Tinh Mộng Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 29-12-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cố Tinh Hải và Kim Uất Huyền là đôi bạn rất thân, có nhiều ước hẹn tương lại. Rồi bỗng biến cố xảy ra khiến đôi bạn phải xa cách. Họ rồi sẽ ra sao. Mời các bạn xem truyện…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 262 29-12-2020 07:48:24 Tải xuống
Chapter 261 29-12-2020 07:49:10 Tải xuống
Chapter 260 29-12-2020 07:49:17 Tải xuống
Chapter 259 29-12-2020 08:01:18 Tải xuống
Chapter 258 29-12-2020 07:49:29 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-12-2020 06:48:48 Tải xuống
Chapter 2 16-05-2021 20:16:19 Tải xuống
Chapter 3 21-05-2019 15:55:56 Tải xuống
Chapter 4 21-05-2019 15:58:41 Tải xuống
Chapter 5 21-05-2019 16:01:09 Tải xuống
Chapter 6 21-05-2019 16:04:41 Tải xuống
Chapter 7 21-05-2019 16:06:11 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 06:14:23 Tải xuống
Chapter 9 28-12-2020 06:13:15 Tải xuống
Chapter 10 13-06-2019 21:48:48 Tải xuống
Chapter 11 28-12-2020 06:13:03 Tải xuống
Chapter 12 07-08-2019 12:10:44 Tải xuống
Chapter 13 27-07-2019 19:14:46 Tải xuống
Chapter 14 07-08-2019 12:13:02 Tải xuống
Chapter 15 07-08-2019 12:14:14 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 06:14:39 Tải xuống
Chapter 17 28-12-2020 06:12:57 Tải xuống
Chapter 18 28-12-2020 06:48:40 Tải xuống
Chapter 19 07-08-2019 12:20:34 Tải xuống
Chapter 19.5 28-12-2020 06:12:50 Tải xuống
Chapter 20 28-12-2020 06:12:40 Tải xuống
Chapter 21 07-08-2019 12:23:46 Tải xuống
Chapter 22 28-12-2020 06:12:40 Tải xuống
Chapter 23 07-08-2019 12:27:13 Tải xuống
Chapter 24 07-08-2019 12:28:22 Tải xuống
Chapter 25 16-07-2019 20:19:51 Tải xuống
Chapter 26 16-07-2019 20:23:44 Tải xuống
Chapter 27 16-07-2019 20:28:11 Tải xuống
Chapter 28 16-07-2019 20:30:24 Tải xuống
Chapter 29 28-12-2020 06:12:21 Tải xuống
Chapter 30 28-12-2020 06:48:40 Tải xuống
Chapter 31 28-12-2020 06:11:47 Tải xuống
Chapter 32 28-12-2020 06:11:51 Tải xuống
Chapter 33 28-12-2020 06:11:43 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 06:15:19 Tải xuống
Chapter 35 07-08-2019 12:41:40 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 06:15:23 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 06:15:25 Tải xuống
Chapter 38 28-12-2020 06:11:23 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 06:15:29 Tải xuống
Chapter 40 28-12-2020 06:11:18 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 06:15:33 Tải xuống
Chapter 42 07-08-2019 12:50:50 Tải xuống
Chapter 43 28-12-2020 06:11:06 Tải xuống
Chapter 44 28-12-2020 06:48:24 Tải xuống
Chapter 45 07-08-2019 12:54:55 Tải xuống
Chapter 46 28-12-2020 06:11:01 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 06:15:45 Tải xuống
Chapter 48 28-12-2020 06:10:53 Tải xuống
Chapter 49 28-12-2020 06:10:30 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 06:15:51 Tải xuống
Chapter 51 28-12-2020 06:10:23 Tải xuống
Chapter 52 28-12-2020 06:10:13 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 06:15:57 Tải xuống
Chapter 54 07-08-2019 13:09:28 Tải xuống
Chapter 55 28-12-2020 06:09:59 Tải xuống
Chapter 56 28-12-2020 06:09:54 Tải xuống
Chapter 57 28-12-2020 06:48:19 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 06:16:09 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 06:16:11 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 06:16:13 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 06:16:15 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 06:16:17 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 06:16:19 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 06:16:21 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 06:16:23 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 06:16:25 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 06:16:27 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 06:16:29 Tải xuống
Chapter 69 07-08-2019 13:26:04 Tải xuống
Chapter 70 28-12-2020 06:09:27 Tải xuống
Chapter 71 28-12-2020 06:09:08 Tải xuống
Chapter 72 07-08-2019 13:30:31 Tải xuống
Chapter 73 23-06-2019 21:12:06 Tải xuống
Chapter 74 07-08-2019 13:32:46 Tải xuống
Chapter 75 28-12-2020 06:08:59 Tải xuống
Chapter 76 28-12-2020 06:08:59 Tải xuống
Chapter 77 07-08-2019 13:36:34 Tải xuống
Chapter 78 28-12-2020 06:48:23 Tải xuống
Chapter 79 28-12-2020 06:08:41 Tải xuống
Chapter 80 28-12-2020 06:08:38 Tải xuống
Chapter 81 28-12-2020 06:08:34 Tải xuống
Chapter 82 07-08-2019 13:44:18 Tải xuống
Chapter 83 28-12-2020 06:08:29 Tải xuống
Chapter 84 07-08-2019 13:46:37 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 06:17:05 Tải xuống
Chapter 86 28-12-2020 06:08:25 Tải xuống
Chapter 87 28-12-2020 06:08:20 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 06:17:11 Tải xuống
Chapter 89 28-12-2020 06:08:15 Tải xuống
Chapter 90 28-12-2020 06:08:02 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 06:17:17 Tải xuống
Chapter 92 07-08-2019 13:55:25 Tải xuống
Chapter 93 28-12-2020 06:07:58 Tải xuống
Chapter 94 07-08-2019 13:57:13 Tải xuống
Chapter 95 28-12-2020 06:07:54 Tải xuống
Chapter 96 28-12-2020 06:07:33 Tải xuống
Chapter 97 28-12-2020 06:18:31 Tải xuống
Chapter 98 28-12-2020 06:07:29 Tải xuống
Chapter 99 28-12-2020 06:07:25 Tải xuống
Chapter 100 28-12-2020 06:07:20 Tải xuống
Chapter 101 28-12-2020 06:18:24 Tải xuống
Chapter 102 28-12-2020 06:06:55 Tải xuống
Chapter 103 23-06-2019 21:18:08 Tải xuống
Chapter 104 23-06-2019 21:22:39 Tải xuống
Chapter 105 23-06-2019 21:26:01 Tải xuống
Chapter 106 23-06-2019 21:30:25 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 06:17:49 Tải xuống
Chapter 108 23-06-2019 21:37:50 Tải xuống
Chapter 109 23-06-2019 21:40:18 Tải xuống
Chapter 110 23-06-2019 21:43:29 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 06:17:57 Tải xuống
Chapter 112 23-06-2019 21:49:13 Tải xuống
Chapter 113 23-06-2019 21:53:17 Tải xuống
Chapter 114 25-06-2019 07:53:41 Tải xuống
Chapter 115 25-06-2019 07:55:27 Tải xuống
Chapter 116 25-06-2019 12:22:45 Tải xuống
Chapter 117 25-06-2019 12:29:19 Tải xuống
Chapter 118 25-06-2019 12:32:05 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 06:18:15 Tải xuống
Chapter 120 25-06-2019 12:34:35 Tải xuống
Chapter 121 25-06-2019 12:37:43 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 06:18:21 Tải xuống
Chapter 123 07-08-2019 14:24:43 Tải xuống
Chapter 123.5 14-07-2019 17:05:14 Tải xuống
Chapter 124 25-06-2019 12:45:42 Tải xuống
Chapter 125 25-06-2019 12:48:54 Tải xuống
Chapter 126 25-06-2019 20:05:06 Tải xuống
Chapter 127 25-06-2019 20:07:17 Tải xuống
Chapter 128 25-06-2019 20:09:37 Tải xuống
Chapter 129 25-06-2019 20:12:05 Tải xuống
Chapter 130 25-06-2019 20:19:24 Tải xuống
Chapter 131 25-06-2019 20:21:26 Tải xuống
Chapter 132 25-06-2019 20:24:27 Tải xuống
Chapter 133 25-06-2019 20:27:52 Tải xuống
Chapter 134 29-11-2018 06:18:47 Tải xuống
Chapter 135 25-06-2019 20:33:28 Tải xuống
Chapter 136 25-06-2019 20:36:19 Tải xuống
Chapter 137 25-06-2019 20:38:51 Tải xuống
Chapter 138 07-08-2019 14:35:37 Tải xuống
Chapter 139 25-06-2019 20:43:09 Tải xuống
Chapter 140 25-06-2019 20:45:07 Tải xuống
Chapter 141 25-06-2019 21:01:32 Tải xuống
Chapter 142 29-11-2018 06:19:05 Tải xuống
Chapter 143 25-06-2019 20:53:27 Tải xuống
Chapter 144 25-06-2019 20:55:27 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2018 06:19:11 Tải xuống
Chapter 146 29-11-2018 06:19:13 Tải xuống
Chapter 147 26-06-2019 23:56:16 Tải xuống
Chapter 148 27-06-2019 00:18:07 Tải xuống
Chapter 149 29-11-2018 06:19:19 Tải xuống
Chapter 150 29-11-2018 06:19:21 Tải xuống
Chapter 151 29-11-2018 06:19:23 Tải xuống
Chapter 152 29-11-2018 06:19:25 Tải xuống
Chapter 153 29-11-2018 06:19:27 Tải xuống
Chapter 154 29-11-2018 06:19:29 Tải xuống
Chapter 155 29-11-2018 06:19:31 Tải xuống
Chapter 156 29-11-2018 06:19:33 Tải xuống
Chapter 157 29-11-2018 06:19:35 Tải xuống
Chapter 158 29-11-2018 06:19:37 Tải xuống
Chapter 159 29-11-2018 06:19:39 Tải xuống
Chapter 160 29-11-2018 06:19:41 Tải xuống
Chapter 161 29-11-2018 06:19:43 Tải xuống
Chapter 162 29-11-2018 06:19:45 Tải xuống
Chapter 163 29-11-2018 06:19:47 Tải xuống
Chapter 164 29-11-2018 06:19:49 Tải xuống
Chapter 165 29-11-2018 06:19:51 Tải xuống
Chapter 166 29-11-2018 06:19:53 Tải xuống
Chapter 167 29-11-2018 06:19:55 Tải xuống
Chapter 168 29-11-2018 06:19:57 Tải xuống
Chapter 169 29-11-2018 06:19:59 Tải xuống
Chapter 170 29-11-2018 06:20:03 Tải xuống
Chapter 171 29-11-2018 06:20:05 Tải xuống
Chapter 172 29-11-2018 06:20:07 Tải xuống
Chapter 173 29-11-2018 06:20:08 Tải xuống
Chapter 174 29-11-2018 06:20:10 Tải xuống
Chapter 175 29-11-2018 06:20:13 Tải xuống
Chapter 176 29-11-2018 06:20:15 Tải xuống
Chapter 177 22-10-2020 09:56:34 Tải xuống
Chapter 178 29-11-2018 06:20:19 Tải xuống
Chapter 179 29-11-2018 06:20:21 Tải xuống
Chapter 180 29-11-2018 06:20:23 Tải xuống
Chapter 181 29-11-2018 06:20:25 Tải xuống
Chapter 182 29-11-2018 06:20:27 Tải xuống
Chapter 183 29-11-2018 06:20:29 Tải xuống
Chapter 184 29-11-2018 06:20:31 Tải xuống
Chapter 185 29-11-2018 06:20:33 Tải xuống
Chapter 186 29-11-2018 06:20:35 Tải xuống
Chapter 187 29-11-2018 06:20:37 Tải xuống
Chapter 188 29-11-2018 06:20:39 Tải xuống
Chapter 189 29-11-2018 06:20:41 Tải xuống
Chapter 190 29-11-2018 06:20:43 Tải xuống
Chapter 191 29-11-2018 06:20:45 Tải xuống
Chapter 192 29-11-2018 06:20:47 Tải xuống
Chapter 193 29-11-2018 06:20:49 Tải xuống
Chapter 194 29-11-2018 06:20:51 Tải xuống
Chapter 195 29-11-2018 06:20:53 Tải xuống
Chapter 196 29-11-2018 06:20:55 Tải xuống
Chapter 197 29-11-2018 06:20:57 Tải xuống
Chapter 198 29-11-2018 06:20:59 Tải xuống
Chapter 199 29-11-2018 06:21:02 Tải xuống
Chapter 200 29-11-2018 06:21:05 Tải xuống
Chapter 201 29-11-2018 06:21:07 Tải xuống
Chapter 202 29-11-2018 06:21:09 Tải xuống
Chapter 203 29-11-2018 06:21:11 Tải xuống
Chapter 204 29-11-2018 06:21:13 Tải xuống
Chapter 205 29-11-2018 06:21:15 Tải xuống
Chapter 206 29-11-2018 06:21:17 Tải xuống
Chapter 207 29-11-2018 06:21:19 Tải xuống
Chapter 208 29-11-2018 06:21:21 Tải xuống
Chapter 209 29-11-2018 06:21:23 Tải xuống
Chapter 210 29-11-2018 06:21:25 Tải xuống
Chapter 211 29-11-2018 06:21:27 Tải xuống
Chapter 212 29-11-2018 06:21:29 Tải xuống
Chapter 213 29-11-2018 06:21:31 Tải xuống
Chapter 214 29-11-2018 06:21:33 Tải xuống
Chapter 215 29-11-2018 06:21:35 Tải xuống
Chapter 216 29-11-2018 06:21:37 Tải xuống
Chapter 217 29-11-2018 06:21:39 Tải xuống
Chapter 218 29-11-2018 06:21:41 Tải xuống
Chapter 219 29-11-2018 06:21:43 Tải xuống
Chapter 220 29-11-2018 06:21:45 Tải xuống
Chapter 221 29-11-2018 06:21:47 Tải xuống
Chapter 222 29-11-2018 06:21:49 Tải xuống
Chapter 223 29-11-2018 06:21:51 Tải xuống
Chapter 224 29-11-2018 06:21:53 Tải xuống
Chapter 225 29-11-2018 06:21:55 Tải xuống
Chapter 226 29-11-2018 06:21:57 Tải xuống
Chapter 227 29-11-2018 06:21:59 Tải xuống
Chapter 228 29-11-2018 06:22:03 Tải xuống
Chapter 229 29-11-2018 06:22:05 Tải xuống
Chapter 230 29-11-2018 06:22:07 Tải xuống
Chapter 231 29-11-2018 06:22:09 Tải xuống
Chapter 232 29-11-2018 06:22:11 Tải xuống
Chapter 233 29-11-2018 06:22:13 Tải xuống
Chapter 234 29-11-2018 06:22:15 Tải xuống
Chapter 235 29-11-2018 06:22:17 Tải xuống
Chapter 236 29-11-2018 06:22:19 Tải xuống
Chapter 237 29-11-2018 06:22:21 Tải xuống
Chapter 238 29-11-2018 06:22:23 Tải xuống
Chapter 239 29-11-2018 06:22:25 Tải xuống
Chapter 240 29-11-2018 06:22:27 Tải xuống
Chapter 241 29-11-2018 06:22:29 Tải xuống
Chapter 242 29-11-2018 06:22:31 Tải xuống
Chapter 243 29-11-2018 06:22:33 Tải xuống
Chapter 244 29-11-2018 06:22:35 Tải xuống
Chapter 245 29-11-2018 06:22:37 Tải xuống
Chapter 246 29-11-2018 06:22:39 Tải xuống
Chapter 247 29-11-2018 06:22:41 Tải xuống
Chapter 248 29-11-2018 06:22:43 Tải xuống
Chapter 249 29-11-2018 06:22:45 Tải xuống
Chapter 250 29-11-2018 06:22:46 Tải xuống
Chapter 251 29-11-2018 06:22:49 Tải xuống
Chapter 252 29-11-2018 06:22:51 Tải xuống
Chapter 253 03-12-2018 23:36:14 Tải xuống
Chapter 254 28-07-2019 15:37:54 Tải xuống
Chapter 255 28-12-2020 06:06:51 Tải xuống
Chapter 256 28-12-2020 06:06:49 Tải xuống
Chapter 257 29-12-2020 08:01:31 Tải xuống
Chapter 257: Raw 28-12-2020 06:06:45 Tải xuống
Chapter 258 29-12-2020 07:49:29 Tải xuống
Chapter 259 29-12-2020 08:01:18 Tải xuống
Chapter 260 29-12-2020 07:49:17 Tải xuống
Chapter 261 29-12-2020 07:49:10 Tải xuống
Chapter 262 29-12-2020 07:48:24 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh