Loading...

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 09-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 139 09-09-2019 19:16:45 Tải xuống
Chapter 138 07-09-2019 19:12:16 Tải xuống
Chapter 137 25-08-2019 17:14:33 Tải xuống
Chapter 136 25-08-2019 17:14:31 Tải xuống
Chapter 135 25-08-2019 17:14:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-07-2019 21:20:04 Tải xuống
Chapter 2 04-07-2019 21:14:27 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 02:03:31 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 02:03:33 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 02:03:36 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 02:03:39 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 02:03:42 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 02:03:45 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 02:03:48 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 02:03:52 Tải xuống
Chapter 11 08-05-2019 01:18:09 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 02:03:57 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 02:04:00 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 02:04:03 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 02:04:07 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 02:04:09 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 02:04:13 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 02:04:15 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 02:04:19 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 02:04:22 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 02:04:25 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 02:04:28 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 02:04:30 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 02:04:34 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 02:04:38 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 02:04:41 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 02:04:43 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 02:04:47 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 02:04:49 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 02:04:53 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 02:04:56 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 02:04:58 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 02:05:01 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 02:05:04 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 02:05:07 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 02:05:11 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 02:05:13 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 02:05:16 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 02:05:19 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 02:05:21 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 02:05:24 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 02:05:27 Tải xuống
Chapter 43 14-08-2019 20:34:46 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 02:05:33 Tải xuống
Chapter 45 04-07-2019 13:38:07 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 02:05:39 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 02:05:45 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 02:05:46 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 02:05:48 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 02:05:51 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 02:05:54 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 02:05:57 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 02:06:00 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 02:06:03 Tải xuống
Chapter 54: video 28-11-2018 18:53:56 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 02:06:07 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 02:06:09 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 02:06:12 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 02:06:15 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 02:06:18 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 02:06:21 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 02:06:24 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 02:06:27 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 02:06:31 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 02:06:33 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 02:06:36 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 02:06:39 Tải xuống
Chapter 67 07-07-2019 23:07:05 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 02:06:45 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 02:06:48 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 02:06:51 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 02:06:55 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 02:06:57 Tải xuống
Chapter 73 04-01-2019 02:07:00 Tải xuống
Chapter 74 04-01-2019 02:07:04 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 02:07:06 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 02:07:09 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 02:07:12 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 02:07:16 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 02:07:19 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 02:07:22 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 02:07:25 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 02:07:28 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 02:07:30 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 02:07:34 Tải xuống
Chapter 84: video 26-12-2018 15:02:38 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 02:07:36 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 02:07:40 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 02:07:43 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 02:07:45 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 02:07:49 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 02:07:52 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 02:07:54 Tải xuống
Chapter 92 07-07-2019 23:57:01 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 16:20:09 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 15:36:51 Tải xuống
Chapter 95 06-01-2019 20:17:48 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 22:02:24 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 22:02:27 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 17:02:04 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2019 01:58:12 Tải xuống
Chapter 100 13-01-2019 01:58:15 Tải xuống
Chapter 101 13-01-2019 01:58:17 Tải xuống
Chapter 102 19-01-2019 06:22:09 Tải xuống
Chapter 103 19-01-2019 06:22:12 Tải xuống
Chapter 104 21-01-2019 16:40:09 Tải xuống
Chapter 105 21-01-2019 16:40:12 Tải xuống
Chapter 106 26-03-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 107 26-03-2019 20:00:20 Tải xuống
Chapter 108 26-03-2019 20:00:23 Tải xuống
Chapter 109 26-03-2019 20:00:25 Tải xuống
Chapter 110 26-03-2019 20:00:29 Tải xuống
Chapter 111 26-03-2019 20:00:33 Tải xuống
Chapter 112 04-07-2019 16:57:38 Tải xuống
Chapter 113 26-03-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 114 03-04-2019 08:15:11 Tải xuống
Chapter 115 09-05-2019 00:05:19 Tải xuống
Chapter 116 09-05-2019 00:05:58 Tải xuống
Chapter 117 08-05-2019 19:09:51 Tải xuống
Chapter 118 08-05-2019 19:04:42 Tải xuống
Chapter 119 10-05-2019 08:00:26 Tải xuống
Chapter 120 08-07-2019 23:18:22 Tải xuống
Chapter 121 02-07-2019 18:00:50 Tải xuống
Chapter 122 13-07-2019 12:06:23 Tải xuống
Chapter 123 23-08-2019 21:22:32 Tải xuống
Chapter 124 25-08-2019 17:13:57 Tải xuống
Chapter 125 25-08-2019 17:13:58 Tải xuống
Chapter 126 25-08-2019 17:14:02 Tải xuống
Chapter 127 25-08-2019 17:14:04 Tải xuống
Chapter 128 25-08-2019 17:14:08 Tải xuống
Chapter 129 25-08-2019 17:14:10 Tải xuống
Chapter 130 25-08-2019 17:14:12 Tải xuống
Chapter 131 25-08-2019 17:14:16 Tải xuống
Chapter 132 25-08-2019 17:14:19 Tải xuống
Chapter 133 25-08-2019 17:14:22 Tải xuống
Chapter 134 25-08-2019 17:14:25 Tải xuống
Chapter 135 25-08-2019 17:14:27 Tải xuống
Chapter 136 25-08-2019 17:14:31 Tải xuống
Chapter 137 25-08-2019 17:14:33 Tải xuống
Chapter 138 07-09-2019 19:12:16 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2019 19:16:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh