Loading...

Đầu Gấu Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , School Life , Đam Mỹ , Truyện Màu , , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 25-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đoc tên nhìn hình là biết rồi ^^
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 111 25-03-2020 19:05:18 Tải xuống
Chapter 110 25-03-2020 18:55:11 Tải xuống
Chapter 109 25-03-2020 18:43:01 Tải xuống
Chapter 108 25-03-2020 19:38:19 Tải xuống
Chapter 107 02-02-2020 19:16:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 26-04-2019 19:06:17 Tải xuống
Chapter 1 17-03-2019 17:03:51 Tải xuống
Chapter 2 18-03-2019 07:02:26 Tải xuống
Chapter 3 17-03-2019 20:03:57 Tải xuống
Chapter 4 18-03-2019 01:03:12 Tải xuống
Chapter 5 18-03-2019 01:04:42 Tải xuống
Chapter 6 17-03-2019 18:08:21 Tải xuống
Chapter 7 18-03-2019 07:02:23 Tải xuống
Chapter 7.5 17-03-2019 20:04:02 Tải xuống
Chapter 8 17-03-2019 21:05:00 Tải xuống
Chapter 9 17-03-2019 19:09:16 Tải xuống
Chapter 10 26-04-2019 20:07:00 Tải xuống
Chapter 11 26-04-2019 20:15:53 Tải xuống
Chapter 12 26-04-2019 20:50:30 Tải xuống
Chapter 13 18-03-2019 01:03:08 Tải xuống
Chapter 14 18-03-2019 01:04:51 Tải xuống
Chapter 15 18-03-2019 01:04:58 Tải xuống
Chapter 16 17-03-2019 20:04:18 Tải xuống
Chapter 17 15-07-2019 11:12:15 Tải xuống
Chapter 17.1 17-03-2019 21:04:48 Tải xuống
Chapter 17.2 18-03-2019 07:02:20 Tải xuống
Chapter 17.3: » Ngoại truyện. 17-03-2019 21:05:03 Tải xuống
Chapter 17.5 28-11-2018 21:50:15 Tải xuống
Chapter 18 15-07-2019 11:12:18 Tải xuống
Chapter 18.1 17-03-2019 21:05:23 Tải xuống
Chapter 18.2 17-03-2019 21:05:27 Tải xuống
Chapter 19 18-03-2019 01:05:03 Tải xuống
Chapter 20 17-03-2019 19:09:30 Tải xuống
Chapter 21 17-03-2019 21:05:31 Tải xuống
Chapter 22 17-03-2019 21:04:44 Tải xuống
Chapter 23 18-03-2019 01:03:05 Tải xuống
Chapter 24 18-03-2019 01:05:05 Tải xuống
Chapter 25 18-03-2019 01:05:21 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2019 01:05:26 Tải xuống
Chapter 27 17-03-2019 17:10:27 Tải xuống
Chapter 28 17-03-2019 18:09:05 Tải xuống
Chapter 29 18-03-2019 01:05:28 Tải xuống
Chapter 30 18-03-2019 07:02:14 Tải xuống
Chapter 31: 347078 18-04-2019 16:36:30 Tải xuống
Chapter 32 12-04-2019 18:15:35 Tải xuống
Chapter 32: Raw 25-03-2020 18:43:43 Tải xuống
Chapter 33 17-03-2019 14:06:27 Tải xuống
Chapter 34: Raw 17-03-2019 16:03:30 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2018 21:50:53 Tải xuống
Chapter 36 18-03-2019 01:03:02 Tải xuống
Chapter 37 18-03-2019 07:02:11 Tải xuống
Chapter 38 18-03-2019 01:05:41 Tải xuống
Chapter 39 18-03-2019 07:02:17 Tải xuống
Chapter 40 17-03-2019 21:04:15 Tải xuống
Chapter 41 17-03-2019 20:09:18 Tải xuống
Chapter 42 18-03-2019 07:04:05 Tải xuống
Chapter 43 18-03-2019 01:06:10 Tải xuống
Chapter 44 17-03-2019 18:02:35 Tải xuống
Chapter 45 17-03-2019 20:09:24 Tải xuống
Chapter 46 17-03-2019 20:09:27 Tải xuống
Chapter 47 17-03-2019 19:09:58 Tải xuống
Chapter 48 18-03-2019 13:05:02 Tải xuống
Chapter 49 17-03-2019 20:09:30 Tải xuống
Chapter 50 17-03-2019 19:02:57 Tải xuống
Chapter 51 18-03-2019 07:02:08 Tải xuống
Chapter 52 18-03-2019 13:05:06 Tải xuống
Chapter 53 18-03-2019 13:05:09 Tải xuống
Chapter 53.5: - Extra 18-03-2019 15:10:45 Tải xuống
Chapter 54 18-03-2019 13:05:12 Tải xuống
Chapter 55 18-03-2019 13:05:15 Tải xuống
Chapter 56 17-03-2019 21:04:33 Tải xuống
Chapter 57: 380070 18-03-2019 01:02:59 Tải xuống
Chapter 58 18-03-2019 13:04:58 Tải xuống
Chapter 59 13-05-2019 22:48:17 Tải xuống
Chapter 60 28-05-2019 11:01:28 Tải xuống
Chapter 60: - Xem tại truyentranh8 để ủng hộ nhóm dịch sớm cập nhật chap mới. 13-05-2019 23:06:10 Tải xuống
Chapter 61 28-05-2019 13:02:19 Tải xuống
Chapter 61: - Xem tại TT8 để nhanh có chap mới. 18-05-2019 14:54:08 Tải xuống
Chapter 62 28-05-2019 11:01:36 Tải xuống
Chapter 62: - Xem tại truyentranh8 để ủng hộ nhóm dịch sớm cập nhật chap mới. 28-05-2019 17:13:13 Tải xuống
Chapter 63 22-06-2019 18:00:15 Tải xuống
Chapter 64 22-06-2019 18:00:20 Tải xuống
Chapter 65 30-06-2019 11:06:12 Tải xuống
Chapter 66 30-06-2019 11:06:16 Tải xuống
Chapter 67 07-07-2019 22:54:23 Tải xuống
Chapter 68 07-07-2019 23:12:11 Tải xuống
Chapter 69 15-07-2019 10:54:06 Tải xuống
Chapter 70 15-07-2019 11:00:09 Tải xuống
Chapter 71 24-07-2019 13:03:54 Tải xuống
Chapter 72 02-08-2019 18:06:25 Tải xuống
Chapter 73 17-10-2019 21:37:14 Tải xuống
Chapter 74 17-10-2019 21:37:01 Tải xuống
Chapter 75 17-10-2019 21:43:14 Tải xuống
Chapter 76 20-10-2019 20:10:37 Tải xuống
Chapter 77 20-10-2019 20:09:55 Tải xuống
Chapter 78 20-10-2019 20:23:26 Tải xuống
Chapter 79 22-10-2019 17:49:58 Tải xuống
Chapter 80 22-10-2019 17:49:22 Tải xuống
Chapter 81 24-10-2019 16:49:21 Tải xuống
Chapter 82 24-10-2019 16:48:54 Tải xuống
Chapter 83 31-10-2019 17:49:22 Tải xuống
Chapter 84 31-10-2019 17:48:57 Tải xuống
Chapter 85 31-10-2019 18:28:19 Tải xuống
Chapter 86 06-11-2019 22:05:13 Tải xuống
Chapter 87 06-11-2019 22:08:54 Tải xuống
Chapter 88 06-11-2019 22:20:20 Tải xuống
Chapter 89 06-11-2019 22:08:06 Tải xuống
Chapter 90 06-11-2019 22:07:16 Tải xuống
Chapter 91 26-11-2019 19:48:13 Tải xuống
Chapter 92 26-11-2019 19:58:30 Tải xuống
Chapter 93 26-11-2019 19:50:22 Tải xuống
Chapter 94 26-11-2019 19:59:12 Tải xuống
Chapter 95 26-11-2019 19:54:42 Tải xuống
Chapter 96 19-01-2020 10:44:27 Tải xuống
Chapter 97 19-01-2020 10:43:42 Tải xuống
Chapter 98 19-01-2020 10:43:14 Tải xuống
Chapter 99 19-01-2020 10:55:15 Tải xuống
Chapter 100 19-01-2020 10:54:44 Tải xuống
Chapter 101 02-02-2020 18:49:16 Tải xuống
Chapter 102 02-02-2020 19:08:54 Tải xuống
Chapter 103 02-02-2020 19:19:12 Tải xuống
Chapter 104 02-02-2020 19:07:55 Tải xuống
Chapter 105 02-02-2020 19:07:14 Tải xuống
Chapter 106 02-02-2020 19:06:17 Tải xuống
Chapter 107 02-02-2020 19:16:15 Tải xuống
Chapter 108 25-03-2020 19:38:19 Tải xuống
Chapter 109 25-03-2020 18:43:01 Tải xuống
Chapter 110 25-03-2020 18:55:11 Tải xuống
Chapter 111 25-03-2020 19:05:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh