Loading...

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ! --------------------------- Nằm trong top truyện chữ hot trên BXH văn học mạng Trung Quốc
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 144 15-09-2019 18:43:42 Tải xuống
Chapter 143 15-09-2019 18:43:37 Tải xuống
Chapter 142 15-09-2019 18:43:34 Tải xuống
Chapter 141 15-09-2019 18:43:33 Tải xuống
Chapter 140 15-09-2019 18:43:29 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-05-2019 08:24:14 Tải xuống
Chapter 2 05-05-2019 08:24:17 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 08:24:21 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 14:05:37 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 08:24:29 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 08:24:32 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 08:24:34 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 08:24:38 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 08:24:41 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 14:05:40 Tải xuống
Chapter 11 29-05-2019 14:04:15 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 08:24:47 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 08:24:50 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 08:24:54 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 08:24:57 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 08:24:59 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 08:25:03 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 08:25:05 Tải xuống
Chapter 19 29-05-2019 14:05:43 Tải xuống
Chapter 20 29-05-2019 14:05:46 Tải xuống
Chapter 21 29-05-2019 14:05:50 Tải xuống
Chapter 22 05-05-2019 08:25:17 Tải xuống
Chapter 23 05-05-2019 08:25:19 Tải xuống
Chapter 24 29-05-2019 14:05:52 Tải xuống
Chapter 25 05-05-2019 08:25:27 Tải xuống
Chapter 26 05-05-2019 08:25:28 Tải xuống
Chapter 27 05-05-2019 08:25:31 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 14:05:55 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 14:05:58 Tải xuống
Chapter 30 09-01-2019 14:25:37 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 08:25:40 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 14:06:01 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 14:25:47 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 14:25:50 Tải xuống
Chapter 35 05-06-2019 06:46:16 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 14:25:56 Tải xuống
Chapter 37 09-01-2019 14:25:59 Tải xuống
Chapter 38 05-05-2019 08:25:50 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 14:26:05 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 14:26:07 Tải xuống
Chapter 41 05-05-2019 08:25:52 Tải xuống
Chapter 42 29-05-2019 14:06:05 Tải xuống
Chapter 43 29-05-2019 14:06:09 Tải xuống
Chapter 44 29-05-2019 14:06:11 Tải xuống
Chapter 45 29-05-2019 14:06:14 Tải xuống
Chapter 46 05-05-2019 08:26:17 Tải xuống
Chapter 47 05-05-2019 08:26:17 Tải xuống
Chapter 48 05-05-2019 08:26:21 Tải xuống
Chapter 49 05-05-2019 08:26:24 Tải xuống
Chapter 50 11-05-2019 23:00:32 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 14:26:41 Tải xuống
Chapter 52 11-05-2019 23:00:36 Tải xuống
Chapter 53 09-01-2019 14:26:47 Tải xuống
Chapter 54 11-05-2019 23:00:41 Tải xuống
Chapter 55 11-05-2019 23:00:42 Tải xuống
Chapter 56 09-01-2019 14:26:56 Tải xuống
Chapter 57 11-05-2019 23:00:44 Tải xuống
Chapter 58 11-05-2019 23:00:47 Tải xuống
Chapter 59 11-05-2019 23:00:50 Tải xuống
Chapter 60 11-05-2019 22:05:55 Tải xuống
Chapter 61 11-05-2019 23:00:53 Tải xuống
Chapter 62 11-05-2019 23:00:56 Tải xuống
Chapter 63 11-05-2019 22:16:43 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 14:27:21 Tải xuống
Chapter 65 09-01-2019 14:27:24 Tải xuống
Chapter 66 09-01-2019 14:27:28 Tải xuống
Chapter 67 09-01-2019 14:27:28 Tải xuống
Chapter 68 09-01-2019 14:27:32 Tải xuống
Chapter 69 09-01-2019 14:27:34 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 14:27:37 Tải xuống
Chapter 71 09-01-2019 14:27:40 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 14:27:43 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 14:27:46 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 14:27:49 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 14:27:52 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 14:27:55 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 14:27:58 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 14:28:01 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 14:28:04 Tải xuống
Chapter 80 05-05-2019 08:26:21 Tải xuống
Chapter 81 05-05-2019 08:26:26 Tải xuống
Chapter 82 05-05-2019 08:26:28 Tải xuống
Chapter 83 05-05-2019 08:26:27 Tải xuống
Chapter 84 05-05-2019 08:26:30 Tải xuống
Chapter 85 05-05-2019 08:26:32 Tải xuống
Chapter 86 05-05-2019 08:26:35 Tải xuống
Chapter 87 05-05-2019 08:26:40 Tải xuống
Chapter 88 05-05-2019 08:26:44 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 08:26:47 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 08:26:50 Tải xuống
Chapter 91 11-05-2019 23:00:57 Tải xuống
Chapter 92 11-05-2019 23:01:03 Tải xuống
Chapter 93 11-05-2019 23:01:04 Tải xuống
Chapter 94 29-05-2019 14:06:16 Tải xuống
Chapter 95 29-05-2019 14:06:19 Tải xuống
Chapter 96 29-05-2019 14:04:13 Tải xuống
Chapter 97 29-05-2019 14:06:22 Tải xuống
Chapter 98 29-05-2019 14:06:25 Tải xuống
Chapter 99 29-05-2019 14:06:28 Tải xuống
Chapter 100 29-05-2019 14:06:31 Tải xuống
Chapter 101 29-05-2019 14:06:34 Tải xuống
Chapter 102 29-05-2019 08:34:18 Tải xuống
Chapter 103 31-05-2019 08:28:11 Tải xuống
Chapter 104 02-06-2019 12:16:18 Tải xuống
Chapter 105 04-06-2019 08:18:09 Tải xuống
Chapter 106 06-06-2019 08:00:13 Tải xuống
Chapter 107 08-06-2019 08:12:07 Tải xuống
Chapter 108 10-06-2019 08:06:09 Tải xuống
Chapter 109 15-06-2019 09:10:45 Tải xuống
Chapter 110 14-06-2019 08:06:42 Tải xuống
Chapter 111 11-08-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 112 13-08-2019 21:33:03 Tải xuống
Chapter 113 15-08-2019 12:12:14 Tải xuống
Chapter 114 17-08-2019 21:12:13 Tải xuống
Chapter 115 15-09-2019 18:42:14 Tải xuống
Chapter 116 15-09-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 117 15-09-2019 18:42:21 Tải xuống
Chapter 118 15-09-2019 18:42:24 Tải xuống
Chapter 119 15-09-2019 18:42:25 Tải xuống
Chapter 120 15-09-2019 18:42:28 Tải xuống
Chapter 121 15-09-2019 18:42:32 Tải xuống
Chapter 122 15-09-2019 18:42:36 Tải xuống
Chapter 123 15-09-2019 18:42:38 Tải xuống
Chapter 124 15-09-2019 18:42:42 Tải xuống
Chapter 125 15-09-2019 18:42:43 Tải xuống
Chapter 126 15-09-2019 18:42:48 Tải xuống
Chapter 127 15-09-2019 18:42:51 Tải xuống
Chapter 128 15-09-2019 18:42:53 Tải xuống
Chapter 129 15-09-2019 18:42:57 Tải xuống
Chapter 130 15-09-2019 18:42:57 Tải xuống
Chapter 131 15-09-2019 18:43:04 Tải xuống
Chapter 132 15-09-2019 18:43:04 Tải xuống
Chapter 133 15-09-2019 18:43:08 Tải xuống
Chapter 134 15-09-2019 18:43:09 Tải xuống
Chapter 135 15-09-2019 18:43:13 Tải xuống
Chapter 136 15-09-2019 18:43:17 Tải xuống
Chapter 137 15-09-2019 18:43:19 Tải xuống
Chapter 138 15-09-2019 18:43:24 Tải xuống
Chapter 139 15-09-2019 18:43:24 Tải xuống
Chapter 140 15-09-2019 18:43:29 Tải xuống
Chapter 141 15-09-2019 18:43:33 Tải xuống
Chapter 142 15-09-2019 18:43:34 Tải xuống
Chapter 143 15-09-2019 18:43:37 Tải xuống
Chapter 144 15-09-2019 18:43:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh