Loading...

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Tác giả: Thất Hỉ Hoàn Tử
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 13-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Không được động vào mẹ bọn tôi!". Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi! “Quân ăn cướp, mau ra đây!” Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào... :v
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 273 13-07-2019 11:12:14 Tải xuống
Chapter 272 10-07-2019 16:24:10 Tải xuống
Chapter 271 07-07-2019 13:00:06 Tải xuống
Chapter 270 03-07-2019 13:48:13 Tải xuống
Chapter 269 30-06-2019 19:18:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-06-2019 13:11:29 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 03:58:10 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 03:58:12 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 03:58:15 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 03:58:18 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 03:58:21 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 03:58:24 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 03:58:27 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 03:58:30 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 03:58:33 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 03:58:36 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 03:58:39 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 03:58:42 Tải xuống
Chapter 14 04-05-2019 17:27:53 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 03:58:48 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 03:58:51 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 03:58:54 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 03:58:57 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 03:59:00 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 03:59:03 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 03:59:06 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 03:59:09 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 03:59:12 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 03:59:15 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 03:59:18 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 03:59:21 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 03:59:24 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 03:59:27 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 03:59:30 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 03:59:33 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 03:59:36 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 03:59:39 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 03:59:42 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 03:59:45 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 03:59:48 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 03:59:51 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 03:59:54 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 03:59:57 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 04:00:00 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 04:00:03 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 04:00:06 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 04:00:09 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 04:00:12 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 04:00:15 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 04:00:18 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 04:00:21 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 04:00:27 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 04:00:30 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 04:00:33 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 04:00:36 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 04:00:39 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 04:00:42 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 04:00:45 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 04:00:48 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 04:00:51 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 04:00:54 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 04:00:57 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 04:01:00 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 04:01:03 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 04:01:06 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 04:01:09 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 04:01:12 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 04:01:15 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 04:01:18 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 04:01:21 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 04:01:24 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 04:01:27 Tải xuống
Chapter 68 05-01-2019 04:01:30 Tải xuống
Chapter 69 05-01-2019 04:01:33 Tải xuống
Chapter 70 05-01-2019 04:01:36 Tải xuống
Chapter 71 05-01-2019 04:01:39 Tải xuống
Chapter 72 05-01-2019 04:01:42 Tải xuống
Chapter 73 05-01-2019 04:01:45 Tải xuống
Chapter 74 05-01-2019 04:01:48 Tải xuống
Chapter 75 05-01-2019 04:01:51 Tải xuống
Chapter 76 05-01-2019 04:01:54 Tải xuống
Chapter 77 05-01-2019 04:01:57 Tải xuống
Chapter 78 05-01-2019 04:02:00 Tải xuống
Chapter 79 05-01-2019 04:02:03 Tải xuống
Chapter 80 05-01-2019 04:02:06 Tải xuống
Chapter 81 05-01-2019 04:02:09 Tải xuống
Chapter 82 05-01-2019 04:02:12 Tải xuống
Chapter 83 05-01-2019 04:02:15 Tải xuống
Chapter 84 05-01-2019 04:02:18 Tải xuống
Chapter 85 05-01-2019 04:02:21 Tải xuống
Chapter 86 05-01-2019 04:02:24 Tải xuống
Chapter 87 05-01-2019 04:02:27 Tải xuống
Chapter 88 05-01-2019 04:02:30 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2019 04:02:34 Tải xuống
Chapter 90 05-01-2019 04:02:36 Tải xuống
Chapter 91 05-01-2019 04:02:39 Tải xuống
Chapter 92 05-01-2019 04:02:42 Tải xuống
Chapter 93 05-01-2019 04:02:45 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 04:02:48 Tải xuống
Chapter 95 05-01-2019 04:02:51 Tải xuống
Chapter 96 05-01-2019 04:02:54 Tải xuống
Chapter 97 05-01-2019 04:02:57 Tải xuống
Chapter 98 05-01-2019 04:03:00 Tải xuống
Chapter 99 05-01-2019 04:03:03 Tải xuống
Chapter 100 05-01-2019 04:03:06 Tải xuống
Chapter 101 05-01-2019 04:03:09 Tải xuống
Chapter 102 05-01-2019 04:03:12 Tải xuống
Chapter 103 05-01-2019 04:03:15 Tải xuống
Chapter 104 05-01-2019 04:03:18 Tải xuống
Chapter 105 05-01-2019 04:03:21 Tải xuống
Chapter 106 05-01-2019 04:03:24 Tải xuống
Chapter 107 05-01-2019 04:03:27 Tải xuống
Chapter 108 05-01-2019 04:03:30 Tải xuống
Chapter 109 05-01-2019 04:03:33 Tải xuống
Chapter 110 05-01-2019 04:03:36 Tải xuống
Chapter 111 05-01-2019 04:03:39 Tải xuống
Chapter 112 05-01-2019 04:03:42 Tải xuống
Chapter 113 05-01-2019 04:03:45 Tải xuống
Chapter 114 05-01-2019 04:03:48 Tải xuống
Chapter 115 05-01-2019 04:03:51 Tải xuống
Chapter 116 05-01-2019 04:03:54 Tải xuống
Chapter 117 05-01-2019 04:03:57 Tải xuống
Chapter 118 05-01-2019 04:04:00 Tải xuống
Chapter 119 05-01-2019 04:04:03 Tải xuống
Chapter 120 05-01-2019 04:04:06 Tải xuống
Chapter 121 05-01-2019 04:04:09 Tải xuống
Chapter 122 05-01-2019 04:04:12 Tải xuống
Chapter 123 05-01-2019 04:04:15 Tải xuống
Chapter 124 05-01-2019 04:04:18 Tải xuống
Chapter 125 05-01-2019 04:04:21 Tải xuống
Chapter 126 05-01-2019 04:04:24 Tải xuống
Chapter 127 05-01-2019 04:04:27 Tải xuống
Chapter 128 05-01-2019 04:04:30 Tải xuống
Chapter 129 05-01-2019 04:04:33 Tải xuống
Chapter 130 05-01-2019 04:04:36 Tải xuống
Chapter 131 05-01-2019 04:04:39 Tải xuống
Chapter 132 05-01-2019 04:04:42 Tải xuống
Chapter 133 05-01-2019 04:04:45 Tải xuống
Chapter 134 05-01-2019 04:04:48 Tải xuống
Chapter 135 05-01-2019 04:04:51 Tải xuống
Chapter 136 05-01-2019 04:04:54 Tải xuống
Chapter 137 05-01-2019 04:04:57 Tải xuống
Chapter 138 05-01-2019 04:05:00 Tải xuống
Chapter 139 05-01-2019 04:05:03 Tải xuống
Chapter 140 05-01-2019 04:05:06 Tải xuống
Chapter 141 05-01-2019 04:05:09 Tải xuống
Chapter 142 05-01-2019 04:05:12 Tải xuống
Chapter 143 05-01-2019 04:05:15 Tải xuống
Chapter 144 05-01-2019 04:05:18 Tải xuống
Chapter 145 05-01-2019 04:05:21 Tải xuống
Chapter 146 05-01-2019 04:05:24 Tải xuống
Chapter 147 05-01-2019 04:05:27 Tải xuống
Chapter 148 05-01-2019 04:05:30 Tải xuống
Chapter 149 05-01-2019 04:05:33 Tải xuống
Chapter 150 05-01-2019 04:05:36 Tải xuống
Chapter 151 05-01-2019 04:05:39 Tải xuống
Chapter 152 05-01-2019 04:05:42 Tải xuống
Chapter 153 05-01-2019 04:05:45 Tải xuống
Chapter 154 05-01-2019 04:05:48 Tải xuống
Chapter 155 05-01-2019 04:05:51 Tải xuống
Chapter 156 05-01-2019 04:05:54 Tải xuống
Chapter 157 05-01-2019 04:05:57 Tải xuống
Chapter 158 05-01-2019 04:06:00 Tải xuống
Chapter 159 05-01-2019 04:06:03 Tải xuống
Chapter 160 05-01-2019 04:06:09 Tải xuống
Chapter 161 05-01-2019 04:06:10 Tải xuống
Chapter 162 05-01-2019 04:06:12 Tải xuống
Chapter 163 05-01-2019 04:06:15 Tải xuống
Chapter 164 05-01-2019 04:06:18 Tải xuống
Chapter 165 05-01-2019 04:06:21 Tải xuống
Chapter 166 05-01-2019 04:06:24 Tải xuống
Chapter 167 05-01-2019 04:06:27 Tải xuống
Chapter 168 05-01-2019 04:06:30 Tải xuống
Chapter 169 05-01-2019 04:06:33 Tải xuống
Chapter 170 05-01-2019 04:06:36 Tải xuống
Chapter 171 05-01-2019 04:06:39 Tải xuống
Chapter 172 05-01-2019 04:06:42 Tải xuống
Chapter 173 05-01-2019 04:06:45 Tải xuống
Chapter 174 05-01-2019 04:06:49 Tải xuống
Chapter 175 05-01-2019 04:06:51 Tải xuống
Chapter 176 05-01-2019 04:06:54 Tải xuống
Chapter 177 05-01-2019 04:06:57 Tải xuống
Chapter 178 05-01-2019 04:07:00 Tải xuống
Chapter 179 05-01-2019 04:07:03 Tải xuống
Chapter 180 05-01-2019 04:07:06 Tải xuống
Chapter 181 05-01-2019 04:07:09 Tải xuống
Chapter 182 05-01-2019 04:07:13 Tải xuống
Chapter 183 05-01-2019 04:07:15 Tải xuống
Chapter 184 05-01-2019 04:07:19 Tải xuống
Chapter 185 05-01-2019 04:07:21 Tải xuống
Chapter 186 05-01-2019 04:07:25 Tải xuống
Chapter 187 05-01-2019 04:07:27 Tải xuống
Chapter 188 05-01-2019 04:07:30 Tải xuống
Chapter 189 05-01-2019 04:07:33 Tải xuống
Chapter 190 05-01-2019 04:07:36 Tải xuống
Chapter 191 05-01-2019 04:07:39 Tải xuống
Chapter 192 05-01-2019 04:07:42 Tải xuống
Chapter 193 05-01-2019 04:07:45 Tải xuống
Chapter 194 05-01-2019 04:07:48 Tải xuống
Chapter 195 05-01-2019 04:07:51 Tải xuống
Chapter 196 05-01-2019 04:07:54 Tải xuống
Chapter 197 05-01-2019 04:07:57 Tải xuống
Chapter 198 05-01-2019 04:08:00 Tải xuống
Chapter 199 05-01-2019 04:08:04 Tải xuống
Chapter 200 05-01-2019 04:08:06 Tải xuống
Chapter 201 05-01-2019 04:08:09 Tải xuống
Chapter 202 05-01-2019 04:08:12 Tải xuống
Chapter 203 05-01-2019 04:08:15 Tải xuống
Chapter 204 05-01-2019 04:08:18 Tải xuống
Chapter 205 05-01-2019 04:08:21 Tải xuống
Chapter 206 05-01-2019 04:08:24 Tải xuống
Chapter 207 05-01-2019 04:08:27 Tải xuống
Chapter 208 05-01-2019 04:08:33 Tải xuống
Chapter 209 05-01-2019 04:08:34 Tải xuống
Chapter 210 05-01-2019 04:08:36 Tải xuống
Chapter 211 05-01-2019 04:08:39 Tải xuống
Chapter 212 05-01-2019 04:08:42 Tải xuống
Chapter 213 04-05-2019 17:27:57 Tải xuống
Chapter 214 05-01-2019 04:08:48 Tải xuống
Chapter 215 05-01-2019 04:08:51 Tải xuống
Chapter 216 05-01-2019 04:08:54 Tải xuống
Chapter 217 05-01-2019 04:08:57 Tải xuống
Chapter 218 16-01-2019 19:37:42 Tải xuống
Chapter 219 16-01-2019 19:37:45 Tải xuống
Chapter 220 16-01-2019 19:37:48 Tải xuống
Chapter 221 19-01-2019 09:14:08 Tải xuống
Chapter 222 30-01-2019 21:58:05 Tải xuống
Chapter 223 30-01-2019 21:58:11 Tải xuống
Chapter 224 30-01-2019 21:58:17 Tải xuống
Chapter 225 03-02-2019 15:32:11 Tải xuống
Chapter 226 08-02-2019 01:28:12 Tải xuống
Chapter 227 12-02-2019 06:04:48 Tải xuống
Chapter 228 14-02-2019 02:00:54 Tải xuống
Chapter 229 16-02-2019 10:02:26 Tải xuống
Chapter 230 16-02-2019 18:03:18 Tải xuống
Chapter 231 10-03-2019 13:05:02 Tải xuống
Chapter 232 08-03-2019 04:48:11 Tải xuống
Chapter 233 10-03-2019 13:05:05 Tải xuống
Chapter 234 10-03-2019 13:05:08 Tải xuống
Chapter 235 09-03-2019 06:02:14 Tải xuống
Chapter 236 10-03-2019 10:04:29 Tải xuống
Chapter 237 13-03-2019 08:04:29 Tải xuống
Chapter 238 20-03-2019 14:30:32 Tải xuống
Chapter 239 20-03-2019 14:30:35 Tải xuống
Chapter 240 20-03-2019 14:30:38 Tải xuống
Chapter 241 06-04-2019 06:24:05 Tải xuống
Chapter 242 06-04-2019 06:16:35 Tải xuống
Chapter 243 06-04-2019 06:24:09 Tải xuống
Chapter 244 06-04-2019 06:24:12 Tải xuống
Chapter 245 04-05-2019 17:27:59 Tải xuống
Chapter 246 04-05-2019 17:28:02 Tải xuống
Chapter 247 04-05-2019 17:28:06 Tải xuống
Chapter 248 04-05-2019 17:28:07 Tải xuống
Chapter 249 04-05-2019 17:28:09 Tải xuống
Chapter 250 04-05-2019 17:28:12 Tải xuống
Chapter 251 04-05-2019 17:28:15 Tải xuống
Chapter 252 04-05-2019 17:28:17 Tải xuống
Chapter 253 04-05-2019 17:28:20 Tải xuống
Chapter 254 09-05-2019 07:07:08 Tải xuống
Chapter 255 11-05-2019 21:42:29 Tải xuống
Chapter 256 30-05-2019 08:04:38 Tải xuống
Chapter 257 30-05-2019 08:04:41 Tải xuống
Chapter 258 30-05-2019 08:04:44 Tải xuống
Chapter 259 30-05-2019 08:04:47 Tải xuống
Chapter 260 29-05-2019 14:44:33 Tải xuống
Chapter 261 01-06-2019 12:48:10 Tải xuống
Chapter 262 06-06-2019 10:48:14 Tải xuống
Chapter 263 08-06-2019 14:12:11 Tải xuống
Chapter 264 16-06-2019 08:11:39 Tải xuống
Chapter 265 16-06-2019 11:00:24 Tải xuống
Chapter 266 19-06-2019 19:12:15 Tải xuống
Chapter 267 22-06-2019 18:00:25 Tải xuống
Chapter 268 26-06-2019 20:48:18 Tải xuống
Chapter 269 30-06-2019 19:18:05 Tải xuống
Chapter 270 03-07-2019 13:48:13 Tải xuống
Chapter 271 07-07-2019 13:00:06 Tải xuống
Chapter 272 10-07-2019 16:24:10 Tải xuống
Chapter 273 13-07-2019 11:12:14 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh