Loading...

Đại Giá Thừa Tướng

Tác giả: Vạn tượng công tác thất
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Đam Mỹ , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 21-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không ? lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 125 21-08-2019 17:42:17 Tải xuống
Chapter 124 18-08-2019 22:06:46 Tải xuống
Chapter 123 07-08-2019 16:06:23 Tải xuống
Chapter 122 31-07-2019 13:24:51 Tải xuống
Chapter 121 30-07-2019 10:07:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-05-2019 08:04:35 Tải xuống
Chapter 1 24-01-2019 21:00:01 Tải xuống
Chapter 2 24-01-2019 21:00:07 Tải xuống
Chapter 3 24-01-2019 21:00:12 Tải xuống
Chapter 4 24-01-2019 21:00:18 Tải xuống
Chapter 5 24-01-2019 21:00:25 Tải xuống
Chapter 6 24-01-2019 21:00:30 Tải xuống
Chapter 7 24-01-2019 21:00:36 Tải xuống
Chapter 8 24-01-2019 21:00:42 Tải xuống
Chapter 9 24-01-2019 21:00:48 Tải xuống
Chapter 10 24-01-2019 21:00:55 Tải xuống
Chapter 11 24-01-2019 21:01:02 Tải xuống
Chapter 12 24-01-2019 21:01:08 Tải xuống
Chapter 13 24-01-2019 21:01:13 Tải xuống
Chapter 14 24-01-2019 21:01:20 Tải xuống
Chapter 15 24-01-2019 21:01:25 Tải xuống
Chapter 16 24-01-2019 21:01:33 Tải xuống
Chapter 17 24-01-2019 21:01:37 Tải xuống
Chapter 18 24-01-2019 21:01:43 Tải xuống
Chapter 19 24-01-2019 21:01:50 Tải xuống
Chapter 20 24-01-2019 21:01:55 Tải xuống
Chapter 21 24-01-2019 21:02:02 Tải xuống
Chapter 22 24-01-2019 21:02:08 Tải xuống
Chapter 23 24-01-2019 21:02:13 Tải xuống
Chapter 24 24-01-2019 21:02:20 Tải xuống
Chapter 25 24-01-2019 21:02:26 Tải xuống
Chapter 26 24-01-2019 21:02:32 Tải xuống
Chapter 27 24-01-2019 21:02:37 Tải xuống
Chapter 28 24-01-2019 21:02:43 Tải xuống
Chapter 29 24-01-2019 21:02:49 Tải xuống
Chapter 30 24-01-2019 21:02:55 Tải xuống
Chapter 31 24-01-2019 21:03:01 Tải xuống
Chapter 32 24-01-2019 21:03:06 Tải xuống
Chapter 33 24-01-2019 21:03:13 Tải xuống
Chapter 34 24-01-2019 21:03:19 Tải xuống
Chapter 35 24-01-2019 21:03:24 Tải xuống
Chapter 36 24-01-2019 21:03:31 Tải xuống
Chapter 37 24-01-2019 21:03:37 Tải xuống
Chapter 38 24-01-2019 21:03:43 Tải xuống
Chapter 39 24-01-2019 21:03:49 Tải xuống
Chapter 40 24-01-2019 21:03:54 Tải xuống
Chapter 41 24-01-2019 21:04:00 Tải xuống
Chapter 42 24-01-2019 21:04:07 Tải xuống
Chapter 43 24-01-2019 21:04:14 Tải xuống
Chapter 44 24-01-2019 21:04:19 Tải xuống
Chapter 45 24-01-2019 21:04:25 Tải xuống
Chapter 46 24-01-2019 21:04:31 Tải xuống
Chapter 47 24-01-2019 21:04:37 Tải xuống
Chapter 48 24-01-2019 21:04:43 Tải xuống
Chapter 48.5: Ngoại truyện 24-01-2019 21:04:48 Tải xuống
Chapter 49 24-01-2019 21:04:55 Tải xuống
Chapter 50 24-01-2019 21:05:01 Tải xuống
Chapter 51 24-01-2019 21:05:07 Tải xuống
Chapter 52 24-01-2019 21:05:13 Tải xuống
Chapter 53 24-01-2019 21:05:19 Tải xuống
Chapter 54 24-01-2019 21:05:25 Tải xuống
Chapter 55 24-01-2019 21:05:31 Tải xuống
Chapter 56 24-01-2019 21:05:37 Tải xuống
Chapter 57 24-01-2019 21:05:44 Tải xuống
Chapter 58 24-01-2019 21:05:49 Tải xuống
Chapter 59 24-01-2019 21:05:55 Tải xuống
Chapter 60 24-01-2019 21:06:01 Tải xuống
Chapter 61 24-01-2019 21:06:07 Tải xuống
Chapter 62 24-01-2019 21:06:12 Tải xuống
Chapter 63 24-01-2019 21:06:18 Tải xuống
Chapter 64 24-01-2019 21:06:25 Tải xuống
Chapter 65 24-01-2019 21:06:30 Tải xuống
Chapter 66 24-01-2019 21:06:37 Tải xuống
Chapter 67 24-01-2019 21:06:43 Tải xuống
Chapter 68 24-01-2019 21:06:50 Tải xuống
Chapter 69 24-01-2019 21:06:56 Tải xuống
Chapter 70 24-01-2019 21:07:00 Tải xuống
Chapter 71 24-01-2019 21:07:07 Tải xuống
Chapter 72 24-01-2019 21:07:13 Tải xuống
Chapter 73 24-01-2019 21:07:19 Tải xuống
Chapter 74 24-01-2019 21:07:24 Tải xuống
Chapter 75 24-01-2019 21:07:30 Tải xuống
Chapter 76 24-01-2019 21:07:36 Tải xuống
Chapter 77 24-01-2019 21:07:43 Tải xuống
Chapter 78 24-01-2019 21:07:49 Tải xuống
Chapter 79 24-01-2019 21:07:55 Tải xuống
Chapter 79.2 24-01-2019 21:08:01 Tải xuống
Chapter 80 24-01-2019 21:08:07 Tải xuống
Chapter 81 24-01-2019 21:08:14 Tải xuống
Chapter 82 24-01-2019 21:08:19 Tải xuống
Chapter 83 24-01-2019 21:08:25 Tải xuống
Chapter 84 24-01-2019 21:08:31 Tải xuống
Chapter 85 24-01-2019 21:08:36 Tải xuống
Chapter 86 24-01-2019 21:08:45 Tải xuống
Chapter 87 24-01-2019 21:08:49 Tải xuống
Chapter 88 24-01-2019 21:08:54 Tải xuống
Chapter 89 24-01-2019 21:09:01 Tải xuống
Chapter 90 24-01-2019 21:09:08 Tải xuống
Chapter 91 24-01-2019 21:09:13 Tải xuống
Chapter 92 24-01-2019 21:09:19 Tải xuống
Chapter 93 24-01-2019 21:09:25 Tải xuống
Chapter 94 24-01-2019 21:09:31 Tải xuống
Chapter 95 24-01-2019 21:09:37 Tải xuống
Chapter 96 24-01-2019 21:09:42 Tải xuống
Chapter 97 30-01-2019 22:52:12 Tải xuống
Chapter 98 07-03-2019 08:00:15 Tải xuống
Chapter 99 07-03-2019 08:00:18 Tải xuống
Chapter 100 07-03-2019 08:00:21 Tải xuống
Chapter 101 29-05-2019 11:14:34 Tải xuống
Chapter 102 07-03-2019 08:00:27 Tải xuống
Chapter 103 29-05-2019 11:03:34 Tải xuống
Chapter 104 29-05-2019 11:14:37 Tải xuống
Chapter 105 29-05-2019 11:14:40 Tải xuống
Chapter 106 29-05-2019 11:14:42 Tải xuống
Chapter 107 29-05-2019 11:14:46 Tải xuống
Chapter 108 29-05-2019 11:14:49 Tải xuống
Chapter 109 29-05-2019 11:14:51 Tải xuống
Chapter 110 29-05-2019 11:14:55 Tải xuống
Chapter 111 09-06-2019 16:36:14 Tải xuống
Chapter 112 09-06-2019 16:36:14 Tải xuống
Chapter 113 19-06-2019 13:24:45 Tải xuống
Chapter 114 19-06-2019 13:24:47 Tải xuống
Chapter 115 24-06-2019 02:18:45 Tải xuống
Chapter 116 24-06-2019 02:18:47 Tải xuống
Chapter 117 24-06-2019 02:18:50 Tải xuống
Chapter 118 02-07-2019 22:30:19 Tải xuống
Chapter 119 14-07-2019 11:00:49 Tải xuống
Chapter 120 30-07-2019 08:01:22 Tải xuống
Chapter 121 30-07-2019 10:07:24 Tải xuống
Chapter 122 31-07-2019 13:24:51 Tải xuống
Chapter 123 07-08-2019 16:06:23 Tải xuống
Chapter 124 18-08-2019 22:06:46 Tải xuống
Chapter 125 21-08-2019 17:42:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh