Loading...

Huyền Đàn chi Kiếm

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là một thế đại kiếm đạo, một thế giới của kiếm! Người giỏi kiếm đạo, thường khiêu chiến với cường giả để nổi tiếng. Con đường trở thành Kiếm Đạo Chí Tôn của Thanh Phong sẽ có những tao ngộ gì?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 13 29-11-2018 20:43:32 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 20:43:30 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 20:43:28 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 20:43:26 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 20:43:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 20:43:08 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 20:43:10 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 20:43:12 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 20:43:14 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 20:43:15 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 20:43:18 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 20:43:20 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 20:43:22 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 20:43:23 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 20:43:26 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 20:43:28 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 20:43:30 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 20:43:32 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh