Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Xuyên Không , Đam Mỹ , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu... :v
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 86.6 30-11-2018 04:47:58 Tải xuống
Chapter 86.5 30-11-2018 04:47:57 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 04:47:56 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 04:47:56 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 04:47:54 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-05-2019 07:28:17 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 04:46:31 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:46:33 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:46:34 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:46:35 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 04:46:36 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 04:46:37 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 04:46:38 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 04:46:38 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 04:46:39 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 04:46:41 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 04:46:42 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 04:46:42 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 04:46:43 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 04:46:44 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 04:46:46 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 04:46:46 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 04:46:47 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 04:46:48 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 04:46:49 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 04:46:51 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 04:46:51 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 04:46:52 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 04:46:53 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 04:46:54 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 04:46:55 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 04:46:56 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 04:46:57 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 04:46:58 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 04:46:59 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 04:47:00 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 04:47:01 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 04:47:02 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 04:47:04 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 04:47:05 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 04:47:06 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 04:47:07 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 04:47:08 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 04:47:09 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 04:47:10 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 04:47:11 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 04:47:12 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 04:47:13 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 04:47:14 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 04:47:15 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 04:47:16 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 04:47:17 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 04:47:18 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 04:47:19 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 04:47:20 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 04:47:21 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 04:47:22 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 04:47:23 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 04:47:24 Tải xuống
Chapter 55 17-04-2019 10:36:12 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 04:47:26 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 04:47:27 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 04:47:28 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 04:47:29 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 04:47:30 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 04:47:31 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 04:47:32 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 04:47:33 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 04:47:34 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 04:47:35 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 04:47:36 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 04:47:37 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 04:47:38 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 04:47:39 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 04:47:40 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 04:47:41 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 04:47:42 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 04:47:44 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 04:47:45 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 04:47:45 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 04:47:46 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 04:47:47 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 04:47:48 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 04:47:50 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 04:47:51 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 04:47:52 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 04:47:52 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 04:47:55 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 04:47:54 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 04:47:56 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 04:47:56 Tải xuống
Chapter 86.5 30-11-2018 04:47:57 Tải xuống
Chapter 86.6 30-11-2018 04:47:58 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh