Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 23-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Siêu Cấp Nội Dung. Một chàng lính đặc chủng với sức hút siêu phàm, năng lực siêu cường, bị kẻ thù trên khắp thế giới truy sát, bị các thế lực tà ác nhắm vào, bị bao người đẹp muốn chiếm hữu, sẽ có thể nghiệm gì?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 229 23-09-2020 09:38:37 Tải xuống
Chapter 228 11-06-2020 12:12:36 Tải xuống
Chapter 227 01-06-2020 18:47:31 Tải xuống
Chapter 226 30-05-2020 16:30:53 Tải xuống
Chapter 225 28-05-2020 09:36:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-01-2019 09:42:16 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 09:42:18 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 09:42:21 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 09:42:24 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 09:42:27 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 09:42:30 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 09:42:33 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 09:42:36 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 09:42:39 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 09:42:42 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2019 09:42:45 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 09:42:48 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 09:42:51 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 09:42:53 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 09:42:57 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 09:43:00 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 09:43:03 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 09:43:06 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 09:43:09 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 09:43:12 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 09:43:15 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 09:43:18 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 09:43:21 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 09:43:24 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 09:43:27 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 09:43:30 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 09:43:32 Tải xuống
Chapter 28 05-05-2019 22:42:11 Tải xuống
Chapter 29 05-05-2019 22:42:14 Tải xuống
Chapter 30 27-09-2019 23:11:20 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 22:42:16 Tải xuống
Chapter 32 27-09-2019 23:15:55 Tải xuống
Chapter 33 27-09-2019 23:18:25 Tải xuống
Chapter 34 27-09-2019 23:21:05 Tải xuống
Chapter 35 01-06-2019 06:32:13 Tải xuống
Chapter 36 01-06-2019 06:32:40 Tải xuống
Chapter 37 27-09-2019 23:25:49 Tải xuống
Chapter 38 05-05-2019 22:42:22 Tải xuống
Chapter 39 27-09-2019 23:30:18 Tải xuống
Chapter 40 23-07-2019 14:01:25 Tải xuống
Chapter 41 27-09-2019 23:37:17 Tải xuống
Chapter 42 27-09-2019 23:41:37 Tải xuống
Chapter 43 27-09-2019 23:47:47 Tải xuống
Chapter 44 27-09-2019 23:53:42 Tải xuống
Chapter 45 27-09-2019 23:57:51 Tải xuống
Chapter 46 28-09-2019 00:01:41 Tải xuống
Chapter 47 28-09-2019 00:08:12 Tải xuống
Chapter 48 28-09-2019 00:15:12 Tải xuống
Chapter 49 28-09-2019 00:19:04 Tải xuống
Chapter 50 28-09-2019 15:11:53 Tải xuống
Chapter 51 28-09-2019 15:15:12 Tải xuống
Chapter 52 28-09-2019 15:18:57 Tải xuống
Chapter 53 28-09-2019 15:21:41 Tải xuống
Chapter 54 28-09-2019 15:24:48 Tải xuống
Chapter 55 28-09-2019 15:28:23 Tải xuống
Chapter 56 28-09-2019 15:32:39 Tải xuống
Chapter 57 28-09-2019 15:36:21 Tải xuống
Chapter 58 28-09-2019 15:40:42 Tải xuống
Chapter 59 28-09-2019 15:45:00 Tải xuống
Chapter 60 28-09-2019 15:52:08 Tải xuống
Chapter 61 28-09-2019 15:59:03 Tải xuống
Chapter 62 28-09-2019 16:02:14 Tải xuống
Chapter 63 28-09-2019 16:05:30 Tải xuống
Chapter 64 28-09-2019 16:10:00 Tải xuống
Chapter 65 28-09-2019 16:14:00 Tải xuống
Chapter 66 28-09-2019 16:18:00 Tải xuống
Chapter 67 28-09-2019 16:21:00 Tải xuống
Chapter 68 28-09-2019 16:23:47 Tải xuống
Chapter 69 28-09-2019 16:45:48 Tải xuống
Chapter 70 28-09-2019 16:49:38 Tải xuống
Chapter 71 28-09-2019 16:53:02 Tải xuống
Chapter 72 28-09-2019 16:55:39 Tải xuống
Chapter 73 28-09-2019 16:57:33 Tải xuống
Chapter 74 28-09-2019 16:59:18 Tải xuống
Chapter 75 28-09-2019 17:01:33 Tải xuống
Chapter 76 28-09-2019 17:03:20 Tải xuống
Chapter 77 28-09-2019 17:05:08 Tải xuống
Chapter 78 28-09-2019 17:07:11 Tải xuống
Chapter 79 28-09-2019 17:09:11 Tải xuống
Chapter 80 28-09-2019 17:11:08 Tải xuống
Chapter 81 28-09-2019 17:12:38 Tải xuống
Chapter 82 28-09-2019 17:14:11 Tải xuống
Chapter 83 28-09-2019 17:15:33 Tải xuống
Chapter 84 28-09-2019 17:17:05 Tải xuống
Chapter 85 28-09-2019 17:19:45 Tải xuống
Chapter 86 28-09-2019 17:21:20 Tải xuống
Chapter 87 12-02-2019 06:32:30 Tải xuống
Chapter 88 06-03-2019 09:01:02 Tải xuống
Chapter 89 05-03-2019 18:36:32 Tải xuống
Chapter 90 06-03-2019 05:01:00 Tải xuống
Chapter 91 06-03-2019 08:00:56 Tải xuống
Chapter 92 06-03-2019 10:00:56 Tải xuống
Chapter 93 06-03-2019 10:07:29 Tải xuống
Chapter 94 16-03-2019 09:09:56 Tải xuống
Chapter 95 16-03-2019 07:06:51 Tải xuống
Chapter 96 15-03-2019 07:00:38 Tải xuống
Chapter 97 15-03-2019 13:01:23 Tải xuống
Chapter 98 05-05-2019 22:42:26 Tải xuống
Chapter 99 05-05-2019 22:42:29 Tải xuống
Chapter 100 05-05-2019 22:42:30 Tải xuống
Chapter 101 05-05-2019 22:42:33 Tải xuống
Chapter 102 05-05-2019 22:42:37 Tải xuống
Chapter 103 05-05-2019 22:42:39 Tải xuống
Chapter 104 05-05-2019 22:42:43 Tải xuống
Chapter 104.2: (bổ sung) 05-05-2019 22:42:46 Tải xuống
Chapter 105 05-05-2019 22:42:48 Tải xuống
Chapter 106 05-05-2019 22:42:54 Tải xuống
Chapter 107 05-05-2019 22:42:56 Tải xuống
Chapter 108 05-05-2019 22:42:58 Tải xuống
Chapter 109 05-05-2019 22:43:02 Tải xuống
Chapter 110 29-04-2019 09:48:05 Tải xuống
Chapter 111 01-05-2019 18:06:08 Tải xuống
Chapter 112 05-05-2019 22:43:10 Tải xuống
Chapter 113 05-05-2019 22:48:10 Tải xuống
Chapter 114 10-05-2019 23:01:17 Tải xuống
Chapter 115 01-06-2019 06:32:10 Tải xuống
Chapter 116 01-06-2019 06:32:46 Tải xuống
Chapter 117 01-06-2019 06:32:51 Tải xuống
Chapter 118 01-06-2019 06:32:07 Tải xuống
Chapter 119 01-06-2019 06:32:54 Tải xuống
Chapter 120 01-06-2019 06:32:05 Tải xuống
Chapter 121 01-06-2019 06:34:10 Tải xuống
Chapter 122 03-06-2019 17:06:11 Tải xuống
Chapter 123 06-06-2019 18:18:09 Tải xuống
Chapter 124 10-06-2019 19:00:18 Tải xuống
Chapter 125 14-06-2019 18:00:19 Tải xuống
Chapter 126 18-06-2019 06:54:12 Tải xuống
Chapter 127 25-06-2019 06:54:15 Tải xuống
Chapter 128 26-06-2019 11:42:21 Tải xuống
Chapter 129 29-06-2019 16:30:13 Tải xuống
Chapter 130 30-06-2019 19:48:20 Tải xuống
Chapter 131 04-07-2019 11:06:17 Tải xuống
Chapter 132 06-07-2019 07:18:08 Tải xuống
Chapter 133 09-07-2019 16:24:27 Tải xuống
Chapter 134 11-07-2019 18:12:00 Tải xuống
Chapter 135 12-07-2019 18:42:08 Tải xuống
Chapter 136 26-07-2019 12:02:48 Tải xuống
Chapter 137 26-07-2019 14:03:00 Tải xuống
Chapter 138 30-07-2019 02:03:26 Tải xuống
Chapter 139 30-07-2019 08:42:58 Tải xuống
Chapter 140 03-08-2019 15:42:14 Tải xuống
Chapter 141 05-08-2019 20:30:31 Tải xuống
Chapter 142 08-08-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 143 11-08-2019 18:12:14 Tải xuống
Chapter 144 18-08-2019 14:30:17 Tải xuống
Chapter 145 23-08-2019 18:18:17 Tải xuống
Chapter 146 27-08-2019 08:36:31 Tải xuống
Chapter 147 29-08-2019 10:00:13 Tải xuống
Chapter 148 03-09-2019 13:30:12 Tải xuống
Chapter 149 03-09-2019 13:30:16 Tải xuống
Chapter 150 07-09-2019 21:00:23 Tải xuống
Chapter 151 09-09-2019 11:01:04 Tải xuống
Chapter 152 14-09-2019 16:30:11 Tải xuống
Chapter 153 17-09-2019 21:03:04 Tải xuống
Chapter 154 21-09-2019 11:08:52 Tải xuống
Chapter 155 24-09-2019 15:00:24 Tải xuống
Chapter 156 27-09-2019 17:00:12 Tải xuống
Chapter 157 04-10-2019 02:43:18 Tải xuống
Chapter 158 05-10-2019 18:02:17 Tải xuống
Chapter 159 07-10-2019 17:01:14 Tải xuống
Chapter 160 10-10-2019 23:42:12 Tải xuống
Chapter 161 11-10-2019 21:24:45 Tải xuống
Chapter 162: Raw 14-10-2019 15:54:40 Tải xuống
Chapter 163 18-10-2019 16:18:44 Tải xuống
Chapter 164 22-10-2019 18:01:19 Tải xuống
Chapter 165 26-10-2019 11:41:41 Tải xuống
Chapter 166 28-10-2019 16:36:48 Tải xuống
Chapter 167 31-10-2019 18:24:48 Tải xuống
Chapter 168 05-11-2019 18:41:24 Tải xuống
Chapter 169 15-11-2019 10:12:17 Tải xuống
Chapter 170 15-11-2019 10:03:20 Tải xuống
Chapter 171 15-11-2019 17:00:44 Tải xuống
Chapter 172 22-11-2019 10:43:41 Tải xuống
Chapter 173 22-11-2019 17:25:12 Tải xuống
Chapter 174 04-12-2019 21:24:45 Tải xuống
Chapter 175 06-12-2019 15:00:45 Tải xuống
Chapter 176 07-12-2019 13:45:42 Tải xuống
Chapter 177 22-09-2020 17:22:04 Tải xuống
Chapter 178 09-12-2019 16:00:43 Tải xuống
Chapter 179 10-12-2019 16:24:25 Tải xuống
Chapter 180 13-12-2019 14:43:11 Tải xuống
Chapter 181 15-12-2019 10:29:12 Tải xuống
Chapter 182 19-12-2019 12:54:46 Tải xuống
Chapter 183 24-12-2019 04:17:42 Tải xuống
Chapter 184 26-12-2019 14:33:11 Tải xuống
Chapter 185 29-12-2019 10:41:12 Tải xuống
Chapter 186 02-01-2020 15:40:19 Tải xuống
Chapter 187 10-01-2020 16:42:25 Tải xuống
Chapter 188 17-01-2020 10:38:11 Tải xuống
Chapter 189 21-01-2020 10:00:15 Tải xuống
Chapter 190 22-01-2020 09:24:45 Tải xuống
Chapter 191 23-01-2020 17:54:11 Tải xuống
Chapter 192 27-01-2020 15:06:09 Tải xuống
Chapter 193 29-01-2020 08:54:12 Tải xuống
Chapter 194 01-02-2020 16:42:40 Tải xuống
Chapter 195 03-02-2020 12:13:41 Tải xuống
Chapter 196 07-02-2020 12:42:11 Tải xuống
Chapter 197 09-02-2020 10:42:39 Tải xuống
Chapter 198 15-02-2020 15:12:39 Tải xuống
Chapter 199 18-02-2020 09:44:09 Tải xuống
Chapter 200 20-02-2020 12:07:10 Tải xuống
Chapter 201 23-02-2020 12:54:09 Tải xuống
Chapter 202 27-02-2020 12:41:12 Tải xuống
Chapter 203 02-03-2020 18:18:43 Tải xuống
Chapter 204 07-03-2020 10:30:41 Tải xuống
Chapter 205 08-03-2020 09:31:14 Tải xuống
Chapter 206 12-03-2020 19:01:13 Tải xuống
Chapter 207 15-03-2020 15:54:43 Tải xuống
Chapter 208 19-03-2020 11:31:47 Tải xuống
Chapter 209 22-03-2020 12:17:13 Tải xuống
Chapter 210 28-03-2020 12:19:14 Tải xuống
Chapter 211 30-03-2020 12:42:37 Tải xuống
Chapter 212 03-04-2020 12:18:39 Tải xuống
Chapter 213 06-04-2020 12:06:41 Tải xuống
Chapter 214 11-04-2020 10:27:13 Tải xuống
Chapter 215 13-04-2020 11:00:45 Tải xuống
Chapter 216 16-04-2020 12:42:37 Tải xuống
Chapter 217 20-04-2020 18:51:12 Tải xuống
Chapter 218 23-04-2020 11:30:40 Tải xuống
Chapter 219 29-04-2020 14:18:37 Tải xuống
Chapter 220 01-05-2020 16:42:42 Tải xuống
Chapter 221 04-05-2020 08:54:36 Tải xuống
Chapter 222 10-05-2020 09:24:41 Tải xuống
Chapter 223 21-05-2020 11:56:09 Tải xuống
Chapter 224 27-05-2020 10:47:26 Tải xuống
Chapter 225 28-05-2020 09:36:11 Tải xuống
Chapter 226 30-05-2020 16:30:53 Tải xuống
Chapter 227 01-06-2020 18:47:31 Tải xuống
Chapter 228 11-06-2020 12:12:36 Tải xuống
Chapter 229 23-09-2020 09:38:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh