Loading...

Ám luyến thành hôn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 06-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một hồi chia tay, Lý Tử Mặc cắt đi mái tóc dài, cắt luôn kỉ niệm 4 năm qua. Một hồi say rượu, thì lại nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn! Đối phương còn là một ông già 30 tuổi! Hôn nhân này bắt buộc phải li rồi! Ngày thứ 2 lại phát hiện anh ta là giáo sư mới đến của trường! Sau khi Lý Tử Mặc bị vị giáo sư mới này kéo vào phòng làm việc, nước mắt lưng tròng nói “ giáo sư Cố, anh muốn làm gì?” vị giáo sư Cố hóa sói ghé sát bên tai cô cười cười, “em, nói, xem?”
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 101 06-06-2019 12:30:18 Tải xuống
Chapter 100 05-06-2019 11:54:14 Tải xuống
Chapter 99 01-06-2019 23:00:17 Tải xuống
Chapter 98 30-05-2019 22:34:05 Tải xuống
Chapter 97 29-05-2019 07:31:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-01-2019 04:38:12 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 04:38:15 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 04:38:18 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 04:38:22 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 04:38:24 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 04:38:27 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 04:38:30 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 04:38:33 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 04:38:36 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 04:38:39 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2019 04:38:42 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 04:38:45 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 04:38:48 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 04:38:51 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 04:38:54 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 04:38:57 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 04:39:00 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 04:39:03 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 04:39:07 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 04:39:10 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 04:39:13 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 04:39:15 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 04:39:19 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 04:39:22 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 04:39:24 Tải xuống
Chapter 25.5 04-01-2019 04:39:27 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 04:39:30 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 04:39:33 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 04:39:37 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 04:39:40 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 04:39:43 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 04:39:46 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 04:39:49 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 04:39:52 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 04:39:55 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 04:39:57 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 04:40:02 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 04:40:04 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 04:40:06 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 04:40:09 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 04:40:13 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 04:40:15 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 04:40:19 Tải xuống
Chapter 43 04-01-2019 04:40:21 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 04:40:25 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 04:40:27 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 04:40:31 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 04:40:34 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 04:40:36 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 04:40:39 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 04:40:43 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 04:40:46 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 04:40:49 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 04:40:52 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 04:40:55 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 04:41:02 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 04:41:04 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 04:41:04 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 04:41:07 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 04:41:10 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 11:46:22 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 11:46:25 Tải xuống
Chapter 62 18-01-2019 13:16:10 Tải xuống
Chapter 63 18-01-2019 13:16:13 Tải xuống
Chapter 64 18-01-2019 13:16:16 Tải xuống
Chapter 65 25-03-2019 04:12:09 Tải xuống
Chapter 66 25-03-2019 04:12:12 Tải xuống
Chapter 67 25-03-2019 04:12:15 Tải xuống
Chapter 68 25-03-2019 04:12:19 Tải xuống
Chapter 69 25-03-2019 04:12:21 Tải xuống
Chapter 70 25-03-2019 04:12:24 Tải xuống
Chapter 71 25-03-2019 04:12:27 Tải xuống
Chapter 72 25-03-2019 04:12:30 Tải xuống
Chapter 73 25-03-2019 04:12:33 Tải xuống
Chapter 74 25-03-2019 04:12:36 Tải xuống
Chapter 75 25-03-2019 04:12:39 Tải xuống
Chapter 76 25-03-2019 04:12:42 Tải xuống
Chapter 77 25-03-2019 04:12:45 Tải xuống
Chapter 78 25-03-2019 04:12:48 Tải xuống
Chapter 79 03-04-2019 08:14:52 Tải xuống
Chapter 80 08-05-2019 20:12:47 Tải xuống
Chapter 81 08-05-2019 20:01:01 Tải xuống
Chapter 82 08-05-2019 19:18:46 Tải xuống
Chapter 83 09-05-2019 07:02:36 Tải xuống
Chapter 84 09-05-2019 00:02:14 Tải xuống
Chapter 85 08-05-2019 20:12:51 Tải xuống
Chapter 86 09-05-2019 00:06:35 Tải xuống
Chapter 87 09-05-2019 00:06:39 Tải xuống
Chapter 88 09-05-2019 07:06:35 Tải xuống
Chapter 89 09-05-2019 07:06:39 Tải xuống
Chapter 90 08-05-2019 16:30:58 Tải xuống
Chapter 91 09-05-2019 07:02:33 Tải xuống
Chapter 92 08-05-2019 19:00:47 Tải xuống
Chapter 93 09-05-2019 07:06:42 Tải xuống
Chapter 94 29-05-2019 14:04:25 Tải xuống
Chapter 95 29-05-2019 14:04:43 Tải xuống
Chapter 96 29-05-2019 14:04:46 Tải xuống
Chapter 97 29-05-2019 07:31:31 Tải xuống
Chapter 98 30-05-2019 22:34:05 Tải xuống
Chapter 99 01-06-2019 23:00:17 Tải xuống
Chapter 100 05-06-2019 11:54:14 Tải xuống
Chapter 101 06-06-2019 12:30:18 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh