Loading...

Mục Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà... Với Tần Mục mà nói, con đường quật khởi bắt đầu...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 36 17-04-2020 14:36:15 Tải xuống
Chapter 35 06-12-2019 12:00:45 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2019 10:00:12 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2019 16:25:11 Tải xuống
Chapter 32 23-11-2019 12:36:52 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 21-08-2019 16:19:38 Tải xuống
Chapter 2 20-08-2019 07:30:10 Tải xuống
Chapter 3 26-08-2019 09:12:16 Tải xuống
Chapter 4 27-08-2019 13:24:09 Tải xuống
Chapter 5 30-08-2019 22:25:11 Tải xuống
Chapter 6 05-09-2019 11:24:11 Tải xuống
Chapter 7 05-09-2019 11:24:16 Tải xuống
Chapter 8 06-09-2019 11:06:10 Tải xuống
Chapter 9 07-09-2019 07:18:07 Tải xuống
Chapter 10 07-09-2019 19:48:14 Tải xuống
Chapter 11 14-09-2019 10:18:08 Tải xuống
Chapter 12 14-09-2019 12:42:17 Tải xuống
Chapter 13 21-09-2019 09:05:54 Tải xuống
Chapter 14 21-09-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 15 28-09-2019 17:01:42 Tải xuống
Chapter 16 29-09-2019 20:07:49 Tải xuống
Chapter 17 05-10-2019 09:53:15 Tải xuống
Chapter 18 06-10-2019 12:30:13 Tải xuống
Chapter 19 11-10-2019 11:42:13 Tải xuống
Chapter 20 12-10-2019 15:36:12 Tải xuống
Chapter 21 18-10-2019 23:16:20 Tải xuống
Chapter 22 19-10-2019 15:36:47 Tải xuống
Chapter 23 25-10-2019 13:36:49 Tải xuống
Chapter 24 27-10-2019 09:48:47 Tải xuống
Chapter 25 01-11-2019 10:54:53 Tải xuống
Chapter 26 03-11-2019 05:29:55 Tải xuống
Chapter 27 08-11-2019 15:06:52 Tải xuống
Chapter 28 09-11-2019 12:12:12 Tải xuống
Chapter 29 15-11-2019 12:08:52 Tải xuống
Chapter 30 16-11-2019 13:18:49 Tải xuống
Chapter 31 22-11-2019 10:50:12 Tải xuống
Chapter 32 23-11-2019 12:36:52 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2019 16:25:11 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2019 10:00:12 Tải xuống
Chapter 35 06-12-2019 12:00:45 Tải xuống
Chapter 36 17-04-2020 14:36:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh