 15:21:09 Tải xuống
Dr. stone - chương 009 - senkuu & tsukasa 13-04-2018 15:21:30 Tải xuống
Dr. stone - chương 010 - biệt đội khoa học 13-04-2018 15:21:50 Tải xuống
Dr. stone - chương 011 - vũ khí khoa học 13-04-2018 15:22:22 Tải xuống
Dr. stone - chương 012 - lời kết cho một sự mở đầu 13-04-2018 15:22:50 Tải xuống
Dr. stone - chương 013 - thạch giới, phần mở đầu 13-04-2018 15:23:44 Tải xuống
Dr. stone - chương 014 - điều mà bạn tin vào 13-04-2018 15:24:40 Tải xuống
Dr. stone - chương 015 - hai quốc gia thạch giới 13-04-2018 15:24:42 Tải xuống
Dr. stone - chương 016 - kohaku 13-04-2018 15:25:10 Tải xuống
Dr. stone - chương 017 - một khuôn mặt xấu 13-04-2018 15:26:08 Tải xuống
Dr. stone - chương 018 - cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 13-04-2018 15:26:35 Tải xuống
Dr. stone - chương 019 - nơi chốn 2 triệu năm 13-04-2018 15:26:25 Tải xuống
Dr. stone - chương 020 - con đường bằng đá 13-04-2018 15:26:32 Tải xuống
Dr. stone - chương 021 - bình minh của sắt 13-04-2018 15:27:19 Tải xuống
Dr. stone - chương 022 - kẻ sinh tồn sành ăn 13-04-2018 15:27:22 Tải xuống
Dr. stone - chương 023 - kẻ dẻo mồm 13-04-2018 15:27:52 Tải xuống
Dr. stone - chương 024 - tốc độ tia chớp 13-04-2018 15:28:08 Tải xuống
Dr. stone - chương 025 - bằng bàn tay này, ánh sáng của khoa học... 13-04-2018 15:28:28 Tải xuống
Dr. stone - chương 026 - một liên minh hời hợt 13-04-2018 15:29:09 Tải xuống
Dr. stone - chương 027 - một điều ước nhỏ nhoi của nhà nhà khoa học 13-04-2018 15:30:07 Tải xuống
Dr. stone - chương 028 - thế giới trong suốt 13-04-2018 15:29:48 Tải xuống
Dr. stone - chương 029 - phòng thí nghiệm của senkku 13-04-2018 15:32:19 Tải xuống
Dr. stone - chương 030 - màu xanh chết chóc 13-04-2018 15:32:52 Tải xuống
Dr. stone - chương 031 - việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 13-04-2018 15:32:32 Tải xuống
Dr. stone - chương 032 - lý trí và tình cảm 13-04-2018 15:33:11 Tải xuống
Dr. stone - chương 033 - loại thuốc nguy hiểm 13-04-2018 15:33:11 Tải xuống
Dr. stone chương 0034 13-04-2018 15:33:40 Tải xuống
Dr. stone chương 0035 13-04-2018 15:33:52 Tải xuống
Dr. stone chương 0036 13-04-2018 15:34:13 Tải xuống
Dr. stone chương 0037 13-04-2018 15:35:21 Tải xuống
Dr. stone chương 0038 14-04-2018 01:16:52 Tải xuống
Dr. stone chương 0039 13-04-2018 15:35:40 Tải xuống
Dr. stone chương 0040 13-04-2018 15:36:04 Tải xuống
Dr. stone chương 0041 13-04-2018 15:35:56 Tải xuống
Dr. stone chương 0042 13-04-2018 15:36:12 Tải xuống
Dr. stone chương 0043 13-04-2018 15:37:25 Tải xuống
Dr. stone chương 0044 13-04-2018 15:38:00 Tải xuống
Dr. stone chương 0045 13-04-2018 15:37:53 Tải xuống
Dr. stone chương 0046 13-04-2018 15:38:04 Tải xuống
Dr. stone chương 0047 13-04-2018 15:38:50 Tải xuống
Dr. stone chương 0048 13-04-2018 15:39:14 Tải xuống
Dr. stone chương 0049 13-04-2018 15:39:22 Tải xuống
Dr. stone chương 0050 16-04-2018 10:56:12 Tải xuống
Dr. stone chương 0051 01-05-2018 12:06:26 Tải xuống
Dr. stone chương 0052 02-06-2018 02:54:24 Tải xuống
Dr. stone chương 0053 22-06-2018 04:08:36 Tải xuống
Dr. stone chương 0054 22-06-2018 04:09:23 Tải xuống
Dr. stone chương 0055 26-07-2018 05:49:03 Tải xuống
Dr. stone chương 0056 26-07-2018 05:50:13 Tải xuống
Dr. stone chương 0057 26-07-2018 05:51:04 Tải xuống
Dr. stone chương 058 17-08-2018 11:06:33 Tải xuống
Dr. stone chương 059 13-10-2018 12:48:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh