Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 24-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện mô típ cũ nhưng thấy nét vẽ đẹp nên Ốc sẽ theo. Lần đầu dịch truyện thể loại tu tiên cổ trang có gì sai sót mong mọi người ném ít donate, phiếu đọc truyện, vàng... cho đầu óc Ốc thông minh thêm chút. Không sai, càng ném nhiều Ốc sẽ càng thông minh :D Lý Thiên mệnh nằm mơ cũng không thể ngờ đám thú cưng trong nhà đều là thái cổ hỗn độn cự thú trong truyền thuyết. Con gà trống nhìn ngu ngu thế mà lại là “vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, ngày ngày lấy mặt trời làm thức ăn. Mèo đen? Là “Thái sơn hỗn độn Lôi Ma” lấy lôi đình luyện hóa vạn giới. Ngay cả con Gián trong nhà cũng có nghìn tỷ bất tử phân thân “Vạn giới vĩnh sinh thú”... Từ đây, hắn khống chế mười đầu Thái cổ hỗn độn thú, hóa thân vạn cổ đệ nhất hỗn độn thần linh, chu du chư thiên vạn giới, san bằng vô tận thần vực. Vạn vật sinh linh, chư thiên thần ma... vừa bò vừa lết trong run rẩy sợ hãi.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 356 31-05-2021 08:36:04 Tải xuống
Chapter 100 24-03-2022 13:00:13 Tải xuống
Chapter 99 23-11-2022 22:15:54 Tải xuống
Chapter 98 17-03-2022 11:10:02 Tải xuống
Chapter 97 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 20-04-2021 08:54:02 Tải xuống
Chapter 1.1 08-12-2022 22:47:08 Tải xuống
Chapter 1.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 2.1 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 2.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 3.1 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 3.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 4.1 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 4.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 5 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 6.1 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 6.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 7.1 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 7.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 8.1 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 8.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 9 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 10.1 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 10.2 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 11 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 12 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 13 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 14 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 15 12-03-2022 13:00:10 Tải xuống
Chapter 16 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 17 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 18 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 19 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 20 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 21 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 22 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 23 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 24 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 25 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 26 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 27 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 28 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 29 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 30 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 31 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 32 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 33 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 34 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 35 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 36 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 37 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 38 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 39 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 40 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 41 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 42 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 43 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 44 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 45 12-12-2022 22:28:52 Tải xuống
Chapter 46 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 47 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 48 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 49 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 50 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 51 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 52 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 53 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 54 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 55 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 56 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 57 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 58 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 59 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 60 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 61 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 62 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 63 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 64 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 65 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 66 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 67 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 68 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 69 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 70 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 71 12-03-2022 13:00:11 Tải xuống
Chapter 72 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 73 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 74 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 75 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 76 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 77 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 78 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 79 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 80 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 81 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 82 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 83 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 84 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 85 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 86 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 87 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 88 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 89 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 90 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 91 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 92 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 93 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 94 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 95 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 96 07-12-2022 20:13:34 Tải xuống
Chapter 97 12-03-2022 13:00:12 Tải xuống
Chapter 98 17-03-2022 11:10:02 Tải xuống
Chapter 99 23-11-2022 22:15:54 Tải xuống
Chapter 100 24-03-2022 13:00:13 Tải xuống
Chapter 356 31-05-2021 08:36:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh