Ma Vương - Liễu Kỹ Vân

Tác giả: Liễu Kỹ Vân
Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Giang hồ đại loạn chính-tà, kỳ nhân Lâm Hổ Chung đứng ra giúp chính phái đẩy lùi tà phái, sau đó y rút lui khỏi Trung Nguyên. Giang hồ lại sắp sửa đại loạn chính-tà. Tiểu muội muội của đệ nhất mĩ nữ Đại Hương ở Phi Nhiên Môn chính phái cùng chúng thộc hạ bổn giáo lên đường tìm Lâm Hổ Chung để cầu sự giúp đỡ và cuối cùng cũng tìm được nhưng..
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 50 01-12-2018 02:26:55 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 02:26:54 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 02:26:53 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 02:26:51 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2018 02:26:51 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 01-12-2018 02:26:05 Tải xuống
Chapter 1.2 01-12-2018 02:26:06 Tải xuống
Chapter 2 01-12-2018 02:26:06 Tải xuống
Chapter 3 01-12-2018 02:26:07 Tải xuống
Chapter 4 01-12-2018 02:26:08 Tải xuống
Chapter 5 01-12-2018 02:26:09 Tải xuống
Chapter 6 01-12-2018 02:26:10 Tải xuống
Chapter 7 01-12-2018 02:26:11 Tải xuống
Chapter 8 01-12-2018 02:26:12 Tải xuống
Chapter 9 01-12-2018 02:26:13 Tải xuống
Chapter 10 20-08-2019 13:42:16 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 02:26:15 Tải xuống
Chapter 12 01-12-2018 02:26:17 Tải xuống
Chapter 13 01-12-2018 02:26:18 Tải xuống
Chapter 14 01-12-2018 02:26:18 Tải xuống
Chapter 15 01-12-2018 02:26:20 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 02:26:20 Tải xuống
Chapter 17 01-12-2018 02:26:21 Tải xuống
Chapter 18.1 01-12-2018 02:26:22 Tải xuống
Chapter 18.2 01-12-2018 02:26:23 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 02:26:24 Tải xuống
Chapter 20 01-12-2018 02:26:25 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 02:26:26 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 02:26:28 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 02:26:28 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 02:26:29 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 02:26:30 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 02:26:31 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 02:26:32 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 02:26:33 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 02:26:34 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 02:26:35 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 02:26:36 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 02:26:37 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 02:26:38 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 02:26:39 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 02:26:40 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 02:26:41 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 02:26:42 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 02:26:43 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 02:26:44 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 02:26:45 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2018 02:26:46 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 02:26:47 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 02:26:48 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2018 02:26:49 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2018 02:26:51 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2018 02:26:51 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 02:26:51 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 02:26:53 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 02:26:54 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 02:26:55 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh