Loading...

Nam thần là một đôi

Tác giả: Bất Nhị - Diệp Tử Quân
Thể loại: Đam Mỹ , Truyện Màu , Drama
Lần cập nhật cuối: 17-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Dịch thuật: Nguyễn Đạt Biên tập: mhuyền E/N: Vì một số vấn đề trong lúc edit mà size font ở các trang có phần khác nhau, thành thật xin lỗi mọi người! #TruyệnNhàTeam
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 47: Ác thú đại thúc ? 17-08-2019 06:44:54 Tải xuống
Chapter 46 17-08-2019 06:44:52 Tải xuống
Chapter 45 17-08-2019 06:44:49 Tải xuống
Chapter 44 17-08-2019 06:44:44 Tải xuống
Chapter 43 17-08-2019 06:44:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 11-05-2019 05:20:53 Tải xuống
Chapter 1 11-05-2019 05:20:57 Tải xuống
Chapter 2 11-05-2019 05:21:00 Tải xuống
Chapter 3 11-05-2019 05:21:03 Tải xuống
Chapter 4 11-05-2019 05:21:05 Tải xuống
Chapter 5 11-05-2019 05:21:08 Tải xuống
Chapter 6 11-05-2019 05:21:11 Tải xuống
Chapter 7 11-05-2019 05:21:14 Tải xuống
Chapter 8.1 11-05-2019 05:21:17 Tải xuống
Chapter 8.2 11-05-2019 05:21:20 Tải xuống
Chapter 9 11-05-2019 05:21:25 Tải xuống
Chapter 10 11-05-2019 05:21:28 Tải xuống
Chapter 11 11-05-2019 05:21:30 Tải xuống
Chapter 12 11-05-2019 05:21:33 Tải xuống
Chapter 13 11-05-2019 05:21:35 Tải xuống
Chapter 14 11-05-2019 05:21:42 Tải xuống
Chapter 15 11-05-2019 05:21:44 Tải xuống
Chapter 16 11-05-2019 05:21:47 Tải xuống
Chapter 17 11-05-2019 05:21:50 Tải xuống
Chapter 18 11-05-2019 05:21:53 Tải xuống
Chapter 19 11-05-2019 05:21:57 Tải xuống
Chapter 20 18-06-2019 23:54:41 Tải xuống
Chapter 21 18-06-2019 23:54:42 Tải xuống
Chapter 22 21-06-2019 17:00:57 Tải xuống
Chapter 23 26-06-2019 16:24:49 Tải xuống
Chapter 24 29-06-2019 09:31:29 Tải xuống
Chapter 25 30-06-2019 02:19:05 Tải xuống
Chapter 26 02-07-2019 02:18:15 Tải xuống
Chapter 27 04-07-2019 02:18:30 Tải xuống
Chapter 28 04-07-2019 02:18:34 Tải xuống
Chapter 29 04-07-2019 02:18:37 Tải xuống
Chapter 30 04-07-2019 14:36:32 Tải xuống
Chapter 31 07-07-2019 05:42:29 Tải xuống
Chapter 32 07-07-2019 05:42:33 Tải xuống
Chapter 33 08-07-2019 00:54:31 Tải xuống
Chapter 34 09-07-2019 17:24:35 Tải xuống
Chapter 35 12-07-2019 14:27:29 Tải xuống
Chapter 36 12-07-2019 14:27:33 Tải xuống
Chapter 37 17-08-2019 06:44:03 Tải xuống
Chapter 38 17-08-2019 06:44:10 Tải xuống
Chapter 39 17-08-2019 06:44:15 Tải xuống
Chapter 40 17-08-2019 06:44:21 Tải xuống
Chapter 41 17-08-2019 06:44:27 Tải xuống
Chapter 42 17-08-2019 06:44:34 Tải xuống
Chapter 43 17-08-2019 06:44:39 Tải xuống
Chapter 44 17-08-2019 06:44:44 Tải xuống
Chapter 45 17-08-2019 06:44:49 Tải xuống
Chapter 46 17-08-2019 06:44:52 Tải xuống
Chapter 47: Ác thú đại thúc ? 17-08-2019 06:44:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh