Bạn Trai Là Ngôi Sao

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau ! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy..."Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó !". Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~ *Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 125 29-11-2018 20:56:03 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 20:55:59 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 20:55:57 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 20:55:55 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 20:55:53 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-10-2021 09:33:54 Tải xuống
Chapter 2 08-05-2019 00:01:55 Tải xuống
Chapter 3 09-08-2021 14:05:47 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 20:51:46 Tải xuống
Chapter 5 04-04-2019 21:29:24 Tải xuống
Chapter 6 13-05-2019 12:43:05 Tải xuống
Chapter 7 13-05-2019 12:44:33 Tải xuống
Chapter 8 13-05-2019 12:46:10 Tải xuống
Chapter 9 15-06-2019 07:39:19 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 20:51:58 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 20:52:01 Tải xuống
Chapter 11.5 29-11-2018 20:52:05 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 20:52:07 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 20:52:09 Tải xuống
Chapter 13.5 29-11-2018 20:52:11 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 20:52:14 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 20:52:15 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 20:52:18 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 20:52:19 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 20:52:22 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 20:52:23 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 20:52:25 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 20:52:27 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 20:52:29 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 20:52:31 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 20:52:33 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 20:52:35 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 20:52:37 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 20:52:39 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 20:52:42 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 20:52:43 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 20:52:45 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 20:52:47 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 20:52:49 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 20:52:51 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 20:52:54 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 20:52:55 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 20:52:57 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 20:53:00 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 20:53:04 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 20:53:05 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 20:53:07 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 20:53:09 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 20:53:11 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 20:53:13 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 20:53:15 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 20:53:17 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 20:53:19 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 20:53:21 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 20:53:23 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 20:53:25 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 20:53:27 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 20:53:29 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 20:53:31 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 20:53:33 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 20:53:35 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 20:53:37 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 20:53:39 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 20:53:41 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 20:53:43 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 20:53:46 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 20:53:47 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 20:53:49 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 20:53:51 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 20:53:53 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 20:53:55 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 20:53:57 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 20:54:00 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 20:54:04 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 20:54:06 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 20:54:08 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 20:54:10 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 20:54:12 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 20:54:14 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 20:54:16 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 20:54:18 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 20:54:20 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 20:54:22 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 20:54:24 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 20:54:26 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 20:54:28 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 20:54:30 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 20:54:32 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 20:54:34 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 20:54:36 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 20:54:38 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 20:54:40 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 20:54:42 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 20:54:44 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 20:54:46 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 20:54:47 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 20:54:50 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 20:54:52 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 20:54:54 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 20:54:56 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 20:54:58 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 20:55:00 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 20:55:03 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 20:55:06 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 20:55:07 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 20:55:10 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 20:55:12 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 20:55:14 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 20:55:16 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 20:55:18 Tải xuống
Chapter 104 29-11-2018 20:55:20 Tải xuống
Chapter 105 29-11-2018 20:55:22 Tải xuống
Chapter 106 29-11-2018 20:55:23 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 20:55:26 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 20:55:28 Tải xuống
Chapter 109 29-11-2018 20:55:29 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 20:55:32 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 20:55:33 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 20:55:36 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 20:55:37 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 20:55:39 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 20:55:41 Tải xuống
Chapter 116 29-11-2018 20:55:43 Tải xuống
Chapter 117 29-11-2018 20:55:45 Tải xuống
Chapter 118 29-11-2018 20:55:47 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 20:55:49 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 20:55:51 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 20:55:53 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 20:55:55 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 20:55:57 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 20:55:59 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 20:56:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh