Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Shoujo , Romance , Manhua , Comedy , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng cười ngây ngô, Chỉ huy tiên sinh, ngài quen trâu già gặm cỏ non rồi phải không ? Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ứng dưới thân mình nói : lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ, Ừm, lão tử chỉ ăn thịt, hơn nữa chuyên ăn những miếng thịt tươi mới như nàng.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 220 04-09-2019 01:49:41 Tải xuống
Chapter 219 04-09-2019 01:49:15 Tải xuống
Chapter 218 19-06-2019 19:48:16 Tải xuống
Chapter 217 19-06-2019 19:42:43 Tải xuống
Chapter 216 16-06-2019 09:12:57 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 20-02-2019 10:59:11 Tải xuống
Chapter 0 13-01-2019 08:26:08 Tải xuống
Chapter 1 13-01-2019 08:26:11 Tải xuống
Chapter 2 13-01-2019 08:26:14 Tải xuống
Chapter 3 13-01-2019 08:26:17 Tải xuống
Chapter 4 13-01-2019 08:26:20 Tải xuống
Chapter 5 13-01-2019 08:26:23 Tải xuống
Chapter 6 13-01-2019 08:26:26 Tải xuống
Chapter 7 13-01-2019 08:26:29 Tải xuống
Chapter 8 13-01-2019 08:26:32 Tải xuống
Chapter 9 13-01-2019 08:26:35 Tải xuống
Chapter 10 13-01-2019 08:26:38 Tải xuống
Chapter 11 13-01-2019 08:26:41 Tải xuống
Chapter 12 13-01-2019 08:26:45 Tải xuống
Chapter 13 13-01-2019 08:26:47 Tải xuống
Chapter 14 13-01-2019 08:26:50 Tải xuống
Chapter 15 13-01-2019 08:26:53 Tải xuống
Chapter 16 13-01-2019 08:26:56 Tải xuống
Chapter 17 13-01-2019 08:26:59 Tải xuống
Chapter 18 13-01-2019 08:27:02 Tải xuống
Chapter 19 13-01-2019 08:27:05 Tải xuống
Chapter 20 13-01-2019 08:27:08 Tải xuống
Chapter 21 13-01-2019 08:27:11 Tải xuống
Chapter 22 13-01-2019 08:27:14 Tải xuống
Chapter 23 13-01-2019 08:27:17 Tải xuống
Chapter 24 13-01-2019 08:27:20 Tải xuống
Chapter 25 13-01-2019 08:27:23 Tải xuống
Chapter 26 13-01-2019 08:27:26 Tải xuống
Chapter 27 13-01-2019 08:27:29 Tải xuống
Chapter 28 13-01-2019 08:27:32 Tải xuống
Chapter 29 13-01-2019 08:27:35 Tải xuống
Chapter 30 13-01-2019 08:27:38 Tải xuống
Chapter 31 13-01-2019 08:27:41 Tải xuống
Chapter 32 13-01-2019 08:27:45 Tải xuống
Chapter 33 13-01-2019 08:27:47 Tải xuống
Chapter 34 13-01-2019 08:27:50 Tải xuống
Chapter 35 13-01-2019 08:27:53 Tải xuống
Chapter 36 13-01-2019 08:27:56 Tải xuống
Chapter 37 13-01-2019 08:27:59 Tải xuống
Chapter 38 13-01-2019 08:28:02 Tải xuống
Chapter 39 13-01-2019 08:28:06 Tải xuống
Chapter 40 13-01-2019 08:28:09 Tải xuống
Chapter 41 13-01-2019 08:28:12 Tải xuống
Chapter 42 13-01-2019 08:28:15 Tải xuống
Chapter 43 13-01-2019 08:28:18 Tải xuống
Chapter 44 13-01-2019 08:28:21 Tải xuống
Chapter 45 13-01-2019 08:28:24 Tải xuống
Chapter 46 13-01-2019 08:28:27 Tải xuống
Chapter 47 13-01-2019 08:28:30 Tải xuống
Chapter 48 13-01-2019 08:28:33 Tải xuống
Chapter 49 13-01-2019 08:28:36 Tải xuống
Chapter 50 13-01-2019 08:28:39 Tải xuống
Chapter 51 13-01-2019 08:28:42 Tải xuống
Chapter 52 13-01-2019 08:28:45 Tải xuống
Chapter 53 13-01-2019 08:28:48 Tải xuống
Chapter 54 13-01-2019 08:28:51 Tải xuống
Chapter 55 13-01-2019 08:28:54 Tải xuống
Chapter 56 13-01-2019 08:28:57 Tải xuống
Chapter 57 13-01-2019 08:29:00 Tải xuống
Chapter 58 13-01-2019 08:29:03 Tải xuống
Chapter 59 13-01-2019 08:29:06 Tải xuống
Chapter 60 13-01-2019 08:29:09 Tải xuống
Chapter 61 13-01-2019 08:29:12 Tải xuống
Chapter 62 13-01-2019 08:29:15 Tải xuống
Chapter 63 13-01-2019 08:29:18 Tải xuống
Chapter 64 13-01-2019 08:29:21 Tải xuống
Chapter 65 13-01-2019 08:29:24 Tải xuống
Chapter 66 13-01-2019 08:29:27 Tải xuống
Chapter 67 13-01-2019 08:29:30 Tải xuống
Chapter 68 13-01-2019 08:29:33 Tải xuống
Chapter 69 13-01-2019 08:29:36 Tải xuống
Chapter 70 13-01-2019 08:29:39 Tải xuống
Chapter 71 13-01-2019 08:29:42 Tải xuống
Chapter 72 13-01-2019 08:29:45 Tải xuống
Chapter 73 13-01-2019 08:29:48 Tải xuống
Chapter 74 13-01-2019 08:29:51 Tải xuống
Chapter 75 13-01-2019 08:29:54 Tải xuống
Chapter 76 13-01-2019 08:29:57 Tải xuống
Chapter 77 13-01-2019 08:30:00 Tải xuống
Chapter 78 13-01-2019 08:30:03 Tải xuống
Chapter 79 13-01-2019 08:30:06 Tải xuống
Chapter 80 13-01-2019 08:30:09 Tải xuống
Chapter 81 13-01-2019 08:30:12 Tải xuống
Chapter 82 13-01-2019 08:30:15 Tải xuống
Chapter 83 13-01-2019 08:30:18 Tải xuống
Chapter 84 13-01-2019 08:30:21 Tải xuống
Chapter 85 13-01-2019 08:30:24 Tải xuống
Chapter 86 13-01-2019 08:30:27 Tải xuống
Chapter 87 13-01-2019 08:30:30 Tải xuống
Chapter 88 13-01-2019 08:30:33 Tải xuống
Chapter 89 13-01-2019 08:30:36 Tải xuống
Chapter 90 13-01-2019 08:30:39 Tải xuống
Chapter 91 13-01-2019 08:30:42 Tải xuống
Chapter 92 13-01-2019 08:30:45 Tải xuống
Chapter 93 13-01-2019 08:30:48 Tải xuống
Chapter 94 13-01-2019 08:30:51 Tải xuống
Chapter 95 13-01-2019 08:30:54 Tải xuống
Chapter 96 13-01-2019 08:30:57 Tải xuống
Chapter 97 13-01-2019 08:31:00 Tải xuống
Chapter 98 13-01-2019 08:31:03 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2019 08:31:06 Tải xuống
Chapter 100 13-01-2019 08:31:09 Tải xuống
Chapter 101 13-01-2019 08:31:12 Tải xuống
Chapter 102 13-01-2019 08:31:15 Tải xuống
Chapter 103 13-01-2019 08:31:18 Tải xuống
Chapter 104 13-01-2019 08:31:21 Tải xuống
Chapter 105 13-01-2019 08:31:24 Tải xuống
Chapter 106 13-01-2019 08:31:27 Tải xuống
Chapter 107 13-01-2019 08:31:30 Tải xuống
Chapter 108 13-01-2019 08:31:32 Tải xuống
Chapter 109 13-01-2019 08:31:36 Tải xuống
Chapter 110 13-01-2019 08:31:39 Tải xuống
Chapter 111 13-01-2019 08:31:42 Tải xuống
Chapter 112 13-01-2019 08:31:45 Tải xuống
Chapter 113 13-01-2019 08:31:48 Tải xuống
Chapter 114 13-01-2019 08:31:51 Tải xuống
Chapter 115 13-01-2019 08:31:54 Tải xuống
Chapter 116 13-01-2019 08:31:56 Tải xuống
Chapter 117 13-01-2019 08:32:00 Tải xuống
Chapter 118 13-01-2019 08:32:03 Tải xuống
Chapter 119 13-01-2019 08:32:05 Tải xuống
Chapter 120 13-01-2019 08:32:09 Tải xuống
Chapter 121 13-01-2019 08:32:12 Tải xuống
Chapter 122 13-01-2019 08:32:15 Tải xuống
Chapter 123 13-01-2019 08:32:18 Tải xuống
Chapter 124 13-01-2019 08:32:22 Tải xuống
Chapter 125 13-01-2019 08:32:23 Tải xuống
Chapter 126 13-01-2019 08:32:27 Tải xuống
Chapter 127 13-01-2019 08:32:30 Tải xuống
Chapter 128 13-01-2019 08:32:33 Tải xuống
Chapter 129 13-01-2019 08:32:36 Tải xuống
Chapter 130 13-01-2019 08:32:39 Tải xuống
Chapter 131 13-01-2019 08:32:42 Tải xuống
Chapter 132 13-01-2019 08:32:45 Tải xuống
Chapter 133 13-01-2019 08:32:48 Tải xuống
Chapter 134 13-01-2019 08:32:51 Tải xuống
Chapter 135 13-01-2019 08:32:53 Tải xuống
Chapter 136 13-01-2019 08:32:57 Tải xuống
Chapter 137 13-01-2019 08:33:00 Tải xuống
Chapter 138 13-01-2019 08:33:03 Tải xuống
Chapter 139 13-01-2019 08:33:06 Tải xuống
Chapter 140 13-01-2019 08:33:08 Tải xuống
Chapter 141 13-01-2019 08:33:11 Tải xuống
Chapter 142 13-01-2019 08:33:14 Tải xuống
Chapter 143 13-01-2019 08:33:17 Tải xuống
Chapter 144 13-01-2019 08:33:20 Tải xuống
Chapter 145 13-01-2019 08:33:23 Tải xuống
Chapter 146 13-01-2019 08:33:26 Tải xuống
Chapter 147 13-01-2019 08:33:29 Tải xuống
Chapter 148 13-01-2019 08:33:32 Tải xuống
Chapter 149 13-01-2019 08:33:35 Tải xuống
Chapter 150 13-01-2019 08:33:39 Tải xuống
Chapter 151 13-01-2019 08:33:41 Tải xuống
Chapter 152 13-01-2019 08:33:48 Tải xuống
Chapter 153 13-01-2019 08:33:49 Tải xuống
Chapter 154 13-01-2019 08:33:50 Tải xuống
Chapter 155 13-01-2019 08:33:53 Tải xuống
Chapter 156 13-01-2019 08:33:56 Tải xuống
Chapter 157 13-01-2019 08:33:59 Tải xuống
Chapter 158 13-01-2019 08:34:02 Tải xuống
Chapter 159 13-01-2019 08:34:05 Tải xuống
Chapter 160 13-01-2019 08:34:08 Tải xuống
Chapter 161 13-01-2019 08:34:11 Tải xuống
Chapter 162 13-01-2019 08:34:14 Tải xuống
Chapter 163 13-01-2019 08:34:17 Tải xuống
Chapter 164 13-01-2019 08:34:20 Tải xuống
Chapter 165 13-01-2019 08:34:23 Tải xuống
Chapter 166 13-01-2019 08:34:26 Tải xuống
Chapter 167 13-01-2019 08:34:29 Tải xuống
Chapter 168 13-01-2019 08:34:32 Tải xuống
Chapter 169 13-01-2019 08:34:35 Tải xuống
Chapter 170 13-01-2019 08:34:38 Tải xuống
Chapter 171 13-01-2019 08:34:41 Tải xuống
Chapter 172 13-01-2019 08:34:44 Tải xuống
Chapter 173 13-01-2019 08:34:47 Tải xuống
Chapter 174 13-01-2019 08:34:50 Tải xuống
Chapter 175 13-01-2019 08:34:53 Tải xuống
Chapter 176 13-01-2019 08:34:56 Tải xuống
Chapter 177 13-01-2019 08:34:59 Tải xuống
Chapter 178 13-01-2019 08:35:02 Tải xuống
Chapter 179 26-01-2019 13:44:06 Tải xuống
Chapter 180 26-01-2019 13:44:11 Tải xuống
Chapter 181 02-02-2019 21:52:05 Tải xuống
Chapter 182 12-02-2019 06:19:09 Tải xuống
Chapter 183 24-02-2019 16:00:42 Tải xuống
Chapter 184 24-02-2019 12:01:40 Tải xuống
Chapter 185 24-02-2019 16:00:45 Tải xuống
Chapter 186 01-03-2019 18:02:02 Tải xuống
Chapter 187 06-03-2019 23:36:13 Tải xuống
Chapter 188 06-03-2019 23:36:16 Tải xuống
Chapter 189 18-03-2019 07:01:47 Tải xuống
Chapter 190 18-03-2019 19:24:43 Tải xuống
Chapter 191 17-03-2019 19:10:35 Tải xuống
Chapter 192 20-03-2019 21:48:11 Tải xuống
Chapter 193 23-03-2019 17:30:26 Tải xuống
Chapter 194 28-03-2019 07:48:20 Tải xuống
Chapter 195 04-05-2019 17:26:11 Tải xuống
Chapter 196 04-05-2019 17:26:15 Tải xuống
Chapter 197 04-05-2019 17:26:16 Tải xuống
Chapter 198 04-05-2019 17:26:17 Tải xuống
Chapter 199 04-05-2019 17:26:20 Tải xuống
Chapter 200 04-05-2019 17:26:23 Tải xuống
Chapter 201 04-05-2019 17:26:26 Tải xuống
Chapter 202 04-05-2019 17:26:29 Tải xuống
Chapter 203 04-05-2019 17:26:32 Tải xuống
Chapter 204 04-05-2019 17:26:35 Tải xuống
Chapter 205 04-05-2019 17:26:38 Tải xuống
Chapter 206 08-05-2019 22:42:33 Tải xuống
Chapter 207 11-05-2019 21:20:53 Tải xuống
Chapter 208 30-05-2019 08:06:53 Tải xuống
Chapter 209 30-05-2019 08:06:56 Tải xuống
Chapter 210 30-05-2019 08:04:08 Tải xuống
Chapter 211 30-05-2019 08:06:59 Tải xuống
Chapter 212 30-05-2019 08:07:03 Tải xuống
Chapter 213 01-06-2019 12:12:10 Tải xuống
Chapter 214 06-06-2019 12:48:09 Tải xuống
Chapter 215 08-06-2019 14:42:12 Tải xuống
Chapter 216 16-06-2019 09:12:57 Tải xuống
Chapter 217 19-06-2019 19:42:43 Tải xuống
Chapter 218 19-06-2019 19:48:16 Tải xuống
Chapter 219 04-09-2019 01:49:15 Tải xuống
Chapter 220 04-09-2019 01:49:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT