Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 12-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Say rượu thất thân, người thân ra đi; những đả kích liên tiếp đã phá tan thế giới của Tô Mạt. Vì để trả được khoản nợ lớn, cô buộc lòng phải bán đi cuộc hôn nhân của chính mình, không ngờ rằng ngày kết hôn liền rơi vào kiếp làm vợ. Sáu năm qua đi, vận mệnh xoay chuyển, khiến cô lại rơi vào tay anh ta một lần nữa. BOSS cầm thú nói: Nha đầu thối, hoặc là trả tôi 10 triệu, hoặc là, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 606 06-04-2020 14:57:06 Tải xuống
Chapter 112 11-04-2020 09:29:37 Tải xuống
Chapter 111 11-04-2020 09:30:12 Tải xuống
Chapter 110 06-04-2020 19:27:41 Tải xuống
Chapter 109 06-04-2020 19:28:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-06-2021 22:12:10 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 01:53:59 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 01:54:03 Tải xuống
Chapter 4 10-01-2019 01:05:36 Tải xuống
Chapter 5 10-01-2019 01:05:39 Tải xuống
Chapter 6 10-01-2019 01:05:42 Tải xuống
Chapter 7 10-01-2019 01:05:45 Tải xuống
Chapter 8 10-01-2019 01:05:48 Tải xuống
Chapter 9 10-01-2019 01:05:51 Tải xuống
Chapter 10 10-01-2019 01:05:54 Tải xuống
Chapter 11 10-01-2019 01:05:57 Tải xuống
Chapter 12 10-01-2019 01:06:00 Tải xuống
Chapter 13 16-03-2019 18:02:14 Tải xuống
Chapter 14 10-01-2019 01:06:06 Tải xuống
Chapter 15 10-01-2019 01:06:09 Tải xuống
Chapter 16 10-01-2019 01:06:12 Tải xuống
Chapter 17 10-01-2019 01:06:15 Tải xuống
Chapter 18 10-01-2019 01:06:18 Tải xuống
Chapter 19 10-01-2019 01:06:21 Tải xuống
Chapter 20 10-01-2019 01:06:24 Tải xuống
Chapter 21 10-01-2019 01:06:27 Tải xuống
Chapter 22 10-01-2019 01:06:30 Tải xuống
Chapter 23 10-01-2019 01:06:33 Tải xuống
Chapter 24 10-01-2019 01:06:36 Tải xuống
Chapter 25 10-01-2019 01:06:39 Tải xuống
Chapter 26 10-01-2019 01:06:42 Tải xuống
Chapter 27 10-01-2019 01:06:45 Tải xuống
Chapter 28 10-01-2019 01:06:48 Tải xuống
Chapter 29 19-04-2019 15:19:22 Tải xuống
Chapter 30 10-01-2019 01:06:54 Tải xuống
Chapter 31 10-01-2019 01:06:57 Tải xuống
Chapter 32 10-01-2019 01:07:00 Tải xuống
Chapter 33 10-01-2019 01:07:03 Tải xuống
Chapter 34 10-01-2019 01:07:06 Tải xuống
Chapter 35 10-01-2019 01:07:09 Tải xuống
Chapter 36 10-01-2019 01:07:12 Tải xuống
Chapter 37 10-01-2019 01:07:15 Tải xuống
Chapter 38 10-01-2019 01:07:18 Tải xuống
Chapter 39 10-01-2019 01:07:21 Tải xuống
Chapter 40 10-01-2019 01:07:24 Tải xuống
Chapter 41 10-01-2019 01:07:27 Tải xuống
Chapter 42 10-01-2019 01:07:30 Tải xuống
Chapter 43 10-01-2019 01:07:33 Tải xuống
Chapter 44 10-01-2019 01:07:36 Tải xuống
Chapter 45 10-01-2019 01:07:39 Tải xuống
Chapter 46 10-01-2019 01:07:42 Tải xuống
Chapter 47 10-01-2019 01:07:45 Tải xuống
Chapter 48 10-01-2019 01:07:48 Tải xuống
Chapter 49 10-01-2019 01:07:51 Tải xuống
Chapter 50 10-01-2019 01:07:54 Tải xuống
Chapter 51 10-01-2019 01:07:57 Tải xuống
Chapter 52 10-01-2019 01:08:00 Tải xuống
Chapter 53 10-01-2019 01:08:03 Tải xuống
Chapter 54 10-01-2019 01:08:06 Tải xuống
Chapter 55 10-01-2019 01:08:09 Tải xuống
Chapter 56 10-01-2019 01:08:12 Tải xuống
Chapter 57 10-01-2019 01:08:15 Tải xuống
Chapter 58 10-01-2019 01:08:18 Tải xuống
Chapter 59 10-01-2019 01:08:21 Tải xuống
Chapter 60 30-04-2019 13:59:47 Tải xuống
Chapter 61 10-01-2019 01:08:27 Tải xuống
Chapter 62 10-01-2019 01:08:30 Tải xuống
Chapter 63 10-01-2019 01:08:33 Tải xuống
Chapter 64 10-01-2019 01:08:36 Tải xuống
Chapter 65 10-01-2019 01:08:39 Tải xuống
Chapter 66 10-01-2019 01:08:42 Tải xuống
Chapter 67 10-01-2019 01:08:45 Tải xuống
Chapter 68 10-04-2019 09:35:26 Tải xuống
Chapter 69 10-01-2019 01:08:51 Tải xuống
Chapter 70 10-01-2019 01:08:54 Tải xuống
Chapter 71 29-01-2019 23:46:18 Tải xuống
Chapter 72 29-01-2019 23:46:24 Tải xuống
Chapter 73 07-02-2019 16:48:12 Tải xuống
Chapter 74 20-02-2019 00:10:41 Tải xuống
Chapter 75 01-03-2019 13:30:05 Tải xuống
Chapter 76 08-03-2019 15:42:05 Tải xuống
Chapter 77 01-05-2019 07:31:14 Tải xuống
Chapter 78 29-03-2019 08:06:47 Tải xuống
Chapter 79 04-06-2019 22:14:15 Tải xuống
Chapter 80 26-04-2019 20:00:39 Tải xuống
Chapter 81 29-06-2019 21:18:32 Tải xuống
Chapter 82 01-07-2019 11:06:17 Tải xuống
Chapter 83 02-07-2019 12:00:09 Tải xuống
Chapter 84 13-07-2019 21:49:40 Tải xuống
Chapter 85 08-07-2019 17:48:11 Tải xuống
Chapter 86 11-07-2019 14:30:10 Tải xuống
Chapter 87 13-07-2019 00:42:08 Tải xuống
Chapter 88 15-07-2019 01:00:12 Tải xuống
Chapter 89 16-07-2019 11:30:14 Tải xuống
Chapter 90 26-07-2019 12:05:04 Tải xuống
Chapter 91 30-07-2019 06:05:59 Tải xuống
Chapter 92 31-07-2019 13:54:20 Tải xuống
Chapter 93 01-08-2019 21:24:13 Tải xuống
Chapter 94 02-08-2019 22:12:51 Tải xuống
Chapter 95 04-08-2019 23:48:09 Tải xuống
Chapter 96 08-08-2019 12:30:17 Tải xuống
Chapter 97 09-08-2019 17:36:23 Tải xuống
Chapter 98 10-08-2019 10:42:10 Tải xuống
Chapter 99 14-08-2019 00:30:15 Tải xuống
Chapter 100 26-08-2019 00:30:19 Tải xuống
Chapter 101 29-08-2019 15:30:13 Tải xuống
Chapter 102 30-08-2019 19:00:09 Tải xuống
Chapter 103 03-09-2019 18:00:25 Tải xuống
Chapter 104 09-10-2019 18:01:12 Tải xuống
Chapter 105 06-04-2020 13:19:41 Tải xuống
Chapter 106 06-04-2020 19:29:45 Tải xuống
Chapter 107 06-04-2020 19:29:10 Tải xuống
Chapter 108 06-04-2020 19:28:40 Tải xuống
Chapter 109 06-04-2020 19:28:14 Tải xuống
Chapter 110 06-04-2020 19:27:41 Tải xuống
Chapter 111 11-04-2020 09:30:12 Tải xuống
Chapter 112 11-04-2020 09:29:37 Tải xuống
Chapter 606 06-04-2020 14:57:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh