Loading...

HỔ CUỒNG LONG

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiếp tục cuộc phân tranh quyền lực trong Long Hổ Hành sau bộ "Phong Bạo Thập Tam", Lôi Lạc tuy lên làm Long Đầu nhưng tranh giành quyền lực trong gia tộc vẫn còn. Vì quyền lực, bất chấp tình thân
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 07:56:36 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 07:56:38 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 07:56:40 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 07:56:42 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 07:56:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh