Nichijou

Tác giả: ARAWI Keiichi
Thể loại: Adult , Adventure , Manga , Sci-fi ,
Lần cập nhật cuối: 20-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện học đường vui vẻ, tươi tắn và rất kỳ lạ của một nhóm bạn cũng kỳ lạ nốt. Câu cửa miệng "Selamat Pagi," thầy hiệu trưởng với những câu đùa nhạt thếch, nhân vật chính "hồn nhiên như cô tiên," tất cả gộp lại thành một chuỗi những việc thường nhật nhìn qua có vẻ "bình thường." Nhưng hãy nghĩ lại xem, bạn sẽ thấy có vô số điều "phi thường."
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 136 20-09-2020 14:43:52 Tải xuống
Chapter 135 22-09-2020 22:51:23 Tải xuống
Chapter 134 22-09-2020 22:40:34 Tải xuống
Chapter 133 22-09-2020 22:41:05 Tải xuống
Chapter 132 22-09-2020 22:41:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 22-09-2020 23:44:24 Tải xuống
Chapter 1 22-09-2020 23:43:56 Tải xuống
Chapter 2 22-09-2020 23:56:38 Tải xuống
Chapter 3 23-09-2020 00:06:34 Tải xuống
Chapter 4 22-09-2020 23:41:31 Tải xuống
Chapter 5 22-09-2020 23:41:28 Tải xuống
Chapter 6 23-09-2020 00:05:17 Tải xuống
Chapter 7 22-09-2020 23:41:23 Tải xuống
Chapter 8 23-09-2020 00:01:45 Tải xuống
Chapter 9 22-09-2020 23:35:47 Tải xuống
Chapter 10 22-09-2020 23:35:43 Tải xuống
Chapter 11 22-09-2020 23:35:10 Tải xuống
Chapter 12 22-09-2020 23:34:41 Tải xuống
Chapter 13 22-09-2020 23:33:19 Tải xuống
Chapter 14 22-09-2020 23:33:19 Tải xuống
Chapter 15 22-09-2020 23:32:51 Tải xuống
Chapter 16 22-09-2020 23:43:55 Tải xuống
Chapter 17 22-09-2020 23:32:17 Tải xuống
Chapter 18 22-09-2020 23:32:17 Tải xuống
Chapter 19 22-09-2020 23:32:03 Tải xuống
Chapter 20 22-09-2020 23:32:03 Tải xuống
Chapter 21 22-09-2020 23:43:55 Tải xuống
Chapter 22 22-09-2020 23:31:33 Tải xuống
Chapter 23 22-09-2020 23:43:36 Tải xuống
Chapter 24 22-09-2020 23:30:07 Tải xuống
Chapter 25 22-09-2020 23:43:36 Tải xuống
Chapter 26 22-09-2020 23:43:06 Tải xuống
Chapter 27 22-09-2020 23:29:24 Tải xuống
Chapter 28 23-09-2020 00:05:17 Tải xuống
Chapter 29 22-09-2020 23:29:04 Tải xuống
Chapter 30 22-09-2020 23:29:06 Tải xuống
Chapter 31 22-09-2020 23:28:37 Tải xuống
Chapter 32 22-09-2020 23:27:19 Tải xuống
Chapter 33 23-09-2020 00:05:11 Tải xuống
Chapter 34 23-09-2020 00:05:11 Tải xuống
Chapter 34.1 22-09-2020 23:26:28 Tải xuống
Chapter 34.2 22-09-2020 23:26:20 Tải xuống
Chapter 34.3 22-09-2020 23:25:56 Tải xuống
Chapter 35 22-09-2020 23:25:04 Tải xuống
Chapter 36 22-09-2020 23:51:37 Tải xuống
Chapter 37 22-09-2020 23:39:25 Tải xuống
Chapter 38 22-09-2020 23:38:50 Tải xuống
Chapter 39 22-09-2020 23:23:28 Tải xuống
Chapter 40 22-09-2020 23:23:28 Tải xuống
Chapter 41 22-09-2020 23:34:07 Tải xuống
Chapter 42 22-09-2020 23:45:25 Tải xuống
Chapter 42.5 22-09-2020 23:22:55 Tải xuống
Chapter 43 22-09-2020 23:22:50 Tải xuống
Chapter 43.2 22-09-2020 23:22:54 Tải xuống
Chapter 43.5 22-09-2020 20:47:10 Tải xuống
Chapter 44 22-09-2020 23:22:25 Tải xuống
Chapter 45 22-09-2020 23:22:02 Tải xuống
Chapter 45.5 22-09-2020 23:21:31 Tải xuống
Chapter 46 22-09-2020 23:45:11 Tải xuống
Chapter 47 22-09-2020 23:33:29 Tải xuống
Chapter 48 22-09-2020 23:20:42 Tải xuống
Chapter 49 22-09-2020 23:20:18 Tải xuống
Chapter 49.5 22-09-2020 23:00:22 Tải xuống
Chapter 50 22-09-2020 22:59:35 Tải xuống
Chapter 51 22-09-2020 22:59:31 Tải xuống
Chapter 52 22-09-2020 22:59:22 Tải xuống
Chapter 53 22-09-2020 22:58:55 Tải xuống
Chapter 54 22-09-2020 22:58:55 Tải xuống
Chapter 55 22-09-2020 23:20:19 Tải xuống
Chapter 56 22-09-2020 23:19:55 Tải xuống
Chapter 56.5 22-09-2020 22:58:17 Tải xuống
Chapter 56: ..5 22-09-2020 22:58:49 Tải xuống
Chapter 57 22-09-2020 22:58:08 Tải xuống
Chapter 58 22-09-2020 22:57:49 Tải xuống
Chapter 59 22-09-2020 22:57:44 Tải xuống
Chapter 60 22-09-2020 22:57:44 Tải xuống
Chapter 61 22-09-2020 22:57:44 Tải xuống
Chapter 62 22-09-2020 22:57:20 Tải xuống
Chapter 63 22-09-2020 23:19:55 Tải xuống
Chapter 63.5 22-09-2020 22:57:19 Tải xuống
Chapter 64 23-09-2020 00:06:19 Tải xuống
Chapter 65 22-09-2020 22:56:21 Tải xuống
Chapter 66 22-09-2020 22:56:17 Tải xuống
Chapter 66.5 22-09-2020 22:56:17 Tải xuống
Chapter 67 22-09-2020 22:55:47 Tải xuống
Chapter 68 22-09-2020 22:55:38 Tải xuống
Chapter 68.5 22-09-2020 22:55:46 Tải xuống
Chapter 69 22-09-2020 23:30:13 Tải xuống
Chapter 70 22-09-2020 22:55:29 Tải xuống
Chapter 71 22-09-2020 23:28:05 Tải xuống
Chapter 72 22-09-2020 22:54:55 Tải xuống
Chapter 73 22-09-2020 22:54:51 Tải xuống
Chapter 73.5 22-09-2020 22:54:46 Tải xuống
Chapter 74 22-09-2020 22:54:41 Tải xuống
Chapter 75 22-09-2020 22:54:03 Tải xuống
Chapter 76 22-09-2020 22:53:57 Tải xuống
Chapter 77 22-09-2020 22:53:56 Tải xuống
Chapter 78 22-09-2020 22:54:01 Tải xuống
Chapter 79 22-09-2020 22:53:48 Tải xuống
Chapter 80 22-09-2020 22:53:47 Tải xuống
Chapter 81 22-09-2020 22:53:34 Tải xuống
Chapter 81.5 22-09-2020 22:53:30 Tải xuống
Chapter 81.6 22-09-2020 22:53:28 Tải xuống
Chapter 82 22-09-2020 22:53:26 Tải xuống
Chapter 83 22-09-2020 22:53:23 Tải xuống
Chapter 84 22-09-2020 23:17:05 Tải xuống
Chapter 85 22-09-2020 22:53:20 Tải xuống
Chapter 86 22-09-2020 22:53:17 Tải xuống
Chapter 87 22-09-2020 22:53:12 Tải xuống
Chapter 88 22-09-2020 22:53:12 Tải xuống
Chapter 89 22-09-2020 22:53:07 Tải xuống
Chapter 90 22-09-2020 22:53:07 Tải xuống
Chapter 91 22-09-2020 22:52:49 Tải xuống
Chapter 92 22-09-2020 22:52:32 Tải xuống
Chapter 92.5 22-09-2020 23:28:05 Tải xuống
Chapter 93 22-09-2020 22:51:09 Tải xuống
Chapter 94 22-09-2020 22:50:40 Tải xuống
Chapter 95 22-09-2020 22:50:30 Tải xuống
Chapter 96 22-09-2020 22:49:50 Tải xuống
Chapter 97 22-09-2020 23:39:56 Tải xuống
Chapter 97.5 22-09-2020 22:49:27 Tải xuống
Chapter 98 22-09-2020 23:01:27 Tải xuống
Chapter 99 22-09-2020 23:00:55 Tải xuống
Chapter 100 22-09-2020 22:48:23 Tải xuống
Chapter 101 22-09-2020 22:48:09 Tải xuống
Chapter 102 22-09-2020 22:47:37 Tải xuống
Chapter 102.5 22-09-2020 23:00:51 Tải xuống
Chapter 103 22-09-2020 22:47:33 Tải xuống
Chapter 104 22-09-2020 22:47:34 Tải xuống
Chapter 105 22-09-2020 23:00:47 Tải xuống
Chapter 106 22-09-2020 22:47:19 Tải xuống
Chapter 107 22-09-2020 22:45:16 Tải xuống
Chapter 108 22-09-2020 22:44:58 Tải xuống
Chapter 108.5 22-09-2020 22:44:52 Tải xuống
Chapter 109: Short 10 22-09-2020 22:44:23 Tải xuống
Chapter 110 22-09-2020 22:44:23 Tải xuống
Chapter 111 22-09-2020 22:44:17 Tải xuống
Chapter 111.5 22-09-2020 20:58:04 Tải xuống
Chapter 111.5: - Short 11 13-01-2019 12:02:18 Tải xuống
Chapter 111: Short 11 22-09-2020 22:44:23 Tải xuống
Chapter 112 22-09-2020 22:44:17 Tải xuống
Chapter 113 22-09-2020 22:44:11 Tải xuống
Chapter 114 22-09-2020 22:44:11 Tải xuống
Chapter 114.5: Short 12 22-09-2020 22:44:02 Tải xuống
Chapter 115 22-09-2020 22:43:53 Tải xuống
Chapter 117 22-09-2020 22:43:53 Tải xuống
Chapter 118 22-09-2020 22:54:35 Tải xuống
Chapter 118.5 22-09-2020 20:47:03 Tải xuống
Chapter 119 22-09-2020 22:54:30 Tải xuống
Chapter 120 22-09-2020 22:43:18 Tải xuống
Chapter 121 22-09-2020 22:43:06 Tải xuống
Chapter 122 22-09-2020 22:43:01 Tải xuống
Chapter 123 22-09-2020 22:42:55 Tải xuống
Chapter 124 20-09-2020 09:32:53 Tải xuống
Chapter 125 22-09-2020 22:42:53 Tải xuống
Chapter 126 22-09-2020 22:42:50 Tải xuống
Chapter 127 22-09-2020 22:42:14 Tải xuống
Chapter 128 22-09-2020 22:42:15 Tải xuống
Chapter 129 22-09-2020 22:41:48 Tải xuống
Chapter 130 20-09-2020 09:21:04 Tải xuống
Chapter 131: - Short 16 22-09-2020 22:41:47 Tải xuống
Chapter 132 22-09-2020 22:41:40 Tải xuống
Chapter 133 22-09-2020 22:41:05 Tải xuống
Chapter 134 22-09-2020 22:40:34 Tải xuống
Chapter 135 22-09-2020 22:51:23 Tải xuống
Chapter 136 20-09-2020 14:43:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh