Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Tác giả: Dazui
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 06-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu….
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 248 06-11-2019 22:18:47 Tải xuống
Chapter 247 06-11-2019 22:19:17 Tải xuống
Chapter 246 06-11-2019 22:19:48 Tải xuống
Chapter 245 31-10-2019 18:17:16 Tải xuống
Chapter 244 31-10-2019 18:29:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-09-2021 09:38:58 Tải xuống
Chapter 2 21-08-2021 16:32:24 Tải xuống
Chapter 3 07-06-2019 22:00:23 Tải xuống
Chapter 4 07-06-2019 22:03:45 Tải xuống
Chapter 5 07-06-2019 22:06:23 Tải xuống
Chapter 6 07-06-2019 22:08:33 Tải xuống
Chapter 7 13-01-2019 00:36:29 Tải xuống
Chapter 8 13-01-2019 00:36:32 Tải xuống
Chapter 9 13-01-2019 00:36:35 Tải xuống
Chapter 10 13-01-2019 00:36:38 Tải xuống
Chapter 11 07-06-2019 22:17:27 Tải xuống
Chapter 12 07-06-2019 22:19:53 Tải xuống
Chapter 13 07-06-2019 22:22:32 Tải xuống
Chapter 14 07-06-2019 22:26:02 Tải xuống
Chapter 15 07-06-2019 22:27:12 Tải xuống
Chapter 16 07-06-2019 22:28:28 Tải xuống
Chapter 17 07-06-2019 22:29:38 Tải xuống
Chapter 18 07-06-2019 22:32:27 Tải xuống
Chapter 19 13-01-2019 00:37:06 Tải xuống
Chapter 20 13-01-2019 00:37:09 Tải xuống
Chapter 21 07-06-2019 22:37:23 Tải xuống
Chapter 22 13-01-2019 00:37:15 Tải xuống
Chapter 23 07-06-2019 22:40:43 Tải xuống
Chapter 24 08-06-2019 08:13:36 Tải xuống
Chapter 25 08-06-2019 08:17:04 Tải xuống
Chapter 26 08-06-2019 08:18:52 Tải xuống
Chapter 27 13-01-2019 00:37:30 Tải xuống
Chapter 28 08-06-2019 08:20:26 Tải xuống
Chapter 29 08-06-2019 08:23:04 Tải xuống
Chapter 30 08-06-2019 08:26:33 Tải xuống
Chapter 31 08-06-2019 08:32:06 Tải xuống
Chapter 32 08-06-2019 08:32:12 Tải xuống
Chapter 33 08-06-2019 08:37:54 Tải xuống
Chapter 34 13-01-2019 00:37:51 Tải xuống
Chapter 35 13-01-2019 00:37:54 Tải xuống
Chapter 36 08-06-2019 08:51:04 Tải xuống
Chapter 37 08-06-2019 08:54:08 Tải xuống
Chapter 38 08-06-2019 08:58:27 Tải xuống
Chapter 39 08-06-2019 09:02:24 Tải xuống
Chapter 40 08-06-2019 09:05:54 Tải xuống
Chapter 41 08-06-2019 09:12:10 Tải xuống
Chapter 42 08-06-2019 09:14:21 Tải xuống
Chapter 43 08-06-2019 09:19:06 Tải xuống
Chapter 44 13-01-2019 00:38:21 Tải xuống
Chapter 45 08-06-2019 09:23:32 Tải xuống
Chapter 46 08-06-2019 09:31:27 Tải xuống
Chapter 47 08-06-2019 09:43:48 Tải xuống
Chapter 48 08-06-2019 09:46:59 Tải xuống
Chapter 49 08-06-2019 09:49:05 Tải xuống
Chapter 50 08-06-2019 09:51:30 Tải xuống
Chapter 51 08-06-2019 09:54:29 Tải xuống
Chapter 52 08-06-2019 09:56:44 Tải xuống
Chapter 53: Reup bản đẹp 08-06-2019 22:01:21 Tải xuống
Chapter 54 13-01-2019 00:38:51 Tải xuống
Chapter 55 13-01-2019 00:38:54 Tải xuống
Chapter 56 13-01-2019 00:38:57 Tải xuống
Chapter 57 13-01-2019 00:39:00 Tải xuống
Chapter 58 13-01-2019 00:39:03 Tải xuống
Chapter 59 13-01-2019 00:39:06 Tải xuống
Chapter 60 13-01-2019 00:39:09 Tải xuống
Chapter 61 13-01-2019 00:39:12 Tải xuống
Chapter 62 13-01-2019 00:39:15 Tải xuống
Chapter 63 13-01-2019 00:39:18 Tải xuống
Chapter 64 13-01-2019 00:39:21 Tải xuống
Chapter 65 13-01-2019 00:39:24 Tải xuống
Chapter 66 13-01-2019 00:39:27 Tải xuống
Chapter 67 13-01-2019 00:39:30 Tải xuống
Chapter 68 13-01-2019 00:39:33 Tải xuống
Chapter 69 13-01-2019 00:39:36 Tải xuống
Chapter 70 13-01-2019 00:39:39 Tải xuống
Chapter 71 13-01-2019 00:39:42 Tải xuống
Chapter 72 13-01-2019 00:39:45 Tải xuống
Chapter 73 13-01-2019 00:39:48 Tải xuống
Chapter 74 13-01-2019 00:39:51 Tải xuống
Chapter 75 13-01-2019 00:39:55 Tải xuống
Chapter 76 13-01-2019 00:39:57 Tải xuống
Chapter 77 13-01-2019 00:40:00 Tải xuống
Chapter 78 13-01-2019 00:40:03 Tải xuống
Chapter 79 13-01-2019 00:40:06 Tải xuống
Chapter 80 13-01-2019 00:40:09 Tải xuống
Chapter 81 13-01-2019 00:40:12 Tải xuống
Chapter 82 13-01-2019 00:40:15 Tải xuống
Chapter 83 13-01-2019 00:40:18 Tải xuống
Chapter 84 13-01-2019 00:40:21 Tải xuống
Chapter 85 20-03-2019 05:52:17 Tải xuống
Chapter 86 13-01-2019 00:40:27 Tải xuống
Chapter 87 13-01-2019 00:40:30 Tải xuống
Chapter 88 13-01-2019 00:40:33 Tải xuống
Chapter 89 13-01-2019 00:40:36 Tải xuống
Chapter 90 13-01-2019 00:40:39 Tải xuống
Chapter 91 13-01-2019 00:40:42 Tải xuống
Chapter 92: » Tẩy chay Thư Tiểu Phù!! 13-01-2019 00:40:45 Tải xuống
Chapter 93 13-01-2019 00:40:48 Tải xuống
Chapter 94 13-01-2019 00:40:51 Tải xuống
Chapter 95: » Không được làm hại Tiểu Phù! 06-05-2019 01:06:17 Tải xuống
Chapter 96 13-01-2019 00:40:57 Tải xuống
Chapter 97 13-01-2019 00:41:00 Tải xuống
Chapter 98 13-01-2019 00:41:03 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2019 00:41:06 Tải xuống
Chapter 100: » Ngửi thấy rồi…… Cái mùi đó…… 06-05-2019 01:06:21 Tải xuống
Chapter 101 13-01-2019 00:41:12 Tải xuống
Chapter 102 13-01-2019 00:41:15 Tải xuống
Chapter 103 13-01-2019 00:41:18 Tải xuống
Chapter 104 13-01-2019 00:41:21 Tải xuống
Chapter 105 13-01-2019 00:41:24 Tải xuống
Chapter 106 13-01-2019 00:41:27 Tải xuống
Chapter 107 13-01-2019 00:41:30 Tải xuống
Chapter 108: » Ta sẽ không ấn ký lên ai cả 06-05-2019 01:06:24 Tải xuống
Chapter 109 13-01-2019 00:41:36 Tải xuống
Chapter 110 13-01-2019 00:41:39 Tải xuống
Chapter 111 13-01-2019 00:41:42 Tải xuống
Chapter 112 13-01-2019 00:41:45 Tải xuống
Chapter 113 13-01-2019 00:41:48 Tải xuống
Chapter 114 06-05-2019 01:06:27 Tải xuống
Chapter 115 13-01-2019 00:41:54 Tải xuống
Chapter 116 06-05-2019 01:06:30 Tải xuống
Chapter 117 13-01-2019 00:42:00 Tải xuống
Chapter 118 13-01-2019 00:42:03 Tải xuống
Chapter 119 13-01-2019 00:42:06 Tải xuống
Chapter 120 13-01-2019 00:42:09 Tải xuống
Chapter 121 13-01-2019 00:42:11 Tải xuống
Chapter 122 13-01-2019 00:42:15 Tải xuống
Chapter 123 13-01-2019 00:42:17 Tải xuống
Chapter 124 13-01-2019 00:42:20 Tải xuống
Chapter 125 13-01-2019 00:42:23 Tải xuống
Chapter 126 13-01-2019 00:42:27 Tải xuống
Chapter 127 13-01-2019 00:42:30 Tải xuống
Chapter 128 13-01-2019 00:42:32 Tải xuống
Chapter 129 13-01-2019 00:42:36 Tải xuống
Chapter 130 13-01-2019 00:42:39 Tải xuống
Chapter 131 13-01-2019 00:42:42 Tải xuống
Chapter 132 13-01-2019 00:42:44 Tải xuống
Chapter 133 13-01-2019 00:42:48 Tải xuống
Chapter 134 13-01-2019 00:42:51 Tải xuống
Chapter 135 13-01-2019 00:42:54 Tải xuống
Chapter 136 13-01-2019 00:42:57 Tải xuống
Chapter 137 13-01-2019 00:43:00 Tải xuống
Chapter 138 13-01-2019 00:43:02 Tải xuống
Chapter 139 13-01-2019 00:43:05 Tải xuống
Chapter 140 13-01-2019 00:43:08 Tải xuống
Chapter 141 13-01-2019 00:43:12 Tải xuống
Chapter 142 13-01-2019 00:43:14 Tải xuống
Chapter 143 13-01-2019 00:43:18 Tải xuống
Chapter 144 13-01-2019 00:43:21 Tải xuống
Chapter 145 13-01-2019 00:43:23 Tải xuống
Chapter 146 13-01-2019 00:43:26 Tải xuống
Chapter 147 13-01-2019 00:43:29 Tải xuống
Chapter 148 13-01-2019 00:43:32 Tải xuống
Chapter 149 13-01-2019 00:43:35 Tải xuống
Chapter 150 13-01-2019 00:43:38 Tải xuống
Chapter 151 13-01-2019 00:43:42 Tải xuống
Chapter 152 13-01-2019 00:43:44 Tải xuống
Chapter 153 13-01-2019 00:43:47 Tải xuống
Chapter 154 13-01-2019 00:43:50 Tải xuống
Chapter 155 13-01-2019 00:43:53 Tải xuống
Chapter 156 13-01-2019 00:43:56 Tải xuống
Chapter 157 13-01-2019 00:43:59 Tải xuống
Chapter 158 13-01-2019 00:44:02 Tải xuống
Chapter 159 13-01-2019 00:44:05 Tải xuống
Chapter 160 13-01-2019 00:44:08 Tải xuống
Chapter 161 13-01-2019 00:44:11 Tải xuống
Chapter 162 13-01-2019 00:44:14 Tải xuống
Chapter 163 06-05-2019 01:06:31 Tải xuống
Chapter 164 13-01-2019 00:44:20 Tải xuống
Chapter 165 13-01-2019 00:44:23 Tải xuống
Chapter 166 13-01-2019 00:44:26 Tải xuống
Chapter 167 13-01-2019 00:44:30 Tải xuống
Chapter 168 13-01-2019 00:44:32 Tải xuống
Chapter 169 13-01-2019 00:44:35 Tải xuống
Chapter 170 13-01-2019 00:44:38 Tải xuống
Chapter 171 13-01-2019 00:44:41 Tải xuống
Chapter 172 13-01-2019 00:44:44 Tải xuống
Chapter 173 13-01-2019 00:44:48 Tải xuống
Chapter 174 13-01-2019 00:44:50 Tải xuống
Chapter 175 13-01-2019 00:44:53 Tải xuống
Chapter 176 13-01-2019 00:44:56 Tải xuống
Chapter 177 13-01-2019 00:45:00 Tải xuống
Chapter 178 13-01-2019 00:45:02 Tải xuống
Chapter 179 13-01-2019 00:45:05 Tải xuống
Chapter 180 13-01-2019 00:45:08 Tải xuống
Chapter 181 13-01-2019 00:45:12 Tải xuống
Chapter 182 13-01-2019 00:45:15 Tải xuống
Chapter 183 13-01-2019 00:45:17 Tải xuống
Chapter 184 13-01-2019 00:45:21 Tải xuống
Chapter 185 06-05-2019 01:06:36 Tải xuống
Chapter 186 13-01-2019 00:45:27 Tải xuống
Chapter 187 13-01-2019 00:45:29 Tải xuống
Chapter 188 16-01-2019 15:00:16 Tải xuống
Chapter 189 16-01-2019 15:00:18 Tải xuống
Chapter 190 02-02-2019 03:02:24 Tải xuống
Chapter 191: 192 05-02-2019 03:58:05 Tải xuống
Chapter 192 05-02-2019 03:58:11 Tải xuống
Chapter 193 20-03-2019 08:00:08 Tải xuống
Chapter 194 20-03-2019 05:52:23 Tải xuống
Chapter 195.1 06-05-2019 09:30:25 Tải xuống
Chapter 195: 196 06-05-2019 01:06:39 Tải xuống
Chapter 197 20-03-2019 09:00:12 Tải xuống
Chapter 198 20-03-2019 05:52:32 Tải xuống
Chapter 199 06-05-2019 01:06:40 Tải xuống
Chapter 200 06-05-2019 01:06:45 Tải xuống
Chapter 201 28-08-2019 18:26:30 Tải xuống
Chapter 202 06-05-2019 01:06:49 Tải xuống
Chapter 203 06-05-2019 01:06:52 Tải xuống
Chapter 204 06-05-2019 01:06:56 Tải xuống
Chapter 205 06-05-2019 01:07:00 Tải xuống
Chapter 206 28-05-2019 10:09:53 Tải xuống
Chapter 207 25-05-2019 23:54:09 Tải xuống
Chapter 208 06-06-2019 00:05:59 Tải xuống
Chapter 208: Video 16-09-2019 16:18:09 Tải xuống
Chapter 209: 210 11-09-2019 18:06:17 Tải xuống
Chapter 209: 210 - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 11-09-2019 19:00:25 Tải xuống
Chapter 211: 212 11-09-2019 19:00:23 Tải xuống
Chapter 213: 214 11-09-2019 18:06:22 Tải xuống
Chapter 213: 214 - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 11-09-2019 19:00:21 Tải xuống
Chapter 215: 216 16-09-2019 16:18:11 Tải xuống
Chapter 215: Video 16-09-2019 16:24:09 Tải xuống
Chapter 217: 218 16-09-2019 16:18:14 Tải xuống
Chapter 217: Video 16-09-2019 16:24:10 Tải xuống
Chapter 219: 221 11-09-2019 18:06:24 Tải xuống
Chapter 219: 221 - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 11-09-2019 18:00:48 Tải xuống
Chapter 222: 223 16-09-2019 16:18:20 Tải xuống
Chapter 224 16-09-2019 16:24:15 Tải xuống
Chapter 224: - Xem tại TT8 để nhanh được cập nhật chap mới 16-09-2019 16:18:23 Tải xuống
Chapter 225 16-09-2019 18:00:31 Tải xuống
Chapter 226: 227 23-09-2019 19:00:52 Tải xuống
Chapter 228: 229 23-09-2019 22:01:39 Tải xuống
Chapter 230 23-09-2019 16:48:12 Tải xuống
Chapter 231 30-09-2019 15:02:41 Tải xuống
Chapter 232 30-09-2019 15:02:40 Tải xuống
Chapter 233 30-09-2019 15:02:46 Tải xuống
Chapter 234 30-09-2019 15:06:37 Tải xuống
Chapter 235 30-09-2019 15:02:36 Tải xuống
Chapter 236 04-10-2019 03:52:17 Tải xuống
Chapter 237 04-10-2019 03:51:46 Tải xuống
Chapter 238 04-10-2019 03:51:25 Tải xuống
Chapter 239 04-10-2019 03:50:46 Tải xuống
Chapter 240 04-10-2019 03:50:18 Tải xuống
Chapter 241 31-10-2019 18:08:56 Tải xuống
Chapter 242 31-10-2019 18:30:14 Tải xuống
Chapter 243 31-10-2019 18:22:17 Tải xuống
Chapter 244 31-10-2019 18:29:13 Tải xuống
Chapter 245 31-10-2019 18:17:16 Tải xuống
Chapter 246 06-11-2019 22:19:48 Tải xuống
Chapter 247 06-11-2019 22:19:17 Tải xuống
Chapter 248 06-11-2019 22:18:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh