Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-02-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 327 28-02-2021 10:12:25 Tải xuống
Chapter 326 26-02-2021 12:06:08 Tải xuống
Chapter 325 25-02-2021 13:31:08 Tải xuống
Chapter 324 25-02-2021 07:51:00 Tải xuống
Chapter 323 21-02-2021 17:28:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-01-2019 13:58:14 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 13:58:15 Tải xuống
Chapter 3 27-09-2020 19:27:29 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 13:58:22 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 19:27:27 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 13:58:29 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 13:58:31 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 13:58:34 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 13:58:36 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 13:58:39 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 13:58:42 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 13:58:46 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 13:58:48 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 13:58:51 Tải xuống
Chapter 15 27-09-2020 19:27:22 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 13:58:57 Tải xuống
Chapter 17 27-09-2020 19:27:19 Tải xuống
Chapter 18 27-09-2020 19:27:16 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 13:59:07 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 13:59:10 Tải xuống
Chapter 21 27-09-2020 19:27:14 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 13:59:15 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 13:59:19 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 13:59:22 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 13:59:25 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 13:59:27 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 13:59:30 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 13:59:34 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 13:59:37 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 13:59:39 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 13:59:42 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 13:59:45 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 13:59:48 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 13:59:51 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 13:59:54 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 13:59:58 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 14:00:00 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 14:00:04 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 14:00:07 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 14:00:10 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 14:00:12 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 14:00:15 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 14:00:18 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 14:00:22 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 14:00:24 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 14:00:28 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 14:00:30 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 14:00:33 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 14:00:36 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 14:00:39 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 14:00:42 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 14:00:46 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 14:00:48 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 14:00:51 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 14:00:55 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 14:00:57 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 14:01:00 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 14:01:03 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 14:01:06 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 14:01:09 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 14:01:12 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 14:01:15 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 14:01:18 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 14:01:21 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 14:01:24 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 14:01:27 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 14:01:30 Tải xuống
Chapter 68 05-01-2019 14:01:32 Tải xuống
Chapter 69 05-01-2019 14:01:35 Tải xuống
Chapter 70 05-01-2019 14:01:38 Tải xuống
Chapter 71 05-01-2019 14:01:42 Tải xuống
Chapter 72 05-01-2019 14:01:45 Tải xuống
Chapter 73 05-01-2019 14:01:48 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 22:18:54 Tải xuống
Chapter 75 17-01-2019 16:14:06 Tải xuống
Chapter 76 17-01-2019 16:14:09 Tải xuống
Chapter 77 23-01-2019 22:04:06 Tải xuống
Chapter 78 23-01-2019 22:04:12 Tải xuống
Chapter 79 01-02-2019 12:24:11 Tải xuống
Chapter 80 01-02-2019 12:24:18 Tải xuống
Chapter 81 01-02-2019 12:24:24 Tải xuống
Chapter 82 01-02-2019 13:00:05 Tải xuống
Chapter 83 15-02-2019 09:04:35 Tải xuống
Chapter 84 15-02-2019 04:03:47 Tải xuống
Chapter 85 15-02-2019 02:42:56 Tải xuống
Chapter 86 15-02-2019 10:03:50 Tải xuống
Chapter 87 15-02-2019 10:03:56 Tải xuống
Chapter 88 25-02-2019 11:30:15 Tải xuống
Chapter 89 25-02-2019 11:30:18 Tải xuống
Chapter 90 26-02-2019 17:04:02 Tải xuống
Chapter 91 26-02-2019 13:03:54 Tải xuống
Chapter 92 29-03-2019 10:04:14 Tải xuống
Chapter 93 28-03-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 94 28-03-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 95 29-03-2019 08:04:53 Tải xuống
Chapter 96 29-03-2019 08:05:03 Tải xuống
Chapter 97 29-03-2019 08:03:23 Tải xuống
Chapter 98 28-03-2019 13:06:47 Tải xuống
Chapter 99 29-03-2019 08:05:06 Tải xuống
Chapter 100 29-03-2019 08:05:09 Tải xuống
Chapter 101 29-03-2019 21:36:27 Tải xuống
Chapter 102 09-05-2019 07:03:21 Tải xuống
Chapter 103 08-05-2019 21:17:58 Tải xuống
Chapter 104 27-09-2020 19:27:13 Tải xuống
Chapter 105 08-05-2019 21:17:59 Tải xuống
Chapter 106 09-05-2019 07:04:20 Tải xuống
Chapter 107 08-05-2019 20:11:29 Tải xuống
Chapter 108 09-05-2019 00:02:35 Tải xuống
Chapter 109 09-05-2019 07:04:23 Tải xuống
Chapter 110 08-05-2019 20:11:41 Tải xuống
Chapter 111 09-05-2019 00:02:38 Tải xuống
Chapter 112 08-05-2019 21:01:42 Tải xuống
Chapter 113 08-05-2019 20:01:34 Tải xuống
Chapter 114 08-05-2019 20:11:44 Tải xuống
Chapter 115 09-05-2019 07:03:02 Tải xuống
Chapter 116 09-05-2019 00:02:32 Tải xuống
Chapter 117 11-05-2019 01:36:17 Tải xuống
Chapter 118 01-06-2019 11:32:19 Tải xuống
Chapter 119 01-06-2019 04:27:48 Tải xuống
Chapter 120 01-06-2019 11:32:05 Tải xuống
Chapter 121 01-06-2019 11:32:22 Tải xuống
Chapter 122 01-06-2019 11:32:28 Tải xuống
Chapter 123 30-05-2019 11:43:11 Tải xuống
Chapter 124 27-09-2020 19:27:09 Tải xuống
Chapter 125 27-09-2020 19:27:09 Tải xuống
Chapter 126 27-09-2020 19:27:03 Tải xuống
Chapter 127 27-09-2020 19:27:01 Tải xuống
Chapter 128 27-09-2020 19:26:59 Tải xuống
Chapter 129 27-09-2020 19:26:56 Tải xuống
Chapter 130 27-09-2020 19:26:54 Tải xuống
Chapter 131 27-09-2020 19:26:51 Tải xuống
Chapter 132 27-09-2020 19:26:49 Tải xuống
Chapter 133 27-09-2020 19:26:46 Tải xuống
Chapter 134 27-09-2020 19:26:44 Tải xuống
Chapter 135 27-09-2020 19:26:42 Tải xuống
Chapter 136 27-09-2020 19:26:39 Tải xuống
Chapter 137 27-09-2020 19:26:37 Tải xuống
Chapter 138 27-09-2020 19:26:35 Tải xuống
Chapter 139 27-09-2020 19:26:33 Tải xuống
Chapter 140 27-09-2020 19:26:31 Tải xuống
Chapter 141 27-09-2020 19:26:29 Tải xuống
Chapter 142 27-09-2020 19:26:27 Tải xuống
Chapter 143 27-09-2020 19:26:24 Tải xuống
Chapter 144 27-09-2020 19:26:22 Tải xuống
Chapter 145 27-09-2020 19:26:20 Tải xuống
Chapter 146 27-09-2020 19:26:18 Tải xuống
Chapter 147 27-09-2020 19:26:16 Tải xuống
Chapter 148 27-09-2020 19:26:13 Tải xuống
Chapter 149 27-09-2020 19:26:11 Tải xuống
Chapter 150 27-09-2020 19:26:08 Tải xuống
Chapter 151 27-09-2020 19:26:06 Tải xuống
Chapter 152 27-09-2020 19:26:03 Tải xuống
Chapter 153 27-09-2020 19:26:02 Tải xuống
Chapter 154 27-09-2020 19:25:59 Tải xuống
Chapter 155 27-09-2020 19:25:58 Tải xuống
Chapter 156 27-09-2020 19:25:55 Tải xuống
Chapter 157 27-09-2020 19:25:52 Tải xuống
Chapter 158 27-09-2020 19:25:50 Tải xuống
Chapter 159 27-09-2020 19:25:48 Tải xuống
Chapter 160 27-09-2020 19:25:46 Tải xuống
Chapter 161 27-09-2020 19:25:44 Tải xuống
Chapter 162 27-09-2020 19:25:41 Tải xuống
Chapter 163 27-09-2020 19:25:39 Tải xuống
Chapter 164 27-09-2020 19:25:37 Tải xuống
Chapter 165 27-09-2020 19:25:35 Tải xuống
Chapter 166 27-09-2020 19:25:32 Tải xuống
Chapter 167 27-09-2020 19:25:31 Tải xuống
Chapter 168 27-09-2020 19:25:28 Tải xuống
Chapter 169 27-09-2020 19:25:26 Tải xuống
Chapter 170 27-09-2020 19:25:23 Tải xuống
Chapter 171 27-09-2020 19:25:21 Tải xuống
Chapter 172 27-09-2020 19:25:19 Tải xuống
Chapter 173 27-09-2020 19:25:17 Tải xuống
Chapter 174 27-09-2020 19:25:14 Tải xuống
Chapter 175 27-09-2020 19:25:12 Tải xuống
Chapter 176 27-09-2020 19:25:10 Tải xuống
Chapter 177 27-09-2020 19:25:07 Tải xuống
Chapter 178 27-09-2020 19:25:05 Tải xuống
Chapter 179 27-09-2020 19:25:03 Tải xuống
Chapter 180 27-09-2020 19:25:00 Tải xuống
Chapter 181 27-09-2020 19:24:05 Tải xuống
Chapter 182 27-09-2020 19:24:05 Tải xuống
Chapter 183 27-09-2020 19:24:00 Tải xuống
Chapter 184 27-09-2020 19:23:59 Tải xuống
Chapter 185 27-09-2020 19:23:55 Tải xuống
Chapter 186 27-09-2020 19:23:55 Tải xuống
Chapter 187 27-09-2020 19:23:51 Tải xuống
Chapter 188 27-09-2020 19:23:51 Tải xuống
Chapter 189 27-09-2020 19:23:45 Tải xuống
Chapter 190 27-09-2020 19:23:45 Tải xuống
Chapter 191 27-09-2020 19:23:40 Tải xuống
Chapter 192 27-09-2020 19:23:40 Tải xuống
Chapter 193 27-09-2020 19:23:34 Tải xuống
Chapter 194 27-09-2020 19:23:34 Tải xuống
Chapter 195 27-09-2020 19:23:30 Tải xuống
Chapter 196 27-09-2020 19:23:24 Tải xuống
Chapter 197 27-09-2020 19:23:24 Tải xuống
Chapter 198 27-09-2020 19:23:19 Tải xuống
Chapter 199 27-09-2020 19:23:13 Tải xuống
Chapter 200 27-09-2020 19:23:07 Tải xuống
Chapter 201 27-09-2020 19:23:07 Tải xuống
Chapter 202 27-09-2020 19:23:01 Tải xuống
Chapter 203 27-09-2020 19:23:02 Tải xuống
Chapter 204 27-09-2020 19:22:56 Tải xuống
Chapter 205 27-09-2020 19:22:55 Tải xuống
Chapter 206 27-09-2020 19:22:51 Tải xuống
Chapter 207 27-09-2020 19:22:49 Tải xuống
Chapter 208 27-09-2020 19:22:45 Tải xuống
Chapter 209 27-09-2020 19:22:43 Tải xuống
Chapter 210 27-09-2020 19:22:29 Tải xuống
Chapter 211 27-09-2020 19:22:26 Tải xuống
Chapter 212 27-09-2020 19:22:22 Tải xuống
Chapter 213 27-09-2020 19:22:18 Tải xuống
Chapter 214 27-09-2020 19:22:15 Tải xuống
Chapter 215 27-09-2020 19:22:11 Tải xuống
Chapter 216 27-09-2020 19:22:06 Tải xuống
Chapter 217 27-09-2020 19:22:02 Tải xuống
Chapter 218 27-09-2020 19:21:57 Tải xuống
Chapter 219 27-09-2020 19:21:54 Tải xuống
Chapter 220 27-09-2020 19:21:48 Tải xuống
Chapter 221 27-09-2020 19:21:45 Tải xuống
Chapter 222 27-09-2020 19:21:41 Tải xuống
Chapter 223 27-09-2020 19:21:38 Tải xuống
Chapter 224 27-09-2020 19:21:36 Tải xuống
Chapter 225 27-09-2020 19:21:33 Tải xuống
Chapter 226 27-09-2020 19:21:03 Tải xuống
Chapter 227 27-09-2020 19:21:04 Tải xuống
Chapter 228 27-09-2020 19:20:59 Tải xuống
Chapter 229 27-09-2020 19:20:57 Tải xuống
Chapter 230 27-09-2020 19:20:54 Tải xuống
Chapter 231 27-09-2020 19:20:51 Tải xuống
Chapter 232 27-09-2020 19:20:48 Tải xuống
Chapter 233 27-09-2020 19:20:46 Tải xuống
Chapter 234 27-09-2020 19:20:45 Tải xuống
Chapter 235 27-09-2020 19:20:40 Tải xuống
Chapter 236 27-09-2020 19:20:38 Tải xuống
Chapter 237 27-09-2020 19:20:37 Tải xuống
Chapter 238 27-09-2020 19:20:34 Tải xuống
Chapter 239 27-09-2020 19:20:30 Tải xuống
Chapter 240 27-09-2020 19:20:29 Tải xuống
Chapter 241 27-09-2020 19:20:25 Tải xuống
Chapter 242 27-09-2020 19:20:24 Tải xuống
Chapter 243 27-09-2020 19:20:19 Tải xuống
Chapter 244 27-09-2020 19:20:20 Tải xuống
Chapter 245 27-09-2020 19:20:14 Tải xuống
Chapter 246 27-09-2020 19:20:14 Tải xuống
Chapter 247 27-09-2020 19:20:08 Tải xuống
Chapter 248 27-09-2020 19:20:08 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 19:20:02 Tải xuống
Chapter 250 27-09-2020 19:20:02 Tải xuống
Chapter 251 27-09-2020 19:19:56 Tải xuống
Chapter 252 27-09-2020 19:19:56 Tải xuống
Chapter 253 27-09-2020 19:19:49 Tải xuống
Chapter 254 27-09-2020 19:19:46 Tải xuống
Chapter 255 27-09-2020 19:19:43 Tải xuống
Chapter 256 27-09-2020 19:19:40 Tải xuống
Chapter 257 27-09-2020 19:19:37 Tải xuống
Chapter 258 27-09-2020 19:19:33 Tải xuống
Chapter 259 27-09-2020 19:19:30 Tải xuống
Chapter 260 27-09-2020 19:19:29 Tải xuống
Chapter 261 27-09-2020 19:19:24 Tải xuống
Chapter 262 27-09-2020 19:19:24 Tải xuống
Chapter 263 27-09-2020 19:19:18 Tải xuống
Chapter 264 27-09-2020 19:19:18 Tải xuống
Chapter 265 27-09-2020 19:19:13 Tải xuống
Chapter 266 27-09-2020 19:19:13 Tải xuống
Chapter 267 27-09-2020 19:19:09 Tải xuống
Chapter 268 27-09-2020 19:19:08 Tải xuống
Chapter 269 27-09-2020 19:19:04 Tải xuống
Chapter 270 27-09-2020 19:19:03 Tải xuống
Chapter 271 27-09-2020 19:18:59 Tải xuống
Chapter 272 10-09-2020 14:10:00 Tải xuống
Chapter 273 27-09-2020 19:18:58 Tải xuống
Chapter 274 27-09-2020 19:18:54 Tải xuống
Chapter 275 10-09-2020 13:56:38 Tải xuống
Chapter 276 10-09-2020 13:56:07 Tải xuống
Chapter 277 27-09-2020 19:18:53 Tải xuống
Chapter 278 10-09-2020 13:55:08 Tải xuống
Chapter 279 27-09-2020 19:18:49 Tải xuống
Chapter 280 27-09-2020 19:18:49 Tải xuống
Chapter 281 22-09-2020 17:29:10 Tải xuống
Chapter 282 22-09-2020 17:40:09 Tải xuống
Chapter 283 22-09-2020 17:51:14 Tải xuống
Chapter 284 22-09-2020 17:51:13 Tải xuống
Chapter 285 23-09-2020 12:49:45 Tải xuống
Chapter 286 26-09-2020 22:06:12 Tải xuống
Chapter 287 01-12-2020 20:10:23 Tải xuống
Chapter 288 01-12-2020 20:10:17 Tải xuống
Chapter 289 01-12-2020 20:10:17 Tải xuống
Chapter 290 01-12-2020 20:10:11 Tải xuống
Chapter 291 01-12-2020 20:10:08 Tải xuống
Chapter 292 01-12-2020 20:10:06 Tải xuống
Chapter 293 01-12-2020 20:10:03 Tải xuống
Chapter 294 01-12-2020 20:10:02 Tải xuống
Chapter 295 01-12-2020 20:09:56 Tải xuống
Chapter 296 04-12-2020 19:12:25 Tải xuống
Chapter 297 10-12-2020 05:08:30 Tải xuống
Chapter 298 10-12-2020 19:06:21 Tải xuống
Chapter 299 13-12-2020 19:24:24 Tải xuống
Chapter 300 14-12-2020 19:42:26 Tải xuống
Chapter 301 16-12-2020 14:00:18 Tải xuống
Chapter 302 17-12-2020 18:12:21 Tải xuống
Chapter 303 18-12-2020 11:24:16 Tải xuống
Chapter 304 19-12-2020 20:00:38 Tải xuống
Chapter 305 21-12-2020 13:43:09 Tải xuống
Chapter 306 21-12-2020 21:30:38 Tải xuống
Chapter 307 23-12-2020 11:18:14 Tải xuống
Chapter 308 28-12-2020 18:12:12 Tải xuống
Chapter 309 31-12-2020 23:00:26 Tải xuống
Chapter 310 07-01-2021 14:00:14 Tải xuống
Chapter 311 07-01-2021 17:07:54 Tải xuống
Chapter 312 08-01-2021 20:00:21 Tải xuống
Chapter 313 16-01-2021 14:30:28 Tải xuống
Chapter 314 01-02-2021 10:18:28 Tải xuống
Chapter 315 31-01-2021 18:31:15 Tải xuống
Chapter 316 03-02-2021 16:54:15 Tải xuống
Chapter 317 04-02-2021 12:42:27 Tải xuống
Chapter 318 06-02-2021 19:00:12 Tải xuống
Chapter 319 15-02-2021 02:18:13 Tải xuống
Chapter 320 15-02-2021 18:24:31 Tải xuống
Chapter 321 16-02-2021 15:36:43 Tải xuống
Chapter 322 21-02-2021 17:16:41 Tải xuống
Chapter 323 21-02-2021 17:28:19 Tải xuống
Chapter 324 25-02-2021 07:51:00 Tải xuống
Chapter 325 25-02-2021 13:31:08 Tải xuống
Chapter 326 26-02-2021 12:06:08 Tải xuống
Chapter 327 28-02-2021 10:12:25 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh