Đầu bếp siêu đẳng (Iron Wok Jan)

Tác giả: Shinji Saijyo
Thể loại: Adventure , Manga , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 12-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đầu bếp trẻ tuổi, tài năng, và siêu kiêu, Trần Tưởng, muốn trở thành đệ nhất đầu bếp Trung Hoa. Anh vào làm ở nhà hàng nhưng không ai thích anh. Tuy vậy, những kẻ muốn thử thách tài năng đều bị bại thảm thương. Trừ con gái của kẻ thù là cô Thu Sương cũng là một đầu bếp trứ danh.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 98 03-12-2018 01:50:13 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 01:50:12 Tải xuống
Chapter 96 03-12-2018 01:50:11 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 01:50:10 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 01:50:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-12-2018 21:39:45 Tải xuống
Chapter 1.1: ... 03-12-2018 01:49:44 Tải xuống
Chapter 1.2: ... 03-12-2018 01:49:44 Tải xuống
Chapter 2 12-12-2018 21:39:48 Tải xuống
Chapter 2.1: ... 03-12-2018 01:49:46 Tải xuống
Chapter 2.2: ... 03-12-2018 01:49:48 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 01:49:50 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 01:49:52 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 01:49:52 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 01:49:54 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 01:49:55 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 01:49:56 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 01:49:57 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 01:49:58 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 01:49:59 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 01:50:00 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 01:50:01 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 01:50:03 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 01:50:04 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 01:50:05 Tải xuống
Chapter 17 12-12-2018 21:40:32 Tải xuống
Chapter 89 29-09-2019 15:20:43 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 01:50:05 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 01:50:06 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 01:50:07 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 01:50:08 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 01:50:09 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 01:50:10 Tải xuống
Chapter 96 03-12-2018 01:50:11 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 01:50:12 Tải xuống
Chapter 98 03-12-2018 01:50:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh