Loading...

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ! --------------------------- Nằm trong top truyện chữ hot trên BXH văn học mạng Trung Quốc
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 301 03-09-2020 10:35:09 Tải xuống
Chapter 299 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 298 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 297 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 296 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 08:24:14 Tải xuống
Chapter 2 05-05-2019 08:24:17 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 08:24:21 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 14:05:37 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 08:24:29 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 08:24:32 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 08:24:34 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 08:24:38 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 08:24:41 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 14:05:40 Tải xuống
Chapter 11 29-05-2019 14:04:15 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 08:24:47 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 08:24:50 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 08:24:54 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 08:24:57 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 08:24:59 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 08:25:03 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 08:25:05 Tải xuống
Chapter 19 29-05-2019 14:05:43 Tải xuống
Chapter 20 29-05-2019 14:05:46 Tải xuống
Chapter 21 29-05-2019 14:05:50 Tải xuống
Chapter 22 05-05-2019 08:25:17 Tải xuống
Chapter 23 05-05-2019 08:25:19 Tải xuống
Chapter 24 29-05-2019 14:05:52 Tải xuống
Chapter 25 05-05-2019 08:25:27 Tải xuống
Chapter 26 05-05-2019 08:25:28 Tải xuống
Chapter 27 05-05-2019 08:25:31 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 14:05:55 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 14:05:58 Tải xuống
Chapter 30 09-01-2019 14:25:37 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 08:25:40 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 14:06:01 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 14:25:47 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 14:25:50 Tải xuống
Chapter 35 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 14:25:56 Tải xuống
Chapter 37 09-01-2019 14:25:59 Tải xuống
Chapter 38 05-05-2019 08:25:50 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 14:26:05 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 14:26:07 Tải xuống
Chapter 41 05-05-2019 08:25:52 Tải xuống
Chapter 42 29-05-2019 14:06:05 Tải xuống
Chapter 43 29-05-2019 14:06:09 Tải xuống
Chapter 44 29-05-2019 14:06:11 Tải xuống
Chapter 45 29-05-2019 14:06:14 Tải xuống
Chapter 46 05-05-2019 08:26:17 Tải xuống
Chapter 47 05-05-2019 08:26:17 Tải xuống
Chapter 48 05-05-2019 08:26:21 Tải xuống
Chapter 49 05-05-2019 08:26:24 Tải xuống
Chapter 50 11-05-2019 23:00:32 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 14:26:41 Tải xuống
Chapter 52 11-05-2019 23:00:36 Tải xuống
Chapter 53 09-01-2019 14:26:47 Tải xuống
Chapter 54 11-05-2019 23:00:41 Tải xuống
Chapter 55 11-05-2019 23:00:42 Tải xuống
Chapter 56 09-01-2019 14:26:56 Tải xuống
Chapter 57 11-05-2019 23:00:44 Tải xuống
Chapter 58 11-05-2019 23:00:47 Tải xuống
Chapter 59 11-05-2019 23:00:50 Tải xuống
Chapter 60 11-05-2019 22:05:55 Tải xuống
Chapter 61 11-05-2019 23:00:53 Tải xuống
Chapter 62 11-05-2019 23:00:56 Tải xuống
Chapter 63 11-05-2019 22:16:43 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 14:27:21 Tải xuống
Chapter 65 09-01-2019 14:27:24 Tải xuống
Chapter 66 09-01-2019 14:27:28 Tải xuống
Chapter 67 09-01-2019 14:27:28 Tải xuống
Chapter 68 09-01-2019 14:27:32 Tải xuống
Chapter 69 09-01-2019 14:27:34 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 14:27:37 Tải xuống
Chapter 71 09-01-2019 14:27:40 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 14:27:43 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 14:27:46 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 14:27:49 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 14:27:52 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 14:27:55 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 14:27:58 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 14:28:01 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 14:28:04 Tải xuống
Chapter 80 05-05-2019 08:26:21 Tải xuống
Chapter 81 05-05-2019 08:26:26 Tải xuống
Chapter 82 05-05-2019 08:26:28 Tải xuống
Chapter 83 05-05-2019 08:26:27 Tải xuống
Chapter 84 05-05-2019 08:26:30 Tải xuống
Chapter 85 05-05-2019 08:26:32 Tải xuống
Chapter 86 05-05-2019 08:26:35 Tải xuống
Chapter 87 05-05-2019 08:26:40 Tải xuống
Chapter 88 05-05-2019 08:26:44 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 08:26:47 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 08:26:50 Tải xuống
Chapter 91 11-05-2019 23:00:57 Tải xuống
Chapter 92 11-05-2019 23:01:03 Tải xuống
Chapter 93 11-05-2019 23:01:04 Tải xuống
Chapter 94 29-05-2019 14:06:16 Tải xuống
Chapter 95 29-05-2019 14:06:19 Tải xuống
Chapter 96 29-05-2019 14:04:13 Tải xuống
Chapter 97 29-05-2019 14:06:22 Tải xuống
Chapter 98 29-05-2019 14:06:25 Tải xuống
Chapter 99 29-05-2019 14:06:28 Tải xuống
Chapter 100 29-05-2019 14:06:31 Tải xuống
Chapter 101 29-05-2019 14:06:34 Tải xuống
Chapter 102 29-05-2019 08:34:18 Tải xuống
Chapter 103 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 104 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 105 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 106 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 107 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 108 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 109 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 110 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 111 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 112 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 113 15-09-2020 22:00:06 Tải xuống
Chapter 114 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 115 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 116 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 117 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 118 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 119 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 120 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 121 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 122 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 123 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 124 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 125 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 126 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 127 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 128 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 129 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 130 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 131 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 132 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 133 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 134 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 135 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 136 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 137 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 138 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 139 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 140 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 141 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 142 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 143 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 144 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 145 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 146 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 147 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 148 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 149 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 150 15-09-2020 22:00:07 Tải xuống
Chapter 151 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 152 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 153 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 154 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 155 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 156 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 157 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 158 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 158.1 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 158.2 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 158.3 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 158.4 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 158.5 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 158.6 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 159 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 160 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 161 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 162 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 163 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 164 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 165 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 166 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 167 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 168 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 169 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 170 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 171 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 172 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 173 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 174 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 175 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 176 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 177 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 178 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 179 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 180 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 181 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 182 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 183 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 184 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 185 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 186 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 187 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 188 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 189 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 190 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 191 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 192 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 193 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 194 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 195 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 196 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 197 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 198 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 199 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 200 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 201 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 202 15-09-2020 22:00:08 Tải xuống
Chapter 203 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 204 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 205 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 206 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 207 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 208 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 209 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 210 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 211 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 212 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 213 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 214 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 215 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 216 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 217 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 218 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 219 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 220 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 221 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 222 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 223 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 224 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 225 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 226 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 227 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 228 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 229 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 230 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 231 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 232 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 233 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 234 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 235 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 236 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 237 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 238 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 239 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 240 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 241 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 242 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 243 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 244 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 245 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 246 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 247 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 248 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 249 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 250 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 251 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 252 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 253 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 254 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 255 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 256 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 257 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 258 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 259 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 260 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 261 15-09-2020 22:00:09 Tải xuống
Chapter 262 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 263 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 264 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 265 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 266 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 267 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 268 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 269 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 270 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 271 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 272 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 273 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 274 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 275 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 276 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 277 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 278 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 279 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 280 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 281 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 282 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 283 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 284 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 285 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 286 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 287 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 288 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 289 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 290 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 291 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 292 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 293 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 294 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 295 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 296 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 297 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 298 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 299 15-09-2020 22:00:10 Tải xuống
Chapter 301 03-09-2020 10:35:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh