Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 23-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 255 23-01-2021 06:08:32 Tải xuống
Chapter 254 19-01-2021 22:00:28 Tải xuống
Chapter 253 15-01-2021 18:42:10 Tải xuống
Chapter 252 12-01-2021 18:48:22 Tải xuống
Chapter 251 09-01-2021 08:36:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-09-2020 11:46:07 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 11:34:27 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 02:03:31 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 02:03:33 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 02:03:36 Tải xuống
Chapter 6 23-11-2020 08:57:00 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 02:03:42 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 02:03:45 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 02:03:48 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 02:03:52 Tải xuống
Chapter 11 08-05-2019 01:18:09 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 02:03:57 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 02:04:00 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 02:04:03 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 02:04:07 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 02:04:09 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 02:04:13 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 02:04:15 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 02:04:19 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 02:04:22 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 02:04:25 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 02:04:28 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 02:04:30 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 02:04:34 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 02:04:38 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 02:04:41 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 02:04:43 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 02:04:47 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 02:04:49 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 02:04:53 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 02:04:56 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 02:04:58 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 02:05:01 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 02:05:04 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 02:05:07 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 02:05:11 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 02:05:13 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 02:05:16 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 02:05:19 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 02:05:21 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 02:05:24 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 02:05:27 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 11:34:23 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 02:05:33 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 11:34:22 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 02:05:39 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 02:05:45 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 02:05:46 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 02:05:48 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 02:05:51 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 02:05:54 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 02:05:57 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 02:06:00 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 02:06:03 Tải xuống
Chapter 54: video 28-11-2018 18:53:56 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 02:06:07 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 02:06:09 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 02:06:12 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 02:06:15 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 02:06:18 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 02:06:21 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 02:06:24 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 02:06:27 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 02:06:31 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 02:06:33 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 02:06:36 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 02:06:39 Tải xuống
Chapter 67 26-09-2020 11:45:55 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 02:06:45 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 02:06:48 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 02:06:51 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 02:06:55 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 02:06:57 Tải xuống
Chapter 73 04-01-2019 02:07:00 Tải xuống
Chapter 74 04-01-2019 02:07:04 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 02:07:06 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 02:07:09 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 02:07:12 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 02:07:16 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 02:07:19 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 02:07:22 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 02:07:25 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 02:07:28 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 02:07:30 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 02:07:34 Tải xuống
Chapter 84: video 26-12-2018 15:02:38 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 02:07:36 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 02:07:40 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 02:07:43 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 02:07:45 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 02:07:49 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 02:07:52 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 02:07:54 Tải xuống
Chapter 92 26-09-2020 11:34:20 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 16:20:09 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 15:36:51 Tải xuống
Chapter 95 06-01-2019 20:17:48 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 22:02:24 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 22:02:27 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 17:02:04 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2019 01:58:12 Tải xuống
Chapter 100 13-01-2019 01:58:15 Tải xuống
Chapter 101 13-01-2019 01:58:17 Tải xuống
Chapter 102 19-01-2019 06:22:09 Tải xuống
Chapter 103 19-01-2019 06:22:12 Tải xuống
Chapter 104 21-01-2019 16:40:09 Tải xuống
Chapter 105 21-01-2019 16:40:12 Tải xuống
Chapter 106 26-03-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 107 26-03-2019 20:00:20 Tải xuống
Chapter 108 26-03-2019 20:00:23 Tải xuống
Chapter 109 26-03-2019 20:00:25 Tải xuống
Chapter 110 26-03-2019 20:00:29 Tải xuống
Chapter 111 26-03-2019 20:00:33 Tải xuống
Chapter 112 26-09-2020 11:45:56 Tải xuống
Chapter 113 26-03-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 114 03-04-2019 08:15:11 Tải xuống
Chapter 115 09-05-2019 00:05:19 Tải xuống
Chapter 116 09-05-2019 00:05:58 Tải xuống
Chapter 117 08-05-2019 19:09:51 Tải xuống
Chapter 118 08-05-2019 19:04:42 Tải xuống
Chapter 119 10-05-2019 08:00:26 Tải xuống
Chapter 120 26-09-2020 11:34:16 Tải xuống
Chapter 121 26-09-2020 11:34:15 Tải xuống
Chapter 122 26-09-2020 11:34:06 Tải xuống
Chapter 123 26-09-2020 11:34:06 Tải xuống
Chapter 124 26-09-2020 11:45:49 Tải xuống
Chapter 125 26-09-2020 11:45:44 Tải xuống
Chapter 126 26-09-2020 11:33:56 Tải xuống
Chapter 127 26-09-2020 11:45:39 Tải xuống
Chapter 128 26-09-2020 11:33:53 Tải xuống
Chapter 129 26-09-2020 11:33:46 Tải xuống
Chapter 130 26-09-2020 11:33:45 Tải xuống
Chapter 131 26-09-2020 11:33:04 Tải xuống
Chapter 132 26-09-2020 11:33:05 Tải xuống
Chapter 133 26-09-2020 11:45:34 Tải xuống
Chapter 134 26-09-2020 11:32:57 Tải xuống
Chapter 135 26-09-2020 11:32:54 Tải xuống
Chapter 136 26-09-2020 11:32:51 Tải xuống
Chapter 137 26-09-2020 11:32:48 Tải xuống
Chapter 138 26-09-2020 11:32:46 Tải xuống
Chapter 139 26-09-2020 11:32:41 Tải xuống
Chapter 140 26-09-2020 11:32:42 Tải xuống
Chapter 141 26-09-2020 11:45:31 Tải xuống
Chapter 142 26-09-2020 11:32:35 Tải xuống
Chapter 143 26-09-2020 11:32:33 Tải xuống
Chapter 144 26-09-2020 11:45:26 Tải xuống
Chapter 145 26-09-2020 11:32:27 Tải xuống
Chapter 146 26-09-2020 11:32:27 Tải xuống
Chapter 147 26-09-2020 11:32:22 Tải xuống
Chapter 148 26-09-2020 11:45:22 Tải xuống
Chapter 149 26-09-2020 11:32:19 Tải xuống
Chapter 150 26-09-2020 11:45:19 Tải xuống
Chapter 151 26-09-2020 11:32:14 Tải xuống
Chapter 152 26-09-2020 11:32:12 Tải xuống
Chapter 153 26-09-2020 11:32:08 Tải xuống
Chapter 154 26-09-2020 11:32:07 Tải xuống
Chapter 155 26-09-2020 11:43:06 Tải xuống
Chapter 156 26-09-2020 11:32:03 Tải xuống
Chapter 157 26-09-2020 11:31:59 Tải xuống
Chapter 158 26-09-2020 11:31:57 Tải xuống
Chapter 159 26-09-2020 11:31:54 Tải xuống
Chapter 160 26-09-2020 11:31:53 Tải xuống
Chapter 161 26-09-2020 11:31:50 Tải xuống
Chapter 162 26-09-2020 11:31:49 Tải xuống
Chapter 163 26-09-2020 11:31:44 Tải xuống
Chapter 164 26-09-2020 11:31:45 Tải xuống
Chapter 165 26-09-2020 11:31:39 Tải xuống
Chapter 166 26-09-2020 11:31:39 Tải xuống
Chapter 167 26-09-2020 11:31:34 Tải xuống
Chapter 168 26-09-2020 11:31:34 Tải xuống
Chapter 169 26-09-2020 11:43:04 Tải xuống
Chapter 170 26-09-2020 11:31:28 Tải xuống
Chapter 171 26-09-2020 11:31:28 Tải xuống
Chapter 172 26-09-2020 11:31:22 Tải xuống
Chapter 173 26-09-2020 11:31:22 Tải xuống
Chapter 174 26-09-2020 11:31:17 Tải xuống
Chapter 175 26-09-2020 11:31:17 Tải xuống
Chapter 176 26-09-2020 11:31:12 Tải xuống
Chapter 177 26-09-2020 11:31:12 Tải xuống
Chapter 178 26-09-2020 11:31:07 Tải xuống
Chapter 179 26-09-2020 11:31:08 Tải xuống
Chapter 180 26-09-2020 11:54:18 Tải xuống
Chapter 181 26-09-2020 11:31:02 Tải xuống
Chapter 182 26-09-2020 11:30:59 Tải xuống
Chapter 183 26-09-2020 11:30:57 Tải xuống
Chapter 184 26-09-2020 11:30:55 Tải xuống
Chapter 185 26-09-2020 11:30:51 Tải xuống
Chapter 186 26-09-2020 11:30:48 Tải xuống
Chapter 187 26-09-2020 11:30:45 Tải xuống
Chapter 188 26-09-2020 11:30:43 Tải xuống
Chapter 189 26-09-2020 11:30:41 Tải xuống
Chapter 190 26-09-2020 11:43:00 Tải xuống
Chapter 191 26-09-2020 11:42:56 Tải xuống
Chapter 192 26-09-2020 11:30:06 Tải xuống
Chapter 193 26-09-2020 11:30:02 Tải xuống
Chapter 194 26-09-2020 11:29:59 Tải xuống
Chapter 195 26-09-2020 11:29:57 Tải xuống
Chapter 196 26-09-2020 11:29:54 Tải xuống
Chapter 197 26-09-2020 11:29:51 Tải xuống
Chapter 198 26-09-2020 11:42:53 Tải xuống
Chapter 199 26-09-2020 11:29:46 Tải xuống
Chapter 200 26-09-2020 11:29:44 Tải xuống
Chapter 201 26-09-2020 11:29:41 Tải xuống
Chapter 202 26-09-2020 11:29:38 Tải xuống
Chapter 203 26-09-2020 11:42:51 Tải xuống
Chapter 204 26-09-2020 11:29:35 Tải xuống
Chapter 205 26-09-2020 11:29:30 Tải xuống
Chapter 206 26-09-2020 11:29:30 Tải xuống
Chapter 207 26-09-2020 11:42:45 Tải xuống
Chapter 208 26-09-2020 11:42:41 Tải xuống
Chapter 209 26-09-2020 11:29:25 Tải xuống
Chapter 210 26-09-2020 11:29:19 Tải xuống
Chapter 211 26-09-2020 11:29:19 Tải xuống
Chapter 212 26-09-2020 11:29:01 Tải xuống
Chapter 213 26-09-2020 11:29:01 Tải xuống
Chapter 214 26-09-2020 11:41:39 Tải xuống
Chapter 215 26-09-2020 11:41:35 Tải xuống
Chapter 216 26-09-2020 11:28:54 Tải xuống
Chapter 217 22-09-2020 17:57:42 Tải xuống
Chapter 218 22-09-2020 17:57:32 Tải xuống
Chapter 219 22-09-2020 17:56:55 Tải xuống
Chapter 220 22-09-2020 18:09:40 Tải xuống
Chapter 221 25-09-2020 19:43:01 Tải xuống
Chapter 222 29-09-2020 19:48:17 Tải xuống
Chapter 223 02-10-2020 19:12:17 Tải xuống
Chapter 224 02-12-2020 14:01:22 Tải xuống
Chapter 225 02-12-2020 10:44:03 Tải xuống
Chapter 226 02-12-2020 10:44:05 Tải xuống
Chapter 227 02-12-2020 10:43:57 Tải xuống
Chapter 228 02-12-2020 14:01:16 Tải xuống
Chapter 229 02-12-2020 10:43:51 Tải xuống
Chapter 230 02-12-2020 10:43:57 Tải xuống
Chapter 231 02-12-2020 10:43:47 Tải xuống
Chapter 232 02-12-2020 14:01:16 Tải xuống
Chapter 233 02-12-2020 10:43:46 Tải xuống
Chapter 234 02-12-2020 10:43:41 Tải xuống
Chapter 235 02-12-2020 10:43:41 Tải xuống
Chapter 236 02-12-2020 10:43:35 Tải xuống
Chapter 237 02-12-2020 13:57:07 Tải xuống
Chapter 238 02-12-2020 10:43:35 Tải xuống
Chapter 239 02-12-2020 10:43:30 Tải xuống
Chapter 240 02-12-2020 05:54:11 Tải xuống
Chapter 241 05-12-2020 22:30:22 Tải xuống
Chapter 242 13-12-2020 06:27:19 Tải xuống
Chapter 243 13-12-2020 06:04:50 Tải xuống
Chapter 244 16-12-2020 10:24:14 Tải xuống
Chapter 245 19-12-2020 15:30:31 Tải xuống
Chapter 246 23-12-2020 06:36:28 Tải xuống
Chapter 247 25-12-2020 22:06:20 Tải xuống
Chapter 248 30-12-2020 06:30:29 Tải xuống
Chapter 249 04-01-2021 22:42:46 Tải xuống
Chapter 250 06-01-2021 05:30:30 Tải xuống
Chapter 251 09-01-2021 08:36:11 Tải xuống
Chapter 252 12-01-2021 18:48:22 Tải xuống
Chapter 253 15-01-2021 18:42:10 Tải xuống
Chapter 254 19-01-2021 22:00:28 Tải xuống
Chapter 255 23-01-2021 06:08:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh