Thần Võ Tướng Tinh Lục

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thần Võ đế quốc trả qua thời gian 500 năm thống trị, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu. nhau, đây là thời đại mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sống được. Muốn trở thành kẻ mạnh thì phải có được Võ Thần Chi Lực Thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sức mạnh là tất cả. Chư Vương vì muốn thống trị đại lục, chiêu mộ tất cả những kẻ có Võ Thần Chi Lực trở thành Tướng quân, gọi là Thần Võ Tướng, thống lĩnh ba quân, chinh phạt các nước, và ghi chép thành Thần Võ Tướng Tinh Lục để người đời kính ngưỡng. Trong môi trường như vậy, người nào cũng tu luyện Thần Võ, để trở thành Thần Võ Tướng!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 60: end 07-07-2019 12:49:33 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 19:02:53 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 19:02:52 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 19:02:51 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 19:02:50 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 19:01:54 Tải xuống
Chapter 2 01-04-2019 00:56:47 Tải xuống
Chapter 3 01-04-2019 00:56:53 Tải xuống
Chapter 4 30-05-2019 14:49:18 Tải xuống
Chapter 5 30-05-2019 14:48:53 Tải xuống
Chapter 6 11-04-2019 13:56:33 Tải xuống
Chapter 7 14-05-2019 16:18:29 Tải xuống
Chapter 8 14-05-2019 16:18:35 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:02:03 Tải xuống
Chapter 10 14-05-2019 16:18:47 Tải xuống
Chapter 11 14-05-2019 16:18:56 Tải xuống
Chapter 12 14-05-2019 16:18:59 Tải xuống
Chapter 13 14-05-2019 16:19:06 Tải xuống
Chapter 14 14-05-2019 16:19:18 Tải xuống
Chapter 15 14-05-2019 16:19:24 Tải xuống
Chapter 16 14-05-2019 16:19:30 Tải xuống
Chapter 17 14-05-2019 16:19:36 Tải xuống
Chapter 18 14-05-2019 16:19:39 Tải xuống
Chapter 19 14-05-2019 16:19:54 Tải xuống
Chapter 20 14-05-2019 16:19:48 Tải xuống
Chapter 21 14-05-2019 16:19:59 Tải xuống
Chapter 22 14-05-2019 16:20:05 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:02:17 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:02:18 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 19:02:19 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 19:02:20 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 19:02:21 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 19:02:22 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 19:02:23 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 19:02:24 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 19:02:25 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 19:02:26 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 19:02:27 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 19:02:29 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 19:02:29 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 19:02:30 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 19:02:31 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 19:02:32 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 19:02:33 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 19:02:34 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 19:02:35 Tải xuống
Chapter 42 05-04-2019 21:47:25 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 19:02:37 Tải xuống
Chapter 44 14-05-2019 18:08:14 Tải xuống
Chapter 45 14-05-2019 18:08:17 Tải xuống
Chapter 46 14-05-2019 18:08:26 Tải xuống
Chapter 47 14-05-2019 18:08:29 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 19:02:42 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 19:02:43 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 19:02:44 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 19:02:45 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 19:02:46 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 19:02:47 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 19:02:48 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 19:02:49 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 19:02:50 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 19:02:51 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 19:02:52 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 19:02:53 Tải xuống
Chapter 60: end 07-07-2019 12:49:33 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh