Vua Sinh Tồn

Tác giả: PUBG
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 14-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một người là game thủ nghèo rớt mồng tơi, một người là trung can nghĩa đảm. Hai người cùng chia sẻ một tài khoản game "King". Không còn đường để đi, hai người hi vọng nhờ vào game để đổi đời. Họ hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi trong game, trở thành huyền thoại Vua Sinh Tồn
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 102 14-03-2020 11:12:11 Tải xuống
Chapter 101 11-03-2020 16:56:44 Tải xuống
Chapter 100 10-03-2020 16:16:17 Tải xuống
Chapter 99 09-03-2020 16:24:44 Tải xuống
Chapter 98 31-01-2020 15:30:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-07-2019 13:23:17 Tải xuống
Chapter 2 03-06-2019 12:35:30 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 05:20:15 Tải xuống
Chapter 4 11-06-2019 10:04:30 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 05:20:21 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 05:20:24 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 05:20:27 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 05:20:30 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 05:20:33 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 05:20:36 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 05:20:40 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 05:20:43 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 05:20:45 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 05:20:48 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 05:20:51 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 05:20:54 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 05:20:57 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 05:21:00 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 05:21:03 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 05:21:06 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 05:21:10 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 05:21:12 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 05:21:16 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 05:21:19 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 05:21:22 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 05:21:25 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 05:21:27 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 05:21:30 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 05:21:33 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 05:21:37 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 05:21:40 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 05:21:43 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 05:21:45 Tải xuống
Chapter 34 11-04-2019 08:28:26 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 05:21:52 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 05:21:54 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 05:21:58 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 05:22:00 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 05:22:03 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 05:22:07 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 05:22:14 Tải xuống
Chapter 42: Hạ Mã Uy 15-01-2019 00:06:11 Tải xuống
Chapter 43: Quái vật 23-01-2019 12:32:14 Tải xuống
Chapter 44: Kế hoạch Hắc Viêm 05-02-2019 08:08:07 Tải xuống
Chapter 45: Chiến sĩ thế thân 05-02-2019 11:00:26 Tải xuống
Chapter 46: Mồi nhử 12-02-2019 06:05:17 Tải xuống
Chapter 47: Bắt Ve 11-04-2019 08:28:32 Tải xuống
Chapter 48: Trời đang xem 11-04-2019 08:28:33 Tải xuống
Chapter 49: Double Kill 11-04-2019 08:28:36 Tải xuống
Chapter 50: Không vắng mặt 11-04-2019 08:28:39 Tải xuống
Chapter 51: Kẻ gây rối 11-04-2019 08:28:25 Tải xuống
Chapter 52: Hàng dâng tới miệng 11-04-2019 08:28:42 Tải xuống
Chapter 53: Rút củi đáy nồi 11-04-2019 08:28:45 Tải xuống
Chapter 54: Tín nhiệm 12-04-2019 16:11:36 Tải xuống
Chapter 55: Nguy cơ 23-04-2019 07:02:15 Tải xuống
Chapter 56: Bài tẩy 23-04-2019 08:25:16 Tải xuống
Chapter 57: Alpha test 03-05-2019 14:48:32 Tải xuống
Chapter 58: Tạo nhân vật 18-05-2019 15:18:20 Tải xuống
Chapter 59: Phiên bản mới 31-05-2019 08:54:16 Tải xuống
Chapter 60: Chó ngoan 04-06-2019 18:00:18 Tải xuống
Chapter 61: Cục xì lầu ông bê lắp 09-06-2019 06:36:46 Tải xuống
Chapter 62: Hàng lạnh 11-06-2019 06:00:21 Tải xuống
Chapter 63: Độ ta không độ nàng 13-06-2019 16:12:17 Tải xuống
Chapter 64: Chiến Boss 17-06-2019 12:00:46 Tải xuống
Chapter 65: Điểm tài nguyên 19-06-2019 15:24:18 Tải xuống
Chapter 66: Kết minh tổ đội 24-06-2019 18:24:24 Tải xuống
Chapter 67: Hỏa lực giao thoa 27-06-2019 15:24:16 Tải xuống
Chapter 68: Ngã rẽ 01-07-2019 11:42:07 Tải xuống
Chapter 69: Có mai phục 07-07-2019 16:24:37 Tải xuống
Chapter 70: Diệu kế 12-07-2019 19:36:57 Tải xuống
Chapter 71: Tìm dấu 13-07-2019 10:54:43 Tải xuống
Chapter 72: Chân to 03-08-2019 21:24:25 Tải xuống
Chapter 73: Nhiệm vụ ẩn 06-08-2019 15:31:35 Tải xuống
Chapter 74 24-09-2019 15:30:14 Tải xuống
Chapter 75 26-09-2019 18:12:09 Tải xuống
Chapter 76 29-09-2019 20:13:53 Tải xuống
Chapter 77 01-10-2019 14:10:48 Tải xuống
Chapter 78 03-10-2019 22:18:24 Tải xuống
Chapter 79 07-10-2019 04:09:20 Tải xuống
Chapter 80 09-10-2019 17:37:43 Tải xuống
Chapter 81 11-10-2019 18:00:41 Tải xuống
Chapter 82 12-10-2019 17:42:41 Tải xuống
Chapter 83 13-10-2019 17:49:49 Tải xuống
Chapter 84 17-10-2019 16:49:18 Tải xuống
Chapter 85 19-10-2019 17:42:47 Tải xuống
Chapter 86 27-10-2019 17:18:45 Tải xuống
Chapter 87 02-11-2019 17:54:51 Tải xuống
Chapter 88 09-11-2019 17:49:12 Tải xuống
Chapter 89 16-11-2019 20:05:16 Tải xuống
Chapter 90 25-11-2019 17:43:32 Tải xuống
Chapter 91 08-12-2019 16:36:48 Tải xuống
Chapter 92 14-12-2019 09:06:08 Tải xuống
Chapter 93 15-12-2019 15:36:26 Tải xuống
Chapter 94 22-12-2019 10:37:13 Tải xuống
Chapter 95 29-12-2019 16:24:15 Tải xuống
Chapter 96 13-01-2020 15:36:46 Tải xuống
Chapter 97 20-01-2020 09:43:35 Tải xuống
Chapter 98 31-01-2020 15:30:40 Tải xuống
Chapter 99 09-03-2020 16:24:44 Tải xuống
Chapter 100 10-03-2020 16:16:17 Tải xuống
Chapter 101 11-03-2020 16:56:44 Tải xuống
Chapter 102 14-03-2020 11:12:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh