Loading...

Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vâng nếu mấy chế đã chán thể loại 18+, ecchi các kiểu thì mời đến với một bộ truyện khá là hài, nội dung thì vẫn là môtip cuộc chiến giữa quỷ vương và anh hùng khá là quen thuộc nhưng lần này nhân vật chính của chúng ta sẽ là quỷ vương (anh khá là bá) . Cùng theo dõi con đường thay đổi số mệnh của anh ngay tại đây
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 63 30-11-2018 18:32:07 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 18:32:06 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 18:32:05 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 18:32:03 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 18:32:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-03-2019 17:38:46 Tải xuống
Chapter 2 28-03-2019 17:39:21 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 18:31:05 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 18:31:06 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 18:31:07 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 18:31:08 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 18:31:09 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 18:31:10 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 18:31:11 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 18:31:12 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 18:31:13 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 18:31:14 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 18:31:15 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 18:31:16 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 18:31:17 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 18:31:18 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 18:31:19 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 18:31:20 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 18:31:21 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 18:31:22 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 18:31:23 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 18:31:24 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 18:31:25 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 18:31:26 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 18:31:28 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 18:31:28 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 18:31:29 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 18:31:30 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 18:31:31 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 18:31:32 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 18:31:33 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 18:31:34 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 18:31:35 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 18:31:36 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 18:31:37 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 18:31:38 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 18:31:39 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 18:31:40 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 18:31:41 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 18:31:42 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 18:31:43 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 18:31:44 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 18:31:45 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 18:31:46 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 18:31:47 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 18:31:48 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 18:31:49 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 18:31:50 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 18:31:51 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 18:31:52 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 18:31:53 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 18:31:54 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 18:31:55 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 18:31:56 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 18:31:57 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 18:31:58 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 18:31:59 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 18:32:00 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 18:32:01 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 18:32:03 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 18:32:05 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 18:32:06 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 18:32:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh